Բեռնում
Ծածկագիր
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15
Վերնագիր
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
Գնորդ
«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե»
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2022-11-15 10:19:54
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2022-11-25 11:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2022-11-28 11:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2022-11-20 11:00:00
Կարգավիճակ
Շնորհում
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 249960 AMD20 %299952 AMD144000 AMD20 %172800.00 AMD
12ՆԷԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 300000 AMD20 %360000 AMD169600 AMD20 %203520.00 AMD
13Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD180000 AMD20 %216000.00 AMD
14Տոդոս-Ակա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD185000 AMD20 %222000.00 AMD
15 Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 298500 AMD0 %298500 AMD200000 AMD0 %200000.00 AMD
16ԼԵՈ Ա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 59208390 AMD0 %59208390 AMD59208390 AMD0 %59208390.00 AMDՄերժված
21ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 599960 AMD20 %719952 AMD579722 AMD20 %695666.40 AMDՄերժված
22 Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 597750 AMD0 %597750 AMD597750 AMD0 %597750.00 AMD
23ԼԵՈ Ա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 59208390 AMD0 %59208390 AMD59208390 AMD0 %59208390.00 AMDՄերժված
31Մորել ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 49833.34 AMD20 %59800 AMD29167 AMD20 %35000.40 AMD
32Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD30500 AMD20 %36600.00 AMD
33Տոդոս-Ակա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD31000 AMD20 %37200.00 AMD
34 Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 57000 AMD0 %57000 AMD49000 AMD0 %49000.00 AMD
35ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 49960 AMD20 %59952 AMD49960 AMD20 %59952.00 AMD
36ՆԷԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD20 %72000 AMD60000 AMD20 %72000.00 AMDՄերժված
37ԼԵՈ Ա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 59208390 AMD0 %59208390 AMD59208390 AMD0 %59208390.00 AMDՄերժված
41ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 499960 AMD20 %599952 AMD499960 AMD20 %599952.00 AMD
42 Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 598500 AMD0 %598500 AMD598500 AMD0 %598500.00 AMD
43ԼԵՈ Ա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 59208390 AMD0 %59208390 AMD59208390 AMD0 %59208390.00 AMDՄերժված
51Տոդոս-Ակա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 370000 AMD20 %444000 AMD311000 AMD20 %373200.00 AMD
52Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD315000 AMD20 %378000.00 AMD
53ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 374960 AMD20 %449952 AMD338800 AMD20 %406560.00 AMD
54 Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 449550 AMD0 %449550 AMD449550 AMD0 %449550.00 AMD
55ԼԵՈ Ա ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 59208390 AMD0 %59208390 AMD59208390 AMD0 %59208390.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 42131100/501 Ջրի փական
Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ 247000 AMD 2022-11-28 11:00:53
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 243000 AMD 2022-11-28 11:01:06
Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ 240000 AMD 2022-11-28 11:05:28
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 237000 AMD 2022-11-28 11:08:23
ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 234500 AMD 2022-11-28 11:12:43
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 230000 AMD 2022-11-28 11:13:03
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 226000 AMD 2022-11-28 11:15:54
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 215000 AMD 2022-11-28 11:16:53
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 212000 AMD 2022-11-28 11:20:12
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 205000 AMD 2022-11-28 11:20:28
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 202500 AMD 2022-11-28 11:24:30
Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ 200000 AMD 2022-11-28 11:24:46
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 195000 AMD 2022-11-28 11:27:56
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 185000 AMD 2022-11-28 11:29:22
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 180000 AMD 2022-11-28 11:29:33
ՆԷԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 169600 AMD 2022-11-28 11:29:37
ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 144000 AMD 2022-11-28 11:29:38
2 44411720/501 Սանհանգույցի ծածկ
ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 591770 AMD 2022-11-28 11:00:34
ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 585700 AMD 2022-11-28 11:04:29
ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 579722 AMD 2022-11-28 11:08:21
3 18141100/501 Աշխատանքային ձեռնոց
Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ 49000 AMD 2022-11-28 11:01:04
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 47000 AMD 2022-11-28 11:01:32
Մորել ՍՊԸ 46500 AMD 2022-11-28 11:04:37
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 46000 AMD 2022-11-28 11:04:49
Մորել ՍՊԸ 45500 AMD 2022-11-28 11:07:54
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 44000 AMD 2022-11-28 11:08:12
Մորել ՍՊԸ 43500 AMD 2022-11-28 11:11:25
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 42000 AMD 2022-11-28 11:12:22
Մորել ՍՊԸ 41500 AMD 2022-11-28 11:14:12
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 41000 AMD 2022-11-28 11:15:33
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 40500 AMD 2022-11-28 11:16:19
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 38000 AMD 2022-11-28 11:16:32
Մորել ՍՊԸ 37500 AMD 2022-11-28 11:18:34
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 37000 AMD 2022-11-28 11:19:59
Մորել ՍՊԸ 36500 AMD 2022-11-28 11:22:29
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 34000 AMD 2022-11-28 11:22:58
Մորել ՍՊԸ 33500 AMD 2022-11-28 11:23:28
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 32000 AMD 2022-11-28 11:24:12
Մորել ՍՊԸ 31500 AMD 2022-11-28 11:24:40
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 31000 AMD 2022-11-28 11:26:42
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 30500 AMD 2022-11-28 11:29:15
Մորել ՍՊԸ 29167 AMD 2022-11-28 11:29:36
5 44411100/503 Ջրի ծորակ
ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 366300 AMD 2022-11-28 11:02:09
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 350000 AMD 2022-11-28 11:02:20
ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 346300 AMD 2022-11-28 11:05:57
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 342500 AMD 2022-11-28 11:07:47
ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 338800 AMD 2022-11-28 11:11:33
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 335090 AMD 2022-11-28 11:12:33
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 331000 AMD 2022-11-28 11:16:45
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 325000 AMD 2022-11-28 11:17:11
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 321000 AMD 2022-11-28 11:20:43
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 315000 AMD 2022-11-28 11:21:22
Տոդոս-Ակա ՍՊԸ 311000 AMD 2022-11-28 11:24:48