Բեռնում
Ծածկագիր
ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5-ԳՇ
Վերնագիր
ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5-ԳՇ «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» և «Գյումրու «Երեխաների տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 2024 թվականի կարիքների համար հանդերձանքի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման հրավեր
Գնորդ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2023-11-19 18:26:14
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2023-11-30 09:15:00
Հակադարձ աճուրդ
2023-12-01 09:15:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2023-11-25 09:15:00
Կարգավիճակ
Դիմում-Հայտարարության գնահատում
Հրավեր

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD133000 AMD20 %159600.00 AMD
12ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250017 AMD20 %300020.4 AMD168000 AMD20 %201600.00 AMD
13ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD242500 AMD0 %242500.00 AMD
14ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
15Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMD
16Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
21«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD133000 AMD20 %159600.00 AMD
22ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250017 AMD20 %300020.4 AMD168000 AMD20 %201600.00 AMD
23ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD242500 AMD0 %242500.00 AMD
24ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
25Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMD
26Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
31«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 133335 AMD20 %160002 AMD94000 AMD20 %112800.00 AMD
32ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 133350 AMD20 %160020 AMD109000 AMD20 %130800.00 AMD
33ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 160000 AMD0 %160000 AMD125400 AMD0 %125400.00 AMD
34ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 132000 AMD20 %158400 AMD132000 AMD20 %158400.00 AMD
35Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 160000 AMD0 %160000 AMD160000 AMD0 %160000.00 AMD
36Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
41«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000000 AMD 33333330 AMD20 %39999996 AMD1400000 AMD20 %1680000.00 AMD
42ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000000 AMD 3333467 AMD20 %4000160.4 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMD
43ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000000 AMD 4000000 AMD0 %4000000 AMD3154000 AMD0 %3154000.00 AMD
44ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000000 AMD 3320000 AMD20 %3984000 AMD3320000 AMD20 %3984000.00 AMD
45Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
51«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD13000 AMD20 %15600.00 AMD
52ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25017 AMD20 %30020.4 AMD23250 AMD20 %27900.00 AMD
53Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 30000 AMD0 %30000 AMD30000 AMD0 %30000.00 AMD
54ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 30000 AMD0 %30000 AMD30000 AMD0 %30000.00 AMD
55Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
61«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD13000 AMD20 %15600.00 AMD
62ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25017 AMD20 %30020.4 AMD23250 AMD20 %27900.00 AMD
63Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 30000 AMD0 %30000 AMD30000 AMD0 %30000.00 AMD
64ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 30000 AMD0 %30000 AMD30000 AMD0 %30000.00 AMD
65Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
71«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD14000 AMD20 %16800.00 AMD
72ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD23000 AMD0 %23000.00 AMD
73ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33350 AMD20 %40020 AMD23900 AMD20 %28680.00 AMD
74Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD40000 AMD0 %40000.00 AMD
75Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
81«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD19000 AMD20 %22800.00 AMD
82ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33350 AMD20 %40020 AMD23666 AMD20 %28399.20 AMD
83ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD24000 AMD0 %24000.00 AMD
84Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
91«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD14666 AMD20 %17599.20 AMD
92ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD15000 AMD0 %15000.00 AMD
93ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33350 AMD20 %40020 AMD15600 AMD20 %18720.00 AMD
94Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
101ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 2513 AMD20 %3015.6 AMD2480 AMD20 %2976.00 AMD
102«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMDՄերժված
103Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
111«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116665 AMD20 %139998 AMD54000 AMD20 %64800.00 AMD
112Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116666 AMD20 %139999.2 AMD56145 AMD20 %67374.00 AMD
113ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116683 AMD20 %140019.6 AMD67000 AMD20 %80400.00 AMD
114ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 140000 AMD0 %140000 AMD100000 AMD0 %100000.00 AMD
115Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
121«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116665 AMD20 %139998 AMD54000 AMD20 %64800.00 AMD
122ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116683 AMD20 %140019.6 AMD67000 AMD20 %80400.00 AMD
123Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116666 AMD20 %139999.2 AMD84183 AMD20 %101019.60 AMD
124ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 140000 AMD0 %140000 AMD95000 AMD0 %95000.00 AMD
125Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
131ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83350 AMD20 %100020 AMD49000 AMD20 %58800.00 AMD
132Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83333 AMD20 %99999.6 AMD56661 AMD20 %67993.20 AMD
133«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83330 AMD20 %99996 AMD70326 AMD20 %84391.20 AMD
134Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
141ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83350 AMD20 %100020 AMD49000 AMD20 %58800.00 AMD
142«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83330 AMD20 %99996 AMD54000 AMD20 %64800.00 AMD
143Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83333 AMD20 %99999.6 AMD66661 AMD20 %79993.20 AMD
144Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
151ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50025 AMD20 %60030 AMD33500 AMD20 %40200.00 AMD
152«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMD
153ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD48000 AMD0 %48000.00 AMD
154Թրեյդշին ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
155Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
161ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50025 AMD20 %60030 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMD
162«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMD
163ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD48000 AMD0 %48000.00 AMD
164Թրեյդշին ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
165Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
171ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150075 AMD20 %180090 AMD109000 AMD20 %130800.00 AMD
172«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD134500 AMD20 %161400.00 AMD
173Թրեյդշին ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD150000 AMD20 %180000.00 AMD
174ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 180000 AMD0 %180000 AMD180000 AMD0 %180000.00 AMD
175Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
181ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150075 AMD20 %180090 AMD109000 AMD20 %130800.00 AMD
182«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD134500 AMD20 %161400.00 AMD
183ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 180000 AMD0 %180000 AMD180000 AMD0 %180000.00 AMD
184Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
191Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD14000 AMD20 %16800.00 AMD
192ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25017 AMD20 %30020.4 AMD15750 AMD20 %18900.00 AMD
193«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD21950 AMD20 %26340.00 AMD
194Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
201Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD29874 AMD20 %35848.80 AMD
202«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
203ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50025 AMD20 %60030 AMD33000 AMD20 %39600.00 AMD
204Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
211ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 5017 AMD20 %6020.4 AMD4966 AMD20 %5959.20 AMD
212«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDՄերժված
213Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
221ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25017 AMD20 %30020.4 AMD24700 AMD20 %29640.00 AMD
222«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMDՄերժված
223Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
231ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16683 AMD20 %20019.6 AMD13500 AMD20 %16200.00 AMD
232«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16665 AMD20 %19998 AMD14733 AMD20 %17679.60 AMD
233Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
241Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1320000 AMD 1100000 AMD20 %1320000 AMD673180 AMD20 %807816.00 AMD
242ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1320000 AMD 1100183 AMD20 %1320219.6 AMD757000 AMD20 %908400.00 AMD
243«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1320000 AMD 1100000 AMD20 %1320000 AMD898300 AMD20 %1077960.00 AMD
244ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1320000 AMD 1320000 AMD0 %1320000 AMD1050000 AMD0 %1050000.00 AMD
245ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1320000 AMD 1095000 AMD20 %1314000 AMD1095000 AMD20 %1314000.00 AMD
246Թրեյդշին ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1320000 AMD 1100000 AMD20 %1320000 AMD1100000 AMD20 %1320000.00 AMD
247Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1320000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
251Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր448000 AMD 373333 AMD20 %447999.6 AMD223960 AMD20 %268752.00 AMD
252ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր448000 AMD 373400 AMD20 %448080 AMD232000 AMD20 %278400.00 AMD
253«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր448000 AMD 373330 AMD20 %447996 AMD260000 AMD20 %312000.00 AMD
254ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր448000 AMD 371000 AMD20 %445200 AMD371000 AMD20 %445200.00 AMD
255Թրեյդշին ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր448000 AMD 373000 AMD20 %447600 AMD373000 AMD20 %447600.00 AMD
256ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր448000 AMD 448000 AMD0 %448000 AMD448000 AMD0 %448000.00 AMD
257Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր448000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
261«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 208330 AMD20 %249996 AMD94000 AMD20 %112800.00 AMD
262ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 208354 AMD20 %250024.8 AMD134000 AMD20 %160800.00 AMD
263ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 207000 AMD20 %248400 AMD207000 AMD20 %248400.00 AMD
264ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 250000 AMD0 %250000 AMD250000 AMD0 %250000.00 AMD
265Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
271«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 208330 AMD20 %249996 AMD94000 AMD20 %112800.00 AMD
272ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 208354 AMD20 %250024.8 AMD134000 AMD20 %160800.00 AMD
273ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 207000 AMD20 %248400 AMD207000 AMD20 %248400.00 AMD
274ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 250000 AMD0 %250000 AMD250000 AMD0 %250000.00 AMD
275Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
281«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD86000 AMD20 %103200.00 AMD
282ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125033 AMD20 %150039.6 AMD99000 AMD20 %118800.00 AMD
283ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 150000 AMD0 %150000 AMD150000 AMD0 %150000.00 AMD
284Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
291«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD86000 AMD20 %103200.00 AMD
292ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125033 AMD20 %150039.6 AMD99000 AMD20 %118800.00 AMD
293ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 150000 AMD0 %150000 AMD150000 AMD0 %150000.00 AMD
294Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
301«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր270000 AMD 225000 AMD20 %270000 AMD195000 AMD20 %234000.00 AMD
302ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր270000 AMD 225075 AMD20 %270090 AMD209250 AMD20 %251100.00 AMD
303ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր270000 AMD 270000 AMD0 %270000 AMD270000 AMD0 %270000.00 AMD
304Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր270000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
311«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր270000 AMD 225000 AMD20 %270000 AMD193000 AMD20 %231600.00 AMD
312ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր270000 AMD 225075 AMD20 %270090 AMD209250 AMD20 %251100.00 AMD
313ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր270000 AMD 270000 AMD0 %270000 AMD270000 AMD0 %270000.00 AMD
314Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր270000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
321ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50017 AMD20 %60020.4 AMD31000 AMD20 %37200.00 AMD
322«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD32000 AMD20 %38400.00 AMD
323Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD45500 AMD20 %54600.00 AMD
324ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD60000 AMD0 %60000.00 AMD
325Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
331«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16665 AMD20 %19998 AMD14000 AMD20 %16800.00 AMD
332Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666 AMD20 %19999.2 AMD14990 AMD20 %17988.00 AMD
333ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16675 AMD20 %20010 AMD15157 AMD20 %18188.40 AMD
334Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
341ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50017 AMD20 %60020.4 AMD32000 AMD20 %38400.00 AMD
342«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
343Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD46000 AMD20 %55200.00 AMD
344ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD60000 AMD0 %60000.00 AMD
345Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
351Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666 AMD20 %19999.2 AMD13918 AMD20 %16701.60 AMD
352ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16675 AMD20 %20010 AMD14800 AMD20 %17760.00 AMD
353«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16665 AMD20 %19998 AMD14995 AMD20 %17994.00 AMD
354Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
361ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 37525 AMD20 %45030 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
362«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD26000 AMD20 %31200.00 AMD
363Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
371ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 37513 AMD20 %45015.6 AMD36375 AMD20 %43650.00 AMD
372«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD36750 AMD20 %44100.00 AMD
373Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
381Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33333 AMD20 %39999.6 AMD17833 AMD20 %21399.60 AMD
382«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD19500 AMD20 %23400.00 AMD
383ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33350 AMD20 %40020 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
384Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
391«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD19500 AMD20 %23400.00 AMD
392ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33350 AMD20 %40020 AMD30200 AMD20 %36240.00 AMD
393Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33333 AMD20 %39999.6 AMD31266 AMD20 %37519.20 AMD
394Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
401ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր79500 AMD 66375 AMD20 %79650 AMD54000 AMD20 %64800.00 AMD
402«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր79500 AMD 66250 AMD20 %79500 AMD58000 AMD20 %69600.00 AMD
403Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր79500 AMD 66250 AMD20 %79500 AMD62272 AMD20 %74726.40 AMD
404Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր79500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
411Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր79500 AMD 66250 AMD20 %79500 AMD49128 AMD20 %58953.60 AMD
412«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր79500 AMD 66250 AMD20 %79500 AMD58000 AMD20 %69600.00 AMD
413ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր79500 AMD 66375 AMD20 %79650 AMD58900 AMD20 %70680.00 AMD
414Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր79500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
421Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36250 AMD 30208 AMD20 %36249.6 AMD15670 AMD20 %18804.00 AMD
422«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36250 AMD 30180 AMD20 %36216 AMD16000 AMD20 %19200.00 AMD
423ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36250 AMD 30271 AMD20 %36325.2 AMD22000 AMD20 %26400.00 AMD
424Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
431Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36250 AMD 30208 AMD20 %36249.6 AMD15562 AMD20 %18674.40 AMD
432«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36250 AMD 30180 AMD20 %36216 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
433ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36250 AMD 30271 AMD20 %36325.2 AMD24000 AMD20 %28800.00 AMD
434Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
441«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 17500 AMD20 %21000 AMD13000 AMD20 %15600.00 AMD
442ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 17525 AMD20 %21030 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
443Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 17500 AMD20 %21000 AMD15850 AMD20 %19020.00 AMD
444Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
451Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր84000 AMD 70000 AMD20 %84000 AMD57260 AMD20 %68712.00 AMD
452ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր84000 AMD 70100 AMD20 %84120 AMD59800 AMD20 %71760.00 AMD
453«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր84000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD63000 AMD20 %75600.00 AMD
454Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր84000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
461«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
462ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16700 AMD20 %20040 AMD15200 AMD20 %18240.00 AMD
463Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
471ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25050 AMD20 %30060 AMD23398 AMD20 %28077.60 AMD
472«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD23649 AMD20 %28378.80 AMD
473Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
481«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
482ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16700 AMD20 %20040 AMD15400 AMD20 %18480.00 AMD
483Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
491ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25050 AMD20 %30060 AMD23293 AMD20 %27951.60 AMD
492«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD23544 AMD20 %28252.80 AMD
493Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
501«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 10210 AMD20 %12252 AMD7580 AMD20 %9096.00 AMD
502ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 10238 AMD20 %12285.6 AMD9489 AMD20 %11386.80 AMD
503Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
511ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 26325 AMD20 %31590 AMD24409 AMD20 %29290.80 AMD
512«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 26250 AMD20 %31500 AMD24672 AMD20 %29606.40 AMD
513Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
521ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 10238 AMD20 %12285.6 AMD9489 AMD20 %11386.80 AMD
522«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 10210 AMD20 %12252 AMD9592 AMD20 %11510.40 AMD
523Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
531ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 10238 AMD20 %12285.6 AMD9489 AMD20 %11386.80 AMD
532«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 10210 AMD20 %12252 AMD9592 AMD20 %11510.40 AMD
533Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
541ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր193000 AMD 160875 AMD20 %193050 AMD133000 AMD20 %159600.00 AMD
542«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր193000 AMD 160835 AMD20 %193002 AMD135000 AMD20 %162000.00 AMD
543Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր193000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
551ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր193000 AMD 160875 AMD20 %193050 AMD130000 AMD20 %156000.00 AMD
552«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր193000 AMD 160835 AMD20 %193002 AMD147955 AMD20 %177546.00 AMD
553Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր193000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
561ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր630000 AMD 525108 AMD20 %630129.6 AMD384000 AMD20 %460800.00 AMD
562«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր630000 AMD 524980 AMD20 %629976 AMD479900 AMD20 %575880.00 AMD
563ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր630000 AMD 522000 AMD20 %626400 AMD522000 AMD20 %626400.00 AMD
564Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր630000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
571«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր630000 AMD 524980 AMD20 %629976 AMD479900 AMD20 %575880.00 AMD
572ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր630000 AMD 525108 AMD20 %630129.6 AMD485120 AMD20 %582144.00 AMD
573ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր630000 AMD 522000 AMD20 %626400 AMD522000 AMD20 %626400.00 AMD
574Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր630000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
581«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD48000 AMD20 %57600.00 AMD
582ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50017 AMD20 %60020.4 AMD48500 AMD20 %58200.00 AMD
583Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
591ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125025 AMD20 %150030 AMD63760 AMD20 %76512.00 AMD
592«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD65000 AMD20 %78000.00 AMD
593ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 124000 AMD20 %148800 AMD124000 AMD20 %148800.00 AMD
594Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD125000 AMD20 %150000.00 AMD
595ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 150000 AMD0 %150000 AMD150000 AMD0 %150000.00 AMD
596Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
601«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD65000 AMD20 %78000.00 AMD
602ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125025 AMD20 %150030 AMD85000 AMD20 %102000.00 AMD
603ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 124000 AMD20 %148800 AMD124000 AMD20 %148800.00 AMD
604ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 150000 AMD0 %150000 AMD150000 AMD0 %150000.00 AMD
605Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
611ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր186000 AMD 155025 AMD20 %186030 AMD84000 AMD20 %100800.00 AMD
612«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր186000 AMD 155000 AMD20 %186000 AMD141680 AMD20 %170016.00 AMD
613ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր186000 AMD 154000 AMD20 %184800 AMD154000 AMD20 %184800.00 AMD
614ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր186000 AMD 186000 AMD0 %186000 AMD186000 AMD0 %186000.00 AMD
615Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր186000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
621ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր305000 AMD 254675 AMD20 %305610 AMD99000 AMD20 %118800.00 AMD
622«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր305000 AMD 254165 AMD20 %304998 AMD232760 AMD20 %279312.00 AMD
623ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր305000 AMD 253000 AMD20 %303600 AMD253000 AMD20 %303600.00 AMD
624Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր305000 AMD 254166 AMD20 %304999.2 AMD254166 AMD20 %304999.20 AMD
625ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր305000 AMD 305000 AMD0 %305000 AMD305000 AMD0 %305000.00 AMD
626Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր305000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
631ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8350 AMD20 %10020 AMD8350 AMD20 %10020.00 AMDՄերժված
632«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDՄերժված
633Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
641ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր261000 AMD 217742 AMD20 %261290.4 AMD188000 AMD20 %225600.00 AMD
642«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր261000 AMD 217500 AMD20 %261000 AMD200880 AMD20 %241056.00 AMD
643ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր261000 AMD 216000 AMD20 %259200 AMD216000 AMD20 %259200.00 AMD
644Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր261000 AMD 217500 AMD20 %261000 AMD217500 AMD20 %261000.00 AMD
645ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր261000 AMD 261000 AMD0 %261000 AMD261000 AMD0 %261000.00 AMD
646Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր261000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
651«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD13000 AMD20 %15600.00 AMD
652ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 20017 AMD20 %24020.4 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
653Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
661«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD13000 AMD20 %15600.00 AMD
662ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 20017 AMD20 %24020.4 AMD16000 AMD20 %19200.00 AMD
663Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
671ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 17550 AMD20 %21060 AMD12820 AMD20 %15384.00 AMD
672«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 17500 AMD20 %21000 AMD13000 AMD20 %15600.00 AMD
673Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 17500 AMD20 %21000 AMD17500 AMD20 %21000.00 AMD
674Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
681«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
682ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25017 AMD20 %30020.4 AMD22400 AMD20 %26880.00 AMD
683Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 30000 AMD0 %30000 AMD30000 AMD0 %30000.00 AMD
684Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
691«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD34000 AMD20 %40800.00 AMD
692ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50033 AMD20 %60039.6 AMD39800 AMD20 %47760.00 AMD
693Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD60000 AMD0 %60000.00 AMD
694Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
701«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
702ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25017 AMD20 %30020.4 AMD23250 AMD20 %27900.00 AMD
703Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
711«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
712ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25017 AMD20 %30020.4 AMD23000 AMD20 %27600.00 AMD
713Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 30000 AMD0 %30000 AMD30000 AMD0 %30000.00 AMD
714Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
721ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83367 AMD20 %100040.4 AMD42000 AMD20 %50400.00 AMD
722«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83330 AMD20 %99996 AMD43000 AMD20 %51600.00 AMD
723Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD81000 AMD0 %81000.00 AMD
724ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD100000 AMD0 %100000.00 AMD
725Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
731«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD33330 AMD20 %39996.00 AMD
732ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33350 AMD20 %40020 AMD33350 AMD20 %40020.00 AMDՄերժված
733Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
741«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր110000 AMD 91665 AMD20 %109998 AMD87997 AMD20 %105596.40 AMD
742ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր110000 AMD 91700 AMD20 %110040 AMD88914 AMD20 %106696.80 AMD
743ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր110000 AMD 110000 AMD0 %110000 AMD110000 AMD0 %110000.00 AMD
744Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր110000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
751ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 133367 AMD20 %160040.4 AMD129328 AMD20 %155193.60 AMD
752«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 133330 AMD20 %159996 AMD130662 AMD20 %156794.40 AMD
753Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
761«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83330 AMD20 %99996 AMD79093 AMD20 %94911.60 AMD
762ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83350 AMD20 %100020 AMD79927 AMD20 %95912.40 AMD
763Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
771ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր320000 AMD 266700 AMD20 %320040 AMD255997 AMD20 %307196.40 AMD
772«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր320000 AMD 266665 AMD20 %319998 AMD258664 AMD20 %310396.80 AMD
773Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր320000 AMD 320000 AMD0 %320000 AMD320000 AMD0 %320000.00 AMD
774Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր320000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
781ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166700 AMD20 %200040 AMD159997 AMD20 %191996.40 AMD
782«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166665 AMD20 %199998 AMD161664 AMD20 %193996.80 AMD
783Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
791«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր280000 AMD 233330 AMD20 %279996 AMD130000 AMD20 %156000.00 AMD
792ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր280000 AMD 233367 AMD20 %280040.4 AMD138000 AMD20 %165600.00 AMD
793Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր280000 AMD 279600 AMD0 %279600 AMD211996 AMD0 %211996.00 AMD
794Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր280000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
801«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր425000 AMD 354165 AMD20 %424998 AMD183000 AMD20 %219600.00 AMD
802ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր425000 AMD 354208 AMD20 %425049.6 AMD199000 AMD20 %238800.00 AMD
803Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր425000 AMD 424500 AMD0 %424500 AMD321748 AMD0 %321748.00 AMD
804Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր425000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
811«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166665 AMD20 %199998 AMD86000 AMD20 %103200.00 AMD
812ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166683 AMD20 %200019.6 AMD126000 AMD20 %151200.00 AMD
813Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 199800 AMD0 %199800 AMD150998 AMD0 %150998.00 AMD
814Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
821«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2520000 AMD 2100000 AMD20 %2520000 AMD847000 AMD20 %1016400.00 AMD
822Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2520000 AMD 2518600 AMD0 %2518600 AMD1329000 AMD0 %1329000.00 AMD
823ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2520000 AMD 2100117 AMD20 %2520140.4 AMD1350000 AMD20 %1620000.00 AMD
824ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2520000 AMD 2520000 AMD0 %2520000 AMD2520000 AMD0 %2520000.00 AMD
825Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2520000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
831«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD97000 AMD20 %116400.00 AMD
832ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 200017 AMD20 %240020.4 AMD155000 AMD20 %186000.00 AMD
833Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 239800 AMD0 %239800 AMD182000 AMD0 %182000.00 AMD
834Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
841«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր80000 AMD 66665 AMD20 %79998 AMD54000 AMD20 %64800.00 AMD
842ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր80000 AMD 66683 AMD20 %80019.6 AMD61996 AMD20 %74395.20 AMD
843Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր80000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
851«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166665 AMD20 %199998 AMD113000 AMD20 %135600.00 AMD
852ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166700 AMD20 %200040 AMD154996 AMD20 %185995.20 AMD
853Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
861«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 35000 AMD20 %42000 AMD18000 AMD20 %21600.00 AMD
862ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 35050 AMD20 %42060 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
863Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
871«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 35000 AMD20 %42000 AMD18000 AMD20 %21600.00 AMD
872ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 35050 AMD20 %42060 AMD32550 AMD20 %39060.00 AMD
873Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
881«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 6665 AMD20 %7998 AMD3970 AMD20 %4764.00 AMD
882ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 6700 AMD20 %8040 AMD6000 AMD20 %7200.00 AMD
883Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
891«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 6665 AMD20 %7998 AMD4750 AMD20 %5700.00 AMD
892ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 6700 AMD20 %8040 AMD6000 AMD20 %7200.00 AMD
893Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
901ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 333350 AMD20 %400020 AMD328680 AMD20 %394416.00 AMD
902ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 332000 AMD20 %398400 AMD332000 AMD20 %398400.00 AMD
903«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD1000000 AMD20 %1200000.00 AMDՄերժված
904Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
911ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 1333367 AMD20 %1600040.4 AMD276800 AMD20 %332160.00 AMD
912Clean Foam Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 320000 AMD0 %320000 AMD280000 AMD0 %280000.00 AMD
913 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 1329843 AMD20 %1595811.6 AMD286800 AMD20 %344160.00 AMD
914Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 1600000 AMD0 %1600000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMD
915Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 1333333 AMD20 %1599999.6 AMD306800 AMD20 %368160.00 AMD
916ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 1328000 AMD20 %1593600 AMD1328000 AMD20 %1593600.00 AMD
917«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 1333330 AMD20 %1599996 AMD1333330 AMD20 %1599996.00 AMD
918ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 1600000 AMD0 %1600000 AMD1600000 AMD0 %1600000.00 AMD
919Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1600000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
921Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD24000 AMD0 %24000.00 AMD
922«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD26000 AMD20 %31200.00 AMD
923ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50017 AMD20 %60020.4 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
924ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 59960 AMD0 %59960 AMD29500 AMD0 %29500.00 AMD
925Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD37500 AMD20 %45000.00 AMD
926 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 49975 AMD20 %59970 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMD
927Clean Foam Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD40000 AMD0 %40000.00 AMD
928ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
929Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
931ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166700 AMD20 %200040 AMD69000 AMD20 %82800.00 AMD
932«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166665 AMD20 %199998 AMD73000 AMD20 %87600.00 AMD
933Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166666 AMD20 %199999.2 AMD100348 AMD20 %120417.60 AMD
934Clean Foam Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 200000 AMD0 %200000 AMD102000 AMD0 %102000.00 AMD
935 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 165145 AMD20 %198174 AMD106000 AMD20 %127200.00 AMD
936ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 199920 AMD0 %199920 AMD158500 AMD0 %158500.00 AMD
937ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166000 AMD20 %199200 AMD166000 AMD20 %199200.00 AMD
938Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
941ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50017 AMD20 %60020.4 AMD44844 AMD20 %53812.80 AMD
942Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD45343 AMD20 %54411.60 AMD
943 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 49841 AMD20 %59809.2 AMD46840 AMD20 %56208.00 AMD
944ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
945Clean Foam Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD60000 AMD0 %60000.00 AMD
946«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 133335 AMD20 %160002 AMD133335 AMD20 %160002.00 AMDՄերժված
947Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
951ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 200033 AMD20 %240039.6 AMD154000 AMD20 %184800.00 AMD
952Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD179011 AMD20 %214813.20 AMD
953 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 199451 AMD20 %239341.2 AMD185000 AMD20 %222000.00 AMD
954«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD200000 AMD20 %240000.00 AMD
955Clean Foam Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 240000 AMD0 %240000 AMD240000 AMD0 %240000.00 AMD
956Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր240000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
961ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116683 AMD20 %140019.6 AMD74000 AMD20 %88800.00 AMD
962«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116665 AMD20 %139998 AMD102332 AMD20 %122798.40 AMD
963Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116666 AMD20 %139999.2 AMD103499 AMD20 %124198.80 AMD
964Clean Foam Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 140000 AMD0 %140000 AMD107000 AMD0 %107000.00 AMD
965ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 139960 AMD0 %139960 AMD139960 AMD0 %139960.00 AMD
966Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
971ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր546000 AMD 455058 AMD20 %546069.6 AMD281000 AMD20 %337200.00 AMD
972Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր546000 AMD 455000 AMD20 %546000 AMD285775 AMD20 %342930.00 AMD
973 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր546000 AMD 454745 AMD20 %545694 AMD380000 AMD20 %456000.00 AMD
974Clean Foam Ապրանքի ամբողջական նկարագիր546000 AMD 546000 AMD0 %546000 AMD546000 AMD0 %546000.00 AMD
975«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր546000 AMD 933330 AMD20 %1119996 AMD933330 AMD20 %1119996.00 AMDՄերժված
976Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր546000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
981Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166666 AMD20 %199999.2 AMD71617 AMD20 %85940.40 AMD
982Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 200000 AMD0 %200000 AMD118000 AMD0 %118000.00 AMD
983 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166541 AMD20 %199849.2 AMD120000 AMD20 %144000.00 AMD
984ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166683 AMD20 %200019.6 AMD138860 AMD20 %166632.00 AMD
985ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166000 AMD20 %199200 AMD166000 AMD20 %199200.00 AMD
986«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166665 AMD20 %199998 AMD166665 AMD20 %199998.00 AMD
987Սարգիս Սաֆարյան Տիգրանի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166665 AMD20 %199998 AMD166665 AMD20 %199998.00 AMD
988ԱՁ Թագուհի Աբտոյան Երվանդի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 199000 AMD0 %199000 AMD199000 AMD0 %199000.00 AMD
989ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 199980 AMD0 %199980 AMD199980 AMD0 %199980.00 AMD
9810Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 200000 AMD0 %200000 AMD200000 AMD0 %200000.00 AMD
9811Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
991«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 898330 AMD20 %1077996 AMD716000 AMD20 %859200.00 AMD
992ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 898538 AMD20 %1078245.6 AMD749052 AMD20 %898862.40 AMD
993 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 897313 AMD20 %1076775.6 AMD767000 AMD20 %920400.00 AMD
994Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 1078000 AMD0 %1078000 AMD776000 AMD0 %776000.00 AMD
995Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 898333 AMD20 %1077999.6 AMD794010 AMD20 %952812.00 AMD
996Սարգիս Սաֆարյան Տիգրանի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 898330 AMD20 %1077996 AMD821052 AMD20 %985262.40 AMD
997ԱՁ Թագուհի Աբտոյան Երվանդի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 1075000 AMD0 %1075000 AMD1075000 AMD0 %1075000.00 AMD
998Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 1078000 AMD0 %1078000 AMD1078000 AMD0 %1078000.00 AMD
999Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1078000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1001ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 500033 AMD20 %600039.6 AMD170000 AMD20 %204000.00 AMD
1002«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD203000 AMD20 %243600.00 AMD
1003Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD261433 AMD20 %313719.60 AMD
1004Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD375000 AMD0 %375000.00 AMD
1005 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 499874 AMD20 %599848.8 AMD380000 AMD20 %456000.00 AMD
1006Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 499800 AMD20 %599760 AMD405117 AMD20 %486140.40 AMD
1007Սարգիս Սաֆարյան Տիգրանի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD430004 AMD20 %516004.80 AMD
1008ԱՁ Թագուհի Աբտոյան Երվանդի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 599000 AMD0 %599000 AMD599000 AMD0 %599000.00 AMD
1009ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 599920 AMD0 %599920 AMD599920 AMD0 %599920.00 AMD
10010Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMD
10011Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1011«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 416665 AMD20 %499998 AMD162500 AMD20 %195000.00 AMD
1012Լենտեքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 416666 AMD20 %499999.2 AMD292476 AMD20 %350971.20 AMD
1013ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 416708 AMD20 %500049.6 AMD374995 AMD20 %449994.00 AMD
1014ԱՁ Թագուհի Աբտոյան Երվանդի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 499000 AMD0 %499000 AMD499000 AMD0 %499000.00 AMD
1015 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 541845 AMD20 %650214 AMD541845 AMD20 %650214.00 AMDՄերժված
1016Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1021ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1890000 AMD 1575225 AMD20 %1890270 AMD1392000 AMD20 %1670400.00 AMD
1022«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1890000 AMD 1575000 AMD20 %1890000 AMD1445750 AMD20 %1734900.00 AMD
1023 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1890000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDՄերժված
1024Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1890000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1031«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 133335 AMD20 %160002 AMD48000 AMD20 %57600.00 AMD
1032ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 133367 AMD20 %160040.4 AMD85332 AMD20 %102398.40 AMD
1033 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 133257 AMD20 %159908.4 AMD88000 AMD20 %105600.00 AMD
1034ԱՁ Թագուհի Աբտոյան Երվանդի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 159000 AMD0 %159000 AMD159000 AMD0 %159000.00 AMD
1035Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 160000 AMD0 %160000 AMD160000 AMD0 %160000.00 AMD
1036Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1041«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր705000 AMD 587500 AMD20 %705000 AMD230000 AMD20 %276000.00 AMD
1042ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր705000 AMD 704800 AMD0 %704800 AMD390000 AMD0 %390000.00 AMD
1043 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր705000 AMD 587465 AMD20 %704958 AMD400000 AMD20 %480000.00 AMD
1044Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր705000 AMD 585500 AMD20 %702600 AMD414145 AMD20 %496974.00 AMD
1045ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր705000 AMD 587633 AMD20 %705159.6 AMD490000 AMD20 %588000.00 AMD
1046ԱՁ Թագուհի Աբտոյան Երվանդի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր705000 AMD 704000 AMD0 %704000 AMD704000 AMD0 %704000.00 AMD
1047Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր705000 AMD 705000 AMD0 %705000 AMD705000 AMD0 %705000.00 AMD
1048Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր705000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1051«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83330 AMD20 %99996 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
1052 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 79854 AMD20 %95824.8 AMD49000 AMD20 %58800.00 AMD
1053ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83367 AMD20 %100040.4 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
1054ԱՁ Թագուհի Աբտոյան Երվանդի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 99000 AMD0 %99000 AMD99000 AMD0 %99000.00 AMD
1055Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD100000 AMD0 %100000.00 AMD
1056Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1061«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 267500 AMD20 %321000 AMD90000 AMD20 %108000.00 AMD
1062Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 265600 AMD20 %318720 AMD150000 AMD20 %180000.00 AMD
1063 Սամվել Սարգսյան ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 267500 AMD20 %321000 AMD156000 AMD20 %187200.00 AMD
1064ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 320880 AMD0 %320880 AMD180000 AMD0 %180000.00 AMD
1065ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 267600 AMD20 %321120 AMD214600 AMD20 %257520.00 AMD
1066Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 321000 AMD0 %321000 AMD248688 AMD0 %248688.00 AMD
1067ԱՁ Թագուհի Աբտոյան Երվանդի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 320000 AMD0 %320000 AMD320000 AMD0 %320000.00 AMD
1068Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 321000 AMD0 %321000 AMD321000 AMD0 %321000.00 AMD
1069Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր321000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1071«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1120000 AMD 933330 AMD20 %1119996 AMD606000 AMD20 %727200.00 AMD
1072ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1120000 AMD 933467 AMD20 %1120160.4 AMD800000 AMD20 %960000.00 AMD
1073ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1120000 AMD 1120000 AMD0 %1120000 AMD1120000 AMD0 %1120000.00 AMD
1074Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1120000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված
1081«Աշան-Արմ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83330 AMD20 %99996 AMD54000 AMD20 %64800.00 AMD
1082ԱՁ Սամվել Մխիթարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83350 AMD20 %100020 AMD69000 AMD20 %82800.00 AMD
1083Պրովիզ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 18211100/502 Ձմեռային կիսավերարկու աղջկա
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 247500 AMD 2023-12-01 09:17:16
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 245000 AMD 2023-12-01 09:21:50
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 242500 AMD 2023-12-01 09:25:09
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 240000 AMD 2023-12-01 09:29:24
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 237500 AMD 2023-12-01 09:33:29
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 235000 AMD 2023-12-01 09:37:17
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 232500 AMD 2023-12-01 09:40:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 230000 AMD 2023-12-01 09:44:15
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 220000 AMD 2023-12-01 09:44:18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 168000 AMD 2023-12-01 09:44:40
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 133000 AMD 2023-12-01 09:44:55
2 18211100/506 Ձմեռային կիսավերարկու տղայի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 247500 AMD 2023-12-01 09:17:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 245000 AMD 2023-12-01 09:21:53
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 242500 AMD 2023-12-01 09:25:43
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 240000 AMD 2023-12-01 09:29:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 237500 AMD 2023-12-01 09:33:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 235000 AMD 2023-12-01 09:37:30
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 232500 AMD 2023-12-01 09:40:14
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 220000 AMD 2023-12-01 09:44:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 168000 AMD 2023-12-01 09:44:49
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 133000 AMD 2023-12-01 09:44:52
3 18211100/504 Ձմեռային կիսավերարկու աղջկա և տղայի /2-6/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 130680 AMD 2023-12-01 09:17:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 129360 AMD 2023-12-01 09:21:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 128040 AMD 2023-12-01 09:26:10
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 126720 AMD 2023-12-01 09:30:15
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 125400 AMD 2023-12-01 09:34:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 124080 AMD 2023-12-01 09:38:00
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 122760 AMD 2023-12-01 09:40:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 121440 AMD 2023-12-01 09:44:27
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 109000 AMD 2023-12-01 09:44:50
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 94000 AMD 2023-12-01 09:44:50
4 18211100/505 Վերարկու ձմեռային մանկական 2
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 3286800 AMD 2023-12-01 09:17:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 3253600 AMD 2023-12-01 09:22:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 3220400 AMD 2023-12-01 09:26:30
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 3187200 AMD 2023-12-01 09:30:24
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 3115400 AMD 2023-12-01 09:35:02
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 3154000 AMD 2023-12-01 09:35:02
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 3000000 AMD 2023-12-01 09:39:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 1400000 AMD 2023-12-01 09:44:34
5 18441100/501 Գլխարկ ամառային 1
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24750 AMD 2023-12-01 09:17:57
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24500 AMD 2023-12-01 09:22:15
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24250 AMD 2023-12-01 09:26:40
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24000 AMD 2023-12-01 09:30:27
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23750 AMD 2023-12-01 09:35:13
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 23500 AMD 2023-12-01 09:39:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23250 AMD 2023-12-01 09:43:11
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 13000 AMD 2023-12-01 09:44:43
6 18441100/502 Գլխարկ ամառային 2
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24750 AMD 2023-12-01 09:18:06
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24500 AMD 2023-12-01 09:22:20
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24250 AMD 2023-12-01 09:26:54
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24000 AMD 2023-12-01 09:30:29
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23750 AMD 2023-12-01 09:35:21
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 23500 AMD 2023-12-01 09:39:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23250 AMD 2023-12-01 09:43:20
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 13000 AMD 2023-12-01 09:44:45
7 18441100/503 Գլխարկ ամառային 3
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 32996 AMD 2023-12-01 09:47:38
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 32662 AMD 2023-12-01 09:47:47
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 29000 AMD 2023-12-01 09:48:56
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 28666 AMD 2023-12-01 09:49:21
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 28000 AMD 2023-12-01 09:50:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 27666 AMD 2023-12-01 09:51:58
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 27332 AMD 2023-12-01 09:55:26
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 26900 AMD 2023-12-01 09:57:16
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 26566 AMD 2023-12-01 10:01:50
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 25000 AMD 2023-12-01 10:01:53
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24600 AMD 2023-12-01 10:03:57
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24266 AMD 2023-12-01 10:08:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23900 AMD 2023-12-01 10:10:11
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 23000 AMD 2023-12-01 10:14:41
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 14000 AMD 2023-12-01 10:14:54
8 18441100/504 Գլխարկ ձմեռային 1
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 30000 AMD 2023-12-01 09:47:53
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 29666 AMD 2023-12-01 09:49:27
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 29332 AMD 2023-12-01 09:51:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 28998 AMD 2023-12-01 09:55:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 28600 AMD 2023-12-01 09:57:26
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 28266 AMD 2023-12-01 10:01:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 27900 AMD 2023-12-01 10:03:47
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 26000 AMD 2023-12-01 10:07:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 25600 AMD 2023-12-01 10:10:20
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 24000 AMD 2023-12-01 10:14:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23666 AMD 2023-12-01 10:14:28
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19000 AMD 2023-12-01 10:14:52
9 18441100/505 Գլխարկ ձմեռային 2
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 28000 AMD 2023-12-01 09:48:05
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 27666 AMD 2023-12-01 09:49:31
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 27332 AMD 2023-12-01 09:51:49
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 26998 AMD 2023-12-01 09:55:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 26600 AMD 2023-12-01 09:57:38
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 20000 AMD 2023-12-01 09:59:40
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 19600 AMD 2023-12-01 10:03:33
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19266 AMD 2023-12-01 10:07:38
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 16000 AMD 2023-12-01 10:07:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15600 AMD 2023-12-01 10:10:27
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 15000 AMD 2023-12-01 10:10:48
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 14666 AMD 2023-12-01 10:14:49
10 18441100/506 Գլխարկ մանկական
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 2480 AMD 2023-12-01 09:48:25
11 18231600/501 Սվիտեր 1
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 115498 AMD 2023-12-01 09:48:16
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 100000 AMD 2023-12-01 09:48:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 98833 AMD 2023-12-01 09:50:40
Լենտեքս ՍՊԸ 97666 AMD 2023-12-01 09:52:49
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 96499 AMD 2023-12-01 09:55:13
Լենտեքս ՍՊԸ 95332 AMD 2023-12-01 09:56:15
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 94000 AMD 2023-12-01 09:57:54
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 92833 AMD 2023-12-01 10:00:23
Լենտեքս ՍՊԸ 91666 AMD 2023-12-01 10:00:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 90000 AMD 2023-12-01 10:04:08
Լենտեքս ՍՊԸ 88833 AMD 2023-12-01 10:07:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 87666 AMD 2023-12-01 10:10:15
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 86400 AMD 2023-12-01 10:10:38
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 75000 AMD 2023-12-01 10:14:03
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 72000 AMD 2023-12-01 10:14:39
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 67000 AMD 2023-12-01 10:14:47
Լենտեքս ՍՊԸ 56145 AMD 2023-12-01 10:14:52
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 54000 AMD 2023-12-01 10:14:52
12 18231600/502 Սվիտեր 1.1
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 115498 AMD 2023-12-01 09:48:20
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 95000 AMD 2023-12-01 09:48:37
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 93833 AMD 2023-12-01 09:50:51
Լենտեքս ՍՊԸ 92666 AMD 2023-12-01 09:53:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 91499 AMD 2023-12-01 09:55:27
Լենտեքս ՍՊԸ 90332 AMD 2023-12-01 09:56:39
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 89000 AMD 2023-12-01 09:58:16
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 87833 AMD 2023-12-01 10:00:35
Լենտեքս ՍՊԸ 86660 AMD 2023-12-01 10:01:19
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 85350 AMD 2023-12-01 10:04:23
Լենտեքս ՍՊԸ 84183 AMD 2023-12-01 10:08:36
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 83016 AMD 2023-12-01 10:10:19
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 81500 AMD 2023-12-01 10:10:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 80000 AMD 2023-12-01 10:14:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 67000 AMD 2023-12-01 10:14:50
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 54000 AMD 2023-12-01 10:14:54
13 18231600/503 Սվիտեր 2
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 82400 AMD 2023-12-01 10:16:47
Լենտեքս ՍՊԸ 81566 AMD 2023-12-01 10:18:26
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 80700 AMD 2023-12-01 10:21:16
Լենտեքս ՍՊԸ 79866 AMD 2023-12-01 10:22:56
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 79000 AMD 2023-12-01 10:24:49
Լենտեքս ՍՊԸ 78166 AMD 2023-12-01 10:25:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 77300 AMD 2023-12-01 10:28:22
Լենտեքս ՍՊԸ 76466 AMD 2023-12-01 10:30:34
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 75600 AMD 2023-12-01 10:30:48
Լենտեքս ՍՊԸ 74760 AMD 2023-12-01 10:31:02
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 73900 AMD 2023-12-01 10:31:15
Լենտեքս ՍՊԸ 73066 AMD 2023-12-01 10:34:38
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 72000 AMD 2023-12-01 10:34:55
Լենտեքս ՍՊԸ 71160 AMD 2023-12-01 10:39:00
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 70326 AMD 2023-12-01 10:40:08
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49000 AMD 2023-12-01 10:44:51
Լենտեքս ՍՊԸ 56661 AMD 2023-12-01 10:44:51
14 18231600/504 Սվիտեր 2.1
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 82400 AMD 2023-12-01 10:16:55
Լենտեքս ՍՊԸ 81566 AMD 2023-12-01 10:18:48
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 80732 AMD 2023-12-01 10:21:29
Լենտեքս ՍՊԸ 79898 AMD 2023-12-01 10:23:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 79000 AMD 2023-12-01 10:25:00
Լենտեքս ՍՊԸ 78166 AMD 2023-12-01 10:26:01
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 77300 AMD 2023-12-01 10:28:31
Լենտեքս ՍՊԸ 76466 AMD 2023-12-01 10:30:45
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 75600 AMD 2023-12-01 10:31:06
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 74700 AMD 2023-12-01 10:34:20
Լենտեքս ՍՊԸ 73860 AMD 2023-12-01 10:38:34
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 73026 AMD 2023-12-01 10:41:18
Լենտեքս ՍՊԸ 66661 AMD 2023-12-01 10:44:50
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 54000 AMD 2023-12-01 10:44:53
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49000 AMD 2023-12-01 10:44:58
15 18231600/505 Սվիտեր (բամբակյա) 1
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49500 AMD 2023-12-01 10:17:04
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 49000 AMD 2023-12-01 10:21:49
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 48500 AMD 2023-12-01 10:24:00
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 48000 AMD 2023-12-01 10:24:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 47500 AMD 2023-12-01 10:24:38
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 47000 AMD 2023-12-01 10:28:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 46500 AMD 2023-12-01 10:29:17
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 46000 AMD 2023-12-01 10:33:27
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 45500 AMD 2023-12-01 10:33:57
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 45000 AMD 2023-12-01 10:38:40
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 44500 AMD 2023-12-01 10:41:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 34000 AMD 2023-12-01 10:44:44
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 33500 AMD 2023-12-01 10:44:58
16 18231600/506 Սվիտեր (բամբակյա) 2
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49500 AMD 2023-12-01 10:17:13
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 49000 AMD 2023-12-01 10:21:41
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 48500 AMD 2023-12-01 10:24:08
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 48000 AMD 2023-12-01 10:24:35
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 47500 AMD 2023-12-01 10:25:11
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 47000 AMD 2023-12-01 10:27:24
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 46500 AMD 2023-12-01 10:28:41
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 46000 AMD 2023-12-01 10:33:08
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 45500 AMD 2023-12-01 10:33:26
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 45000 AMD 2023-12-01 10:38:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 44500 AMD 2023-12-01 10:42:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 39000 AMD 2023-12-01 10:44:41
17 18231600/507 Սվիտեր (բամբակյա) 3
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 148500 AMD 2023-12-01 10:17:22
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 147000 AMD 2023-12-01 10:21:52
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 145000 AMD 2023-12-01 10:24:19
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 143500 AMD 2023-12-01 10:27:30
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 142000 AMD 2023-12-01 10:28:55
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 140500 AMD 2023-12-01 10:33:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 139000 AMD 2023-12-01 10:33:36
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 137500 AMD 2023-12-01 10:38:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 136000 AMD 2023-12-01 10:42:20
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 134500 AMD 2023-12-01 10:44:49
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 109000 AMD 2023-12-01 10:44:51
18 18231600/508 Սվիտեր (բամբակյա) 4
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 148500 AMD 2023-12-01 10:17:32
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 147000 AMD 2023-12-01 10:22:04
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 145500 AMD 2023-12-01 10:24:28
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 144000 AMD 2023-12-01 10:27:35
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 142000 AMD 2023-12-01 10:29:07
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 140500 AMD 2023-12-01 10:33:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 139000 AMD 2023-12-01 10:33:47
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 137500 AMD 2023-12-01 10:38:20
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 136000 AMD 2023-12-01 10:42:30
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 134500 AMD 2023-12-01 10:44:52
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 109000 AMD 2023-12-01 10:44:58
19 18411100/503 Բոդի մանկական ամառային /0-2տ/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24750 AMD 2023-12-01 10:46:26
Լենտեքս ՍՊԸ 24500 AMD 2023-12-01 10:50:04
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24200 AMD 2023-12-01 10:51:26
Լենտեքս ՍՊԸ 23950 AMD 2023-12-01 10:51:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23700 AMD 2023-12-01 10:52:27
Լենտեքս ՍՊԸ 23450 AMD 2023-12-01 10:55:57
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23200 AMD 2023-12-01 10:57:11
Լենտեքս ՍՊԸ 22950 AMD 2023-12-01 10:59:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 22700 AMD 2023-12-01 11:01:11
Լենտեքս ՍՊԸ 22450 AMD 2023-12-01 11:04:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 22200 AMD 2023-12-01 11:07:46
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 21950 AMD 2023-12-01 11:10:07
Լենտեքս ՍՊԸ 16000 AMD 2023-12-01 11:14:01
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15750 AMD 2023-12-01 11:14:48
Լենտեքս ՍՊԸ 14000 AMD 2023-12-01 11:14:54
20 18411100/504 Բոդի աշնանային /0-2/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49500 AMD 2023-12-01 10:46:34
Լենտեքս ՍՊԸ 49000 AMD 2023-12-01 10:50:19
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 48500 AMD 2023-12-01 10:51:37
Լենտեքս ՍՊԸ 48000 AMD 2023-12-01 10:55:48
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 47500 AMD 2023-12-01 10:57:21
Լենտեքս ՍՊԸ 47000 AMD 2023-12-01 10:59:29
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 46500 AMD 2023-12-01 11:01:21
Լենտեքս ՍՊԸ 46000 AMD 2023-12-01 11:04:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 45500 AMD 2023-12-01 11:08:04
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 45000 AMD 2023-12-01 11:10:11
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 33000 AMD 2023-12-01 11:14:33
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 32500 AMD 2023-12-01 11:14:49
Լենտեքս ՍՊԸ 29874 AMD 2023-12-01 11:14:56
21 18411100/505 Տոտիկ մանկական
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 4966 AMD 2023-12-01 10:46:42
22 18231600/509 Վադալասկա 2
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24700 AMD 2023-12-01 10:46:59
23 18231600/510 Տոպեր
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16400 AMD 2023-12-01 10:47:07
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 16233 AMD 2023-12-01 10:51:44
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16000 AMD 2023-12-01 10:52:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15833 AMD 2023-12-01 10:55:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15666 AMD 2023-12-01 10:57:31
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15499 AMD 2023-12-01 11:00:56
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15300 AMD 2023-12-01 11:01:33
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15133 AMD 2023-12-01 11:05:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 14900 AMD 2023-12-01 11:08:16
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 14733 AMD 2023-12-01 11:11:00
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 13500 AMD 2023-12-01 11:14:35
24 18411200/502 Սպորտային հագուստ մանկական 2
ՆԱՐԵԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ Ա/Ձ 1050000 AMD 2023-12-01 10:46:26
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 1039050 AMD 2023-12-01 10:47:35
Լենտեքս ՍՊԸ 1011495 AMD 2023-12-01 10:51:11
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 1000545 AMD 2023-12-01 10:51:56
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 989595 AMD 2023-12-01 10:56:00
Լենտեքս ՍՊԸ 975476 AMD 2023-12-01 10:56:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 964000 AMD 2023-12-01 10:57:40
Լենտեքս ՍՊԸ 953050 AMD 2023-12-01 10:59:52
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 942100 AMD 2023-12-01 11:01:51
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 931150 AMD 2023-12-01 11:05:23
Լենտեքս ՍՊԸ 920200 AMD 2023-12-01 11:06:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 909250 AMD 2023-12-01 11:08:20
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 898300 AMD 2023-12-01 11:11:04
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 780000 AMD 2023-12-01 11:14:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 757000 AMD 2023-12-01 11:14:51
Լենտեքս ՍՊԸ 673180 AMD 2023-12-01 11:14:56
25 18411200/503 Սպորտային հագուստ մանկական 2.1
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 367290 AMD 2023-12-01 11:15:18
Լենտեքս ՍՊԸ 363580 AMD 2023-12-01 11:16:11
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 359870 AMD 2023-12-01 11:18:11
Լենտեքս ՍՊԸ 356160 AMD 2023-12-01 11:20:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 352450 AMD 2023-12-01 11:24:17
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 348740 AMD 2023-12-01 11:25:44
Լենտեքս ՍՊԸ 345030 AMD 2023-12-01 11:29:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 341320 AMD 2023-12-01 11:31:10
Լենտեքս ՍՊԸ 337610 AMD 2023-12-01 11:35:11
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 333900 AMD 2023-12-01 11:36:00
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 330190 AMD 2023-12-01 11:40:07
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 260000 AMD 2023-12-01 11:44:54
Լենտեքս ՍՊԸ 223960 AMD 2023-12-01 11:44:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 232000 AMD 2023-12-01 11:44:54
26 18231400/501 Տաբատ ջինսե՝ տղամարդու
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 204930 AMD 2023-12-01 11:17:46
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 202860 AMD 2023-12-01 11:21:53
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 200790 AMD 2023-12-01 11:24:35
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 198720 AMD 2023-12-01 11:25:48
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 196650 AMD 2023-12-01 11:30:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 194580 AMD 2023-12-01 11:35:08
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 192510 AMD 2023-12-01 11:38:32
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 190440 AMD 2023-12-01 11:40:14
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 188000 AMD 2023-12-01 11:44:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 134000 AMD 2023-12-01 11:44:44
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 94000 AMD 2023-12-01 11:44:56
27 18231400/502 Տաբատ ջինսե՝ կանացի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 204930 AMD 2023-12-01 11:17:58
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 202860 AMD 2023-12-01 11:21:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 200790 AMD 2023-12-01 11:24:51
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 198720 AMD 2023-12-01 11:26:03
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 196560 AMD 2023-12-01 11:30:55
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 194490 AMD 2023-12-01 11:35:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 192420 AMD 2023-12-01 11:38:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 190350 AMD 2023-12-01 11:40:20
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 188000 AMD 2023-12-01 11:43:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 134000 AMD 2023-12-01 11:44:50
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 94000 AMD 2023-12-01 11:44:50
28 18231400/503 Տաբատ ջինսե մանկական աղջկա
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 123750 AMD 2023-12-01 11:17:12
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 122500 AMD 2023-12-01 11:21:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 120000 AMD 2023-12-01 11:25:24
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 118750 AMD 2023-12-01 11:30:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 117500 AMD 2023-12-01 11:31:18
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 116250 AMD 2023-12-01 11:35:56
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 115000 AMD 2023-12-01 11:38:55
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 113750 AMD 2023-12-01 11:40:04
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 112500 AMD 2023-12-01 11:44:26
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 99000 AMD 2023-12-01 11:44:42
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 86000 AMD 2023-12-01 11:44:49
29 18231400/504 Տաբատ ջինսե մանկական տղայի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 123750 AMD 2023-12-01 11:17:25
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 122500 AMD 2023-12-01 11:21:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 121000 AMD 2023-12-01 11:25:34
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 119750 AMD 2023-12-01 11:30:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 118500 AMD 2023-12-01 11:31:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 117250 AMD 2023-12-01 11:36:01
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 116000 AMD 2023-12-01 11:39:14
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 114750 AMD 2023-12-01 11:40:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 113000 AMD 2023-12-01 11:43:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 99000 AMD 2023-12-01 11:44:41
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 86000 AMD 2023-12-01 11:44:51
30 18231400/505 Տաբատ ջինսե մանկական աղջկա 6-18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 222750 AMD 2023-12-01 11:17:35
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 220500 AMD 2023-12-01 11:21:51
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 218250 AMD 2023-12-01 11:25:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 216000 AMD 2023-12-01 11:30:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 213750 AMD 2023-12-01 11:31:37
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 211500 AMD 2023-12-01 11:36:05
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 209250 AMD 2023-12-01 11:40:16
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 195000 AMD 2023-12-01 11:44:54
31 18231400/506 Տաբատ ջինսե մանկական տղայի 6-18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 222750 AMD 2023-12-01 11:49:07
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 220500 AMD 2023-12-01 11:53:23
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 218250 AMD 2023-12-01 11:56:53
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 216000 AMD 2023-12-01 12:01:29
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 213750 AMD 2023-12-01 12:03:28
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 211500 AMD 2023-12-01 12:07:34
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 209250 AMD 2023-12-01 12:08:05
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 207000 AMD 2023-12-01 12:11:34
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 193000 AMD 2023-12-01 12:14:56
32 18231300/501 Շորտ տղայի 1
Լենտեքս ՍՊԸ 49500 AMD 2023-12-01 11:47:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49000 AMD 2023-12-01 11:50:50
Լենտեքս ՍՊԸ 48500 AMD 2023-12-01 11:54:19
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 48000 AMD 2023-12-01 11:57:12
Լենտեքս ՍՊԸ 47500 AMD 2023-12-01 11:57:26
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 47000 AMD 2023-12-01 12:01:00
Լենտեքս ՍՊԸ 46500 AMD 2023-12-01 12:04:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 46000 AMD 2023-12-01 12:05:05
Լենտեքս ՍՊԸ 45500 AMD 2023-12-01 12:08:33
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 45000 AMD 2023-12-01 12:08:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 44500 AMD 2023-12-01 12:11:38
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 32000 AMD 2023-12-01 12:14:52
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 31000 AMD 2023-12-01 12:15:00
33 18231300/502 Շորտ տղայի 1.1
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16498 AMD 2023-12-01 11:47:45
Լենտեքս ՍՊԸ 16331 AMD 2023-12-01 11:51:59
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16164 AMD 2023-12-01 11:55:27
Լենտեքս ՍՊԸ 15997 AMD 2023-12-01 11:56:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15830 AMD 2023-12-01 12:00:18
Լենտեքս ՍՊԸ 15663 AMD 2023-12-01 12:03:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15496 AMD 2023-12-01 12:04:06
Լենտեքս ՍՊԸ 15324 AMD 2023-12-01 12:07:34
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15157 AMD 2023-12-01 12:07:54
Լենտեքս ՍՊԸ 14990 AMD 2023-12-01 12:11:41
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 14823 AMD 2023-12-01 12:11:51
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 14000 AMD 2023-12-01 12:14:47
34 18231300/503 Շորտ աղջկա 2
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49500 AMD 2023-12-01 11:48:38
Լենտեքս ՍՊԸ 49000 AMD 2023-12-01 11:52:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 48500 AMD 2023-12-01 11:55:58
Լենտեքս ՍՊԸ 48000 AMD 2023-12-01 11:57:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 47500 AMD 2023-12-01 12:00:34
Լենտեքս ՍՊԸ 47000 AMD 2023-12-01 12:03:57
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 46500 AMD 2023-12-01 12:04:16
Լենտեքս ՍՊԸ 46000 AMD 2023-12-01 12:07:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 45500 AMD 2023-12-01 12:08:21
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 45000 AMD 2023-12-01 12:10:46
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 32500 AMD 2023-12-01 12:14:51
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 32000 AMD 2023-12-01 12:14:54
35 18231300/504 Շորտ աղջկա 2.1
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16498 AMD 2023-12-01 11:48:22
Լենտեքս ՍՊԸ 16331 AMD 2023-12-01 11:52:33
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16164 AMD 2023-12-01 11:56:09
Լենտեքս ՍՊԸ 15997 AMD 2023-12-01 11:57:18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15830 AMD 2023-12-01 12:00:51
Լենտեքս ՍՊԸ 15663 AMD 2023-12-01 12:04:12
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15496 AMD 2023-12-01 12:04:27
Լենտեքս ՍՊԸ 15329 AMD 2023-12-01 12:08:09
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15162 AMD 2023-12-01 12:08:32
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 14995 AMD 2023-12-01 12:10:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 14800 AMD 2023-12-01 12:14:52
Լենտեքս ՍՊԸ 13918 AMD 2023-12-01 12:14:53
36 18231400/507 Տրիկո
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 37125 AMD 2023-12-01 11:48:07
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 36750 AMD 2023-12-01 11:52:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 36375 AMD 2023-12-01 11:56:22
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 36000 AMD 2023-12-01 12:00:24
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 35625 AMD 2023-12-01 12:03:13
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 35250 AMD 2023-12-01 12:07:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 34875 AMD 2023-12-01 12:07:30
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 34500 AMD 2023-12-01 12:11:02
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 34000 AMD 2023-12-01 12:14:36
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 26000 AMD 2023-12-01 12:14:41
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 25000 AMD 2023-12-01 12:14:59
37 18311110/501 ներքին սպիտակեղեն 3
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 37125 AMD 2023-12-01 12:17:22
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 36750 AMD 2023-12-01 12:21:28
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 36375 AMD 2023-12-01 12:23:22
38 18311110/502 ներքին սպիտակեղեն՝ տղամարդու
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 32996 AMD 2023-12-01 12:17:39
Լենտեքս ՍՊԸ 32662 AMD 2023-12-01 12:21:01
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 32328 AMD 2023-12-01 12:23:33
Լենտեքս ՍՊԸ 31994 AMD 2023-12-01 12:25:34
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 31600 AMD 2023-12-01 12:28:00
Լենտեքս ՍՊԸ 31266 AMD 2023-12-01 12:31:14
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 30932 AMD 2023-12-01 12:34:21
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 30598 AMD 2023-12-01 12:38:27
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 30200 AMD 2023-12-01 12:41:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 28000 AMD 2023-12-01 12:44:42
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19500 AMD 2023-12-01 12:44:54
Լենտեքս ՍՊԸ 17833 AMD 2023-12-01 12:44:54
39 18311110/503 Ներքին սպիտակեղեն՝ կանացի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 32996 AMD 2023-12-01 12:19:00
Լենտեքս ՍՊԸ 32662 AMD 2023-12-01 12:21:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 32328 AMD 2023-12-01 12:23:58
Լենտեքս ՍՊԸ 31994 AMD 2023-12-01 12:25:49
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 31600 AMD 2023-12-01 12:28:10
Լենտեքս ՍՊԸ 31266 AMD 2023-12-01 12:31:23
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 30932 AMD 2023-12-01 12:34:31
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 30598 AMD 2023-12-01 12:38:35
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 30200 AMD 2023-12-01 12:41:15
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19500 AMD 2023-12-01 12:44:51
40 18311110/504 Վարտիք 6-18 տ աղջկա
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 65587 AMD 2023-12-01 12:17:59
Լենտեքս ՍՊԸ 64924 AMD 2023-12-01 12:21:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 64261 AMD 2023-12-01 12:24:10
Լենտեքս ՍՊԸ 63598 AMD 2023-12-01 12:26:01
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 62935 AMD 2023-12-01 12:28:32
Լենտեքս ՍՊԸ 62272 AMD 2023-12-01 12:31:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 61600 AMD 2023-12-01 12:34:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 60937 AMD 2023-12-01 12:38:40
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 60200 AMD 2023-12-01 12:41:24
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 58000 AMD 2023-12-01 12:44:49
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 54000 AMD 2023-12-01 12:44:54
41 18311110/505 Վարտիք 6-18 տ տղայի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 65587 AMD 2023-12-01 12:18:10
Լենտեքս ՍՊԸ 64924 AMD 2023-12-01 12:22:09
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 64261 AMD 2023-12-01 12:24:30
Լենտեքս ՍՊԸ 63598 AMD 2023-12-01 12:26:15
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 62935 AMD 2023-12-01 12:28:44
Լենտեքս ՍՊԸ 62272 AMD 2023-12-01 12:32:05
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 61600 AMD 2023-12-01 12:34:47
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 60937 AMD 2023-12-01 12:38:45
Լենտեքս ՍՊԸ 60274 AMD 2023-12-01 12:38:54
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 59611 AMD 2023-12-01 12:40:56
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 58900 AMD 2023-12-01 12:41:33
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 58000 AMD 2023-12-01 12:44:52
Լենտեքս ՍՊԸ 49128 AMD 2023-12-01 12:44:53
42 18311110/506 Վարտիք 1-6 տ տղայի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 29878 AMD 2023-12-01 12:18:21
Լենտեքս ՍՊԸ 29576 AMD 2023-12-01 12:21:49
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 29274 AMD 2023-12-01 12:24:51
Լենտեքս ՍՊԸ 28972 AMD 2023-12-01 12:26:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 28670 AMD 2023-12-01 12:28:54
Լենտեքս ՍՊԸ 28368 AMD 2023-12-01 12:32:23
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 28066 AMD 2023-12-01 12:34:57
Լենտեքս ՍՊԸ 27764 AMD 2023-12-01 12:38:38
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 27462 AMD 2023-12-01 12:40:59
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 27160 AMD 2023-12-01 12:41:41
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 22000 AMD 2023-12-01 12:44:53
Լենտեքս ՍՊԸ 15670 AMD 2023-12-01 12:44:55
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 16000 AMD 2023-12-01 12:44:55
43 18311110/507 Վարտիք 1-6 տ աղջկա
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 29800 AMD 2023-12-01 12:48:06
Լենտեքս ՍՊԸ 29498 AMD 2023-12-01 12:51:30
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 29100 AMD 2023-12-01 12:55:02
Լենտեքս ՍՊԸ 28798 AMD 2023-12-01 12:56:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 28496 AMD 2023-12-01 12:56:34
Լենտեքս ՍՊԸ 28194 AMD 2023-12-01 12:57:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 27892 AMD 2023-12-01 12:58:14
Լենտեքս ՍՊԸ 27590 AMD 2023-12-01 13:01:45
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 27200 AMD 2023-12-01 13:04:54
Լենտեքս ՍՊԸ 26898 AMD 2023-12-01 13:07:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 26596 AMD 2023-12-01 13:11:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24000 AMD 2023-12-01 13:14:51
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 17000 AMD 2023-12-01 13:14:55
Լենտեքս ՍՊԸ 15562 AMD 2023-12-01 13:14:58
44 18341100/501 Մայկա անթև
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 17300 AMD 2023-12-01 12:48:14
Լենտեքս ՍՊԸ 17125 AMD 2023-12-01 12:51:52
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16900 AMD 2023-12-01 12:55:10
Լենտեքս ՍՊԸ 16725 AMD 2023-12-01 12:56:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16550 AMD 2023-12-01 12:56:47
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 16375 AMD 2023-12-01 13:00:58
Լենտեքս ՍՊԸ 16200 AMD 2023-12-01 13:02:01
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16025 AMD 2023-12-01 13:05:17
Լենտեքս ՍՊԸ 15850 AMD 2023-12-01 13:07:49
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15675 AMD 2023-12-01 13:12:02
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15500 AMD 2023-12-01 13:12:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15325 AMD 2023-12-01 13:14:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15000 AMD 2023-12-01 13:14:51
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 13000 AMD 2023-12-01 13:14:52
45 18341100/502 Մայկա երկարաթև /դպրոցահասակ երեխայի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 69300 AMD 2023-12-01 12:48:23
Լենտեքս ՍՊԸ 68600 AMD 2023-12-01 12:52:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 67900 AMD 2023-12-01 12:55:19
Լենտեքս ՍՊԸ 67200 AMD 2023-12-01 12:56:34
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 66500 AMD 2023-12-01 12:56:55
Լենտեքս ՍՊԸ 65800 AMD 2023-12-01 12:58:29
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 65100 AMD 2023-12-01 13:03:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 64400 AMD 2023-12-01 13:05:26
Լենտեքս ՍՊԸ 63700 AMD 2023-12-01 13:08:04
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 63000 AMD 2023-12-01 13:12:05
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 62300 AMD 2023-12-01 13:14:35
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 59800 AMD 2023-12-01 13:14:50
Լենտեքս ՍՊԸ 57260 AMD 2023-12-01 13:14:55
46 18341100/503 Կիսաթև մայկա տղայի 1-6
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16500 AMD 2023-12-01 12:48:31
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 16333 AMD 2023-12-01 12:52:37
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16100 AMD 2023-12-01 12:55:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15933 AMD 2023-12-01 13:00:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15766 AMD 2023-12-01 13:04:56
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15599 AMD 2023-12-01 13:05:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15432 AMD 2023-12-01 13:10:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15200 AMD 2023-12-01 13:14:06
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15000 AMD 2023-12-01 13:14:51
47 18341100/504 Կիսաթև մայկա տղայի 6-18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24799 AMD 2023-12-01 12:48:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24500 AMD 2023-12-01 12:48:40
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24249 AMD 2023-12-01 12:52:12
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23900 AMD 2023-12-01 12:55:35
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 23649 AMD 2023-12-01 13:00:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23398 AMD 2023-12-01 13:04:46
48 18341100/505 Կիսաթև մայկա աղջկա 1-6
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16500 AMD 2023-12-01 12:48:47
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 16333 AMD 2023-12-01 12:52:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16100 AMD 2023-12-01 12:55:43
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15933 AMD 2023-12-01 13:00:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15766 AMD 2023-12-01 13:04:37
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15599 AMD 2023-12-01 13:09:15
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15400 AMD 2023-12-01 13:13:12
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 15000 AMD 2023-12-01 13:14:54
49 18341100/506 Կիսաթև մայկա աղջկա 6-18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24799 AMD 2023-12-01 14:03:34
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24548 AMD 2023-12-01 14:08:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24297 AMD 2023-12-01 14:12:07
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24046 AMD 2023-12-01 14:16:43
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23795 AMD 2023-12-01 14:21:05
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 23544 AMD 2023-12-01 14:25:05
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23293 AMD 2023-12-01 14:25:35
50 18341100/507 Մայկա մանկական անթև տղայի 1-6
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 10107 AMD 2023-12-01 14:03:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 10004 AMD 2023-12-01 14:08:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9901 AMD 2023-12-01 14:12:17
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 9798 AMD 2023-12-01 14:16:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9695 AMD 2023-12-01 14:21:14
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 9592 AMD 2023-12-01 14:25:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9489 AMD 2023-12-01 14:25:46
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 7580 AMD 2023-12-01 14:29:47
51 18341100/508 Մայկա մանկական անթև տղայի 6-18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 25987 AMD 2023-12-01 14:03:57
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 25724 AMD 2023-12-01 14:08:22
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 25461 AMD 2023-12-01 14:12:32
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 25198 AMD 2023-12-01 14:16:51
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24935 AMD 2023-12-01 14:21:24
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24672 AMD 2023-12-01 14:25:14
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24409 AMD 2023-12-01 14:25:57
52 18341100/510 Մայկա մանկական անթև աղջկա 1-6
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 10107 AMD 2023-12-01 14:04:10
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 10004 AMD 2023-12-01 14:08:39
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9901 AMD 2023-12-01 14:12:49
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 9798 AMD 2023-12-01 14:17:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9695 AMD 2023-12-01 14:21:42
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 9592 AMD 2023-12-01 14:25:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9489 AMD 2023-12-01 14:26:08
53 18341100/511 Մայկա մանկական անթև աղջկա 6-18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 10107 AMD 2023-12-01 14:04:20
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 10004 AMD 2023-12-01 14:08:43
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9901 AMD 2023-12-01 14:12:58
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 9798 AMD 2023-12-01 14:17:19
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9695 AMD 2023-12-01 14:21:33
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 9592 AMD 2023-12-01 14:25:24
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 9489 AMD 2023-12-01 14:26:18
54 18411100/506 Համալիր հագուստ 1
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 159226 AMD 2023-12-01 14:04:33
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 157617 AMD 2023-12-01 14:08:51
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 156008 AMD 2023-12-01 14:13:34
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 154399 AMD 2023-12-01 14:17:33
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 152790 AMD 2023-12-01 14:20:54
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 151181 AMD 2023-12-01 14:25:11
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 149572 AMD 2023-12-01 14:26:32
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 135000 AMD 2023-12-01 14:29:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 133000 AMD 2023-12-01 14:29:51
55 18411100/507 Համալիր հագուստ 2
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 159226 AMD 2023-12-01 14:31:34
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 157617 AMD 2023-12-01 14:35:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 156000 AMD 2023-12-01 14:37:43
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 154391 AMD 2023-12-01 14:42:24
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 152782 AMD 2023-12-01 14:45:47
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 151173 AMD 2023-12-01 14:50:04
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 149564 AMD 2023-12-01 14:52:11
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 147955 AMD 2023-12-01 14:55:23
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 130000 AMD 2023-12-01 14:59:02
56 18411100/508 Համալիր հագուստ 3
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 516780 AMD 2023-12-01 14:31:44
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 511560 AMD 2023-12-01 14:35:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 506000 AMD 2023-12-01 14:37:52
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 500780 AMD 2023-12-01 14:42:28
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 495560 AMD 2023-12-01 14:45:59
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 490340 AMD 2023-12-01 14:50:11
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 485120 AMD 2023-12-01 14:52:22
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 479900 AMD 2023-12-01 14:55:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 400000 AMD 2023-12-01 14:59:23
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 384000 AMD 2023-12-01 14:59:58
57 18411100/509 Համալիր հագուստ 4
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 516780 AMD 2023-12-01 14:31:56
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 511560 AMD 2023-12-01 14:35:30
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 506000 AMD 2023-12-01 14:38:02
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 500780 AMD 2023-12-01 14:42:33
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 495560 AMD 2023-12-01 14:46:09
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 490340 AMD 2023-12-01 14:50:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 485120 AMD 2023-12-01 14:52:33
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 479900 AMD 2023-12-01 14:55:38
58 18321100/501 Կրծքկալ 2
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49500 AMD 2023-12-01 14:33:19
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 49000 AMD 2023-12-01 14:37:24
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 48500 AMD 2023-12-01 14:42:15
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 48000 AMD 2023-12-01 14:46:23
59 18311170/501 Գիշերային զգեստ կամ պիժամա տղայի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 122760 AMD 2023-12-01 14:32:21
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 121520 AMD 2023-12-01 14:36:31
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 120280 AMD 2023-12-01 14:38:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 119040 AMD 2023-12-01 14:42:35
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 117800 AMD 2023-12-01 14:46:23
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 116560 AMD 2023-12-01 14:50:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 115320 AMD 2023-12-01 14:52:46
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 114080 AMD 2023-12-01 14:55:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 85000 AMD 2023-12-01 14:59:12
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 65000 AMD 2023-12-01 14:59:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 63760 AMD 2023-12-01 14:59:58
60 18311170/510 Գիշերային զգեստ կամ պիժամա աղջկա
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 122760 AMD 2023-12-01 14:32:37
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 121520 AMD 2023-12-01 14:36:36
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 120280 AMD 2023-12-01 14:38:37
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 119040 AMD 2023-12-01 14:42:38
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 117800 AMD 2023-12-01 14:47:32
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 116560 AMD 2023-12-01 14:51:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 115320 AMD 2023-12-01 14:52:57
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 114080 AMD 2023-12-01 14:55:37
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 85000 AMD 2023-12-01 14:59:19
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 65000 AMD 2023-12-01 14:59:44
61 18311220/503 Գիշերազգեստ
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 152460 AMD 2023-12-01 15:03:30
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 150920 AMD 2023-12-01 15:07:44
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 149380 AMD 2023-12-01 15:10:51
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 147840 AMD 2023-12-01 15:15:08
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 146300 AMD 2023-12-01 15:17:14
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 144760 AMD 2023-12-01 15:21:22
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 143220 AMD 2023-12-01 15:23:00
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 141680 AMD 2023-12-01 15:25:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 84000 AMD 2023-12-01 15:29:40
62 18311160/504 Գուլպա 3
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 250470 AMD 2023-12-01 15:03:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 247940 AMD 2023-12-01 15:07:53
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 245410 AMD 2023-12-01 15:11:08
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 242880 AMD 2023-12-01 15:15:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 240350 AMD 2023-12-01 15:17:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 237820 AMD 2023-12-01 15:21:28
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 235290 AMD 2023-12-01 15:23:11
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 232760 AMD 2023-12-01 15:25:30
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 230000 AMD 2023-12-01 15:29:35
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 99000 AMD 2023-12-01 15:29:50
64 18311150/502 Զուգագուլպա մանկական
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 213840 AMD 2023-12-01 15:04:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 211680 AMD 2023-12-01 15:07:23
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 209520 AMD 2023-12-01 15:11:31
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 207360 AMD 2023-12-01 15:14:18
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 205200 AMD 2023-12-01 15:18:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 203040 AMD 2023-12-01 15:22:56
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 200880 AMD 2023-12-01 15:25:15
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 188000 AMD 2023-12-01 15:29:50
65 18311150/503 Զուգագուլպա մանկական 40
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19800 AMD 2023-12-01 15:04:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 19600 AMD 2023-12-01 15:07:54
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19400 AMD 2023-12-01 15:11:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 19200 AMD 2023-12-01 15:14:29
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19000 AMD 2023-12-01 15:18:36
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 18800 AMD 2023-12-01 15:23:07
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 18600 AMD 2023-12-01 15:25:18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 15000 AMD 2023-12-01 15:29:18
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 13000 AMD 2023-12-01 15:29:49
66 18311150/504 Զուգագուլպա մանկական 60
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19800 AMD 2023-12-01 15:04:14
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 19600 AMD 2023-12-01 15:08:03
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19400 AMD 2023-12-01 15:12:05
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 19200 AMD 2023-12-01 15:14:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 19000 AMD 2023-12-01 15:18:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 18800 AMD 2023-12-01 15:23:16
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 18600 AMD 2023-12-01 15:25:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16000 AMD 2023-12-01 15:29:26
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 13000 AMD 2023-12-01 15:29:47
67 18311160/505 Գուլպա մանկական հաստ
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 17325 AMD 2023-12-01 15:33:06
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 17150 AMD 2023-12-01 15:37:03
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16975 AMD 2023-12-01 15:41:25
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 16800 AMD 2023-12-01 15:45:45
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16625 AMD 2023-12-01 15:50:08
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 16450 AMD 2023-12-01 15:54:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 16275 AMD 2023-12-01 15:55:41
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 13000 AMD 2023-12-01 15:59:44
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 12820 AMD 2023-12-01 15:59:55
68 18811180/504 Հողաթափ ամառային 1 / 7-18տ/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24750 AMD 2023-12-01 15:33:19
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24500 AMD 2023-12-01 15:37:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24250 AMD 2023-12-01 15:41:34
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24000 AMD 2023-12-01 15:45:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23750 AMD 2023-12-01 15:50:17
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 23500 AMD 2023-12-01 15:54:33
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23250 AMD 2023-12-01 15:55:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 22400 AMD 2023-12-01 15:59:37
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 17000 AMD 2023-12-01 15:59:46
69 18811180/505 Հողաթափ ամառային մատով
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 49500 AMD 2023-12-01 15:33:30
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 49000 AMD 2023-12-01 15:37:08
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 48500 AMD 2023-12-01 15:41:44
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 48000 AMD 2023-12-01 15:45:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 47500 AMD 2023-12-01 15:50:26
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 47000 AMD 2023-12-01 15:54:39
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 46500 AMD 2023-12-01 15:55:59
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 39800 AMD 2023-12-01 15:59:44
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 34000 AMD 2023-12-01 15:59:48
70 18811180/506 Հողաթափ ամառային 1 /3-7տ/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24750 AMD 2023-12-01 15:33:42
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24500 AMD 2023-12-01 15:37:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24250 AMD 2023-12-01 15:42:06
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24000 AMD 2023-12-01 15:46:14
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23750 AMD 2023-12-01 15:50:37
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 23500 AMD 2023-12-01 15:55:03
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23250 AMD 2023-12-01 15:56:08
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 17000 AMD 2023-12-01 15:59:49
71 18811180/507 Հողաթափ ամառային 2 /3-6տ/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24750 AMD 2023-12-01 15:33:52
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24500 AMD 2023-12-01 15:37:45
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 24250 AMD 2023-12-01 15:42:17
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 24000 AMD 2023-12-01 15:46:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23750 AMD 2023-12-01 15:50:48
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 23500 AMD 2023-12-01 15:55:08
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23250 AMD 2023-12-01 15:56:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 23000 AMD 2023-12-01 15:56:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 17000 AMD 2023-12-01 15:59:47
72 18811180/508 Հողաթափ 4 (ամառային)
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 82496 AMD 2023-12-01 15:34:05
Վաղինակ Արշակյան Աղասու ԱՁ 81000 AMD 2023-12-01 15:35:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 80000 AMD 2023-12-01 15:36:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 79166 AMD 2023-12-01 15:40:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 78332 AMD 2023-12-01 15:42:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 77498 AMD 2023-12-01 15:46:34
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 76664 AMD 2023-12-01 15:51:04
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 75830 AMD 2023-12-01 15:55:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 74900 AMD 2023-12-01 15:56:25
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 43000 AMD 2023-12-01 15:59:44
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 42000 AMD 2023-12-01 15:59:56
74 18811180/510 հողաթափ ձմեռային 3-7 տ
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 90748 AMD 2023-12-01 16:03:28
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 89831 AMD 2023-12-01 16:08:22
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 88914 AMD 2023-12-01 16:09:29
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 87997 AMD 2023-12-01 16:14:14
75 18811180/511 Հողաթափ 5 (ձմեռային)
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 131996 AMD 2023-12-01 16:03:46
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 130662 AMD 2023-12-01 16:08:29
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 129328 AMD 2023-12-01 16:09:40
76 18821300/501 Կոշիկ սպորտային մանկական 3
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 82496 AMD 2023-12-01 16:03:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 81660 AMD 2023-12-01 16:04:15
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 80826 AMD 2023-12-01 16:08:16
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 79927 AMD 2023-12-01 16:09:55
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 79093 AMD 2023-12-01 16:14:07
77 18821300/502 կոշիկ սպորտային /7-18տ
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 263998 AMD 2023-12-01 16:04:02
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 261331 AMD 2023-12-01 16:06:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 258664 AMD 2023-12-01 16:10:22
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 255997 AMD 2023-12-01 16:13:26
78 18811220/501 կոշիկ ամառային 1 /7-18 տ/
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 164998 AMD 2023-12-01 16:04:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 163331 AMD 2023-12-01 16:06:38
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 161664 AMD 2023-12-01 16:10:29
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 159997 AMD 2023-12-01 16:13:36
79 18811220/502 կոշիկ ամառային 2 /7-18 տ/
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 230996 AMD 2023-12-04 09:00:41
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 228662 AMD 2023-12-04 09:03:29
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 226000 AMD 2023-12-04 09:05:27
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 223666 AMD 2023-12-04 09:09:28
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 221332 AMD 2023-12-04 09:11:48
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 218998 AMD 2023-12-04 09:16:04
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 216664 AMD 2023-12-04 09:18:36
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 214330 AMD 2023-12-04 09:22:54
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 211996 AMD 2023-12-04 09:25:05
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 138000 AMD 2023-12-04 09:29:39
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 130000 AMD 2023-12-04 09:29:53
80 18811190/501 Կոշիկ աշնանային
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 350623 AMD 2023-12-04 09:00:51
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 347081 AMD 2023-12-04 09:03:40
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 343000 AMD 2023-12-04 09:05:36
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 339458 AMD 2023-12-04 09:09:39
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 335916 AMD 2023-12-04 09:11:56
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 332374 AMD 2023-12-04 09:16:09
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 328832 AMD 2023-12-04 09:18:45
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 325290 AMD 2023-12-04 09:23:09
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 321748 AMD 2023-12-04 09:25:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 199000 AMD 2023-12-04 09:29:53
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 183000 AMD 2023-12-04 09:29:55
81 18811210/501 Ձմեռային կոշիկ մանկական 1
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 164998 AMD 2023-12-04 09:01:01
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 163331 AMD 2023-12-04 09:03:51
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 161000 AMD 2023-12-04 09:05:44
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 159333 AMD 2023-12-04 09:09:56
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 157666 AMD 2023-12-04 09:12:06
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 155999 AMD 2023-12-04 09:16:15
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 154332 AMD 2023-12-04 09:18:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 152665 AMD 2023-12-04 09:23:21
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 150998 AMD 2023-12-04 09:25:21
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 126000 AMD 2023-12-04 09:29:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 86000 AMD 2023-12-04 09:29:57
82 18811210/504 Ձմեռային կոշիկ 5
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 2079000 AMD 2023-12-04 09:01:12
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 2058000 AMD 2023-12-04 09:04:08
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 2037000 AMD 2023-12-04 09:05:54
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 2016000 AMD 2023-12-04 09:10:00
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 1995000 AMD 2023-12-04 09:12:14
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 1974000 AMD 2023-12-04 09:16:24
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 1953000 AMD 2023-12-04 09:19:06
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 1932000 AMD 2023-12-04 09:23:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 1350000 AMD 2023-12-04 09:24:52
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 1329000 AMD 2023-12-04 09:26:31
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 847000 AMD 2023-12-04 09:29:53
83 18811210/505 Ձմեռային կոշիկ /2-18/
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 198000 AMD 2023-12-04 09:01:20
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 196000 AMD 2023-12-04 09:04:38
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 194000 AMD 2023-12-04 09:06:02
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 192000 AMD 2023-12-04 09:10:07
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 190000 AMD 2023-12-04 09:12:23
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 188000 AMD 2023-12-04 09:16:32
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 186000 AMD 2023-12-04 09:19:15
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 184000 AMD 2023-12-04 09:23:19
Աշոտ Ղարագյոզյան ՍՊԸ 182000 AMD 2023-12-04 09:25:53
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 155000 AMD 2023-12-04 09:29:40
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 97000 AMD 2023-12-04 09:29:50
84 18811220/503 Ամառային կոշիկ 8 /1,5-6տ/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 65998 AMD 2023-12-04 09:02:21
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 65331 AMD 2023-12-04 09:06:24
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 64664 AMD 2023-12-04 09:10:40
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 63997 AMD 2023-12-04 09:14:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 63330 AMD 2023-12-04 09:19:13
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 62663 AMD 2023-12-04 09:23:22
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 61996 AMD 2023-12-04 09:27:47
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 54000 AMD 2023-12-04 09:29:47
85 18811220/504 կոշիկ ամառային / 3-6 տ/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 164998 AMD 2023-12-04 09:33:08
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 163331 AMD 2023-12-04 09:37:44
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 161664 AMD 2023-12-04 09:40:09
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 159997 AMD 2023-12-04 09:44:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 158330 AMD 2023-12-04 09:48:55
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 156663 AMD 2023-12-04 09:53:45
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 154996 AMD 2023-12-04 09:56:54
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 113000 AMD 2023-12-04 09:59:54
86 18311160/506 կիսագուլպա 2 /բրդյա/ տղամարդու
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 34650 AMD 2023-12-04 09:33:17
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 34300 AMD 2023-12-04 09:37:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 33950 AMD 2023-12-04 09:40:36
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 33600 AMD 2023-12-04 09:45:04
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 33250 AMD 2023-12-04 09:49:02
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 32900 AMD 2023-12-04 09:53:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 32500 AMD 2023-12-04 09:55:45
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 18000 AMD 2023-12-04 09:59:52
87 18311160/507 Գուլպա (բրդյա) կանացի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 34650 AMD 2023-12-04 09:33:28
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 34300 AMD 2023-12-04 09:37:52
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 33950 AMD 2023-12-04 09:40:52
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 33600 AMD 2023-12-04 09:45:08
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 33250 AMD 2023-12-04 09:49:06
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 32900 AMD 2023-12-04 09:53:24
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 32550 AMD 2023-12-04 09:57:03
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 18000 AMD 2023-12-04 09:59:49
88 18421100/501 Թաշկինակ կանացի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6598 AMD 2023-12-04 09:34:10
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 6531 AMD 2023-12-04 09:38:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6464 AMD 2023-12-04 09:41:37
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 6397 AMD 2023-12-04 09:45:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6330 AMD 2023-12-04 09:49:19
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 6263 AMD 2023-12-04 09:53:37
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6196 AMD 2023-12-04 09:57:18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6000 AMD 2023-12-04 09:59:41
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 3970 AMD 2023-12-04 09:59:53
89 18421100/502 Թաշկինակ տղամարդու
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6598 AMD 2023-12-04 09:34:00
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 6531 AMD 2023-12-04 09:38:39
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6464 AMD 2023-12-04 09:42:58
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 6397 AMD 2023-12-04 09:47:03
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6330 AMD 2023-12-04 09:49:40
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 6263 AMD 2023-12-04 09:53:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6196 AMD 2023-12-04 09:57:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 6000 AMD 2023-12-04 09:59:48
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 4750 AMD 2023-12-04 09:59:56
90 39141200/506 Ներքնակ/մանկական
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 328680 AMD 2023-12-04 09:33:49
91 39141200/507 Ներքնակ
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 316800 AMD 2023-12-04 10:02:51
Լենտեքս ՍՊԸ 313600 AMD 2023-12-04 10:06:25
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 310000 AMD 2023-12-04 10:07:16
Լենտեքս ՍՊԸ 306800 AMD 2023-12-04 10:09:38
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 303600 AMD 2023-12-04 10:10:22
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 300000 AMD 2023-12-04 10:10:23
Clean Foam 296800 AMD 2023-12-04 10:12:13
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 293600 AMD 2023-12-04 10:15:30
Clean Foam 290000 AMD 2023-12-04 10:15:53
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 286800 AMD 2023-12-04 10:17:45
Clean Foam 280000 AMD 2023-12-04 10:18:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 276800 AMD 2023-12-04 10:22:06
92 39511190/501 Բարձ /Մանկական
Լենտեքս ՍՊԸ 49475 AMD 2023-12-04 10:01:17
ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 48900 AMD 2023-12-04 10:04:43
Լենտեքս ՍՊԸ 48400 AMD 2023-12-04 10:06:38
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 42000 AMD 2023-12-04 10:08:25
Լենտեքս ՍՊԸ 41500 AMD 2023-12-04 10:09:49
Clean Foam 41000 AMD 2023-12-04 10:12:34
Լենտեքս ՍՊԸ 40500 AMD 2023-12-04 10:15:39
Clean Foam 40000 AMD 2023-12-04 10:16:56
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 39500 AMD 2023-12-04 10:17:22
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 39000 AMD 2023-12-04 10:18:09
Լենտեքս ՍՊԸ 38500 AMD 2023-12-04 10:18:59
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 38000 AMD 2023-12-04 10:19:51
Լենտեքս ՍՊԸ 37500 AMD 2023-12-04 10:20:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 37000 AMD 2023-12-04 10:25:01
ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 29500 AMD 2023-12-04 10:29:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 28000 AMD 2023-12-04 10:29:52
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 26000 AMD 2023-12-04 10:29:53
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 24000 AMD 2023-12-04 10:29:55
93 39511190/502 բարձ 1
Լենտեքս ՍՊԸ 163493 AMD 2023-12-04 10:01:36
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 161841 AMD 2023-12-04 10:05:13
Լենտեքս ՍՊԸ 160189 AMD 2023-12-04 10:06:55
ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 158500 AMD 2023-12-04 10:08:42
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 145000 AMD 2023-12-04 10:10:55
Լենտեքս ՍՊԸ 143348 AMD 2023-12-04 10:11:23
Clean Foam 141348 AMD 2023-12-04 10:12:58
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 135000 AMD 2023-12-04 10:13:51
Clean Foam 120000 AMD 2023-12-04 10:14:48
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 115000 AMD 2023-12-04 10:15:24
Լենտեքս ՍՊԸ 113348 AMD 2023-12-04 10:15:55
Clean Foam 111696 AMD 2023-12-04 10:16:27
Լենտեքս ՍՊԸ 110044 AMD 2023-12-04 10:16:49
Clean Foam 108000 AMD 2023-12-04 10:17:30
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 106000 AMD 2023-12-04 10:18:23
Լենտեքս ՍՊԸ 104348 AMD 2023-12-04 10:19:12
Clean Foam 102000 AMD 2023-12-04 10:19:55
Լենտեքս ՍՊԸ 100348 AMD 2023-12-04 10:20:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 98695 AMD 2023-12-04 10:24:51
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 97043 AMD 2023-12-04 10:25:52
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 95391 AMD 2023-12-04 10:26:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 90000 AMD 2023-12-04 10:29:46
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 73000 AMD 2023-12-04 10:29:56
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 69000 AMD 2023-12-04 10:30:00
94 39511100/503 Վերմակ/Մանկական ամառային
Լենտեքս ՍՊԸ 49342 AMD 2023-12-04 10:01:58
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 48843 AMD 2023-12-04 10:06:05
Լենտեքս ՍՊԸ 48344 AMD 2023-12-04 10:07:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 47845 AMD 2023-12-04 10:09:45
Լենտեքս ՍՊԸ 47340 AMD 2023-12-04 10:11:40
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 46840 AMD 2023-12-04 10:14:55
Լենտեքս ՍՊԸ 46341 AMD 2023-12-04 10:16:09
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 45842 AMD 2023-12-04 10:19:44
Լենտեքս ՍՊԸ 45343 AMD 2023-12-04 10:21:11
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 44844 AMD 2023-12-04 10:25:56
95 39511100/504 վերմակ
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 197456 AMD 2023-12-04 10:02:33
Լենտեքս ՍՊԸ 195461 AMD 2023-12-04 10:02:48
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 193400 AMD 2023-12-04 10:05:42
Լենտեքս ՍՊԸ 191405 AMD 2023-12-04 10:07:31
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 189000 AMD 2023-12-04 10:09:15
Լենտեքս ՍՊԸ 187005 AMD 2023-12-04 10:12:03
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 185000 AMD 2023-12-04 10:14:30
Լենտեքս ՍՊԸ 183001 AMD 2023-12-04 10:16:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 181006 AMD 2023-12-04 10:20:20
Լենտեքս ՍՊԸ 179011 AMD 2023-12-04 10:21:22
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 177016 AMD 2023-12-04 10:25:31
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 154000 AMD 2023-12-04 10:29:43
96 39511100/511 Վերմակ ձմեռային/մանկական
Լենտեքս ՍՊԸ 115498 AMD 2023-12-04 10:03:08
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 114331 AMD 2023-12-04 10:07:11
Լենտեքս ՍՊԸ 113164 AMD 2023-12-04 10:07:52
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 111997 AMD 2023-12-04 10:11:46
Լենտեքս ՍՊԸ 110830 AMD 2023-12-04 10:12:36
Clean Foam 109663 AMD 2023-12-04 10:14:14
Լենտեքս ՍՊԸ 108496 AMD 2023-12-04 10:16:37
Clean Foam 107000 AMD 2023-12-04 10:19:13
Լենտեքս ՍՊԸ 105833 AMD 2023-12-04 10:19:28
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 104666 AMD 2023-12-04 10:23:35
Լենտեքս ՍՊԸ 103499 AMD 2023-12-04 10:26:29
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 102332 AMD 2023-12-04 10:29:43
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 74000 AMD 2023-12-04 10:29:54
97 39511100/512 Վերմակ ձմեռային
Լենտեքս ՍՊԸ 450197 AMD 2023-12-04 10:32:56
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 435000 AMD 2023-12-04 10:35:33
Լենտեքս ՍՊԸ 430452 AMD 2023-12-04 10:36:49
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 425000 AMD 2023-12-04 10:37:28
Լենտեքս ՍՊԸ 420452 AMD 2023-12-04 10:38:01
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 415000 AMD 2023-12-04 10:38:28
Լենտեքս ՍՊԸ 410452 AMD 2023-12-04 10:39:29
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 405904 AMD 2023-12-04 10:43:35
Լենտեքս ՍՊԸ 401356 AMD 2023-12-04 10:44:37
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 396808 AMD 2023-12-04 10:48:47
Լենտեքս ՍՊԸ 392260 AMD 2023-12-04 10:50:40
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 387712 AMD 2023-12-04 10:53:39
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 380000 AMD 2023-12-04 10:54:49
Լենտեքս ՍՊԸ 285775 AMD 2023-12-04 10:59:33
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 281000 AMD 2023-12-04 10:59:55
98 39511120/502 Անկողնային սպիտակեղեն/մանկական/
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 164340 AMD 2023-12-04 10:33:24
Լենտեքս ՍՊԸ 162680 AMD 2023-12-04 10:35:04
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 145000 AMD 2023-12-04 10:36:20
Լենտեքս ՍՊԸ 143340 AMD 2023-12-04 10:37:43
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 140520 AMD 2023-12-04 10:38:11
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 138860 AMD 2023-12-04 10:41:07
Լենտեքս ՍՊԸ 137200 AMD 2023-12-04 10:42:13
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 135000 AMD 2023-12-04 10:44:08
Լենտեքս ՍՊԸ 133000 AMD 2023-12-04 10:44:48
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 131340 AMD 2023-12-04 10:48:11
Լենտեքս ՍՊԸ 129680 AMD 2023-12-04 10:50:51
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 128020 AMD 2023-12-04 10:54:17
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 120000 AMD 2023-12-04 10:54:28
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 118000 AMD 2023-12-04 10:56:20
Լենտեքս ՍՊԸ 71617 AMD 2023-12-04 10:59:40
99 39511120/503 Անկողնային սպիտակեղեն/միջին/
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 888330 AMD 2023-12-04 10:32:41
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 875000 AMD 2023-12-04 10:33:55
Լենտեքս ՍՊԸ 866026 AMD 2023-12-04 10:35:19
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 857000 AMD 2023-12-04 10:35:51
Լենտեքս ՍՊԸ 848026 AMD 2023-12-04 10:38:17
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 839000 AMD 2023-12-04 10:38:44
Լենտեքս ՍՊԸ 830026 AMD 2023-12-04 10:41:54
Սարգիս Սաֆարյան Տիգրանի 821052 AMD 2023-12-04 10:44:21
Լենտեքս ՍՊԸ 812070 AMD 2023-12-04 10:45:02
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 803000 AMD 2023-12-04 10:46:30
Լենտեքս ՍՊԸ 794010 AMD 2023-12-04 10:48:17
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 785000 AMD 2023-12-04 10:49:01
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 776000 AMD 2023-12-04 10:52:16
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 767000 AMD 2023-12-04 10:53:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 758026 AMD 2023-12-04 10:56:04
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 749052 AMD 2023-12-04 10:59:35
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 716000 AMD 2023-12-04 10:59:54
100 39511120/504 Անկողնային սպիտակեղեն/միջին/ 2
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 494802 AMD 2023-12-04 10:31:48
Լենտեքս ՍՊԸ 489804 AMD 2023-12-04 10:34:22
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 450000 AMD 2023-12-04 10:36:59
Լենտեքս ՍՊԸ 445002 AMD 2023-12-04 10:38:37
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 440000 AMD 2023-12-04 10:39:18
Լենտեքս ՍՊԸ 435002 AMD 2023-12-04 10:41:37
Սարգիս Սաֆարյան Տիգրանի 430004 AMD 2023-12-04 10:45:25
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 425006 AMD 2023-12-04 10:46:00
Լենտեքս ՍՊԸ 410115 AMD 2023-12-04 10:47:17
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 405117 AMD 2023-12-04 10:48:32
Լենտեքս ՍՊԸ 399897 AMD 2023-12-04 10:50:17
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 380000 AMD 2023-12-04 10:54:00
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 375000 AMD 2023-12-04 10:56:04
Լենտեքս ՍՊԸ 261433 AMD 2023-12-04 10:59:41
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 203000 AMD 2023-12-04 10:59:50
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 170000 AMD 2023-12-04 10:59:52
101 19212600/501 Ծածկոց /ադյալ/ մանկական
Լենտեքս ՍՊԸ 412498 AMD 2023-12-04 10:33:46
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 408331 AMD 2023-12-04 10:36:55
Լենտեքս ՍՊԸ 404164 AMD 2023-12-04 10:38:51
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 399997 AMD 2023-12-04 10:42:50
Լենտեքս ՍՊԸ 395830 AMD 2023-12-04 10:43:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 391663 AMD 2023-12-04 10:46:18
Լենտեքս ՍՊԸ 387496 AMD 2023-12-04 10:46:59
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 383329 AMD 2023-12-04 10:50:29
Լենտեքս ՍՊԸ 379162 AMD 2023-12-04 10:52:57
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 374995 AMD 2023-12-04 10:55:34
Լենտեքս ՍՊԸ 292476 AMD 2023-12-04 10:59:43
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 237000 AMD 2023-12-04 10:59:53
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 162500 AMD 2023-12-04 10:59:58
102 39515440/507 Շերտավարագույր
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 1559250 AMD 2023-12-04 10:34:19
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 1543500 AMD 2023-12-04 10:39:03
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 1527750 AMD 2023-12-04 10:43:05
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 1512000 AMD 2023-12-04 10:47:49
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 1493000 AMD 2023-12-04 10:48:25
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 1477250 AMD 2023-12-04 10:53:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 1461500 AMD 2023-12-04 10:53:30
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 1445750 AMD 2023-12-04 10:55:10
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 1392000 AMD 2023-12-04 10:59:54
103 33761700/503 Սրբիչ՝ բաղնիքի/մանկական
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 120000 AMD 2023-12-04 11:01:05
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 118667 AMD 2023-12-04 11:05:01
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 115000 AMD 2023-12-04 11:05:25
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 113667 AMD 2023-12-04 11:08:15
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 110000 AMD 2023-12-04 11:10:03
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 108667 AMD 2023-12-04 11:14:11
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 107000 AMD 2023-12-04 11:15:26
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 105667 AMD 2023-12-04 11:19:37
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 102000 AMD 2023-12-04 11:20:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 100000 AMD 2023-12-04 11:23:38
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 98000 AMD 2023-12-04 11:24:59
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 96667 AMD 2023-12-04 11:26:23
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 94000 AMD 2023-12-04 11:26:45
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 92667 AMD 2023-12-04 11:27:04
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 91000 AMD 2023-12-04 11:28:23
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 89665 AMD 2023-12-04 11:28:50
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 88000 AMD 2023-12-04 11:29:14
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 86665 AMD 2023-12-04 11:29:32
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 85332 AMD 2023-12-04 11:29:49
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 48000 AMD 2023-12-04 11:29:53
104 33761700/504 Սրբիչ՝ բաղնիքի
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 560000 AMD 2023-12-04 11:01:22
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 554145 AMD 2023-12-04 11:05:25
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 545000 AMD 2023-12-04 11:05:44
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 539145 AMD 2023-12-04 11:08:19
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 530000 AMD 2023-12-04 11:10:23
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 524145 AMD 2023-12-04 11:14:29
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 518000 AMD 2023-12-04 11:15:54
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 512145 AMD 2023-12-04 11:19:53
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 505000 AMD 2023-12-04 11:21:01
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 490000 AMD 2023-12-04 11:23:53
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 480000 AMD 2023-12-04 11:25:17
ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 420000 AMD 2023-12-04 11:27:31
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 414145 AMD 2023-12-04 11:27:49
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 400000 AMD 2023-12-04 11:28:05
ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 390000 AMD 2023-12-04 11:29:48
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 230000 AMD 2023-12-04 11:29:50
105 33761700/505 սրբիչ երեսի/մանկական
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 79000 AMD 2023-12-04 11:01:41
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 78201 AMD 2023-12-04 11:05:43
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 77000 AMD 2023-12-04 11:05:59
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 76201 AMD 2023-12-04 11:09:23
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 75000 AMD 2023-12-04 11:10:48
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 74201 AMD 2023-12-04 11:15:02
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 73000 AMD 2023-12-04 11:16:09
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 72201 AMD 2023-12-04 11:20:15
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 70000 AMD 2023-12-04 11:21:17
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 69200 AMD 2023-12-04 11:24:03
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 65000 AMD 2023-12-04 11:25:42
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 55000 AMD 2023-12-04 11:27:29
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 52000 AMD 2023-12-04 11:28:34
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 50000 AMD 2023-12-04 11:29:15
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 49000 AMD 2023-12-04 11:29:27
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 28000 AMD 2023-12-04 11:29:45
106 33761700/506 սրբիչ երեսի
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 262944 AMD 2023-12-04 11:01:28
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 260000 AMD 2023-12-04 11:02:02
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 257344 AMD 2023-12-04 11:05:39
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 254000 AMD 2023-12-04 11:06:17
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 251344 AMD 2023-12-04 11:10:09
Բավական Հովհաննիսյան Ա/Ձ 248688 AMD 2023-12-04 11:10:37
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 245000 AMD 2023-12-04 11:11:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 242344 AMD 2023-12-04 11:15:25
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 235000 AMD 2023-12-04 11:16:37
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 232344 AMD 2023-12-04 11:20:33
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 220000 AMD 2023-12-04 11:21:41
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 217344 AMD 2023-12-04 11:23:18
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 214600 AMD 2023-12-04 11:24:13
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 211944 AMD 2023-12-04 11:25:19
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 209288 AMD 2023-12-04 11:25:32
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 205000 AMD 2023-12-04 11:25:56
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 202344 AMD 2023-12-04 11:26:57
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 190000 AMD 2023-12-04 11:27:16
ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ 180000 AMD 2023-12-04 11:27:44
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 177344 AMD 2023-12-04 11:28:17
Սամվել Սարգսյան ԱՁ 156000 AMD 2023-12-04 11:28:45
Լիլիթ Աղաբեկյան ԱՁ 150000 AMD 2023-12-04 11:29:05
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 90000 AMD 2023-12-04 11:29:47
107 18931220/502 Պայուսակ դպրոցական
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 923996 AMD 2023-12-04 11:01:48
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 914662 AMD 2023-12-04 11:05:53
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 905328 AMD 2023-12-04 11:09:22
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 895994 AMD 2023-12-04 11:13:23
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 886660 AMD 2023-12-04 11:17:28
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 877326 AMD 2023-12-04 11:21:48
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 867992 AMD 2023-12-04 11:26:09
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 800000 AMD 2023-12-04 11:29:23
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 606000 AMD 2023-12-04 11:29:53
108 18931220/503 Բարսետկա տղաների համար
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 82496 AMD 2023-12-04 11:02:05
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 81662 AMD 2023-12-04 11:06:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 80828 AMD 2023-12-04 11:10:47
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 79994 AMD 2023-12-04 11:14:49
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 79160 AMD 2023-12-04 11:19:07
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 78326 AMD 2023-12-04 11:23:10
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 77492 AMD 2023-12-04 11:26:19
ԱՁ Սամվել Մխիթարյան 69000 AMD 2023-12-04 11:29:50
«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 54000 AMD 2023-12-04 11:29:51