Բեռնում
Ծածկագիր
ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33
Վերնագիր
Քիմիական նյութերի ձեռքբերում
Գնորդ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2024-02-09 12:52:36
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2024-02-19 14:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2024-02-20 14:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2024-02-14 14:00:00
Կարգավիճակ
Շնորհում
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 666665 AMD20 %799998 AMD666665 AMD20 %799998.00 AMD
31ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8331.67 AMD20 %9998 AMD8331.67 AMD20 %9998.00 AMD
41ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր196500 AMD 123358.34 AMD20 %148030 AMD123358.34 AMD20 %148030.00 AMD
42ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր196500 AMD 163748.34 AMD20 %196498 AMD163748.34 AMD20 %196498.00 AMD
51ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 13333.34 AMD20 %16000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
52ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 13331.67 AMD20 %15998 AMD13331.67 AMD20 %15998.00 AMD
53ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 18333.34 AMD20 %22000 AMD18333.34 AMD20 %22000.00 AMDՄերժված
61ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33331.67 AMD20 %39998 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
62ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33333.34 AMD20 %40000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
71ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 208300 AMD20 %249960 AMD208300 AMD20 %249960.00 AMD
81ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 58300 AMD20 %69960 AMD58300 AMD20 %69960.00 AMD
101Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25008 AMD 14400 AMD20 %17280 AMD14400 AMD20 %17280.00 AMD
102Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25008 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD20000 AMD20 %24000.00 AMD
111Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25008 AMD 14400 AMD20 %17280 AMD14400 AMD20 %17280.00 AMD
112Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25008 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD20000 AMD20 %24000.00 AMD
121Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25008 AMD 14400 AMD20 %17280 AMD14400 AMD20 %17280.00 AMD
122Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25008 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD20000 AMD20 %24000.00 AMD
131ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր110000 AMD 91600 AMD20 %109920 AMD91600 AMD20 %109920.00 AMD
141ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր700000 AMD 583333.34 AMD20 %700000 AMD577500 AMD20 %693000.00 AMD
161Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2700000 AMD 2250000 AMD20 %2700000 AMD2250000 AMD20 %2700000.00 AMD
181Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր520000 AMD 2500000 AMD20 %3000000 AMD2500000 AMD20 %3000000.00 AMDՄերժված
221ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 416665 AMD20 %499998 AMD416665 AMD20 %499998.00 AMD
231ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000.8 AMD 3331.67 AMD20 %3998 AMD2468 AMD20 %2961.60 AMD
232ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000.8 AMD 3200 AMD20 %3840 AMD2500 AMD20 %3000.00 AMD
241ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14000 AMD 11665 AMD20 %13998 AMD9885 AMD20 %11862.00 AMD
242ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14000 AMD 11500 AMD20 %13800 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
251ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD9300 AMD20 %11160.00 AMD
252ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 9998.34 AMD20 %11998 AMD9400 AMD20 %11280.00 AMD
253Իմմունոֆարմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 9700 AMD20 %11640 AMD9700 AMD20 %11640.00 AMD
261ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD9600 AMD20 %11520.00 AMD
262Իմմունոֆարմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 9700 AMD20 %11640 AMD9700 AMD20 %11640.00 AMD
263ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 9998.34 AMD20 %11998 AMD9998.34 AMD20 %11998.00 AMD
271ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20831.67 AMD20 %24998 AMD10833 AMD20 %12999.60 AMD
272ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
273Իմմունոֆարմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20700 AMD20 %24840 AMD20700 AMD20 %24840.00 AMD
281ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000 AMD 1600 AMD20 %1920 AMD1600 AMD20 %1920.00 AMD
291ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր355000 AMD 2958333.34 AMD20 %3550000 AMD2958333.34 AMD20 %3550000.00 AMDՄերժված
301ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8331.67 AMD20 %9998 AMD3300 AMD20 %3960.00 AMD
302ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD4500 AMD20 %5400.00 AMD
311ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 7498.34 AMD20 %8998 AMD7498.34 AMD20 %8998.00 AMD
312ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMD
321ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2500 AMD 2081.67 AMD20 %2498 AMD830 AMD20 %996.00 AMD
322ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2500 AMD 2000 AMD20 %2400 AMD850 AMD20 %1020.00 AMD
331ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 4998.34 AMD20 %5998 AMD4998.34 AMD20 %5998.00 AMD
332ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 5000 AMD20 %6000 AMD5000 AMD20 %6000.00 AMD
341ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4004 AMD 3335 AMD20 %4002 AMD2370 AMD20 %2844.00 AMD
342ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4004 AMD 3000 AMD20 %3600 AMD2400 AMD20 %2880.00 AMD
351ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
352Իմմունոֆարմ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12400 AMD20 %14880 AMD12400 AMD20 %14880.00 AMD
353ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12498.34 AMD20 %14998 AMD12498.34 AMD20 %14998.00 AMD
381ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12498.34 AMD20 %14998 AMD9875 AMD20 %11850.00 AMD
382ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12450 AMD20 %14940 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
383ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 18333.34 AMD20 %22000 AMD18333.34 AMD20 %22000.00 AMDՄերժված
391ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8200 AMD20 %9840 AMD7000 AMD20 %8400.00 AMD
392ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8331.67 AMD20 %9998 AMD7418 AMD20 %8901.60 AMD
401ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 9998.34 AMD20 %11998 AMD9998.34 AMD20 %11998.00 AMD
402ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
431Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր850000 AMD 700000 AMD20 %840000 AMD700000 AMD20 %840000.00 AMD
611ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր416000 AMD 346666.67 AMD20 %416000 AMD341500 AMD20 %409800.00 AMD
612Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր416000 AMD 345000 AMD20 %414000 AMD345000 AMD20 %414000.00 AMD
621ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 116666.67 AMD20 %140000 AMD113850 AMD20 %136620.00 AMD
622Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140000 AMD 115000 AMD20 %138000 AMD115000 AMD20 %138000.00 AMD
631ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD495000 AMD20 %594000.00 AMD
641ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 333333.34 AMD20 %400000 AMD330000 AMD20 %396000.00 AMD
651ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 14998.34 AMD20 %17998 AMD14690 AMD20 %17628.00 AMD
652ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD14840 AMD20 %17808.00 AMD
671Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր260000 AMD 450000 AMD20 %540000 AMD450000 AMD20 %540000.00 AMDՄերժված
681ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7200 AMD 5998.34 AMD20 %7198 AMD5998.34 AMD20 %7198.00 AMD
682ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7200 AMD 6000 AMD20 %7200 AMD6000 AMD20 %7200.00 AMD
691Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70300 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
692ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70300 AMD 58500 AMD20 %70200 AMD58500 AMD20 %70200.00 AMD
701ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր130200 AMD 108498.34 AMD20 %130198 AMD106425 AMD20 %127710.00 AMD
702Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր130200 AMD 107500 AMD20 %129000 AMD107500 AMD20 %129000.00 AMD
711ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր140700 AMD 117250 AMD20 %140700 AMD117250 AMD20 %140700.00 AMD
721ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր76800 AMD 63998.34 AMD20 %76798 AMD63998.34 AMD20 %76798.00 AMD
722Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր76800 AMD 64000 AMD20 %76800 AMD64000 AMD20 %76800.00 AMD
731ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր106000 AMD 88331.67 AMD20 %105998 AMD86625 AMD20 %103950.00 AMD
732Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր106000 AMD 87500 AMD20 %105000 AMD87500 AMD20 %105000.00 AMD
741ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր78000 AMD 64998.34 AMD20 %77998 AMD64998.34 AMD20 %77998.00 AMD
742Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր78000 AMD 65000 AMD20 %78000 AMD65000 AMD20 %78000.00 AMD
751ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր71000 AMD 59165 AMD20 %70998 AMD56925 AMD20 %68310.00 AMD
752Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր71000 AMD 57500 AMD20 %69000 AMD57500 AMD20 %69000.00 AMD
761Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր339500 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMDՄերժված
771Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր128700 AMD 107250 AMD20 %128700 AMD107250 AMD20 %128700.00 AMDՄերժված
771ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր128700 AMD 107250 AMD20 %128700 AMD107250 AMD20 %128700.00 AMDՄերժված
781Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր32000 AMD 26666.67 AMD20 %32000 AMD26666.67 AMD20 %32000.00 AMD
791ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 29165 AMD20 %34998 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
792Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD17500 AMD20 %21000.00 AMD
801ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր61200 AMD 51000 AMD20 %61200 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMD
802Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր61200 AMD 45833.34 AMD20 %55000 AMD45833.34 AMD20 %55000.00 AMD
811ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33300 AMD20 %39960 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
812ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33331.67 AMD20 %39998 AMD29667 AMD20 %35600.40 AMD
821Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD150000 AMD20 %180000.00 AMD
841ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166665 AMD20 %199998 AMD160875 AMD20 %193050.00 AMD
842Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 162500 AMD20 %195000 AMD162500 AMD20 %195000.00 AMD
851ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր210000 AMD 174998.34 AMD20 %209998 AMD174998.34 AMD20 %209998.00 AMD
861ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 24998.34 AMD20 %29998 AMD24250 AMD20 %29100.00 AMD
862ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD24500 AMD20 %29400.00 AMD
881ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 17498.34 AMD20 %20998 AMD17145 AMD20 %20574.00 AMD
882ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21000 AMD 17500 AMD20 %21000 AMD17320 AMD20 %20784.00 AMD
891ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 22498.34 AMD20 %26998 AMD21280 AMD20 %25536.00 AMD
892ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 22000 AMD20 %26400 AMD21500 AMD20 %25800.00 AMD
901ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 58331.67 AMD20 %69998 AMD56820 AMD20 %68184.00 AMD
902ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 58000 AMD20 %69600 AMD57400 AMD20 %68880.00 AMD
911ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18331.67 AMD20 %21998 AMD17320 AMD20 %20784.00 AMD
912ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD17500 AMD20 %21000.00 AMD
931ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր44000 AMD 36650 AMD20 %43980 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
932ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր44000 AMD 36665 AMD20 %43998 AMD35913 AMD20 %43095.60 AMD
941ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր33000 AMD 27498.34 AMD20 %32998 AMD27498.34 AMD20 %32998.00 AMD
951ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37000 AMD 30830 AMD20 %36996 AMD24290 AMD20 %29148.00 AMD
952ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37000 AMD 30831.67 AMD20 %36998 AMD24600 AMD20 %29520.00 AMD
961ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր76000 AMD 63331.67 AMD20 %75998 AMD63331.67 AMD20 %75998.00 AMD
971ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 149998.34 AMD20 %179998 AMD116500 AMD20 %139800.00 AMD
972ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD124000 AMD20 %148800.00 AMD
981ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր84000 AMD 69998.34 AMD20 %83998 AMD69998.34 AMD20 %83998.00 AMD
982ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր84000 AMD 70000 AMD20 %84000 AMD70000 AMD20 %84000.00 AMD
991Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
992ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112000 AMD 92500 AMD20 %111000 AMD92500 AMD20 %111000.00 AMD
993ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112000 AMD 93331.67 AMD20 %111998 AMD93331.67 AMD20 %111998.00 AMD
1001ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր28000 AMD 23331.67 AMD20 %27998 AMD23331.67 AMD20 %27998.00 AMD
1011ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41665 AMD20 %49998 AMD41665 AMD20 %49998.00 AMD
1021ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր34000 AMD 28331.67 AMD20 %33998 AMD28331.67 AMD20 %33998.00 AMD
1051ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր110000 AMD 90000 AMD20 %108000 AMD90000 AMD20 %108000.00 AMD
1061ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր125000 AMD 104165 AMD20 %124998 AMD88333 AMD20 %105999.60 AMD
1062Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր125000 AMD 102500 AMD20 %123000 AMD96350 AMD20 %115620.00 AMD
1071ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր185000 AMD 154165 AMD20 %184998 AMD113333 AMD20 %135999.60 AMD
1072Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր185000 AMD 152500 AMD20 %183000 AMD125000 AMD20 %150000.00 AMD
1081ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր170000 AMD 141665 AMD20 %169998 AMD88750 AMD20 %106500.00 AMD
1082Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր170000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD90000 AMD20 %108000.00 AMD
1091ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166665 AMD20 %199998 AMD164835 AMD20 %197802.00 AMD
1092ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր200000 AMD 166500 AMD20 %199800 AMD166500 AMD20 %199800.00 AMD
1101Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDՄերժված
1101ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDՄերժված
1111ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր85000 AMD 70830 AMD20 %84996 AMD60000 AMD20 %72000.00 AMD
1112ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր85000 AMD 70831.67 AMD20 %84998 AMD68291 AMD20 %81949.20 AMD
1121ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր32000 AMD 26665 AMD20 %31998 AMD26665 AMD20 %31998.00 AMD
1131ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր73000 AMD 60831.67 AMD20 %72998 AMD60831.67 AMD20 %72998.00 AMD
1141ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 416665 AMD20 %499998 AMD416665 AMD20 %499998.00 AMD
1151ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր420000 AMD 349998.34 AMD20 %419998 AMD149000 AMD20 %178800.00 AMD
1152ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր420000 AMD 350000 AMD20 %420000 AMD315000 AMD20 %378000.00 AMD
1161ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 249998.34 AMD20 %299998 AMD249998.34 AMD20 %299998.00 AMD
1162ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
1171ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր62300 AMD 45000 AMD20 %54000 AMD42500 AMD20 %51000.00 AMD
1172ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր62300 AMD 51915 AMD20 %62298 AMD43333 AMD20 %51999.60 AMD
1181ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր360000 AMD 299998.34 AMD20 %359998 AMD299998.34 AMD20 %359998.00 AMD
1182ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր360000 AMD 300000 AMD20 %360000 AMD300000 AMD20 %360000.00 AMD
1191ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 208331.67 AMD20 %249998 AMD144000 AMD20 %172800.00 AMD
1192ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 205000 AMD20 %246000 AMD186000 AMD20 %223200.00 AMD
1201ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 82500 AMD20 %99000 AMD73000 AMD20 %87600.00 AMD
1202ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83331.67 AMD20 %99998 AMD74000 AMD20 %88800.00 AMD
1211ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 149998.34 AMD20 %179998 AMD99166 AMD20 %118999.20 AMD
1212ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD108500 AMD20 %130200.00 AMD
1221ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 58331.67 AMD20 %69998 AMD30800 AMD20 %36960.00 AMD
1222ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD33300 AMD20 %39960.00 AMD
1231ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70002 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD54450 AMD20 %65340.00 AMD
1241ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր250000 AMD 208331.67 AMD20 %249998 AMD208331.67 AMD20 %249998.00 AMD
1251ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 149998.34 AMD20 %179998 AMD70000 AMD20 %84000.00 AMD
1252ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD98000 AMD20 %117600.00 AMD
1261ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր220000 AMD 183331.67 AMD20 %219998 AMD183331.67 AMD20 %219998.00 AMD
1271ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 74998.34 AMD20 %89998 AMD74998.34 AMD20 %89998.00 AMD
1272ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD75000 AMD20 %90000.00 AMD
1281ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 74998.34 AMD20 %89998 AMD74998.34 AMD20 %89998.00 AMD
1291ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր180000 AMD 149998.34 AMD20 %179998 AMD149998.34 AMD20 %179998.00 AMD
1301ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41500 AMD20 %49800 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
1302ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41665 AMD20 %49998 AMD34600 AMD20 %41520.00 AMD
1303Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD39200 AMD20 %47040.00 AMD
1331ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր562500 AMD 468750 AMD20 %562500 AMD454000 AMD20 %544800.00 AMD
1332Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր562500 AMD 468750 AMD20 %562500 AMD459000 AMD20 %550800.00 AMD
1333ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր562500 AMD 468748.34 AMD20 %562498 AMD468748.34 AMD20 %562498.00 AMD
1351ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր430000 AMD 358331.67 AMD20 %429998 AMD309000 AMD20 %370800.00 AMD
1352Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր430000 AMD 357500 AMD20 %429000 AMD332475 AMD20 %398970.00 AMD
1361ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր520000 AMD 433331.67 AMD20 %519998 AMD433331.67 AMD20 %519998.00 AMD
1371ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 416665 AMD20 %499998 AMD416665 AMD20 %499998.00 AMD
1381ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր500000 AMD 416665 AMD20 %499998 AMD416665 AMD20 %499998.00 AMD
1391ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր380000 AMD 316665 AMD20 %379998 AMD316665 AMD20 %379998.00 AMD
1401ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր310000 AMD 258331.67 AMD20 %309998 AMD258331.67 AMD20 %309998.00 AMD
1411ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1122000 AMD 934998.34 AMD20 %1121998 AMD934998.34 AMD20 %1121998.00 AMD
1421ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր520000 AMD 433331.67 AMD20 %519998 AMD433331.67 AMD20 %519998.00 AMD
1431ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր520000 AMD 433331.67 AMD20 %519998 AMD433331.67 AMD20 %519998.00 AMD
1441ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր430000 AMD 358331.67 AMD20 %429998 AMD358331.67 AMD20 %429998.00 AMD
1451ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 333331.67 AMD20 %399998 AMD333331.67 AMD20 %399998.00 AMD
1461ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր400000 AMD 333331.67 AMD20 %399998 AMD333331.67 AMD20 %399998.00 AMD
1471ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր370000 AMD 308331.67 AMD20 %369998 AMD308331.67 AMD20 %369998.00 AMD
1481ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 249998.34 AMD20 %299998 AMD249998.34 AMD20 %299998.00 AMD
1491Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր650000 AMD 175000 AMD20 %210000 AMD175000 AMD20 %210000.00 AMD
1501Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 275000 AMD20 %330000 AMD275000 AMD20 %330000.00 AMD
1511ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 249998.34 AMD20 %299998 AMD249998.34 AMD20 %299998.00 AMD
1521Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD375000 AMD20 %450000.00 AMD
1531ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 249998.34 AMD20 %299998 AMD249998.34 AMD20 %299998.00 AMD
1541ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր220000 AMD 183331.67 AMD20 %219998 AMD68000 AMD20 %81600.00 AMD
1542ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր220000 AMD 180000 AMD20 %216000 AMD170000 AMD20 %204000.00 AMD
1551ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր420000 AMD 349998.34 AMD20 %419998 AMD290000 AMD20 %348000.00 AMD
1552Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր420000 AMD 350000 AMD20 %420000 AMD339300 AMD20 %407160.00 AMD
1571ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր75000 AMD 62498.34 AMD20 %74998 AMD40000 AMD20 %48000.00 AMD
1572Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր75000 AMD 62500 AMD20 %75000 AMD59380 AMD20 %71256.00 AMD
1573ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր75000 AMD 62000 AMD20 %74400 AMD62000 AMD20 %74400.00 AMD
1581ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20831.67 AMD20 %24998 AMD20831.67 AMD20 %24998.00 AMD
1591ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 29165 AMD20 %34998 AMD27225 AMD20 %32670.00 AMD
1592Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 27500 AMD20 %33000 AMD27500 AMD20 %33000.00 AMD
1601ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 58331.67 AMD20 %69998 AMD41450 AMD20 %49740.00 AMD
1602ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 58000 AMD20 %69600 AMD42000 AMD20 %50400.00 AMD
1603Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD55000 AMD20 %66000.00 AMD
1611ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41665 AMD20 %49998 AMD24600 AMD20 %29520.00 AMD
1612ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
1621ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD99000 AMD20 %118800.00 AMD
1631ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 24998.34 AMD20 %29998 AMD24495 AMD20 %29394.00 AMD
1632ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD24745 AMD20 %29694.00 AMD
1641ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր320000 AMD 266665 AMD20 %319998 AMD247500 AMD20 %297000.00 AMD
1642Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր320000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
1651ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41665 AMD20 %49998 AMD39200 AMD20 %47040.00 AMD
1652ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD39600 AMD20 %47520.00 AMD

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
5 33691410/2 Քսիլոլ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 12500 AMD 2024-02-20 14:00:47
6 33691411/1 Պարապլաստ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 32500 AMD 2024-02-20 14:01:11
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 32100 AMD 2024-02-20 14:05:11
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 31500 AMD 2024-02-20 14:08:29
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 31000 AMD 2024-02-20 14:12:38
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 30000 AMD 2024-02-20 14:16:34
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-20 14:17:07
14 33691168/1 Ագարոզա էլեկտրոֆորեզի համար
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 577500 AMD 2024-02-20 14:34:29
23 33621766/1 Աղաթթու HCl
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 3168 AMD 2024-02-20 15:03:28
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 2500 AMD 2024-02-20 15:04:40
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 2468 AMD 2024-02-20 15:08:24
24 33691410/3 Ծծմբական թթու, H2SO4
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 11385 AMD 2024-02-20 15:03:37
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 11250 AMD 2024-02-20 15:05:25
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 11135 AMD 2024-02-20 15:09:30
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 11000 AMD 2024-02-20 15:10:48
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 10880 AMD 2024-02-20 15:14:53
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 10500 AMD 2024-02-20 15:16:35
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 10385 AMD 2024-02-20 15:20:45
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-20 15:23:26
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 9885 AMD 2024-02-20 15:24:00
25 33691410/4 pH-ի 4.01 բուֆերային լուծույթ
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 9603 AMD 2024-02-20 15:03:46
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 9500 AMD 2024-02-20 15:06:06
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 9400 AMD 2024-02-20 15:09:40
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 9300 AMD 2024-02-20 15:11:21
26 33691410/5 pH-ի 7.01 բուֆերային լուծույթ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 9600 AMD 2024-02-20 15:30:28
27 33691410/6 pH 7 տրամաչափման լուծույթ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 19800 AMD 2024-02-20 15:30:51
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 19600 AMD 2024-02-20 15:34:26
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 19000 AMD 2024-02-20 15:35:42
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 18800 AMD 2024-02-20 15:39:39
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 18000 AMD 2024-02-20 15:40:45
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 17800 AMD 2024-02-20 15:44:47
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 17600 AMD 2024-02-20 15:45:52
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 17400 AMD 2024-02-20 15:49:16
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 17000 AMD 2024-02-20 15:51:00
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 16800 AMD 2024-02-20 15:54:55
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 16600 AMD 2024-02-20 15:57:08
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 12500 AMD 2024-02-20 15:59:54
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 10833 AMD 2024-02-20 15:59:57
30 14411300/1 Նատրիումի քլորիդ, NaCl
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 8000 AMD 2024-02-20 15:31:47
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 7916 AMD 2024-02-20 15:35:23
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 6000 AMD 2024-02-20 15:37:18
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 5916 AMD 2024-02-20 15:41:04
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 5800 AMD 2024-02-20 15:41:28
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 5716 AMD 2024-02-20 15:44:58
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 5600 AMD 2024-02-20 15:45:42
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 5516 AMD 2024-02-20 15:49:24
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 5400 AMD 2024-02-20 15:51:13
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 5316 AMD 2024-02-20 15:55:04
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 4500 AMD 2024-02-20 15:56:48
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 3300 AMD 2024-02-20 15:59:54
32 33621780/2 Կալցիումի քլորիդ, CaCl2
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 1000 AMD 2024-02-20 16:00:20
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 980 AMD 2024-02-20 16:04:09
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 850 AMD 2024-02-20 16:07:07
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 830 AMD 2024-02-20 16:11:05
34 24321860/1 Ազոտական թթու HNO3
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 2500 AMD 2024-02-20 16:00:37
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 2470 AMD 2024-02-20 16:04:40
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 2400 AMD 2024-02-20 16:07:19
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 2370 AMD 2024-02-20 16:11:16
35 33691410/7 pH բուֆեր
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-20 16:01:08
38 33691849/1 Ացետոն
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-20 16:01:30
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 9875 AMD 2024-02-20 16:05:26
39 33691411/3 Պղնձարջասպ CuSO4 x 5H2O
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 7500 AMD 2024-02-20 16:01:50
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 7418 AMD 2024-02-20 16:06:13
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 7000 AMD 2024-02-20 16:07:40
61 33691160/36 FIREScript Reverse Transcriptase հետադարձ տրանսկրիպտազ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 341500 AMD 2024-02-21 09:02:05
62 33691160/37 HOT FIREPol EvaGreen qPCR Mix Plus քանակական ՊՇՌ-ի խառնուրդ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 113850 AMD 2024-02-21 09:01:48
63 33691160/38 քիմիական աՌՆԹ-ի անջատման համար նյութերի հավաքածուզդանյութեր (ռեագենտներ)
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 495000 AMD 2024-02-21 09:02:22
64 33691160/39 ԴՆԹ-ի անջատման համար նյութերի հավաքածու
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 330000 AMD 2024-02-21 09:02:43
65 33691163/1 Ագար-ագար
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 14840 AMD 2024-02-21 09:33:28
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 14690 AMD 2024-02-21 09:35:39
70 33691160/42 Միկրոտարրերի պատրաստի լուծույթ 100X խիտ
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 106425 AMD 2024-02-21 09:30:32
73 24321660/2 N-ացետիլ-D-գալակտոզամին
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 86625 AMD 2024-02-21 10:00:32
75 33691160/45 D-գլյուկուրոնաթթու
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 56925 AMD 2024-02-21 10:01:21
79 33691160/46 բետտա-Մերկապտոէթանոլ
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 24750 AMD 2024-02-21 10:34:02
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 24500 AMD 2024-02-21 10:36:46
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 24250 AMD 2024-02-21 10:40:48
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 24000 AMD 2024-02-21 10:45:09
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 23750 AMD 2024-02-21 10:48:57
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 23500 AMD 2024-02-21 10:52:42
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 23250 AMD 2024-02-21 10:55:03
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 15000 AMD 2024-02-21 10:59:56
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 17500 AMD 2024-02-21 10:59:56
80 33691163/2 R2A Ագար
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 45000 AMD 2024-02-21 10:30:32
81 24321660/4 Na-ի նիտրատ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 30000 AMD 2024-02-21 10:30:44
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 29667 AMD 2024-02-21 10:34:44
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-21 10:36:17
84 33691160/48 Բարձր արդյունավետությամբ Phusion Plus ԴՆԹ պոլիմերազ (2 Մ/մկլ)
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 160875 AMD 2024-02-21 10:34:13
86 24321660/6 D (+) - գլյուկոզ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 24500 AMD 2024-02-21 11:02:33
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 24250 AMD 2024-02-21 11:06:38
88 33691227/1 Na2CՕ3 Նատրիումի կարբոնատ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 17320 AMD 2024-02-21 11:02:49
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 17145 AMD 2024-02-21 11:06:48
89 33691411/4 NaNO3 Նատրիումի նիտրատ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 21500 AMD 2024-02-21 11:03:13
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 21280 AMD 2024-02-21 11:07:46
90 33691827/1 FeCl2x4H2O Երկաթի (II) քլորիդ քառահիդրատ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 57400 AMD 2024-02-21 11:03:25
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 56820 AMD 2024-02-21 11:07:14
91 33691852/1 (NH4)2SO4 Ամոնիումի սուլֆատ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 17500 AMD 2024-02-21 11:03:36
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 17320 AMD 2024-02-21 11:07:25
93 33691410/8 (HPLC grade) Կարագաթթու
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 36280 AMD 2024-02-21 11:31:43
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 35913 AMD 2024-02-21 11:35:52
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 32500 AMD 2024-02-21 11:39:46
95 33691411/5 D-Ֆրուկտոզ անջուր
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 30500 AMD 2024-02-21 11:31:58
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 30191 AMD 2024-02-21 11:36:03
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-21 11:39:58
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 24600 AMD 2024-02-21 11:44:58
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 24290 AMD 2024-02-21 11:47:13
97 33691411/7 Պեպտոն
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 148450 AMD 2024-02-21 11:32:30
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 146950 AMD 2024-02-21 11:36:33
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 140000 AMD 2024-02-21 11:40:14
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 138500 AMD 2024-02-21 11:44:43
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 135000 AMD 2024-02-21 11:46:44
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 133500 AMD 2024-02-21 11:50:50
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 132000 AMD 2024-02-21 11:52:14
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 130500 AMD 2024-02-21 11:55:18
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 124000 AMD 2024-02-21 11:59:54
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 116500 AMD 2024-02-21 11:59:57
106 33691160/51 Վիսկոզիմ
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 101475 AMD 2024-02-21 12:04:07
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 100450 AMD 2024-02-21 12:07:14
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 99425 AMD 2024-02-21 12:11:17
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 98400 AMD 2024-02-21 12:15:18
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 97375 AMD 2024-02-21 12:19:23
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 96350 AMD 2024-02-21 12:23:18
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 95325 AMD 2024-02-21 12:26:43
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 88333 AMD 2024-02-21 12:29:56
107 33691160/52 Ցելյուլազ մեկուսացված Trichoderma sp.
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 150975 AMD 2024-02-21 12:33:48
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 149450 AMD 2024-02-21 12:35:58
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 147925 AMD 2024-02-21 12:38:31
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 146400 AMD 2024-02-21 12:42:34
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 144875 AMD 2024-02-21 12:45:07
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 143350 AMD 2024-02-21 12:49:18
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 125000 AMD 2024-02-21 12:52:21
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 123475 AMD 2024-02-21 12:55:44
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 113333 AMD 2024-02-21 12:59:56
108 24321660/11 Լակկազ մեկուսացված Agaricus bisporus-ից
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 123750 AMD 2024-02-21 12:34:07
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 122500 AMD 2024-02-21 12:36:18
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 121250 AMD 2024-02-21 12:40:23
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 120000 AMD 2024-02-21 12:43:24
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 118750 AMD 2024-02-21 12:47:34
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 90000 AMD 2024-02-21 12:52:02
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 88750 AMD 2024-02-21 12:55:24
109 24321660/12 1,4-Դիթիոթրեիթոլ
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 164835 AMD 2024-02-21 12:34:21
111 24321660/14 P -նիտրոտետրազոլիում կապույտ քլորիդ
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 70121 AMD 2024-02-21 12:34:32
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 69000 AMD 2024-02-21 12:36:29
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 68291 AMD 2024-02-21 12:40:38
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 60000 AMD 2024-02-21 12:42:02
115 33691411/9 D-Գալակտոզ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 345000 AMD 2024-02-21 14:04:53
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 341500 AMD 2024-02-21 14:08:58
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 330000 AMD 2024-02-21 14:11:09
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 326500 AMD 2024-02-21 14:15:14
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 323000 AMD 2024-02-21 14:17:56
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 319500 AMD 2024-02-21 14:21:58
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 315000 AMD 2024-02-21 14:26:18
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 149000 AMD 2024-02-21 14:29:56
117 33691411/11 Նատրիումի մոլիբդատ 2H2O
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 44550 AMD 2024-02-21 14:04:03
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 44000 AMD 2024-02-21 14:05:52
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 43333 AMD 2024-02-21 14:09:58
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 42500 AMD 2024-02-21 14:11:54
119 33691411/12 երկնատրիումի ֆոսֆատ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 202500 AMD 2024-02-21 14:31:05
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 200450 AMD 2024-02-21 14:34:49
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 198400 AMD 2024-02-21 14:37:44
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 196350 AMD 2024-02-21 14:41:38
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 194300 AMD 2024-02-21 14:44:20
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 192250 AMD 2024-02-21 14:48:14
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 190200 AMD 2024-02-21 14:49:32
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 188150 AMD 2024-02-21 14:53:37
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 186000 AMD 2024-02-21 14:56:38
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 144000 AMD 2024-02-21 14:59:54
120 33691860/1 Ացետոնիտրիլ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 81500 AMD 2024-02-21 14:31:16
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 80675 AMD 2024-02-21 14:35:04
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 79850 AMD 2024-02-21 14:37:58
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 79025 AMD 2024-02-21 14:41:47
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 78200 AMD 2024-02-21 14:44:35
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 77375 AMD 2024-02-21 14:48:24
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 76550 AMD 2024-02-21 14:51:13
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 74000 AMD 2024-02-21 14:55:06
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 73000 AMD 2024-02-21 14:55:27
121 24321660/17 Դիֆենիլենյոդոնիում քլորիդ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 148000 AMD 2024-02-21 14:31:30
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 146500 AMD 2024-02-21 14:35:25
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 145000 AMD 2024-02-21 14:38:32
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 143500 AMD 2024-02-21 14:42:09
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 142000 AMD 2024-02-21 14:45:13
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 140500 AMD 2024-02-21 14:49:16
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 139000 AMD 2024-02-21 14:51:24
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 137500 AMD 2024-02-21 14:55:34
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 108500 AMD 2024-02-21 14:59:50
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 99166 AMD 2024-02-21 14:59:55
122 24321660/18 Քուինհիդրոն
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 54450 AMD 2024-02-21 14:31:55
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 53900 AMD 2024-02-21 14:35:36
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 53350 AMD 2024-02-21 14:38:43
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 52800 AMD 2024-02-21 14:42:22
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 52000 AMD 2024-02-21 14:45:28
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 51450 AMD 2024-02-21 14:49:24
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 50000 AMD 2024-02-21 14:51:33
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 49450 AMD 2024-02-21 14:55:42
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 33300 AMD 2024-02-21 14:56:15
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 30800 AMD 2024-02-21 14:59:58
123 33621766/2 Աղաթթու HCl
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 54450 AMD 2024-02-21 14:32:03
125 24321660/19 ՄԹԹ -3 -(4,5-դիմեթիլ-2-թիազոլիլ կապույտ)-2,5 դիֆենիլ -2H-տետրազոլիում բրոմիդ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 148000 AMD 2024-02-21 15:00:48
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 146500 AMD 2024-02-21 15:04:52
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 145000 AMD 2024-02-21 15:06:24
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 143500 AMD 2024-02-21 15:10:28
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 142000 AMD 2024-02-21 15:11:31
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 140500 AMD 2024-02-21 15:15:05
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 139000 AMD 2024-02-21 15:15:53
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 137500 AMD 2024-02-21 15:19:58
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 136000 AMD 2024-02-21 15:23:55
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 134500 AMD 2024-02-21 15:25:18
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 70000 AMD 2024-02-21 15:29:56
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 98000 AMD 2024-02-21 15:29:56
130 33691166/2 ԴՄԵՄ միջավայր գլյուկոզի բարձր կոնցենտրացիայով
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 39600 AMD 2024-02-21 15:02:31
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 39200 AMD 2024-02-21 15:06:24
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 35000 AMD 2024-02-21 15:08:32
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 34600 AMD 2024-02-21 15:12:37
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-21 15:13:07
133 33691410/11 Դիմեթիլսուլֆօքսիդ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 464000 AMD 2024-02-21 15:30:30
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 459000 AMD 2024-02-21 15:32:25
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 454000 AMD 2024-02-21 15:36:38
135 24321660/20 Ստրեպտոզոտոցին, Ստրեպտոզոցին
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 353925 AMD 2024-02-21 15:33:06
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 350350 AMD 2024-02-21 15:37:06
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 346775 AMD 2024-02-21 15:40:24
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 343200 AMD 2024-02-21 15:44:33
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 339625 AMD 2024-02-21 15:47:28
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 336050 AMD 2024-02-21 15:51:37
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 332475 AMD 2024-02-21 15:55:35
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 309000 AMD 2024-02-21 15:59:56
154 33691160/75 Էմոդին
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 178200 AMD 2024-02-22 09:30:31
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 176000 AMD 2024-02-22 09:31:48
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 174200 AMD 2024-02-22 09:36:11
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 170000 AMD 2024-02-22 09:38:32
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 168000 AMD 2024-02-22 09:43:06
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 68000 AMD 2024-02-22 09:44:04
155 33691160/76 Փսևդոհիպերիցին
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 346400 AMD 2024-02-22 09:33:52
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 342900 AMD 2024-02-22 09:38:03
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 339300 AMD 2024-02-22 09:42:02
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 290000 AMD 2024-02-22 09:43:55
157 24321660/21 Նատրիումի դոդեցիլ սուլֆատ
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 61380 AMD 2024-02-22 09:30:57
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 60760 AMD 2024-02-22 09:34:15
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 60000 AMD 2024-02-22 09:38:15
Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 59380 AMD 2024-02-22 09:41:04
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 40000 AMD 2024-02-22 09:43:40
159 33691160/77 Ոչ անփոխարինելի ամինաթթուների խառնուրդ (100x)
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 27225 AMD 2024-02-22 10:03:27
160 24321660/23 ՀԷՊԷՍ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 50000 AMD 2024-02-22 10:02:20
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 49450 AMD 2024-02-22 10:06:25
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 42000 AMD 2024-02-22 10:08:58
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 41450 AMD 2024-02-22 10:13:02
161 24321810/1 Քլորոֆորմ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-22 10:02:28
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 24600 AMD 2024-02-22 10:06:34
162 33661110/1 Իզոֆլուրան
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 99000 AMD 2024-02-22 10:02:42
163 24321660/24 Տրիսհիդրօքսիմեթիլամինոմեթան
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 24745 AMD 2024-02-22 10:03:00
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 24495 AMD 2024-02-22 10:06:52
164 33691160/78 Մակրոֆագերի գաղութի աճի ստիմուլող ֆակտոր
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 247500 AMD 2024-02-22 10:03:47
165 33691160/79 Գլիցերոլ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 39600 AMD 2024-02-22 10:31:38
ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ 39200 AMD 2024-02-22 10:35:27