Բեռնում
Ծածկագիր
ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/3
Վերնագիր
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման հրավեր
Գնորդ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2024-02-10 15:05:57
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2024-02-20 15:30:00
Հակադարձ աճուրդ
2024-02-21 15:30:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2024-02-15 15:30:00
Կարգավիճակ
Շնորհում
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 44440 AMD0 %44440 AMD25180 AMD0 %25180.00 AMD
12Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD25540 AMD20 %30648.00 AMD
13ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD27500 AMD20 %33000.00 AMD
14Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 36000 AMD20 %43200 AMD36000 AMD20 %43200.00 AMD
15Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMDՄերժված
21ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր72000 AMD 60000 AMD20 %72000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
22Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր72000 AMD 60000 AMD20 %72000 AMD55000 AMD20 %66000.00 AMD
23Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր72000 AMD 56250 AMD20 %67500 AMD56250 AMD20 %67500.00 AMD
24Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր72000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD75000 AMD20 %90000.00 AMDՄերժված
31Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 24000 AMD20 %28800 AMD11850 AMD20 %14220.00 AMD
32Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD12960 AMD20 %15552.00 AMD
33Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 33333.34 AMD20 %40000 AMD13740 AMD20 %16488.00 AMD
34ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
41Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 21000 AMD20 %25200 AMD14500 AMD20 %17400.00 AMD
42Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 26666.67 AMD20 %32000 AMD14900 AMD20 %17880.00 AMD
43ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 21660 AMD20 %25992 AMD16667 AMD20 %20000.40 AMD
51Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83333.34 AMD20 %100000 AMD53955 AMD20 %64746.00 AMD
52Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 80000 AMD20 %96000 AMD54755 AMD20 %65706.00 AMD
53ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83300 AMD20 %99960 AMD57000 AMD20 %68400.00 AMD
54ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMDՄերժված
55Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 116666.67 AMD20 %140000 AMD116666.67 AMD20 %140000.00 AMDՄերժված
56«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
61Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD70007 AMD20 %84008.40 AMD
62Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 96000 AMD20 %115200 AMD71120 AMD20 %85344.00 AMD
63ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD73040 AMD20 %87648.00 AMD
64ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 120000 AMD20 %144000 AMD120000 AMD20 %144000.00 AMDՄերժված
65Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 133333.34 AMD20 %160000 AMD133333.34 AMD20 %160000.00 AMDՄերժված
66«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր120000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
71Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35750 AMD 29791.67 AMD20 %35750 AMD18000 AMD20 %21600.00 AMD
72Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35750 AMD 28875 AMD20 %34650 AMD18500 AMD20 %22200.00 AMD
73ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35750 AMD 29700 AMD20 %35640 AMD22700 AMD20 %27240.00 AMD
74Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35750 AMD 34375 AMD20 %41250 AMD34375 AMD20 %41250.00 AMDՄերժված
81Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12375 AMD20 %14850 AMD9000 AMD20 %10800.00 AMD
82ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD9375 AMD20 %11250.00 AMD
83ԻՓԻԷՍ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 14167 AMD20 %17000.4 AMD14167 AMD20 %17000.40 AMDՄերժված
84Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 15625 AMD20 %18750 AMD15625 AMD20 %18750.00 AMDՄերժված
91ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 9990 AMD0 %9990 AMD3500 AMD0 %3500.00 AMD
92Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8000 AMD20 %9600 AMD3920 AMD20 %4704.00 AMD
93Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD4220 AMD20 %5064.00 AMD
94ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8000 AMD20 %9600 AMD4300 AMD20 %5160.00 AMD
95Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMDՄերժված
101ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 6660 AMD0 %6660 AMD1500 AMD0 %1500.00 AMD
102Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 5500 AMD20 %6600 AMD1700 AMD20 %2040.00 AMD
103Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 5833.34 AMD20 %7000 AMD3000 AMD20 %3600.00 AMD
104ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 5000 AMD20 %6000 AMD3050 AMD20 %3660.00 AMD
105Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD8333.34 AMD20 %10000.00 AMDՄերժված
111Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD7700 AMD20 %9240.00 AMD
112Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD9600 AMD20 %11520.00 AMD
113Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD10780 AMD20 %12936.00 AMD
114ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD11800 AMD20 %14160.00 AMD
121Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8000 AMD20 %9600 AMD6500 AMD20 %7800.00 AMD
122Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD6800 AMD20 %8160.00 AMD
123Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD7360 AMD20 %8832.00 AMD
124ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8330 AMD20 %9996 AMD8330 AMD20 %9996.00 AMD
131Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 30750 AMD20 %36900 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
132Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 31250 AMD20 %37500 AMD28342 AMD20 %34010.40 AMD
133ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 31000 AMD20 %37200 AMD30400 AMD20 %36480.00 AMD
141Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112500 AMD 90625 AMD20 %108750 AMD67000 AMD20 %80400.00 AMD
142ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112500 AMD 93000 AMD20 %111600 AMD69000 AMD20 %82800.00 AMD
143ԱՁ Նաիրի Թորոսյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112500 AMD 93000 AMD20 %111600 AMD70000 AMD20 %84000.00 AMD
144Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112500 AMD 93750 AMD20 %112500 AMD82187 AMD20 %98624.40 AMD
145Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112500 AMD 104166.67 AMD20 %125000 AMD89718 AMD20 %107661.60 AMD
146ԻՓԻԷՍ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112500 AMD 95833 AMD20 %114999.6 AMD95833 AMD20 %114999.60 AMDՄերժված
147ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112500 AMD 112500 AMD20 %135000 AMD112500 AMD20 %135000.00 AMDՄերժված
148«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր112500 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
151ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 444440 AMD0 %444440 AMD280000 AMD0 %280000.00 AMD
152ԱՁ Նաիրի Թորոսյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 374500 AMD20 %449400 AMD290000 AMD20 %348000.00 AMD
153ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD302000 AMD20 %362400.00 AMD
154«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD329000 AMD20 %394800.00 AMD
155Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD333296 AMD20 %399955.20 AMD
156Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 468750 AMD20 %562500 AMD366629 AMD20 %439954.80 AMD
157ԻՓԻԷՍ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 370333 AMD20 %444399.6 AMD370333 AMD20 %444399.60 AMD
158Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD375000 AMD20 %450000.00 AMD
159ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր450000 AMD 450000 AMD20 %540000 AMD450000 AMD20 %540000.00 AMDՄերժված
161ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
162Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22000 AMD 18300 AMD20 %21960 AMD17320 AMD20 %20784.00 AMD
171ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 90000 AMD20 %108000 AMD58000 AMD20 %69600.00 AMD
172ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD63500 AMD20 %76200.00 AMD
173Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 83333.34 AMD20 %100000 AMD64260 AMD20 %77112.00 AMD
174Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 74000 AMD20 %88800 AMD66700 AMD20 %80040.00 AMD
175ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 75750 AMD20 %90900 AMD75750 AMD20 %90900.00 AMDՄերժված
181Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր406000 AMD 338333.34 AMD20 %406000 AMD264610 AMD20 %317532.00 AMD
182ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր406000 AMD 338000 AMD20 %405600 AMD267800 AMD20 %321360.00 AMD
183Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր406000 AMD 319000 AMD20 %382800 AMD294000 AMD20 %352800.00 AMD
184Նարսան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր406000 AMD 338333.3 AMD20 %405999.96 AMD338333.3 AMD20 %405999.96 AMD
185Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր406000 AMD 386666.67 AMD20 %464000 AMD386666.67 AMD20 %464000.00 AMDՄերժված
191Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD9195 AMD20 %11034.00 AMD
192ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD9300 AMD20 %11160.00 AMD
193Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 10416.67 AMD20 %12500 AMD10416.67 AMD20 %12500.00 AMD
201Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 28750 AMD20 %34500 AMD14000 AMD20 %16800.00 AMD
202ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 37445 AMD0 %37445 AMD14300 AMD0 %14300.00 AMD
203Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 31250 AMD20 %37500 AMD19000 AMD20 %22800.00 AMD
204ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 31000 AMD20 %37200 AMD26600 AMD20 %31920.00 AMD
205Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD37500 AMD20 %45000.00 AMDՄերժված
211Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 5500 AMD20 %6600 AMD3000 AMD20 %3600.00 AMD
212Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD3245 AMD20 %3894.00 AMD
213Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 5833.34 AMD20 %7000 AMD3385 AMD20 %4062.00 AMD
214ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 6660 AMD0 %6660 AMD3440 AMD0 %3440.00 AMD
215ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 5800 AMD20 %6960 AMD5200 AMD20 %6240.00 AMD
221Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր119000 AMD 97750 AMD20 %117300 AMD74000 AMD20 %88800.00 AMD
222ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր119000 AMD 119000 AMD20 %142800 AMD81000 AMD20 %97200.00 AMD
223Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր119000 AMD 99166.67 AMD20 %119000 AMD84022 AMD20 %100826.40 AMD
224ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր119000 AMD 99000 AMD20 %118800 AMD85000 AMD20 %102000.00 AMD
225Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր119000 AMD 113333.34 AMD20 %136000 AMD113333.34 AMD20 %136000.00 AMDՄերժված
231Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր522500 AMD 412500 AMD20 %495000 AMD342000 AMD20 %410400.00 AMD
232ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր522500 AMD 522500 AMD20 %627000 AMD360300 AMD20 %432360.00 AMD
233ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր522500 AMD 435000 AMD20 %522000 AMD369000 AMD20 %442800.00 AMD
234Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր522500 AMD 435416.67 AMD20 %522500 AMD390009 AMD20 %468010.80 AMD
235Նարսան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր522500 AMD 435400 AMD20 %522480 AMD435400 AMD20 %522480.00 AMD
236Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր522500 AMD 550000 AMD20 %660000 AMD550000 AMD20 %660000.00 AMDՄերժված
237LA IMPORT LLC Ապրանքի ամբողջական նկարագիր522500 AMD 55000000 AMD20 %66000000 AMD55000000 AMD20 %66000000.00 AMDՄերժված
241Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր98000 AMD 77000 AMD20 %92400 AMD49000 AMD20 %58800.00 AMD
242ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր98000 AMD 98000 AMD20 %117600 AMD54000 AMD20 %64800.00 AMD
243ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր98000 AMD 81000 AMD20 %97200 AMD55000 AMD20 %66000.00 AMD
244Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր98000 AMD 81666.67 AMD20 %98000 AMD57230 AMD20 %68676.00 AMD
245Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր98000 AMD 116666.67 AMD20 %140000 AMD116666.67 AMD20 %140000.00 AMDՄերժված
251Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր32000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD8700 AMD20 %10440.00 AMD
252Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր32000 AMD 26666.67 AMD20 %32000 AMD9750 AMD20 %11700.00 AMD
253ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր32000 AMD 26000 AMD20 %31200 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
254Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր32000 AMD 33333.34 AMD20 %40000 AMD33333.34 AMD20 %40000.00 AMDՄերժված
255«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր32000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
261ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 310000 AMD20 %372000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
262Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 31250 AMD20 %37500 AMD17700 AMD20 %21240.00 AMD
263Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD23000 AMD20 %27600.00 AMD
264Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD37500 AMD20 %45000.00 AMDՄերժված
265«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր37500 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
271ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10500 AMD 8000 AMD20 %9600 AMD4800 AMD20 %5760.00 AMD
272Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10500 AMD 8250 AMD20 %9900 AMD4900 AMD20 %5880.00 AMD
273Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10500 AMD 8750 AMD20 %10500 AMD5555 AMD20 %6666.00 AMD
274Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10500 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMDՄերժված
275«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10500 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
281ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD6750 AMD20 %8100.00 AMD
282Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD7180 AMD20 %8616.00 AMD
283Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD7300 AMD20 %8760.00 AMD
284Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 17500 AMD20 %21000 AMD17500 AMD20 %21000.00 AMDՄերժված
285«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
291ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD8333 AMD20 %9999.60 AMD
292Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD8880 AMD20 %10656.00 AMD
293Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12250 AMD20 %14700 AMD11260 AMD20 %13512.00 AMD
294Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD16666.67 AMD20 %20000.00 AMDՄերժված
295«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
301ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր106800 AMD 106800 AMD20 %128160 AMD41000 AMD20 %49200.00 AMD
302Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր106800 AMD 80100 AMD20 %96120 AMD42000 AMD20 %50400.00 AMD
303ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր106800 AMD 89000 AMD20 %106800 AMD48950 AMD20 %58740.00 AMD
304Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր106800 AMD 89000 AMD20 %106800 AMD49999 AMD20 %59998.80 AMD
305Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր106800 AMD 133500 AMD20 %160200 AMD133500 AMD20 %160200.00 AMDՄերժված
311Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 18750 AMD20 %22500 AMD9600 AMD20 %11520.00 AMD
312Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 31250 AMD20 %37500 AMD9900 AMD20 %11880.00 AMD
313Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20833.34 AMD20 %25000 AMD11224 AMD20 %13468.80 AMD
314ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD11412 AMD20 %13694.40 AMD
321Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22500 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD8800 AMD20 %10560.00 AMD
322Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22500 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
323Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22500 AMD 18750 AMD20 %22500 AMD11400 AMD20 %13680.00 AMD
324ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22500 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD18000 AMD20 %21600.00 AMD
331ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 22000 AMD20 %26400 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
332Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 22500 AMD20 %27000 AMD13782 AMD20 %16538.40 AMD
333Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 21750 AMD20 %26100 AMD14000 AMD20 %16800.00 AMD
334Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDՄերժված
341Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր64506 AMD 53625 AMD20 %64350 AMD37000 AMD20 %44400.00 AMD
342Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր64506 AMD 53755 AMD20 %64506 AMD39470 AMD20 %47364.00 AMD
343ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր64506 AMD 53000 AMD20 %63600 AMD52200 AMD20 %62640.00 AMD
344Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր64506 AMD 56875 AMD20 %68250 AMD56875 AMD20 %68250.00 AMDՄերժված
351Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 24750 AMD20 %29700 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
352Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 26250 AMD20 %31500 AMD17500 AMD20 %21000.00 AMD
353ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 26000 AMD20 %31200 AMD18750 AMD20 %22500.00 AMD
354Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD37500 AMD20 %45000.00 AMDՄերժված
361Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9300 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD4900 AMD20 %5880.00 AMD
362ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9300 AMD 7700 AMD20 %9240 AMD5000 AMD20 %6000.00 AMD
363Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9300 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMDՄերժված
371Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 83333.34 AMD20 %100000 AMD55100 AMD20 %66120.00 AMD
372Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70000 AMD 58000 AMD20 %69600 AMD55680 AMD20 %66816.00 AMD
381Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր135000 AMD 112425 AMD20 %134910 AMD112425 AMD20 %134910.00 AMD
391Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր336000 AMD 273000 AMD20 %327600 AMD190000 AMD20 %228000.00 AMD
392ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր336000 AMD 280000 AMD20 %336000 AMD196200 AMD20 %235440.00 AMD
393Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր336000 AMD 280000 AMD20 %336000 AMD230000 AMD20 %276000.00 AMD
394Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր336000 AMD 350000 AMD20 %420000 AMD350000 AMD20 %420000.00 AMDՄերժված
395LA IMPORT LLC Ապրանքի ամբողջական նկարագիր336000 AMD 55000000 AMD20 %66000000 AMD55000000 AMD20 %66000000.00 AMDՄերժված
401ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900720 AMD 750000 AMD20 %900000 AMD700000 AMD20 %840000.00 AMD
402Նարսան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900720 AMD 750000 AMD20 %900000 AMD718507.5 AMD20 %862209.00 AMD
403Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900720 AMD 749250 AMD20 %899100 AMD749250 AMD20 %899100.00 AMD
404LA IMPORT LLC Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900720 AMD 55000000 AMD20 %66000000 AMD55000000 AMD20 %66000000.00 AMDՄերժված
411Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12475 AMD 9980 AMD20 %11976 AMD7900 AMD20 %9480.00 AMD
412ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12475 AMD 12455 AMD0 %12455 AMD8000 AMD0 %8000.00 AMD
413ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12475 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD8300 AMD20 %9960.00 AMD
414Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12475 AMD 12475 AMD20 %14970 AMD12475 AMD20 %14970.00 AMDՄերժված
421Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD9000 AMD20 %10800.00 AMD
422ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 14450 AMD0 %14450 AMD9200 AMD0 %9200.00 AMD
423ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD11250 AMD20 %13500.00 AMD
424Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 17500 AMD20 %21000 AMD17500 AMD20 %21000.00 AMDՄերժված
425«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
431Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 650000 AMD20 %780000 AMD460000 AMD20 %552000.00 AMD
432ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 666000 AMD20 %799200 AMD474500 AMD20 %569400.00 AMD
433ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 800000 AMD20 %960000 AMD508500 AMD20 %610200.00 AMD
434Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 666666.67 AMD20 %800000 AMD523500 AMD20 %628200.00 AMD
435ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 675000 AMD20 %810000 AMD675000 AMD20 %810000.00 AMDՄերժված
436Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 833333.34 AMD20 %1000000 AMD833333.34 AMD20 %1000000.00 AMDՄերժված
437LA IMPORT LLC Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 55000000 AMD20 %66000000 AMD55000000 AMD20 %66000000.00 AMDՄերժված
438«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր800000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
441Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21750 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD6000 AMD20 %7200.00 AMD
442Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21750 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD6200 AMD20 %7440.00 AMD
443Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21750 AMD 18125 AMD20 %21750 AMD6460 AMD20 %7752.00 AMD
444ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21750 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD7000 AMD20 %8400.00 AMD
445«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21750 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
451Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20250 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD2300 AMD20 %2760.00 AMD
452Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20250 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD2450 AMD20 %2940.00 AMD
453Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20250 AMD 16875 AMD20 %20250 AMD2900 AMD20 %3480.00 AMD
454ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20250 AMD 16000 AMD20 %19200 AMD3500 AMD20 %4200.00 AMD
455«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20250 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
461Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր39000 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD27000 AMD20 %32400.00 AMD
462ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր39000 AMD 32000 AMD20 %38400 AMD27500 AMD20 %33000.00 AMD
463Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր39000 AMD 42500 AMD20 %51000 AMD29700 AMD20 %35640.00 AMD
464Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր39000 AMD 32500 AMD20 %39000 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
465«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր39000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
471Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 21666.67 AMD20 %26000 AMD6050 AMD20 %7260.00 AMD
472Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD6200 AMD20 %7440.00 AMD
473ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16600 AMD20 %19920 AMD6750 AMD20 %8100.00 AMD
474Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD16666.67 AMD20 %20000.00 AMD
475«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
481ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000 AMD 1600 AMD20 %1920 AMD900 AMD20 %1080.00 AMD
491Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000 AMD 1500 AMD20 %1800 AMD700 AMD20 %840.00 AMD
492Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000 AMD 2500 AMD20 %3000 AMD970 AMD20 %1164.00 AMD
493ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000 AMD 1600 AMD20 %1920 AMD985 AMD20 %1182.00 AMD
501ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20500 AMD20 %24600 AMD15800 AMD20 %18960.00 AMD
502Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD16000 AMD20 %19200.00 AMD
503Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20833.34 AMD20 %25000 AMD16800 AMD20 %20160.00 AMD
504Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDՄերժված
511Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր56000 AMD 46000 AMD20 %55200 AMD43000 AMD20 %51600.00 AMD
512Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր56000 AMD 46666.67 AMD20 %56000 AMD43540 AMD20 %52248.00 AMD
513ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր56000 AMD 46500 AMD20 %55800 AMD46500 AMD20 %55800.00 AMD
514Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր56000 AMD 66666.67 AMD20 %80000 AMD66666.67 AMD20 %80000.00 AMDՄերժված
521Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր165000 AMD 137500 AMD20 %165000 AMD80000 AMD20 %96000.00 AMD
522ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր165000 AMD 165000 AMD20 %198000 AMD85000 AMD20 %102000.00 AMD
523Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր165000 AMD 135000 AMD20 %162000 AMD106000 AMD20 %127200.00 AMD
524ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր165000 AMD 137000 AMD20 %164400 AMD117000 AMD20 %140400.00 AMD
525Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր165000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD150000 AMD20 %180000.00 AMDՄերժված
526«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր165000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
531Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD57000 AMD20 %68400.00 AMD
532ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 108000 AMD20 %129600 AMD69250 AMD20 %83100.00 AMD
533Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 90000 AMD20 %108000 AMD74250 AMD20 %89100.00 AMD
534ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 90000 AMD20 %108000 AMD90000 AMD20 %108000.00 AMD
535Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMDՄերժված
536«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
541Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 118750 AMD20 %142500 AMD88000 AMD20 %105600.00 AMD
542ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD93800 AMD20 %112560.00 AMD
543Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD100001 AMD20 %120001.20 AMD
544ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD111111 AMD20 %133333.20 AMD
545Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 137500 AMD20 %165000 AMD137500 AMD20 %165000.00 AMDՄերժված
546«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր150000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
551Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 87000 AMD20 %104400 AMD70000 AMD20 %84000.00 AMD
552ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 90000 AMD20 %108000 AMD74000 AMD20 %88800.00 AMD
553Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 90000 AMD20 %108000 AMD84130 AMD20 %100956.00 AMD
554Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMDՄերժված
555«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր108000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
561Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD36000 AMD20 %43200.00 AMD
562ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41000 AMD20 %49200 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMD
563«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
571Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր145000 AMD 120833.34 AMD20 %145000 AMD90800 AMD20 %108960.00 AMD
572ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր145000 AMD 120000 AMD20 %144000 AMD92000 AMD20 %110400.00 AMD
573Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր145000 AMD 120000 AMD20 %144000 AMD99000 AMD20 %118800.00 AMD
574Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր145000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD125000 AMD20 %150000.00 AMDՄերժված
575ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր145000 AMD 145000 AMD20 %174000 AMD145000 AMD20 %174000.00 AMDՄերժված
581Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 23000 AMD20 %27600 AMD21000 AMD20 %25200.00 AMD
582ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD22000 AMD20 %26400.00 AMD
583Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD22270 AMD20 %26724.00 AMD
584Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 27500 AMD20 %33000 AMD27500 AMD20 %33000.00 AMDՄերժված
585«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
591ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12500 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD7000 AMD20 %8400.00 AMD
592Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12500 AMD 10416.67 AMD20 %12500 AMD7100 AMD20 %8520.00 AMD
593Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12500 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD8000 AMD20 %9600.00 AMD
594Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12500 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMDՄերժված
595«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12500 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
601ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4800 AMD 4000 AMD20 %4800 AMD4000 AMD20 %4800.00 AMD
602«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4800 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
611Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 37000 AMD20 %44400 AMD31000 AMD20 %37200.00 AMD
612ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD31600 AMD20 %37920.00 AMD
613«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր45000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
621Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD18500 AMD20 %22200.00 AMD
622ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20500 AMD20 %24600 AMD19000 AMD20 %22800.00 AMD
623«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
631Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36000 AMD 27000 AMD20 %32400 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
632ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36000 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD25700 AMD20 %30840.00 AMD
633«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր36000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
641Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12000 AMD20 %14400 AMD8200 AMD20 %9840.00 AMD
642ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD9000 AMD20 %10800.00 AMD
643«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
651ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր972000 AMD 810000 AMD20 %972000 AMD801000 AMD20 %961200.00 AMD
652LA IMPORT LLC Ապրանքի ամբողջական նկարագիր972000 AMD 55000000 AMD20 %66000000 AMD55000000 AMD20 %66000000.00 AMDՄերժված
653«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր972000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
661Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 625000 AMD20 %750000 AMD370000 AMD20 %444000.00 AMD
662ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 750000 AMD20 %900000 AMD410000 AMD20 %492000.00 AMD
663Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 600000 AMD20 %720000 AMD420000 AMD20 %504000.00 AMD
664ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 625000 AMD20 %750000 AMD460000 AMD20 %552000.00 AMD
665«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD470000 AMD20 %564000.00 AMD
666Նարսան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 625000 AMD20 %750000 AMD625000 AMD20 %750000.00 AMD
667Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 750000 AMD20 %900000 AMD750000 AMD20 %900000.00 AMDՄերժված
668LA IMPORT LLC Ապրանքի ամբողջական նկարագիր750000 AMD 55000000 AMD20 %66000000 AMD55000000 AMD20 %66000000.00 AMDՄերժված
671ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2100 AMD 1700 AMD20 %2040 AMD1700 AMD20 %2040.00 AMD
672«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2100 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
681ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21600 AMD 18000 AMD20 %21600 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
682Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21600 AMD 21000 AMD20 %25200 AMD21000 AMD20 %25200.00 AMDՄերժված
683«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր21600 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
691ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 26000 AMD20 %31200 AMD23000 AMD20 %27600.00 AMD
692«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր31500 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված
701Նարգար ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48007.2 AMD 39840 AMD20 %47808 AMD24200 AMD20 %29040.00 AMD
702ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48007.2 AMD 47750 AMD0 %47750 AMD24600 AMD0 %24600.00 AMD
703Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48007.2 AMD 40006 AMD20 %48007.2 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
704ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48007.2 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD27500 AMD20 %33000.00 AMD
705ԱՁ Նաիրի Թորոսյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48007.2 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD35000 AMD20 %42000.00 AMD
706Էկոմիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48007.2 AMD 55333.34 AMD20 %66400 AMD55333.34 AMD20 %66400.00 AMDՄերժված
707«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48007.2 AMD 70000000 AMD20 %84000000 AMD70000000 AMD20 %84000000.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 24911500/2 սոսինձ (աէրոզոլ) ՄԴՖ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 35640 AMD 2024-02-21 15:30:15
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 30000 AMD 2024-02-21 15:30:40
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 29640 AMD 2024-02-21 15:32:25
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 29200 AMD 2024-02-21 15:33:18
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 27900 AMD 2024-02-21 15:34:17
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 27500 AMD 2024-02-21 15:34:49
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 26999 AMD 2024-02-21 15:35:09
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 26620 AMD 2024-02-21 15:36:55
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 26260 AMD 2024-02-21 15:37:12
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 25900 AMD 2024-02-21 15:38:07
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 25540 AMD 2024-02-21 15:38:21
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 25180 AMD 2024-02-21 15:39:11
2 24911900/2 սալիկի սոսինձ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 55000 AMD 2024-02-21 15:30:30
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 30000 AMD 2024-02-21 15:31:00
3 31211180/2 ավտոմատ էլ աջատիչ 25 Ա
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 23750 AMD 2024-02-21 15:30:44
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 20000 AMD 2024-02-21 15:31:08
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 19760 AMD 2024-02-21 15:32:51
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 19000 AMD 2024-02-21 15:33:48
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 18000 AMD 2024-02-21 15:34:54
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 17000 AMD 2024-02-21 15:35:18
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 15000 AMD 2024-02-21 15:35:42
Նարգար ՍՊԸ 14700 AMD 2024-02-21 15:38:15
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 14460 AMD 2024-02-21 15:38:30
Նարգար ՍՊԸ 14220 AMD 2024-02-21 15:42:43
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 13980 AMD 2024-02-21 15:42:53
Էկոմիքս ՍՊԸ 13740 AMD 2024-02-21 15:47:41
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 13500 AMD 2024-02-21 15:47:55
Նարգար ՍՊԸ 13200 AMD 2024-02-21 15:52:09
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 12960 AMD 2024-02-21 15:53:01
Նարգար ՍՊԸ 12720 AMD 2024-02-21 15:57:16
Նարգար ՍՊԸ 11850 AMD 2024-02-21 15:59:55
4 31211400/4 անջատիչ-զատիչ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 19600 AMD 2024-02-21 15:31:23
Նարգար ՍՊԸ 19000 AMD 2024-02-21 15:34:12
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 18000 AMD 2024-02-21 15:35:04
Նարգար ՍՊԸ 17500 AMD 2024-02-21 15:38:31
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 17200 AMD 2024-02-21 15:38:49
Նարգար ՍՊԸ 16990 AMD 2024-02-21 15:42:54
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 16667 AMD 2024-02-21 15:45:03
Նարգար ՍՊԸ 16400 AMD 2024-02-21 15:49:16
Էկոմիքս ՍՊԸ 16190 AMD 2024-02-21 15:54:03
Նարգար ՍՊԸ 15900 AMD 2024-02-21 15:57:43
Էկոմիքս ՍՊԸ 15690 AMD 2024-02-21 15:59:33
Էկոմիքս ՍՊԸ 14900 AMD 2024-02-21 15:59:53
Նարգար ՍՊԸ 14500 AMD 2024-02-21 15:59:57
5 31321190/3 էլեկտրական լար` 2x4 մմ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 79000 AMD 2024-02-21 15:31:09
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 65000 AMD 2024-02-21 15:31:36
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 64200 AMD 2024-02-21 15:33:17
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 60000 AMD 2024-02-21 15:34:30
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 58000 AMD 2024-02-21 15:35:28
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 57000 AMD 2024-02-21 15:35:44
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 55555 AMD 2024-02-21 15:36:07
Նարգար ՍՊԸ 54755 AMD 2024-02-21 15:39:10
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 53955 AMD 2024-02-21 15:39:30
6 31321260/2 էլեկտրական լար` ԱՊՊՎ, 2x2.5 մմ2
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 95000 AMD 2024-02-21 15:31:19
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 80000 AMD 2024-02-21 15:31:54
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 79000 AMD 2024-02-21 15:33:51
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 78000 AMD 2024-02-21 15:34:09
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 77007 AMD 2024-02-21 15:34:36
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 76000 AMD 2024-02-21 15:35:33
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 74000 AMD 2024-02-21 15:36:26
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 73040 AMD 2024-02-21 15:36:57
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 72080 AMD 2024-02-21 15:37:27
Նարգար ՍՊԸ 71120 AMD 2024-02-21 15:39:40
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 70007 AMD 2024-02-21 15:40:00
7 31684400/2 վարդակ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 26000 AMD 2024-02-21 16:00:19
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-21 16:00:47
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 24500 AMD 2024-02-21 16:01:50
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 24000 AMD 2024-02-21 16:02:22
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 23700 AMD 2024-02-21 16:03:43
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 23003 AMD 2024-02-21 16:04:17
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 22700 AMD 2024-02-21 16:04:43
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 22002 AMD 2024-02-21 16:04:58
Նարգար ՍՊԸ 21700 AMD 2024-02-21 16:08:02
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 21000 AMD 2024-02-21 16:08:15
Նարգար ՍՊԸ 20700 AMD 2024-02-21 16:12:26
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 20002 AMD 2024-02-21 16:16:34
Նարգար ՍՊԸ 19700 AMD 2024-02-21 16:19:14
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 19400 AMD 2024-02-21 16:22:53
Նարգար ՍՊԸ 19111 AMD 2024-02-21 16:26:56
Նարգար ՍՊԸ 18500 AMD 2024-02-21 16:29:51
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 18000 AMD 2024-02-21 16:29:58
8 31711160/3 էլեկտրոդներ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 12000 AMD 2024-02-21 16:00:29
Նարգար ՍՊԸ 11800 AMD 2024-02-21 16:03:41
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11500 AMD 2024-02-21 16:04:05
Նարգար ՍՊԸ 11300 AMD 2024-02-21 16:08:11
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11000 AMD 2024-02-21 16:09:09
Նարգար ՍՊԸ 10800 AMD 2024-02-21 16:12:34
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-21 16:15:14
Նարգար ՍՊԸ 9876 AMD 2024-02-21 16:19:01
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9375 AMD 2024-02-21 16:23:24
Նարգար ՍՊԸ 9251 AMD 2024-02-21 16:27:05
Նարգար ՍՊԸ 9000 AMD 2024-02-21 16:29:53
9 39221460/3 վրձին 75մմ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 6000 AMD 2024-02-21 16:00:48
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 5920 AMD 2024-02-21 16:00:58
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 5500 AMD 2024-02-21 16:02:01
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 5420 AMD 2024-02-21 16:02:42
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 5300 AMD 2024-02-21 16:03:12
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 5220 AMD 2024-02-21 16:03:22
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 5000 AMD 2024-02-21 16:05:06
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 4900 AMD 2024-02-21 16:06:46
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 4500 AMD 2024-02-21 16:07:08
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 4420 AMD 2024-02-21 16:08:24
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 4300 AMD 2024-02-21 16:09:19
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 4220 AMD 2024-02-21 16:11:42
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 4000 AMD 2024-02-21 16:14:17
Նարգար ՍՊԸ 3920 AMD 2024-02-21 16:15:12
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 3500 AMD 2024-02-21 16:15:32
10 39221460/4 վրձին 50մմ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 4000 AMD 2024-02-21 16:01:02
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 3800 AMD 2024-02-21 16:01:08
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 3750 AMD 2024-02-21 16:02:14
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 3700 AMD 2024-02-21 16:03:01
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 3500 AMD 2024-02-21 16:04:16
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 3450 AMD 2024-02-21 16:04:29
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 3400 AMD 2024-02-21 16:05:15
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 3300 AMD 2024-02-21 16:06:59
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 3200 AMD 2024-02-21 16:07:24
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 3150 AMD 2024-02-21 16:08:35
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 3050 AMD 2024-02-21 16:09:39
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 3000 AMD 2024-02-21 16:11:53
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 2950 AMD 2024-02-21 16:14:27
Նարգար ՍՊԸ 2500 AMD 2024-02-21 16:14:55
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 2000 AMD 2024-02-21 16:15:44
Նարգար ՍՊԸ 1700 AMD 2024-02-21 16:16:26
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 1500 AMD 2024-02-21 16:17:06
11 42131470/3 ճկուն խողովակ 90սմ կալդո
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11800 AMD 2024-02-21 16:01:32
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11680 AMD 2024-02-21 16:01:52
Նարգար ՍՊԸ 11500 AMD 2024-02-21 16:04:37
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11380 AMD 2024-02-21 16:05:12
Նարգար ՍՊԸ 11200 AMD 2024-02-21 16:08:26
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11080 AMD 2024-02-21 16:08:49
Նարգար ՍՊԸ 10900 AMD 2024-02-21 16:12:46
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 10780 AMD 2024-02-21 16:15:36
Նարգար ՍՊԸ 10660 AMD 2024-02-21 16:19:28
Էկոմիքս ՍՊԸ 10540 AMD 2024-02-21 16:24:25
Նարգար ՍՊԸ 10420 AMD 2024-02-21 16:27:15
Նարգար ՍՊԸ 9600 AMD 2024-02-21 16:29:55
Էկոմիքս ՍՊԸ 7700 AMD 2024-02-21 16:29:57
12 42131470/4 ճկուն խողովակ 60սմ կալդո
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7920 AMD 2024-02-21 16:02:07
Նարգար ՍՊԸ 7840 AMD 2024-02-21 16:04:52
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7760 AMD 2024-02-21 16:05:40
Նարգար ՍՊԸ 7600 AMD 2024-02-21 16:08:37
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7520 AMD 2024-02-21 16:09:02
Նարգար ՍՊԸ 7440 AMD 2024-02-21 16:12:56
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7360 AMD 2024-02-21 16:16:10
Նարգար ՍՊԸ 7200 AMD 2024-02-21 16:19:38
Էկոմիքս ՍՊԸ 7120 AMD 2024-02-21 16:24:34
Նարգար ՍՊԸ 7040 AMD 2024-02-21 16:27:25
Էկոմիքս ՍՊԸ 6800 AMD 2024-02-21 16:29:50
Նարգար ՍՊԸ 6500 AMD 2024-02-21 16:29:57
13 44111413/3 յուղաներկ /Էմալ-նախաներկ 3։1/
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 30400 AMD 2024-02-22 09:00:48
Նարգար ՍՊԸ 30000 AMD 2024-02-22 09:03:30
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 29000 AMD 2024-02-22 09:06:52
Նարգար ՍՊԸ 28650 AMD 2024-02-22 09:11:06
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 28342 AMD 2024-02-22 09:11:30
Նարգար ՍՊԸ 28000 AMD 2024-02-22 09:14:19
14 44111413/4 յուղաներկ
Էկոմիքս ՍՊԸ 89718 AMD 2024-02-22 09:00:47
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 88500 AMD 2024-02-22 09:01:04
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 87593.75 AMD 2024-02-22 09:02:51
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 86000 AMD 2024-02-22 09:04:54
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 85093.75 AMD 2024-02-22 09:07:00
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 84000 AMD 2024-02-22 09:07:36
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 83093.75 AMD 2024-02-22 09:09:30
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 82187 AMD 2024-02-22 09:11:10
Նարգար ՍՊԸ 81000 AMD 2024-02-22 09:14:07
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 80093.75 AMD 2024-02-22 09:15:48
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 78000 AMD 2024-02-22 09:16:15
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 77093.75 AMD 2024-02-22 09:18:42
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 75700 AMD 2024-02-22 09:21:43
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 74793.75 AMD 2024-02-22 09:22:25
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 73000 AMD 2024-02-22 09:23:28
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 72093.75 AMD 2024-02-22 09:24:32
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 71000 AMD 2024-02-22 09:25:07
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 70000 AMD 2024-02-22 09:29:04
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 69000 AMD 2024-02-22 09:29:29
Նարգար ՍՊԸ 67000 AMD 2024-02-22 09:29:54
15 44111414/2 ներկ` լատեքսային
Էկոմիքս ՍՊԸ 366629 AMD 2024-02-22 09:01:10
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 360500 AMD 2024-02-22 09:01:28
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 356796.67 AMD 2024-02-22 09:02:17
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 353000 AMD 2024-02-22 09:05:20
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 349000 AMD 2024-02-22 09:07:53
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 345296.67 AMD 2024-02-22 09:08:42
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 341000 AMD 2024-02-22 09:10:41
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 337000 AMD 2024-02-22 09:12:48
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 333296 AMD 2024-02-22 09:13:58
«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ 329000 AMD 2024-02-22 09:15:39
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 320000 AMD 2024-02-22 09:16:25
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 316000 AMD 2024-02-22 09:19:49
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 310000 AMD 2024-02-22 09:20:31
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 306296.67 AMD 2024-02-22 09:22:54
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 302000 AMD 2024-02-22 09:25:29
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 298200 AMD 2024-02-22 09:27:20
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 290000 AMD 2024-02-22 09:29:52
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 280000 AMD 2024-02-22 09:30:00
16 44111448/2 ապակեբամբակ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 17500 AMD 2024-02-22 09:02:07
Նարգար ՍՊԸ 17320 AMD 2024-02-22 09:06:26
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 17000 AMD 2024-02-22 09:08:46
17 44111710/2 սալիկ, կերամիկական, հատակի համար
Էկոմիքս ՍՊԸ 73260 AMD 2024-02-22 09:01:29
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 72200 AMD 2024-02-22 09:02:24
Նարգար ՍՊԸ 71000 AMD 2024-02-22 09:06:05
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 70000 AMD 2024-02-22 09:08:59
Նարգար ՍՊԸ 69000 AMD 2024-02-22 09:12:31
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 67500 AMD 2024-02-22 09:15:35
Նարգար ՍՊԸ 66700 AMD 2024-02-22 09:19:35
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 65000 AMD 2024-02-22 09:22:43
Էկոմիքս ՍՊԸ 64260 AMD 2024-02-22 09:25:49
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 63500 AMD 2024-02-22 09:26:37
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 58000 AMD 2024-02-22 09:29:55
18 44118300/2 թիթեղ` մետաղական
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 315000 AMD 2024-02-22 09:03:28
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 311000 AMD 2024-02-22 09:07:13
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 306000 AMD 2024-02-22 09:11:06
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 302000 AMD 2024-02-22 09:11:49
Նարգար ՍՊԸ 298000 AMD 2024-02-22 09:14:55
Նարգար ՍՊԸ 294000 AMD 2024-02-22 09:17:26
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 290000 AMD 2024-02-22 09:18:02
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 286000 AMD 2024-02-22 09:19:37
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 281500 AMD 2024-02-22 09:22:12
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 278000 AMD 2024-02-22 09:23:23
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 274600 AMD 2024-02-22 09:25:52
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 271410 AMD 2024-02-22 09:28:44
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 267800 AMD 2024-02-22 09:29:09
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 264610 AMD 2024-02-22 09:29:58
19 44171300/2 երիզներ / շինարարական/
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10300 AMD 2024-02-22 09:30:41
Նարգար ՍՊԸ 10100 AMD 2024-02-22 09:33:58
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9900 AMD 2024-02-22 09:36:36
Նարգար ՍՊԸ 9795 AMD 2024-02-22 09:40:40
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9600 AMD 2024-02-22 09:42:59
Նարգար ՍՊԸ 9495 AMD 2024-02-22 09:47:16
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9300 AMD 2024-02-22 09:49:50
Նարգար ՍՊԸ 9195 AMD 2024-02-22 09:54:02
20 44192700/3 ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար /25սմ/
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 28462 AMD 2024-02-22 09:30:34
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 28000 AMD 2024-02-22 09:30:58
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 27700 AMD 2024-02-22 09:31:16
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 27000 AMD 2024-02-22 09:32:33
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 26600 AMD 2024-02-22 09:33:37
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 22222 AMD 2024-02-22 09:34:29
Նարգար ՍՊԸ 21000 AMD 2024-02-22 09:37:27
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 20700 AMD 2024-02-22 09:38:10
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 20400 AMD 2024-02-22 09:40:30
Նարգար ՍՊԸ 20000 AMD 2024-02-22 09:41:54
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 19000 AMD 2024-02-22 09:42:05
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 18700 AMD 2024-02-22 09:43:58
Նարգար ՍՊԸ 17000 AMD 2024-02-22 09:46:01
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 16700 AMD 2024-02-22 09:49:13
Նարգար ՍՊԸ 16000 AMD 2024-02-22 09:50:03
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 15000 AMD 2024-02-22 09:51:40
Նարգար ՍՊԸ 14600 AMD 2024-02-22 09:53:13
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 14300 AMD 2024-02-22 09:54:16
Նարգար ՍՊԸ 14000 AMD 2024-02-22 09:55:25
21 44192700/4 ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար /10սմ/
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 5445 AMD 2024-02-22 09:30:50
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 5390 AMD 2024-02-22 09:31:33
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 5335 AMD 2024-02-22 09:33:17
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 5200 AMD 2024-02-22 09:35:46
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 4900 AMD 2024-02-22 09:38:22
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 4800 AMD 2024-02-22 09:40:45
Նարգար ՍՊԸ 4700 AMD 2024-02-22 09:40:56
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 4444 AMD 2024-02-22 09:42:14
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 4300 AMD 2024-02-22 09:44:16
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 4245 AMD 2024-02-22 09:46:03
Նարգար ՍՊԸ 4000 AMD 2024-02-22 09:46:17
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 3945 AMD 2024-02-22 09:47:44
Նարգար ՍՊԸ 3500 AMD 2024-02-22 09:49:20
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 3440 AMD 2024-02-22 09:49:36
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 3385 AMD 2024-02-22 09:50:10
Նարգար ՍՊԸ 3300 AMD 2024-02-22 09:50:12
Էկոմիքս ՍՊԸ 3245 AMD 2024-02-22 09:55:08
Նարգար ՍՊԸ 3000 AMD 2024-02-22 09:55:35
22 44311151/4 ուղղորդիչ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 96772 AMD 2024-02-22 09:31:52
Նարգար ՍՊԸ 95700 AMD 2024-02-22 09:34:15
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 94700 AMD 2024-02-22 09:34:55
Նարգար ՍՊԸ 93000 AMD 2024-02-22 09:37:44
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 92000 AMD 2024-02-22 09:38:00
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 90000 AMD 2024-02-22 09:39:18
Նարգար ՍՊԸ 89000 AMD 2024-02-22 09:41:44
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 88008 AMD 2024-02-22 09:42:43
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 87000 AMD 2024-02-22 09:44:07
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 86000 AMD 2024-02-22 09:44:39
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 85000 AMD 2024-02-22 09:45:08
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 84022 AMD 2024-02-22 09:45:53
Նարգար ՍՊԸ 82000 AMD 2024-02-22 09:48:30
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 81000 AMD 2024-02-22 09:53:05
Նարգար ՍՊԸ 80000 AMD 2024-02-22 09:55:56
Նարգար ՍՊԸ 74000 AMD 2024-02-22 09:59:55
23 44311151/5 պրոֆիլ F16
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 408375 AMD 2024-02-22 09:32:23
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 404000 AMD 2024-02-22 09:35:30
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 399875 AMD 2024-02-22 09:36:19
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 395000 AMD 2024-02-22 09:38:18
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 390009 AMD 2024-02-22 09:38:44
Նարգար ՍՊԸ 385000 AMD 2024-02-22 09:41:32
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 380000 AMD 2024-02-22 09:41:58
Նարգար ՍՊԸ 375000 AMD 2024-02-22 09:45:37
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 369000 AMD 2024-02-22 09:47:37
Նարգար ՍՊԸ 364500 AMD 2024-02-22 09:50:30
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 360300 AMD 2024-02-22 09:55:10
Նարգար ՍՊԸ 342000 AMD 2024-02-22 09:59:53
24 44311151/6 պրոֆիլի կախիչ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 76000 AMD 2024-02-22 09:31:24
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 75230 AMD 2024-02-22 09:33:01
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 74200 AMD 2024-02-22 09:34:37
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 73000 AMD 2024-02-22 09:35:10
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 72000 AMD 2024-02-22 09:37:38
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 71230 AMD 2024-02-22 09:38:02
Նարգար ՍՊԸ 70000 AMD 2024-02-22 09:41:12
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 68500 AMD 2024-02-22 09:42:36
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 67730 AMD 2024-02-22 09:43:51
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 65000 AMD 2024-02-22 09:46:25
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 64004 AMD 2024-02-22 09:47:33
Նարգար ՍՊԸ 62000 AMD 2024-02-22 09:49:01
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 61000 AMD 2024-02-22 09:49:16
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 59000 AMD 2024-02-22 09:49:53
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 58000 AMD 2024-02-22 09:50:19
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 57230 AMD 2024-02-22 09:51:49
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 56000 AMD 2024-02-22 09:53:05
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 55000 AMD 2024-02-22 09:55:16
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 54000 AMD 2024-02-22 09:59:54
Նարգար ՍՊԸ 49000 AMD 2024-02-22 09:59:57
25 44411120/3 լոգարանի ծորակ ցնցուղով
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 24750 AMD 2024-02-22 10:00:15
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 24000 AMD 2024-02-22 10:02:42
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 23750 AMD 2024-02-22 10:03:00
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 23000 AMD 2024-02-22 10:03:20
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 22750 AMD 2024-02-22 10:04:22
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 22000 AMD 2024-02-22 10:04:40
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 20000 AMD 2024-02-22 10:04:56
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 19000 AMD 2024-02-22 10:07:25
Նարգար ՍՊԸ 18000 AMD 2024-02-22 10:09:39
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 17750 AMD 2024-02-22 10:10:56
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 17000 AMD 2024-02-22 10:13:18
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 16750 AMD 2024-02-22 10:13:39
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 16500 AMD 2024-02-22 10:17:10
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 14444 AMD 2024-02-22 10:18:21
Նարգար ՍՊԸ 13000 AMD 2024-02-22 10:21:03
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 12750 AMD 2024-02-22 10:21:14
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 12500 AMD 2024-02-22 10:21:18
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11111 AMD 2024-02-22 10:21:27
Նարգար ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 10:23:30
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 9750 AMD 2024-02-22 10:24:13
Նարգար ՍՊԸ 9500 AMD 2024-02-22 10:26:25
Նարգար ՍՊԸ 8700 AMD 2024-02-22 10:29:57
26 44411515/4 ջրի փական 1/2
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 29700 AMD 2024-02-22 10:00:35
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 29200 AMD 2024-02-22 10:01:22
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 28900 AMD 2024-02-22 10:02:52
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 28000 AMD 2024-02-22 10:03:35
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 27700 AMD 2024-02-22 10:04:36
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 27000 AMD 2024-02-22 10:05:06
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 26700 AMD 2024-02-22 10:05:43
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 26000 AMD 2024-02-22 10:08:01
Նարգար ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-22 10:09:56
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 24700 AMD 2024-02-22 10:11:06
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 24000 AMD 2024-02-22 10:13:27
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 23700 AMD 2024-02-22 10:13:49
Նարգար ՍՊԸ 23000 AMD 2024-02-22 10:17:29
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 22700 AMD 2024-02-22 10:18:40
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 22000 AMD 2024-02-22 10:20:58
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 21700 AMD 2024-02-22 10:22:01
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 18000 AMD 2024-02-22 10:23:28
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 17700 AMD 2024-02-22 10:25:13
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 15000 AMD 2024-02-22 10:27:16
27 44411515/5 ջրի փական 3/4
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7920 AMD 2024-02-22 10:00:52
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7800 AMD 2024-02-22 10:03:55
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7720 AMD 2024-02-22 10:04:46
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7600 AMD 2024-02-22 10:06:48
Նարգար ՍՊԸ 7300 AMD 2024-02-22 10:08:50
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7200 AMD 2024-02-22 10:09:52
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7120 AMD 2024-02-22 10:11:15
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7000 AMD 2024-02-22 10:14:22
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 6920 AMD 2024-02-22 10:14:47
Նարգար ՍՊԸ 6800 AMD 2024-02-22 10:15:31
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 6720 AMD 2024-02-22 10:16:21
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 6600 AMD 2024-02-22 10:19:44
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 6520 AMD 2024-02-22 10:20:21
Նարգար ՍՊԸ 6300 AMD 2024-02-22 10:20:36
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 6220 AMD 2024-02-22 10:20:51
Նարգար ՍՊԸ 6000 AMD 2024-02-22 10:21:57
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 5920 AMD 2024-02-22 10:22:11
Նարգար ՍՊԸ 5700 AMD 2024-02-22 10:22:47
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 5555 AMD 2024-02-22 10:23:18
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 5000 AMD 2024-02-22 10:24:52
Նարգար ՍՊԸ 4900 AMD 2024-02-22 10:26:58
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 4800 AMD 2024-02-22 10:27:38
28 44411515/6 ջրի փական 1
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11880 AMD 2024-02-22 10:01:23
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11000 AMD 2024-02-22 10:04:25
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 10880 AMD 2024-02-22 10:05:10
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10200 AMD 2024-02-22 10:07:09
Նարգար ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 10:09:06
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9800 AMD 2024-02-22 10:11:40
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 9600 AMD 2024-02-22 10:11:52
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9000 AMD 2024-02-22 10:15:02
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 8880 AMD 2024-02-22 10:15:20
Նարգար ՍՊԸ 8700 AMD 2024-02-22 10:17:48
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 8580 AMD 2024-02-22 10:18:57
Նարգար ՍՊԸ 8200 AMD 2024-02-22 10:20:48
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 8080 AMD 2024-02-22 10:21:02
Նարգար ՍՊԸ 7800 AMD 2024-02-22 10:22:23
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7680 AMD 2024-02-22 10:23:09
Նարգար ՍՊԸ 7300 AMD 2024-02-22 10:24:32
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7180 AMD 2024-02-22 10:25:03
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 6750 AMD 2024-02-22 10:29:28
29 44423600/3 ցանց շինարարական/ճաքի/
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11800 AMD 2024-02-22 10:01:38
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11680 AMD 2024-02-22 10:02:10
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11500 AMD 2024-02-22 10:04:10
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11380 AMD 2024-02-22 10:05:33
Նարգար ՍՊԸ 11260 AMD 2024-02-22 10:09:21
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11000 AMD 2024-02-22 10:09:22
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 10880 AMD 2024-02-22 10:12:02
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 10:14:45
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 9880 AMD 2024-02-22 10:15:10
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9700 AMD 2024-02-22 10:18:35
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 9500 AMD 2024-02-22 10:19:07
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9300 AMD 2024-02-22 10:21:36
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 9180 AMD 2024-02-22 10:21:53
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9000 AMD 2024-02-22 10:23:43
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 8880 AMD 2024-02-22 10:25:51
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 8333 AMD 2024-02-22 10:29:15
30 44531130/4 պտուտակագամ գիպսստվարաթղթի
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 79000 AMD 2024-02-22 10:02:42
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 78000 AMD 2024-02-22 10:05:28
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 77000 AMD 2024-02-22 10:06:02
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 76000 AMD 2024-02-22 10:07:45
Նարգար ՍՊԸ 75000 AMD 2024-02-22 10:10:07
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 74000 AMD 2024-02-22 10:12:02
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 73000 AMD 2024-02-22 10:12:30
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 72000 AMD 2024-02-22 10:13:53
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 71000 AMD 2024-02-22 10:14:33
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 70000 AMD 2024-02-22 10:16:50
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 69000 AMD 2024-02-22 10:19:27
Նարգար ՍՊԸ 68000 AMD 2024-02-22 10:21:24
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 65000 AMD 2024-02-22 10:21:40
Նարգար ՍՊԸ 64000 AMD 2024-02-22 10:23:55
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 60000 AMD 2024-02-22 10:24:04
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 55555 AMD 2024-02-22 10:24:53
Նարգար ՍՊԸ 54000 AMD 2024-02-22 10:26:10
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 49999 AMD 2024-02-22 10:26:48
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 48950 AMD 2024-02-22 10:29:42
Նարգար ՍՊԸ 42000 AMD 2024-02-22 10:29:55
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 41000 AMD 2024-02-22 10:29:55
31 44531130/5 պտուտակագամ պրոֆիլի
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 15000 AMD 2024-02-22 10:30:35
Նարգար ՍՊԸ 14000 AMD 2024-02-22 10:33:56
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 12700 AMD 2024-02-22 10:34:25
Նարգար ՍՊԸ 12500 AMD 2024-02-22 10:38:14
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 12000 AMD 2024-02-22 10:38:23
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11800 AMD 2024-02-22 10:38:46
Նարգար ՍՊԸ 11600 AMD 2024-02-22 10:41:58
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11412 AMD 2024-02-22 10:42:26
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11224 AMD 2024-02-22 10:45:16
Նարգար ՍՊԸ 11000 AMD 2024-02-22 10:48:50
Էկոմիքս ՍՊԸ 10812 AMD 2024-02-22 10:53:44
Նարգար ՍՊԸ 10600 AMD 2024-02-22 10:54:38
Էկոմիքս ՍՊԸ 9900 AMD 2024-02-22 10:59:05
Նարգար ՍՊԸ 9600 AMD 2024-02-22 10:59:55
32 44531130/6 Տանիքի պտուտակ գլխիկով
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 14000 AMD 2024-02-22 10:31:02
Նարգար ՍՊԸ 13000 AMD 2024-02-22 10:34:06
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 12000 AMD 2024-02-22 10:34:38
Նարգար ՍՊԸ 11850 AMD 2024-02-22 10:38:43
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11700 AMD 2024-02-22 10:40:22
Նարգար ՍՊԸ 11550 AMD 2024-02-22 10:42:12
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 11400 AMD 2024-02-22 10:44:48
Նարգար ՍՊԸ 11000 AMD 2024-02-22 10:48:58
Էկոմիքս ՍՊԸ 10850 AMD 2024-02-22 10:53:29
Նարգար ՍՊԸ 10700 AMD 2024-02-22 10:54:47
Էկոմիքս ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 10:59:13
Նարգար ՍՊԸ 8800 AMD 2024-02-22 10:59:58
33 30192232/4 շինարարական սկոտչ թղթե մեծ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 20000 AMD 2024-02-22 10:31:19
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 15000 AMD 2024-02-22 10:34:32
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 14700 AMD 2024-02-22 10:34:57
Նարգար ՍՊԸ 14000 AMD 2024-02-22 10:36:49
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 13782 AMD 2024-02-22 10:38:19
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 10:41:44
34 30192233/2 սիլիկոն
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 52200 AMD 2024-02-22 10:30:51
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 51670 AMD 2024-02-22 10:31:47
Նարգար ՍՊԸ 51000 AMD 2024-02-22 10:34:26
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 44444 AMD 2024-02-22 10:35:52
Նարգար ՍՊԸ 43900 AMD 2024-02-22 10:39:28
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 43370 AMD 2024-02-22 10:43:47
Նարգար ՍՊԸ 42000 AMD 2024-02-22 10:46:27
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 41000 AMD 2024-02-22 10:46:57
Նարգար ՍՊԸ 40000 AMD 2024-02-22 10:49:12
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 39470 AMD 2024-02-22 10:52:02
Նարգար ՍՊԸ 37000 AMD 2024-02-22 10:54:24
35 31221241/2 մեխ /դյուբել/
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 21000 AMD 2024-02-22 10:32:36
Նարգար ՍՊԸ 20000 AMD 2024-02-22 10:34:45
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 19000 AMD 2024-02-22 10:35:21
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 18750 AMD 2024-02-22 10:39:04
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 18502 AMD 2024-02-22 10:40:45
Նարգար ՍՊԸ 18250 AMD 2024-02-22 10:42:31
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 18000 AMD 2024-02-22 10:44:27
Նարգար ՍՊԸ 17750 AMD 2024-02-22 10:47:42
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 17500 AMD 2024-02-22 10:48:28
Նարգար ՍՊԸ 17000 AMD 2024-02-22 10:51:12
36 42131490/2 ծալքավոր խողովակ սիֆոն
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 6000 AMD 2024-02-22 10:33:29
Նարգար ՍՊԸ 5900 AMD 2024-02-22 10:34:58
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 5500 AMD 2024-02-22 10:39:20
Նարգար ՍՊԸ 5400 AMD 2024-02-22 10:44:15
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 5000 AMD 2024-02-22 10:44:43
Նարգար ՍՊԸ 4900 AMD 2024-02-22 10:48:35
37 44111200/2 ցեմենտ
Էկոմիքս ՍՊԸ 57420 AMD 2024-02-22 11:00:55
Նարգար ՍՊԸ 56840 AMD 2024-02-22 11:04:28
Էկոմիքս ՍՊԸ 56260 AMD 2024-02-22 11:09:20
Նարգար ՍՊԸ 55680 AMD 2024-02-22 11:13:50
Էկոմիքս ՍՊԸ 55100 AMD 2024-02-22 11:18:20
39 44111400/3 կախովի առաստաղ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 270000 AMD 2024-02-22 11:00:42
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 267000 AMD 2024-02-22 11:01:22
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 264270 AMD 2024-02-22 11:02:03
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 250000 AMD 2024-02-22 11:05:27
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 239000 AMD 2024-02-22 11:06:05
Նարգար ՍՊԸ 236000 AMD 2024-02-22 11:09:44
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 230000 AMD 2024-02-22 11:11:07
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 215000 AMD 2024-02-22 11:12:12
Նարգար ՍՊԸ 212000 AMD 2024-02-22 11:15:31
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 202000 AMD 2024-02-22 11:18:10
Նարգար ՍՊԸ 199000 AMD 2024-02-22 11:22:19
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 196200 AMD 2024-02-22 11:26:42
Նարգար ՍՊԸ 190000 AMD 2024-02-22 11:29:56
40 44111400/4 գիպսասվարաթուղթ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 741500 AMD 2024-02-22 11:03:11
Նարսան ՍՊԸ 734007.5 AMD 2024-02-22 11:06:01
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 726000 AMD 2024-02-22 11:09:25
Նարսան ՍՊԸ 718507.5 AMD 2024-02-22 11:10:42
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 700000 AMD 2024-02-22 11:12:21
41 44111417/2 նախաներկ
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 9880 AMD 2024-02-22 11:00:56
Նարգար ՍՊԸ 9700 AMD 2024-02-22 11:04:51
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 9500 AMD 2024-02-22 11:05:23
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9400 AMD 2024-02-22 11:08:42
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 9300 AMD 2024-02-22 11:09:10
Նարգար ՍՊԸ 9200 AMD 2024-02-22 11:10:58
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 8500 AMD 2024-02-22 11:12:37
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 8400 AMD 2024-02-22 11:15:08
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 8300 AMD 2024-02-22 11:15:44
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 8200 AMD 2024-02-22 11:17:09
Նարգար ՍՊԸ 8100 AMD 2024-02-22 11:20:57
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 8000 AMD 2024-02-22 11:21:43
Նարգար ՍՊԸ 7900 AMD 2024-02-22 11:22:54
42 44111419/2 գուաշ
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 11880 AMD 2024-02-22 11:01:15
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11250 AMD 2024-02-22 11:05:13
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 10500 AMD 2024-02-22 11:06:09
Նարգար ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 11:09:04
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 9800 AMD 2024-02-22 11:11:06
Նարգար ՍՊԸ 9680 AMD 2024-02-22 11:13:25
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 9500 AMD 2024-02-22 11:15:53
Նարգար ՍՊԸ 9380 AMD 2024-02-22 11:18:09
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 9200 AMD 2024-02-22 11:18:59
Նարգար ՍՊԸ 9000 AMD 2024-02-22 11:22:36
43 44112140/2 լամինատ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 643000 AMD 2024-02-22 11:30:33
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 600000 AMD 2024-02-22 11:32:06
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 590000 AMD 2024-02-22 11:33:37
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 570000 AMD 2024-02-22 11:37:11
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 563500 AMD 2024-02-22 11:38:24
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 550000 AMD 2024-02-22 11:38:36
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 543000 AMD 2024-02-22 11:39:07
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 530000 AMD 2024-02-22 11:39:42
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 523500 AMD 2024-02-22 11:40:29
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 515000 AMD 2024-02-22 11:40:40
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 508500 AMD 2024-02-22 11:45:06
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 502000 AMD 2024-02-22 11:45:34
Նարգար ՍՊԸ 495000 AMD 2024-02-22 11:49:52
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 488000 AMD 2024-02-22 11:50:05
Նարգար ՍՊԸ 481000 AMD 2024-02-22 11:53:41
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 474500 AMD 2024-02-22 11:58:34
Նարգար ՍՊԸ 460000 AMD 2024-02-22 11:59:55
44 44112730/3 երկաթ կտրող սկավառակ /230մմ/
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 15000 AMD 2024-02-22 11:30:50
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 11:31:57
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7800 AMD 2024-02-22 11:34:02
Նարգար ՍՊԸ 7400 AMD 2024-02-22 11:36:52
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7000 AMD 2024-02-22 11:37:00
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 6820 AMD 2024-02-22 11:38:33
Նարգար ՍՊԸ 6640 AMD 2024-02-22 11:39:43
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 6460 AMD 2024-02-22 11:40:10
Նարգար ՍՊԸ 6200 AMD 2024-02-22 11:43:14
Էկոմիքս ՍՊԸ 6000 AMD 2024-02-22 11:47:53
45 44112730/4 երկաթ կտրող սկավառակ /125մմ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 14850 AMD 2024-02-22 11:31:00
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 11:31:50
Նարգար ՍՊԸ 9800 AMD 2024-02-22 11:34:19
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 8900 AMD 2024-02-22 11:34:20
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 8000 AMD 2024-02-22 11:36:47
Նարգար ՍՊԸ 7500 AMD 2024-02-22 11:37:06
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 5000 AMD 2024-02-22 11:37:24
Նարգար ՍՊԸ 4700 AMD 2024-02-22 11:37:52
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 3800 AMD 2024-02-22 11:38:49
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 3500 AMD 2024-02-22 11:39:01
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 2900 AMD 2024-02-22 11:39:20
Նարգար ՍՊԸ 2750 AMD 2024-02-22 11:43:24
Էկոմիքս ՍՊԸ 2600 AMD 2024-02-22 11:48:15
Նարգար ՍՊԸ 2450 AMD 2024-02-22 11:49:42
Էկոմիքս ՍՊԸ 2300 AMD 2024-02-22 11:54:26
46 44163200/63 անկյուն 50մմ,
Էկոմիքս ՍՊԸ 29700 AMD 2024-02-22 11:31:47
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 29000 AMD 2024-02-22 11:34:37
Նարգար ՍՊԸ 28000 AMD 2024-02-22 11:38:15
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 27500 AMD 2024-02-22 11:39:13
Նարգար ՍՊԸ 27000 AMD 2024-02-22 11:42:55
47 44163200/64 անցում 50մմ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 11:31:14
Նարգար ՍՊԸ 9800 AMD 2024-02-22 11:33:50
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9000 AMD 2024-02-22 11:36:35
Նարգար ՍՊԸ 8800 AMD 2024-02-22 11:38:42
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 8000 AMD 2024-02-22 11:39:23
Նարգար ՍՊԸ 7850 AMD 2024-02-22 11:43:38
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7700 AMD 2024-02-22 11:43:50
Նարգար ՍՊԸ 7500 AMD 2024-02-22 11:47:07
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7350 AMD 2024-02-22 11:48:26
Նարգար ՍՊԸ 7200 AMD 2024-02-22 11:50:08
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7050 AMD 2024-02-22 11:50:31
Նարգար ՍՊԸ 6900 AMD 2024-02-22 11:52:22
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 6750 AMD 2024-02-22 11:56:51
Նարգար ՍՊԸ 6200 AMD 2024-02-22 11:57:20
Էկոմիքս ՍՊԸ 6050 AMD 2024-02-22 11:59:59
48 44171110/3 սալիկի սեպ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 900 AMD 2024-02-22 11:31:04
49 44171110/4 սալիկների խաչուկ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 1400 AMD 2024-02-22 12:01:12
Նարգար ՍՊԸ 1350 AMD 2024-02-22 12:05:29
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 1330 AMD 2024-02-22 12:07:17
Նարգար ՍՊԸ 1000 AMD 2024-02-22 12:08:58
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 985 AMD 2024-02-22 12:10:14
Էկոմիքս ՍՊԸ 970 AMD 2024-02-22 12:14:53
Նարգար ՍՊԸ 700 AMD 2024-02-22 12:19:17
50 44221141/2 մետաղապլաստե դռան բռնակ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 19800 AMD 2024-02-22 12:01:14
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 19000 AMD 2024-02-22 12:01:33
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 18800 AMD 2024-02-22 12:02:35
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 18600 AMD 2024-02-22 12:03:22
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 18400 AMD 2024-02-22 12:05:00
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 17000 AMD 2024-02-22 12:07:33
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 16800 AMD 2024-02-22 12:12:06
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 16600 AMD 2024-02-22 12:13:56
Նարգար ՍՊԸ 16000 AMD 2024-02-22 12:18:50
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 15800 AMD 2024-02-22 12:23:46
51 44221180/2 դռների շեմեր
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 45540 AMD 2024-02-22 12:01:31
Նարգար ՍՊԸ 45000 AMD 2024-02-22 12:05:45
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 44540 AMD 2024-02-22 12:06:31
Նարգար ՍՊԸ 44000 AMD 2024-02-22 12:10:07
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 43540 AMD 2024-02-22 12:12:16
Նարգար ՍՊԸ 43000 AMD 2024-02-22 12:16:29
52 44411100/2 ծորակներ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 133600 AMD 2024-02-22 12:02:40
Նարգար ՍՊԸ 132000 AMD 2024-02-22 12:06:20
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 130500 AMD 2024-02-22 12:06:39
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 129000 AMD 2024-02-22 12:09:38
Նարգար ՍՊԸ 125000 AMD 2024-02-22 12:12:53
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 123000 AMD 2024-02-22 12:14:16
Նարգար ՍՊԸ 120000 AMD 2024-02-22 12:17:55
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 117000 AMD 2024-02-22 12:20:22
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 115000 AMD 2024-02-22 12:24:51
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 113650 AMD 2024-02-22 12:26:13
Նարգար ՍՊԸ 106000 AMD 2024-02-22 12:29:52
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 85000 AMD 2024-02-22 12:29:56
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 80000 AMD 2024-02-22 12:29:57
53 44411300/2 լվացարաններ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 74250 AMD 2024-02-22 12:02:06
Նարգար ՍՊԸ 73000 AMD 2024-02-22 12:06:06
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 72250 AMD 2024-02-22 12:10:54
Նարգար ՍՊԸ 71500 AMD 2024-02-22 12:14:16
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 70750 AMD 2024-02-22 12:19:09
Նարգար ՍՊԸ 70000 AMD 2024-02-22 12:20:30
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 69250 AMD 2024-02-22 12:25:14
Նարգար ՍՊԸ 57000 AMD 2024-02-22 12:29:56
54 44411740/3 զուգարանակոնք
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 117000 AMD 2024-02-22 12:01:49
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 115000 AMD 2024-02-22 12:02:23
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 113500 AMD 2024-02-22 12:04:14
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 112312 AMD 2024-02-22 12:04:40
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 111111 AMD 2024-02-22 12:05:01
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 100001 AMD 2024-02-22 12:05:30
Նարգար ՍՊԸ 98000 AMD 2024-02-22 12:09:48
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 96800 AMD 2024-02-22 12:14:41
Նարգար ՍՊԸ 95000 AMD 2024-02-22 12:18:06
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 93800 AMD 2024-02-22 12:23:01
Նարգար ՍՊԸ 92600 AMD 2024-02-22 12:25:50
Նարգար ՍՊԸ 88000 AMD 2024-02-22 12:29:59
55 44411740/4 զուգարանակոնք՝ ասիական
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 86000 AMD 2024-02-22 12:30:26
Նարգար ՍՊԸ 85000 AMD 2024-02-22 12:33:48
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 84130 AMD 2024-02-22 12:36:18
Նարգար ՍՊԸ 82000 AMD 2024-02-22 12:39:20
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 81000 AMD 2024-02-22 12:41:50
Նարգար ՍՊԸ 80000 AMD 2024-02-22 12:44:45
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 78000 AMD 2024-02-22 12:46:50
Նարգար ՍՊԸ 77000 AMD 2024-02-22 12:50:40
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 76000 AMD 2024-02-22 12:50:54
Նարգար ՍՊԸ 75000 AMD 2024-02-22 12:54:13
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 74000 AMD 2024-02-22 12:56:33
Նարգար ՍՊԸ 70000 AMD 2024-02-22 12:59:57
56 44411751/2 սանհանգույցի բաքի պարագաներ/ասիական զուգարանակոնքի լողան/
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 39000 AMD 2024-02-22 12:34:53
Նարգար ՍՊԸ 36000 AMD 2024-02-22 12:38:57
57 44411752/3 ջրի բաք
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 118800 AMD 2024-02-22 12:30:43
Նարգար ՍՊԸ 117000 AMD 2024-02-22 12:34:20
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 115800 AMD 2024-02-22 12:35:14
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 114600 AMD 2024-02-22 12:37:57
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 113400 AMD 2024-02-22 12:38:09
Նարգար ՍՊԸ 112000 AMD 2024-02-22 12:40:57
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 110000 AMD 2024-02-22 12:41:35
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 108800 AMD 2024-02-22 12:42:00
Նարգար ՍՊԸ 107000 AMD 2024-02-22 12:44:57
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 105000 AMD 2024-02-22 12:46:36
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 103800 AMD 2024-02-22 12:47:16
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 102000 AMD 2024-02-22 12:47:49
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 100800 AMD 2024-02-22 12:48:07
Նարգար ՍՊԸ 99000 AMD 2024-02-22 12:52:39
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 97000 AMD 2024-02-22 12:53:02
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 95800 AMD 2024-02-22 12:54:46
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 94000 AMD 2024-02-22 12:54:57
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 92000 AMD 2024-02-22 12:59:41
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 90800 AMD 2024-02-22 12:59:59
58 44423200/2 աստիճաններ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 22770 AMD 2024-02-22 12:31:02
Նարգար ՍՊԸ 22500 AMD 2024-02-22 12:34:34
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 22270 AMD 2024-02-22 12:35:33
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 22000 AMD 2024-02-22 12:38:19
Նարգար ՍՊԸ 21000 AMD 2024-02-22 12:41:12
59 44423600/4 կպչուն ժապավեններ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 9900 AMD 2024-02-22 12:31:18
Նարգար ՍՊԸ 9800 AMD 2024-02-22 12:34:49
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 9700 AMD 2024-02-22 12:35:42
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9600 AMD 2024-02-22 12:38:37
Նարգար ՍՊԸ 9000 AMD 2024-02-22 12:41:26
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 8900 AMD 2024-02-22 12:43:46
Նարգար ՍՊԸ 8000 AMD 2024-02-22 12:45:20
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7700 AMD 2024-02-22 12:47:07
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7500 AMD 2024-02-22 12:49:37
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7400 AMD 2024-02-22 12:51:10
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7300 AMD 2024-02-22 12:53:06
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7200 AMD 2024-02-22 12:55:17
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 7100 AMD 2024-02-22 12:59:28
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 7000 AMD 2024-02-22 12:59:55
61 44521120/3 դռան փական /ՄԴՖ/
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 36600 AMD 2024-02-22 14:01:36
Նարգար ՍՊԸ 36000 AMD 2024-02-22 14:05:05
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 33000 AMD 2024-02-22 14:07:31
Նարգար ՍՊԸ 32000 AMD 2024-02-22 14:11:19
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 31600 AMD 2024-02-22 14:15:05
Նարգար ՍՊԸ 31000 AMD 2024-02-22 14:16:45
62 44521120/4 դռան փական մետաղապլաստե դռան
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 19800 AMD 2024-02-22 14:02:03
Նարգար ՍՊԸ 19600 AMD 2024-02-22 14:06:28
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 19400 AMD 2024-02-22 14:10:15
Նարգար ՍՊԸ 19200 AMD 2024-02-22 14:14:00
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 19000 AMD 2024-02-22 14:17:18
Նարգար ՍՊԸ 18500 AMD 2024-02-22 14:19:16
63 44521121/3 դռան փականի միջուկ /ՄԴՖ/
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 26700 AMD 2024-02-22 14:04:00
Նարգար ՍՊԸ 26000 AMD 2024-02-22 14:07:30
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 25700 AMD 2024-02-22 14:10:51
Նարգար ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-22 14:14:35
64 44521121/4 դռան փականի միջուկ/մետաղապլաստե դռան/
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11800 AMD 2024-02-22 14:03:41
Նարգար ՍՊԸ 11500 AMD 2024-02-22 14:06:45
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 11300 AMD 2024-02-22 14:10:35
Նարգար ՍՊԸ 11100 AMD 2024-02-22 14:14:14
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 10900 AMD 2024-02-22 14:17:33
Նարգար ՍՊԸ 10000 AMD 2024-02-22 14:21:17
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9800 AMD 2024-02-22 14:23:01
Նարգար ՍՊԸ 9600 AMD 2024-02-22 14:24:34
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 9000 AMD 2024-02-22 14:25:26
Նարգար ՍՊԸ 8200 AMD 2024-02-22 14:29:53
65 44531191/6 Պողպատե քառանկյուն խողովակ 200*200 6մ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 801000 AMD 2024-02-22 14:04:17
66 44531191/7 ջրի խողովակ երկաթյա 50մմ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 594000 AMD 2024-02-22 14:00:43
Նարգար ՍՊԸ 588000 AMD 2024-02-22 14:03:48
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 570000 AMD 2024-02-22 14:05:44
«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ 564000 AMD 2024-02-22 14:09:56
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 558000 AMD 2024-02-22 14:12:31
«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ 552000 AMD 2024-02-22 14:16:12
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 530000 AMD 2024-02-22 14:20:47
«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ 524000 AMD 2024-02-22 14:24:28
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 510000 AMD 2024-02-22 14:24:46
Նարգար ՍՊԸ 500000 AMD 2024-02-22 14:25:19
«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ 490000 AMD 2024-02-22 14:25:41
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 480000 AMD 2024-02-22 14:28:11
«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐ» ՍՊԸ 470000 AMD 2024-02-22 14:29:44
Նարգար ՍՊԸ 420000 AMD 2024-02-22 14:29:55
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 460000 AMD 2024-02-22 14:29:55
ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ 410000 AMD 2024-02-22 14:29:57
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 370000 AMD 2024-02-22 14:29:58
68 44531191/9 պողպատե քառանկյուն խողովակ(20*20) 2մմ հաստությամբ 6մ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 17000 AMD 2024-02-22 14:33:01
69 44531191/10 պողպատե քառանկյուն խողովակ(12*12) 2մմ հաստությամբ 6մ
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 23000 AMD 2024-02-22 14:31:52
70 44831500/2 լուծիչներ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 39441 AMD 2024-02-22 14:30:31
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 39042.6 AMD 2024-02-22 14:32:14
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 38000 AMD 2024-02-22 14:32:43
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 37601.6 AMD 2024-02-22 14:33:09
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 37000 AMD 2024-02-22 14:34:20
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 36601.6 AMD 2024-02-22 14:36:03
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 36000 AMD 2024-02-22 14:36:22
ԱՁ Նաիրի Թորոսյան 35000 AMD 2024-02-22 14:37:13
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 34600 AMD 2024-02-22 14:37:39
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 34200 AMD 2024-02-22 14:39:56
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 33000 AMD 2024-02-22 14:41:24
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 32600 AMD 2024-02-22 14:41:37
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 32000 AMD 2024-02-22 14:44:08
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 31600 AMD 2024-02-22 14:44:40
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 30000 AMD 2024-02-22 14:46:38
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 29600 AMD 2024-02-22 14:49:04
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 29000 AMD 2024-02-22 14:52:23
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 28600 AMD 2024-02-22 14:53:18
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 28200 AMD 2024-02-22 14:53:57
ՇԻՆՄԵՏ ՍՊԸ 27500 AMD 2024-02-22 14:53:59
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 27100 AMD 2024-02-22 14:54:35
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 25000 AMD 2024-02-22 14:56:04
ԱՁ Արման Դավթյան Գևորգի 24600 AMD 2024-02-22 14:56:19
Նարգար ՍՊԸ 24200 AMD 2024-02-22 14:59:56