Բեռնում
Ծածկագիր
ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/50
Վերնագիր
այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություններ
Գնորդ
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գնման տեսակ
Ծառայություն
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Խնդրում եմ պարզաբանել 1․Յուրաքանչյուչ չափսի գրքի համար մամուլները փափուկ կազմով գիրքը կազմելու համար թելակարով նվազագույնը քանի անցքով և քանի զույգով թելակարով պետք է ամրանան 170մմ*240մմ և 205մմ*260մմ ձևաչափի դասագրքերը 2․Որքան պետք է կազմեն տպագրված տեքստի և կազմի յուրաքանչյուր գույնի խտությունը 3․Կատարվելու է արդյոք դասագրքի ընդունման ժամանակ վերը նշված որակական հատկանիշների սոտւգում 4․Գույների խտությունը ստուգվելու են արդյոք Densitometer սարքի միջոցով2024-05-15 16:14:19

Պատասխան 1. Փափուկ կազմով գիրքը կազմելու ձևը թելակարով ամրացված մամուլներն են: Ընդ որում 170մմ*240մմ ձևաչափի դասագրքի համար մամուլները միմյանց ամրանում են նվազագույնը 12 անցքով 6 զույգ թելակարով, իսկ 205մմ*260մմ ձևաչափի դասագրքի համար՝ նվազագույնը 14 անցքով 7 զույգ թելակարով: Պատասխան 2. Դասագիրքը պետք է լինի գունավոր, տպագրված տպագրական չորս գույների համադրության մեթոդով: Տպագրված տեքստի յուրաքանչյուր գույնի խտությունը պետք է լինի դեղին – 0.95 ± 0.04, պուրպուր – 1.05 ± 0.04, երկնագույն – 1.05 ± 0.04, սև- 1.10± 0.04: Տպագրված կազմի յուրաքանչյուր գույնի խտությունը պետք է լինի դեղին – 1.40 ± 0.06, պուրպուր – 1.55 ± 0.06, երկնագույն – 1.55 ± 0.06, սև - 1.8 ± 0.07: Պատասխան 3, 4. Դասագրքի ընդունման ժամանակ որակական հատկանիշներն ու գույների խտությունը ստուգվելու են:

Ответ 1: Книгу в мягкой обложке можно изготовить с помощью нитенаправителя. При этом для учебника формата 170*240 мм прессы крепятся друг к другу не менее чем на 12 отверстий с 6 парами ниток, а для учебника формата 205*260 мм - не менее чем на 14 отверст

Հրապարակման ժամանակ
2024-05-14 13:59:44
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2024-05-24 15:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2024-05-27 15:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2024-05-19 15:00:00
Կարգավիճակ
Դիմում-Հայտարարության գնահատում
Հրավեր

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ 19178800 AMD 15982000 AMD20 %19178400 AMD15982000 AMD20 %19178400.00 AMD
12ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 19178800 AMD 19178800 AMD20 %23014560 AMD19178800 AMD20 %23014560.00 AMDՄերժված
13Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 19178800 AMD 19969925.5 AMD20 %23963910.6 AMD19969925.5 AMD20 %23963910.60 AMDՄերժված
21ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ 19178800 AMD 15982000 AMD20 %19178400 AMD15982000 AMD20 %19178400.00 AMD
22ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 19178800 AMD 19178800 AMD20 %23014560 AMD19178800 AMD20 %23014560.00 AMDՄերժված
23Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 19178800 AMD 19969925.5 AMD20 %23963910.6 AMD19969925.5 AMD20 %23963910.60 AMDՄերժված
31Զանգակ-97 ՍՊԸ 23973500 AMD 19900000 AMD20 %23880000 AMD19500000 AMD20 %23400000.00 AMD
32Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 23973500 AMD 20137740 AMD20 %24165288 AMD19700000 AMD20 %23640000.00 AMD
33ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ 23973500 AMD 19977900 AMD20 %23973480 AMD19977900 AMD20 %23973480.00 AMD
34ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 23973500 AMD 23973500 AMD20 %28768200 AMD23973500 AMD20 %28768200.00 AMDՄերժված
41Զանգակ-97 ՍՊԸ 23973500 AMD 19900000 AMD20 %23880000 AMD19500000 AMD20 %23400000.00 AMD
42Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 23973500 AMD 20137740 AMD20 %24165288 AMD19700000 AMD20 %23640000.00 AMD
43ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ 23973500 AMD 19977900 AMD20 %23973480 AMD19977900 AMD20 %23973480.00 AMD
44ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 23973500 AMD 23973500 AMD20 %28768200 AMD23973500 AMD20 %28768200.00 AMDՄերժված
51ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 12682655 AMD 12682655 AMD20 %15219186 AMD12682655 AMD20 %15219186.00 AMDՄերժված
61ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 12682655 AMD 12682655 AMD20 %15219186 AMD12682655 AMD20 %15219186.00 AMDՄերժված
71ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 11859480 AMD 11859480 AMD20 %14231376 AMD11859480 AMD20 %14231376.00 AMDՄերժված
72Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 11859480 AMD 20490546 AMD20 %24588655.2 AMD20490546 AMD20 %24588655.20 AMDՄերժված
81ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 11859480 AMD 11859480 AMD20 %14231376 AMD11859480 AMD20 %14231376.00 AMDՄերժված
82Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 11859480 AMD 20490546 AMD20 %24588655.2 AMD20490546 AMD20 %24588655.20 AMDՄերժված
91Տիգրան Մեծ հրատարակչություն ՓԲԸ 19227150 AMD 15800000 AMD20 %18960000 AMD15800000 AMD20 %18960000.00 AMD
92ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ 19227150 AMD 16022600 AMD20 %19227120 AMD16022600 AMD20 %19227120.00 AMD
93ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 19227150 AMD 19227150 AMD20 %23072580 AMD19227150 AMD20 %23072580.00 AMDՄերժված
101Արևիկ հրատարակչություն ՓԲԸ 19189350 AMD 15991110 AMD20 %19189332 AMD15007000 AMD20 %18008400.00 AMD
102Տիգրան Մեծ հրատարակչություն ՓԲԸ 19189350 AMD 15800000 AMD20 %18960000 AMD15165000 AMD20 %18198000.00 AMD
103Զանգակ-97 ՍՊԸ 19189350 AMD 15900000 AMD20 %19080000 AMD15900000 AMD20 %19080000.00 AMD
104ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ 19189350 AMD 15991000 AMD20 %19189200 AMD15991000 AMD20 %19189200.00 AMD
105ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 19189350 AMD 19189350 AMD20 %23027220 AMD19189350 AMD20 %23027220.00 AMDՄերժված
111Զանգակ-97 ՍՊԸ 19096650 AMD 15900000 AMD20 %19080000 AMD15345000 AMD20 %18414000.00 AMD
112Տիգրան Մեծ հրատարակչություն ՓԲԸ 19096650 AMD 15500000 AMD20 %18600000 AMD15500000 AMD20 %18600000.00 AMD
113Փրոֆիթ Փարթներշիփ ՍՊԸ 19096650 AMD 15908000 AMD20 %19089600 AMD15908000 AMD20 %19089600.00 AMD
114ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ 19096650 AMD 15913800 AMD20 %19096560 AMD15913800 AMD20 %19096560.00 AMD
115ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 19096650 AMD 19096650 AMD20 %22915980 AMD19096650 AMD20 %22915980.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
3 79821200/20 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություն-3
Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 19700000 AMD 2024-05-27 15:04:16
Զանգակ-97 ՍՊԸ 19500000 AMD 2024-05-27 15:08:35
4 79821200/21 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություն-4
Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 19700000 AMD 2024-05-27 15:04:23
Զանգակ-97 ՍՊԸ 19500000 AMD 2024-05-27 15:08:42
10 79821200/27 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություն-10
Արևիկ հրատարակչություն ՓԲԸ 15642000 AMD 2024-05-27 15:34:06
Տիգրան Մեծ հրատարակչություն ՓԲԸ 15484000 AMD 2024-05-27 15:38:58
Արևիկ հրատարակչություն ՓԲԸ 15326000 AMD 2024-05-27 15:43:06
Տիգրան Մեծ հրատարակչություն ՓԲԸ 15165000 AMD 2024-05-27 15:47:43
Արևիկ հրատարակչություն ՓԲԸ 15007000 AMD 2024-05-27 15:51:16
11 79821200/28 Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություն-11
Զանգակ-97 ՍՊԸ 15345000 AMD 2024-05-27 15:34:18