Բեռնում
Ծածկագիր
ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/57
Վերնագիր
Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կարիքների համար գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/57 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Գնորդ
Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հարգելի՛ գործընկեր, կարծում ենք տեղի է ունեցել վրիպակ և տեխնիկական բնութագրերում նշված որոշ չափանիշներ ճիշտ չէ ներկայացված։ Օրինակ՝ 103-1023 ի փոխարեն կարծում ենք անհրաժեշտ է որ լինի 10-ի խորանարդից մինչև 10-ի 23 աստիճան։ Կան նաև նմանատիպ այլ պարամետրեր։ Խնդրում ենք ևս մեկ անգամ ստուգել տեխնիկական բնութագրերը։2024-05-15 14:25:31

Հարգելի գործընկեր , Տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրը համապատասխանում է պահանջվող սարքին, նշված պարամետրը համակարգի կրիչի խառնուրդների խտության փորձնական տիրույթն է , որին ավելանում է հոլի էֆեկտի համակարգի փորձարկված պարամետրերը։ Այն չի կարող լինել աստիճան։ Հետևաբար Խառնուրդների խտության միջակայքը չի կարող լինել ոչ այլ քան 103-1023 սմ-3:

Уважаемый партнер! Параметр, указанный в техническом задании, соответствует требуемому устройству, указанный параметр является экспериментальным диапазоном плотностей смесей-носителей системы, к которым добавляются проверенные параметры системы Холла. Это

Բարև Ձեզ։ Հարգելի գործընկեր, սարքավորման համար ներկայացված է հետևյալ պահանջը "Մագնիսական դաշտը՝ 0.40-0.60 Տեսլա": Մագնիսական դաշտի խտությունն իրականում կախված է բևեռների միջև հեռավորությունից։ Խնդրում եմ ստուգել որքանո՞վ է իրական 0,4 - 0,6 Տեսլա ձեր պահանջը։ Ընդունելի՞ են արդյոք հետևյալ տվյալներով սարքերը "բևեռների 10 մմ հեռավորության դեպքում 1,07 Տեսլա, բևեռների 20 մմ հեռավորության դեպքում - 0,687 Տեսլա, բևեռների 30 մմ հեռավերության դեպքում - 0,5 Տեսլա, բևեռների 40 մմ հեռավորության դեպքում - 0,378 Տեսլա, բևեռների 50 մմ հեռավորության դեպքում - 0,293 Տեսլա"։ Միևնույն ժամանակ Պահանջվող օպերացիոն համակարգերը (Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / VISTA) ներկայումս կիրառելի չեն։ Խնդրում եմ ստուգել նաև ծրագրային ապահովման և օպերացիոն համակարգի վերաբերյալ ձեր պահանջը։2024-05-16 09:29:51

Հարգելի գործնկեր, Մագնիսական դաշտը չի կարող լինել 0,4-0,6 Տեսլա պահանջվող սարքի դեպքում։ Այստեղ խտությունը կախված չէ բևեռների միջև հեռավորությունից։Կենտրոնական մագնիսական դաշտի ուժգնությունը որոշվում է էլեկտրամագնիսների օդային բացվածքով: Թվարկված մագնիսական դաշտի ուժգնությունը հիմնված է տարբեր օդային բացերի վրա: Խստիվ տարբերվում են 0․40-0․60 Տեսլան 0,4-0,6 Տեսլայից։ Հետևաբար անընդունելի կլինի մեկ այլ պարամետր։ Ինչ վերաբերվում է Օպերացիոն համակարգին , այն ընդունելի և կիրառելի է , համակարգը պարտադիր պետք է ներառի վերը նշված պարամետրերը։

Уважаемые коллеги! Магнитное поле в случае требуемого устройства не может составлять 0,4-0,6 Тесла. Здесь плотность не зависит от расстояния между полюсами. Сила центрального магнитного поля определяется воздушным зазором электромагнитов. Указанная напряж

Հրապարակման ժամանակ
2024-05-14 14:58:06
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2024-05-29 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2024-05-30 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2024-05-24 10:00:00
Աճուրդի սկզբնական հրավեր(ներ)
ԾածկագիրՀրապարակման ժամանակ
ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/572024-05-13 16:51:10
Կարգավիճակ
Հրապարակված
Հրավեր