Բեռնում
Ծածկագիր
ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/57
Վերնագիր
թվով 24 դպրոցների մարզագույքի (մարմնամարզական ներքնակներ, մարմնամարզական պատ, մարմնամարզական նստարան, սեղանի թենիսի հավաքածու)
Գնորդ
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում. 1. Արդյոք ՀՀ-ում որևէ կահույքի արտադրամասում արտադրված մարմնամարզական պատը, եթե այն համապատասխանում է հրավերով սահմանված պահանջներին, կարիք ունի սերտիֆիկացման կամ այդ նույն կահույքի արտադրամասից տրամադրված երաշխիքային նամակը կհամարվի արդյոք բավարար? 2. ՀՀ Կառավարության 31 մայիսի 2012 թվականի N 685-Ա որոշմամբ սահմանվել է մարմնամարզական պատի, նույն ինքը շվեդական պատի, գնման գներ, միավորի համար 84000 դրամ, Ձեր հրապարակած հրավերում այն նույնպես 84000 ՀՀ դրամ արժեք ունի, հաշվի առնվել է արդյոք շուրջ 12 տարվա վաղեմության գների մեջ ինֆլյացիան, գնաճը և այլ գործոններ, որոնք պետք է ազդեին գնագոյացման վրա? ի դեպ վերը նշված որոշման մեջ ներառված չէ սարքավորումների տեղադրումը: 3. Խնդրում եմ տրամադրել հրավերով հրապարակված բոլոր ապրանքների գնագոյացման ցանկը:2024-06-18 23:39:54

Ի պատասխան ձեր հարցման առաջին կետի հայտնում եմ Ձեզ, որ հրավերով սահմանված պահանջների համաձայն երաշխիքային նամակը կհամարվի բավարար: Ինչ վերաբերում է 2-րդ և 3-րդ կետերին, ապա հարցերը դուրս են հրավերի շրջանակներից:

В ответ на первый пункт вашего запроса сообщаю вам, что в соответствии с требованиями, изложенными в приглашении, гарантийное письмо будет сочтено достаточным.:

Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում. Համաձայն ՀՀ Կառավարության 12 մայիսի 2000 թվականի N 239 որոշման ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ Ցանկի մարզական գույքը ներառված չէ պարտադիր հավաստման կամ սերտիֆիկացման, ինչով է պայմանավորված հրավերում ներառված վերոնշյալ պահանջը?2024-06-18 23:47:32

ՀՀ Կառավարության 12 մայիսի 2000 թվականի N 239 որոշումը ուժը կորցրել է 11 սեպտեմբերի 2004 թվականին:

Постановление Правительства РА № 239 от 12 мая 2000 года утратило силу 11 сентября 2004 года:

Հրապարակման ժամանակ
2024-06-17 17:59:50
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2024-06-28 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2024-07-01 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2024-06-23 10:00:00
Կարգավիճակ
Շնորհում
Հրավեր

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Քլին Զոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7200000 AMD 6000000 AMD20 %7200000 AMD3799000 AMD20 %4558800.00 AMD
12Սիթի Սպորտ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7200000 AMD 7200000 AMD0 %7200000 AMD4600000 AMD0 %4600000.00 AMD
13«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7200000 AMD 66000000 AMD20 %79200000 AMD66000000 AMD20 %79200000.00 AMDՄերժված
14«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7200000 AMD 75000000 AMD20 %90000000 AMD75000000 AMD20 %90000000.00 AMDՄերժված
21Քլին Զոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9072000 AMD 7560000 AMD20 %9072000 AMD4100000 AMD20 %4920000.00 AMD
22ԳՈՌԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9072000 AMD 1000000000 AMD0 %1000000000 AMD4800000 AMD0 %4800000.00 AMD
23Սիթի Սպորտ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9072000 AMD 9072000 AMD0 %9072000 AMD5748000 AMD0 %5748000.00 AMD
24ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9072000 AMD 7560000 AMD20 %9072000 AMD5824400 AMD20 %6989280.00 AMD
25ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9072000 AMD 9072000 AMD20 %10886400 AMD9072000 AMD20 %10886400.00 AMDՄերժված
26«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9072000 AMD 66000000 AMD20 %79200000 AMD66000000 AMD20 %79200000.00 AMDՄերժված
27«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9072000 AMD 75000000 AMD20 %90000000 AMD75000000 AMD20 %90000000.00 AMDՄերժված
31ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 6000000 AMD20 %7200000 AMD2950000 AMD20 %3540000.00 AMD
32«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 66000000 AMD20 %79200000 AMD3340000 AMD20 %4008000.00 AMD
33Քլին Զոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 4960000 AMD20 %5952000 AMD3614000 AMD20 %4336800.00 AMD
34ԳՈՌԱ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 1000000000 AMD0 %1000000000 AMD4000000 AMD0 %4000000.00 AMD
35ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 4960000 AMD20 %5952000 AMD4310000 AMD20 %5172000.00 AMD
36ՔԱՐՀԱՏ ՄեքենաՓԲԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 4800000 AMD20 %5760000 AMD4358000 AMD20 %5229600.00 AMD
37ԱՁ ԺԻՐԱՅՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 5950000 AMD0 %5950000 AMD5950000 AMD0 %5950000.00 AMD
38Սիթի Սպորտ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 5952000 AMD0 %5952000 AMD5952000 AMD0 %5952000.00 AMD
39ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 5952000 AMD20 %7142400 AMD5952000 AMD20 %7142400.00 AMDՄերժված
310«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5952000 AMD 75000000 AMD20 %90000000 AMD75000000 AMD20 %90000000.00 AMDՄերժված
41Քլին Զոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8400000 AMD 7000000 AMD20 %8400000 AMD4490000 AMD20 %5388000.00 AMD
42Սիթի Սպորտ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8400000 AMD 8400000 AMD0 %8400000 AMD5280000 AMD0 %5280000.00 AMD
43ՀՈՎ-ԱՐՍ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8400000 AMD 6250000 AMD20 %7500000 AMD6250000 AMD20 %7500000.00 AMD
44«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8400000 AMD 66000000 AMD20 %79200000 AMD66000000 AMD20 %79200000.00 AMDՄերժված
45«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8400000 AMD 75000000 AMD20 %90000000 AMD75000000 AMD20 %90000000.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 37421300/4 մարմնամարզական ներքնակներ
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5940000 AMD 2024-07-01 10:01:38
Քլին Զոն ՍՊԸ 5880000 AMD 2024-07-01 10:04:17
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5820000 AMD 2024-07-01 10:07:45
Քլին Զոն ՍՊԸ 5760000 AMD 2024-07-01 10:10:02
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5700000 AMD 2024-07-01 10:13:47
Քլին Զոն ՍՊԸ 5640000 AMD 2024-07-01 10:16:13
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5580000 AMD 2024-07-01 10:19:50
Քլին Զոն ՍՊԸ 5520000 AMD 2024-07-01 10:23:44
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5460000 AMD 2024-07-01 10:24:34
Քլին Զոն ՍՊԸ 5400000 AMD 2024-07-01 10:25:14
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 4600000 AMD 2024-07-01 10:29:52
Քլին Զոն ՍՊԸ 3799000 AMD 2024-07-01 10:29:54
2 37421151/4 մարմնամարզական պատ
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 7484400 AMD 2024-07-01 10:00:41
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 7400000 AMD 2024-07-01 10:00:51
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 7324400 AMD 2024-07-01 10:02:03
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 7000000 AMD 2024-07-01 10:02:20
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 6924400 AMD 2024-07-01 10:03:10
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 6800000 AMD 2024-07-01 10:03:54
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 6724400 AMD 2024-07-01 10:05:01
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 6500000 AMD 2024-07-01 10:05:31
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 6424400 AMD 2024-07-01 10:06:20
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 6300000 AMD 2024-07-01 10:07:03
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 6224400 AMD 2024-07-01 10:07:22
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 6000000 AMD 2024-07-01 10:08:05
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 5900000 AMD 2024-07-01 10:08:25
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 5824400 AMD 2024-07-01 10:10:31
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5748000 AMD 2024-07-01 10:11:05
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 5670000 AMD 2024-07-01 10:11:39
Քլին Զոն ՍՊԸ 5594400 AMD 2024-07-01 10:13:45
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 5500000 AMD 2024-07-01 10:14:06
Քլին Զոն ՍՊԸ 5424400 AMD 2024-07-01 10:15:53
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 5340000 AMD 2024-07-01 10:16:27
Քլին Զոն ՍՊԸ 5264400 AMD 2024-07-01 10:18:24
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 5188000 AMD 2024-07-01 10:18:59
Քլին Զոն ՍՊԸ 5112400 AMD 2024-07-01 10:22:33
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 5000000 AMD 2024-07-01 10:22:55
Քլին Զոն ՍՊԸ 4924400 AMD 2024-07-01 10:24:50
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 4800000 AMD 2024-07-01 10:25:41
Քլին Զոն ՍՊԸ 4100000 AMD 2024-07-01 10:29:54
3 37421153/5 մարմնամարզական նստարան
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 4752000 AMD 2024-07-01 10:01:00
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 4700000 AMD 2024-07-01 10:01:19
ՔԱՐՀԱՏ ՄեքենաՓԲԸ 4650000 AMD 2024-07-01 10:02:30
ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ 4600000 AMD 2024-07-01 10:02:42
ՔԱՐՀԱՏ ՄեքենաՓԲԸ 4550000 AMD 2024-07-01 10:03:20
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 4502000 AMD 2024-07-01 10:04:44
ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ 4454000 AMD 2024-07-01 10:05:47
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 4406000 AMD 2024-07-01 10:06:35
ՔԱՐՀԱՏ ՄեքենաՓԲԸ 4358000 AMD 2024-07-01 10:07:08
ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ 4310000 AMD 2024-07-01 10:07:48
ԳՈՌԱ ՍՊԸ 4000000 AMD 2024-07-01 10:08:03
ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ 3950000 AMD 2024-07-01 10:08:43
Քլին Զոն ՍՊԸ 3902000 AMD 2024-07-01 10:11:04
ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ 3854000 AMD 2024-07-01 10:13:08
Քլին Զոն ՍՊԸ 3806000 AMD 2024-07-01 10:16:02
ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ 3758000 AMD 2024-07-01 10:18:24
Քլին Զոն ՍՊԸ 3710000 AMD 2024-07-01 10:18:46
ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ 3662000 AMD 2024-07-01 10:20:59
Քլին Զոն ՍՊԸ 3614000 AMD 2024-07-01 10:23:14
ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ 3566000 AMD 2024-07-01 10:25:23
«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ 3340000 AMD 2024-07-01 10:29:46
ԷԿՈ ՎՈՒԴ ՍՊԸ 2950000 AMD 2024-07-01 10:29:52
4 37461161/3 սեղանի թենիսի հավաքածու
Քլին Զոն ՍՊԸ 6187500 AMD 2024-07-01 10:01:44
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 6125000 AMD 2024-07-01 10:03:43
Քլին Զոն ՍՊԸ 6062500 AMD 2024-07-01 10:06:14
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 6000000 AMD 2024-07-01 10:09:28
Քլին Զոն ՍՊԸ 5937500 AMD 2024-07-01 10:11:14
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5875000 AMD 2024-07-01 10:14:46
Քլին Զոն ՍՊԸ 5812500 AMD 2024-07-01 10:17:12
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5750000 AMD 2024-07-01 10:20:37
Քլին Զոն ՍՊԸ 5687500 AMD 2024-07-01 10:24:17
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5600000 AMD 2024-07-01 10:25:57
Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 5280000 AMD 2024-07-01 10:29:50
Քլին Զոն ՍՊԸ 4490000 AMD 2024-07-01 10:29:54