Բեռնում

Ծածկագիր
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41
Վերնագիր
բժշկական սարքավորումների
Գնորդ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Խնդրում եմ պարզաբանել 27-րդ չափաբաժնի համար 1.Ի՞նչ տեսակի երևակիչ և ֆիքսաժ է օգտագործվելու, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է չորացման ջերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս քան 40-65°C:2018-10-22 17:36:42Հարգելի մասնակից/ներ 40-65°C անհրաժեշտ է բարձր որակի ռենտգեն ժապավենների չորացման համար, այլ ոչ թե երևակիչի և ֆիքսաժի ջեռուցման համար
Սույն մրցույթի 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ <<Մատակարարը պարտավորվում է կատարել տեղադրման և տեղադրման հետ կապված բոլոր շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները,....>>: Խնդրում եմ առավել մանրամասն նկարագրել տվյալ աշխատանքները: Կանխավ շնորհակալություն2018-10-24 11:02:17Հարգելի գործընկեր/ներ Տեղադրման հետ կապված շինարարական աշխատանքները իրենց մեջ ներառում են` պատի ապամոնտաժում ավտոկլավի տեղադրման համար, ինչպես նաև տեղադրումից հետո պատի վերականգնում: Ցանկության դեպքում կարող ենք կազմակերպել այց տեղադրման վայր` ավելի ստույգ պատկերացում կազմելու համար:
Հարգելի գործընկերներ, Խնդրում եմ տալ պարզաբանում Ձեր կողմից հայտարարված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի Հավելված 4-ի (Պայմանագրի նախագիծ) հետևյալ կետերի վերաբերյալ. 3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի 8.15 կետում նշված համաձայնագրին կից վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը: Հաշվի առնելով, որ հակադարձ աճուրդը կայանալու է 31.10.2018թ., ինչից հետո հաղթող մասնակից ճանաչվելու և պայմանագրի կնքման գործընթացը կարող է տևել ևս մի քանի օր (ենթադրենք՝ 3 օր), ստացվում է, որ պայմանագիրը կնքվում է լավագույն դեպքում նոյեմբերի 2-ին: Մատակարարման ժամկետը այս էլեկտրոնային աճուրդի բոլոր չափաբաժինների համար սահմանված է 50 օր: Առավելագույն ժամկետով հաշվարկելու դեպքում, մատակարարման հնարավոր ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 21-ին: Նույն պայմանագրի նախագծի 2.1.7.1 կետի համաձայն, 15 օր մատակարարման ժամկետները խախտելը համարվում է ոչ էական խախտում, և մատակարարման ժամկետի այդ խախտման համար կարող է հաշվարկվել պայմանագրով նախատեսված տույժ-տուգանք, բայց Պատվիրատուն չի կարող հրաժարվել մատակարարված ապրանքից (եթե մատակարարվել է Պայմանագրի մյուս կետերին, այդ թվում նաև տեխ.բնութագրին համապատասխան ապրանք): Բացի այդ, պայմանագրի նախագծի 5.2 կետի համաձայն, Պատվիրատուն ունի 15 աշխատանքային օր՝ մատակարարված ապրանքի՝ պայմաններին համապատասխանությունը որոշելու և ապրանքը վերջնական ընդունելու կամ ընդունումը մերժելու համար: Այսինքն, բավականին մեծ հավանականությամբ, բոլոր հնարավոր դեպքերում, ապրանքի մատակարարումը լինելու է դեկտեմբերի 21-ից հետո, իսկ 2.1.7.1. և 5.2. կետերը հաշվի առնելով, հնարավոր է նույնիսկ 2019թ. Հունվարի ընթացքում: Խնդրում եմ պարզաբանել, թե այդ դեպքում ինչպես է իրականացվելու մատակարարված ապրանքների համար վճարումը: Կանխավ շնորհակալություն, Հարգանքով՝ Նունե Անդրեասյան Ար.Մեդտեխնիկա ՍՊԸ փոխտնօրեն +374 93 882040 n.andreasyan@armedtechnica.com2018-10-24 18:55:21Հարգելի գործընկեր/ներ Հաշվի առնելով, որ սույն հրավերով սահմանված գնման առարկաների համար ֆինանսական միջոցներ հատկացված չեն` գնումը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան, ուստի համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների, ինչպես նաև սույն հրավերով ներկայացված պայամանագրի նախագծի 8.15 կետի, բժշկական սարքավորումների մատակարարումները իրականացվելու են ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում, ընդ որում պայմանագիրը կլուծվի, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չնախատեսվեն:
Բարև Ձեզ, մրցույթի 5-րդ չափաբաժնում նշված է, որ պահանջող մահճակալը պետք է ունենա հետևյալ չափորը` 2000մմx900մմx4000մմ(L*D*H), խնդրում եմ հաստատել արդյոք մահճակալի բարձրությունը պետք է լինի 4000մմ, թե դա վրիպակ է։2018-10-25 16:54:56Հարգելի գործընկերներ Մրցույթի 5-րդ չափաբաժնում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ` «4000մմ» փոխարեն խնդրում եմ ընդունել «400մմ» Կանխավ շնորհակալ եմ
Բարև Ձեզ, մրցույթի 26-րդ չափաբաժնի պահանջներով սարքը պետք է ունենա ներկառուցված թերմոտպիչ, խնդրում եմ տեղեկացնել արդյոք Ձեզ համար ընդունելի է, եթե թերմոտպիչը արտաքին է ։2018-10-26 11:39:1926-րդ չափաբաժնի պահանջներով սարքի թերմոտպիչը պետք է լինի ներկառուցված: Միաժամանակ ի գիտություն տեղեկացնում եմ, որ Ձեր կողմից գնային առաջարկները բոլոր չափաբաժինների մասով, այդ թվում նաև 4-րդ և 24-րդ չափաբաժինների համար, պետք է ներկայացվեն ընդհանուր քանակների համար: Սակայն հաշվի առնելով, որ ընթացակարգը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանաջներին համապատասխան, հետևաբար ֆինանսական միջոցներ կնախատեսվեն մատակարարման համար անհրաժեշտ քանակների համար: Շնորհակալություն
Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք պարզաբանում տալ 6-րդ չափաբաժնի մասով. Տեխնիկական բնութագրում ասվում է՝ <<բախկացած երկու խցիկից>>, խցիկները պետք է բաժանված լինեն միջնապատով թէ կարող է ներսից լինել ամբողջական:2018-10-26 15:59:08Հարգելի գործընկերներ Լաբարատոր նյութերի պահպանման համար նախատեսված սառնարանի խցիկները նախնտրելի է բաժանված լինեն միջնապատով` խցիկների ջերմակայունությունը պահպանելու համար Միաժամանակ ի գիտություն տեղեկացնում եմ, որ Ձեր կողմից գնային առաջարկները բոլոր չափաբաժինների մասով, այդ թվում նաև 4-րդ և 24-րդ չափաբաժինների համար, պետք է ներկայացվեն ընդհանուր քանակների համար: Սակայն հաշվի առնելով, որ ընթացակարգը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանաջներին համապատասխան, հետևաբար ֆինանսական միջոցներ կնախատեսվեն մատակարարման համար անհրաժեշտ քանակների համար: Շնորհակալություն
Հարգելի գործընկեր, տրված պարզաբանումը չհստակեցրեց առաջարկվող սերտիֆիկատների համարժեք լինել կամ չլինելը, եթե <<սերտեֆիկատների համարժեքություն>> հարցադրումը տվյալ փուլում հստակեցնել հնարավոր չէ, նշեք կարևոր պայմաններ՝ անվտանգության,հոսանքի,ծախսատարության կամ այլ կարևոր հատկանիշներ և նորմեր, ինչը մեր կազմակերպությանը հնարավորություն կտա որոշել առաջարկվող ապրանքատեսականու սերտեֆիկատների մասով համարժեքությունը:2018-10-26 20:31:00Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից ներկայացված սետիֆիկատների վերաբերյալ մեր ունեցած տեղեկատվությամբ կարող ենք արձանագրել, որ վերջիններս նախատեսված չեն բժշկական նշանակության սարքերի համար, ուստի համարժեք չեն ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 սետիֆիկատներին: Հարկ ենք համարում նշել, որ Ձեր կողմնից նշված անվտանգության, հոսանքի, ծախսատարության կամ այլ հավելյալ հատկանիշներ և նորմեր չեն կարող նշվել մեր կողմից, քանի որ նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի նախագծում: Միաժամանակ ի գիտություն տեղեկացնում եմ, որ Ձեր կողմից գնային առաջարկները բոլոր չափաբաժինների մասով, այդ թվում նաև 4-րդ և 24-րդ չափաբաժինների համար, պետք է ներկայացվեն ընդհանուր քանակների համար: Սակայն հաշվի առնելով, որ ընթացակարգը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանաջներին համապատասխան, հետևաբար ֆինանսական միջոցներ կնախատեսվեն մատակարարման համար անհրաժեշտ քանակների համար: Շնորհակալություն
Հրապարակման ժամանակ
2018-10-20 20:21:34
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2018-10-29 09:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2018-10-31 09:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2018-10-27 09:00:00
Կարգավիճակ
Չկայացած
Հրավեր
Արձանագրություն