Բեռնում

Ծածկագիր
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3
Վերնագիր
Հայտարարություն Էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով ապրանքների ձեռքբերման մասին: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3
Գնորդ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Մատակարարման յամանակացույց չկա:2018-10-25 13:23:37Հրավերի տեքստում առկա է հետևյալ դրույթը՝ ապրանքների մատակարարումը կիրականացվի 2019-2021թթ.` համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով նախատեսված ժամկետում` պահպանելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի համար 526-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջները:
Բարև Ձեզ: Հարցս հետևյալն է - փորցեցի դիմել էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3 մրցույթին մասնակցելու համար: Դիմելուց հետո, երբ համակարգը առաջարկեց ներբեռնել հավելված 1-ը ՝ Դիմում-Հայտարարագիրը և այն իմ կողմից նշված տիրույթից իմ համակարգչի մեջ ներբեռնեցի Դիմում- Հայտարարություն_signed ֆայլը, այն Ձեր մոտ նախնական դիտման փուլում երևաց ոչ այն ֆորմատով, որով ես կազմել էի և որ ամենակարևորն է առանց էլեկտրոնային ստորագրության: Այդ տեսքով պետք է երևա Դիմում- Հայտարարություն_signed ֆայլը ? թե այնուամենայնիվ ինչ որ բան համակարգը ճիշտ չէ արել իմ ինչ որ սխալի պատճառով ? Կանխավ շնորհակալ կլինեմ պարզաբանման համար2018-11-01 10:59:05Ձեր հարցը /կայքի հետ կապված ցանկացած տեխնիկական/ անհրաժեշտ է ուղղել կայքի սպասարկման և ծրագրային ապահովման մասնագետներին: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովից:
Խնդրում եմ պարզաբանել ,հետագայում թյուրիմածություններից խուսափելու համար:ՍՊԸ-ի շահառու հանդիսանում է Ընկերության հիմնադիրը՝ ով 100% բաժնետեր է,թե Ընկերության Գործադիր տնօրենը:2018-11-03 17:46:26Մասնակցի իրական շահառուների մասին տվյալներ են՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ): Վերոնշյալ անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովից:
Հրապարակման ժամանակ
2018-10-25 11:29:42
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2018-11-09 12:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2018-11-12 12:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2018-11-07 12:00:00
Կարգավիճակ
Չկայացած
Հրավեր