Բեռնում

Ծածկագիր
ԱՓԲԸ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-18/2
Վերնագիր
Արմենիկում ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ձեռքբերում
Գնորդ
ԱՐՄԵՆԻԿՈՒՄ ՓԲԸ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Խնդրում եմ տալ պարզաբանում հետևյալ չափաբաժինների վերաբերյալ. 5 µÅßÏ³Ï³Ý µ³Ùµ³Ï 100գ Գրամ 10 Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը 100գր: Պահպանման պայմանների ապահովվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն --- անհասկանալի է չափման միավորը: 16 Սոնոգրաֆիայի գել Մլ 30 Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը 250մլ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն --- անհասկանալի է չափման միավորը: 25 é»Ýï•»Ý ÝϳñÝ»ñÇ Å³å³í»ÝÝ»ñ (30x40) Հատ 1 Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` 30սմx40սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: --- անհասկանալի է չափման միավորը , զգայնությունը և փաթեթավորումը: 26 é»Ýï•»Ý ÝϳñÝ»ñÇ »ñ¨³ÏÇãÝ»ñ Լ 1 Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: --- անհասկանալի է տեսակը և չափման միավորը: 27 é»Ýï•»Ý ÝϳñÝ»ñÇ ³Ùñ³ÏÇãÝ»ñ Լ 1 Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: --- անհասկանալի է տեսակը և չափման միավորը:2018-11-01 16:26:43Հարգելի մասնակիցներ ներկայացնում եմ պարզաբանում նշված չափաբաժինների համար՝ 5-րդ չափաբաժինի համար պետք է լինի բժշկական բամբակ 100գ-փաթեթավորմամբ 10 հատ: 16-րդ չափաբաժինի համար պետք է լինի Սոնոգրաֆիայի գել, գելի ծավալը 250մլ քանակը 30 հատ: 25-րդ չափաբաժնի համար Ռենտգեն ժապավեն (30x40) Զգայունությունը` կանաչ: անհրաժեշտ է 1 փաթեթ, փաթեթը 100 հատ : 26-րդ չափաբաժնի համար Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ փոշի 15լ աշխատանքային լուծույթ ստանալու համար 1 հատ : 27-րդ չափաբաժնի համար Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ փոշի 15լ աշխատանքային լուծույթ ստանալու համար 1 հատ :
Հրապարակման ժամանակ
2018-10-27 16:05:31
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2018-11-05 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2018-11-07 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2018-11-03 10:00:00
Կարգավիճակ
Չկայացած
Հրավեր
Արձանագրություն