Загрузка
Код
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48
Название
Объявление об процедуре электронного аукциона покупка офисные товары для нужд Мэрии г. Еревана
Покупатель
Мэрия Еревана
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Время публикации
2022-01-13 10:25:32
Срок подачи заявок
2022-01-21 10:00:00
Reverse auction
2022-01-24 10:00:00
You can send request before
2022-01-19 10:00:00
Статус
Предаукционный
Заявление
Приглашение

Bids

П/н Номер лота Название лота Начальная цена аукциона Начало
81259 1 թղթապանակ, կոշտ կազմով 92083.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81260 2 թղթապանակ, թելով, թղթյա 7333.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81261 3 թղթապանակ, արագակար, թղթյա 5833.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81262 4 դակիչ մեծ 15833.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81263 5 կարիչ, 50-ից ավելի թերթի համար 16583.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81264 6 կարիչի մետաղալարե կապեր, մեծ 10000 AMD 2022-01-24 10:00:00
81265 7 թուղթ նշումների համար, սոսնձվածքով 16250 AMD 2022-01-24 10:30:00
81266 8 թուղթ նշումների, տրցակներով 20000 AMD 2022-01-24 10:30:00
81267 9 նոթատետրեր 3166.67 AMD 2022-01-24 10:30:00
81268 10 ամրակ, փոքր 8333.34 AMD 2022-01-24 10:30:00
81269 11 թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ 30000 AMD 2022-01-24 10:30:00
81270 12 հաշվասարք, գրասենյակային 9000 AMD 2022-01-24 10:30:00
81271 13 սոսինձ (աէրոզոլ) 5333.34 AMD 2022-01-24 11:00:00
81272 14 մատիտներ 1000 AMD 2022-01-24 11:00:00
81273 15 մեխանիկական կամ սրվող մատիտներ 5000 AMD 2022-01-24 11:00:00
81274 16 գրաֆիտե միջուկ, մատիտի համար 1000 AMD 2022-01-24 11:00:00
81275 17 գրիչ գնդիկավոր 3700 AMD 2022-01-24 11:00:00
81276 18 գրիչ գելային 12500 AMD 2022-01-24 11:00:00
81277 19 շտրիխներ 5333.34 AMD 2022-01-24 11:30:00
81278 20 հաշվառման գրքեր 8333.34 AMD 2022-01-24 11:30:00
81279 21 թուղթ, A4 ֆորմատի 232500 AMD 2022-01-24 11:30:00
81280 22 սեղմակ, միջին 1666.67 AMD 2022-01-24 11:30:00
81281 23 կոճգամներ 14166.67 AMD 2022-01-24 11:30:00
81282 24 գծանշիչ 4125 AMD 2022-01-24 11:30:00
81283 25 ժողովների պլանավորման բլոկնոտներ 32500 AMD 2022-01-24 12:00:00
81284 26 օրագրեր 25000 AMD 2022-01-24 12:00:00
81285 27 պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն, 48մմx100մ տնտեսական, մեծ 29008.34 AMD 2022-01-24 12:00:00