Loading
Code
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48
Title
Announcement of providing office products procurement by means of electronic auction for the needs of the Yerevan municipality
Procurer
Yerevan Municipality
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2022-01-13 10:25:32
Bid end time
2022-01-21 10:00:00
Reverse auction
2022-01-24 10:00:00
You can send request before
2022-01-19 10:00:00
Status
End bid
Statement
Invitation

Bids

ID Lot number Lot title The initial auction price Startdate
81259 1 թղթապանակ, կոշտ կազմով 92083.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81260 2 թղթապանակ, թելով, թղթյա 7333.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81261 3 թղթապանակ, արագակար, թղթյա 5833.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81262 4 դակիչ մեծ 15833.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81263 5 կարիչ, 50-ից ավելի թերթի համար 16583.34 AMD 2022-01-24 10:00:00
81264 6 կարիչի մետաղալարե կապեր, մեծ 10000 AMD 2022-01-24 10:00:00
81265 7 թուղթ նշումների համար, սոսնձվածքով 16250 AMD 2022-01-24 10:30:00
81266 8 թուղթ նշումների, տրցակներով 20000 AMD 2022-01-24 10:30:00
81267 9 նոթատետրեր 3166.67 AMD 2022-01-24 10:30:00
81268 10 ամրակ, փոքր 8333.34 AMD 2022-01-24 10:30:00
81269 11 թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ 30000 AMD 2022-01-24 10:30:00
81270 12 հաշվասարք, գրասենյակային 9000 AMD 2022-01-24 10:30:00
81271 13 սոսինձ (աէրոզոլ) 5333.34 AMD 2022-01-24 11:00:00
81272 14 մատիտներ 1000 AMD 2022-01-24 11:00:00
81273 15 մեխանիկական կամ սրվող մատիտներ 5000 AMD 2022-01-24 11:00:00
81274 16 գրաֆիտե միջուկ, մատիտի համար 1000 AMD 2022-01-24 11:00:00
81275 17 գրիչ գնդիկավոր 3700 AMD 2022-01-24 11:00:00
81276 18 գրիչ գելային 12500 AMD 2022-01-24 11:00:00
81277 19 շտրիխներ 5333.34 AMD 2022-01-24 11:30:00
81278 20 հաշվառման գրքեր 8333.34 AMD 2022-01-24 11:30:00
81279 21 թուղթ, A4 ֆորմատի 232500 AMD 2022-01-24 11:30:00
81280 22 սեղմակ, միջին 1666.67 AMD 2022-01-24 11:30:00
81281 23 կոճգամներ 14166.67 AMD 2022-01-24 11:30:00
81282 24 գծանշիչ 4125 AMD 2022-01-24 11:30:00
81283 25 ժողովների պլանավորման բլոկնոտներ 32500 AMD 2022-01-24 12:00:00
81284 26 օրագրեր 25000 AMD 2022-01-24 12:00:00
81285 27 պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն, 48մմx100մ տնտեսական, մեծ 29008.34 AMD 2022-01-24 12:00:00