Загрузка
Код
ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1
Название
Приобретение канцелярских товаров для нужд муниципалитета Алаверду
Покупатель
Лорийская область РА, муниципалитет Алаверди
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Հարգելի Պատվիրատու, սույն գնման ընթացակարգի հրավերում մատակարարման ժամկետ նշված է ,, Պայմանագրի կնքման պահից մինչև 2023թ դեկտեմբերի 20-ը,,։ Հարց- Ընդունելի է արդյոք վաղաժամկետ մատակարարումը և դրա խնդրում եմ ներկայացնել պարզաբանում դրա դիմաց վճարումներ իրականացնելու կարգը։ Շնորհակալություն։2023-01-26 20:44:06

Մատակարարումը կատարվելու է ցպահանջ,ներկայացված պահանջագրին համապատասխան,իսկ վճարումները վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

Поставка будет производиться по требованию в соответствии с представленным письмом-требованием, а платежи будут производиться в соответствии с графиком платежей.

Время публикации
2023-01-20 18:25:57
Срок подачи заявок
2023-02-06 10:00:00
Reverse auction
2023-02-07 10:00:00
You can send request before
2023-02-01 10:00:00
Статус
Опубликованный
Заявление
Приглашение