Loading
Code
ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1
Title
Acquisition of office supplies for the needs of Alaverdu Municipality
Procurer
RA Lori region, Alaverdi community
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Հարգելի Պատվիրատու, սույն գնման ընթացակարգի հրավերում մատակարարման ժամկետ նշված է ,, Պայմանագրի կնքման պահից մինչև 2023թ դեկտեմբերի 20-ը,,։ Հարց- Ընդունելի է արդյոք վաղաժամկետ մատակարարումը և դրա խնդրում եմ ներկայացնել պարզաբանում դրա դիմաց վճարումներ իրականացնելու կարգը։ Շնորհակալություն։2023-01-26 20:44:06

Մատակարարումը կատարվելու է ցպահանջ,ներկայացված պահանջագրին համապատասխան,իսկ վճարումները վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

Поставка будет производиться по требованию в соответствии с представленным письмом-требованием, а платежи будут производиться в соответствии с графиком платежей.

Publish time
2023-01-20 18:25:57
Bid end time
2023-02-06 10:00:00
Reverse auction
2023-02-07 10:00:00
You can send request before
2023-02-01 10:00:00
Status
Published
Statement
Invitation