Загрузка
Код
ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31
Название
Приобретение хозяйственных товаров и хозяйственных материалов для нужд общины Масис в 2023 году
Покупатель
ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիսի համայնքապետարան
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Հարգելի Պատվիրատու Խնդրում եմ պարզաբանեք 1-ին չափաբաժնում նշված Ձեռնոց ռետինե ինչ եք դուք ուզում? Դուք նշել եք Մեկանգամյա օգտագործման տնտեսական ձեռնոցներ, ռետինե, ամուր, տարբեր չափի, սպիտակ գույնի։ Տուփերով տուփի մեջ 100 հատ: Նախ նշենք, որ տնտեսական ձեռնոցները տուփով չեն լինում, իրենք զույգով են լինում տարբեր գույների: Գուցե դուք ի նկատի ունեիք բժշկական մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցները որոնք լինում են տուփերով: Տուփում 100 հատ կամ 50զույգ: Այդ ձեռնոցները կարելի է օգտագործել նաև տնտեսական նպատակներով:2023-03-20 16:32:08

Հարգելի մասնակից, ձեռնոցները կարող են լինել բժշկական մեկանգամյա օգտագործման։ Տուփի մեջ 100 հատ։ Սպիտակ կամ կապույտ գույնի։

Уважаемый участник, перчатки могут быть медицинские одноразовые. 100 штук в коробке. Белого или голубого цвета.

Время публикации
2023-03-16 12:14:21
Срок подачи заявок
2023-03-27 12:00:00
Reverse auction
2023-03-28 12:00:00
You can send request before
2023-03-22 12:00:00
Статус
Заключение
Заявление
Приглашение
Протокол

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П Полное описание товара350000 AMD 349000 AMD0 %349000 AMD125000 AMD0 %125000.00 AMD
12Воске Ага ООО Полное описание товара350000 AMD 283333 AMD20 %339999.6 AMD245000 AMD20 %294000.00 AMD
13Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара350000 AMD 291660 AMD20 %349992 AMD277560 AMD20 %333072.00 AMD
14Рузанна Минасян Вагинаковна И/П Полное описание товара350000 AMD 348000 AMD0 %348000 AMD348000 AMD0 %348000.00 AMD
15ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара350000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено
21Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара150000 AMD 124000 AMD20 %148800 AMD122760 AMD20 %147312.00 AMD
22ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара150000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено
31Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара550000 AMD 458000 AMD20 %549600 AMD458000 AMD20 %549600.00 AMD
32Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П Полное описание товара550000 AMD 549000 AMD0 %549000 AMD549000 AMD0 %549000.00 AMD
33ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара550000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено
41Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П Полное описание товара136800 AMD 136700 AMD0 %136700 AMD64000 AMD0 %64000.00 AMD
42Շող Ար Полное описание товара136800 AMD 136000 AMD0 %136000 AMD123630 AMD0 %123630.00 AMD
43Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара136800 AMD 136000 AMD20 %163200 AMD133240 AMD20 %159888.00 AMDОтклонено
44Рузанна Минасян Вагинаковна И/П Полное описание товара136800 AMD 136080 AMD0 %136080 AMD136080 AMD0 %136080.00 AMD
45ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара136800 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено
51Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара36000 AMD 36000 AMD20 %43200 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
52Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П Полное описание товара36000 AMD 35900 AMD0 %35900 AMD33900 AMD0 %33900.00 AMD
53ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара36000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено
61Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П Полное описание товара20000 AMD 19900 AMD0 %19900 AMD14000 AMD0 %14000.00 AMD
62Воске Ага ООО Полное описание товара20000 AMD 16458 AMD20 %19749.6 AMD14200 AMD20 %17040.00 AMD
63Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара20000 AMD 16500 AMD20 %19800 AMD15235 AMD20 %18282.00 AMD
64Շող Ար Полное описание товара20000 AMD 19800 AMD0 %19800 AMD19800 AMD0 %19800.00 AMD
65Рузанна Минасян Вагинаковна И/П Полное описание товара20000 AMD 19950 AMD0 %19950 AMD19950 AMD0 %19950.00 AMD
66ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара20000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено
71Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П Полное описание товара30000 AMD 29900 AMD0 %29900 AMD24000 AMD0 %24000.00 AMD
72Воске Ага ООО Полное описание товара30000 AMD 24583 AMD20 %29499.6 AMD24583 AMD20 %29499.60 AMD
73Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара30000 AMD 29000 AMD20 %34800 AMD29000 AMD20 %34800.00 AMDОтклонено
74Рузанна Минасян Вагинаковна И/П Полное описание товара30000 AMD 29950 AMD0 %29950 AMD29950 AMD0 %29950.00 AMD
75ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара30000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено
81Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П Полное описание товара40000 AMD 39900 AMD0 %39900 AMD23300 AMD0 %23300.00 AMD
82Շող Ար Полное описание товара40000 AMD 39000 AMD0 %39000 AMD23650 AMD0 %23650.00 AMD
83Воске Ага ООО Полное описание товара40000 AMD 32917 AMD20 %39500.4 AMD26000 AMD20 %31200.00 AMD
84Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара40000 AMD 39000 AMD20 %46800 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMDОтклонено
85Рузанна Минасян Вагинаковна И/П Полное описание товара40000 AMD 39990 AMD0 %39990 AMD39990 AMD0 %39990.00 AMD
86ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара40000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено
91Рубен Андреасян Частный предпринимательւ Полное описание товара342000 AMD 341000 AMD20 %409200 AMD285000 AMD20 %342000.00 AMD
92Շող Ար Полное описание товара342000 AMD 340000 AMD0 %340000 AMD311200 AMD0 %311200.00 AMD
93Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П Полное описание товара342000 AMD 341900 AMD0 %341900 AMD318000 AMD0 %318000.00 AMD
94Рузанна Минасян Вагинаковна И/П Полное описание товара342000 AMD 341280 AMD0 %341280 AMD341280 AMD0 %341280.00 AMD
95ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Полное описание товара342000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDОтклонено

Аукцион

Номер лота CPV Название Ставки
1 18141100/1 Резиновые перчатки
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 280400 AMD 2023-03-28 12:02:09
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 277560 AMD 2023-03-28 12:03:25
Воске Ага ООО 274720 AMD 2023-03-28 12:04:20
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 271000 AMD 2023-03-28 12:07:24
Воске Ага ООО 268000 AMD 2023-03-28 12:09:17
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 265000 AMD 2023-03-28 12:12:44
Воске Ага ООО 260000 AMD 2023-03-28 12:13:08
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 257000 AMD 2023-03-28 12:16:58
Воске Ага ООО 254000 AMD 2023-03-28 12:19:01
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 251000 AMD 2023-03-28 12:22:42
Воске Ага ООО 245000 AMD 2023-03-28 12:25:13
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 125000 AMD 2023-03-28 12:29:28
2 39831282/1 ткани для полировки
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 122760 AMD 2023-03-28 12:04:53
4 39831278/1 Дезинфицирующие средства
Շող Ար 134600 AMD 2023-03-28 12:01:28
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 133240 AMD 2023-03-28 12:04:24
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 131000 AMD 2023-03-28 12:08:14
Շող Ար 129630 AMD 2023-03-28 12:12:15
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 128000 AMD 2023-03-28 12:15:14
Շող Ար 126630 AMD 2023-03-28 12:19:46
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 125000 AMD 2023-03-28 12:23:48
Շող Ար 123630 AMD 2023-03-28 12:26:16
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 64000 AMD 2023-03-28 12:29:35
5 39812410/1 Средства для чистки мебели
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 35500 AMD 2023-03-28 12:04:51
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 35141 AMD 2023-03-28 12:06:23
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 34700 AMD 2023-03-28 12:09:34
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 34341 AMD 2023-03-28 12:12:00
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 33900 AMD 2023-03-28 12:16:14
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 30000 AMD 2023-03-28 12:16:21
6 39831246/1 Средство для мытья посуды 0,5 л
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 16000 AMD 2023-03-28 12:02:58
Воске Ага ООО 15800 AMD 2023-03-28 12:05:15
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 15600 AMD 2023-03-28 12:08:41
Воске Ага ООО 15400 AMD 2023-03-28 12:09:39
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 15235 AMD 2023-03-28 12:12:34
Воске Ага ООО 15000 AMD 2023-03-28 12:13:32
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 14800 AMD 2023-03-28 12:15:53
Воске Ага ООО 14600 AMD 2023-03-28 12:19:23
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 14400 AMD 2023-03-28 12:20:44
Воске Ага ООО 14200 AMD 2023-03-28 12:25:43
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 14000 AMD 2023-03-28 12:26:27
7 39831245/1 Мыло жидкое 0,5 л
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 24000 AMD 2023-03-28 12:30:34
8 39224331/1 Ведро с ситом и палкой
Շող Ար 32570 AMD 2023-03-28 12:30:39
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 32000 AMD 2023-03-28 12:32:10
Շող Ար 31600 AMD 2023-03-28 12:33:33
Воске Ага ООО 31200 AMD 2023-03-28 12:34:48
Շող Ար 30800 AMD 2023-03-28 12:36:55
Воске Ага ООО 26000 AMD 2023-03-28 12:37:13
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 24000 AMD 2023-03-28 12:38:20
Շող Ար 23650 AMD 2023-03-28 12:41:45
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 23300 AMD 2023-03-28 12:43:09
9 39836000/1 веник
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 336000 AMD 2023-03-28 12:31:07
Շող Ար 332000 AMD 2023-03-28 12:33:10
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 328600 AMD 2023-03-28 12:33:34
Շող Ար 325190 AMD 2023-03-28 12:36:03
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 321790 AMD 2023-03-28 12:39:06
Эдмонд Ованнисян Ваикович Ч/П 318000 AMD 2023-03-28 12:42:38
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 314600 AMD 2023-03-28 12:44:02
Շող Ար 311200 AMD 2023-03-28 12:46:35
Рубен Андреасян Частный предпринимательւ 285000 AMD 2023-03-28 12:47:59