Loading
Code
ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31
Title
Acquisition of economic goods and household materials for the needs of Masis community in 2023
Procurer
ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիսի համայնքապետարան
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Հարգելի Պատվիրատու Խնդրում եմ պարզաբանեք 1-ին չափաբաժնում նշված Ձեռնոց ռետինե ինչ եք դուք ուզում? Դուք նշել եք Մեկանգամյա օգտագործման տնտեսական ձեռնոցներ, ռետինե, ամուր, տարբեր չափի, սպիտակ գույնի։ Տուփերով տուփի մեջ 100 հատ: Նախ նշենք, որ տնտեսական ձեռնոցները տուփով չեն լինում, իրենք զույգով են լինում տարբեր գույների: Գուցե դուք ի նկատի ունեիք բժշկական մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցները որոնք լինում են տուփերով: Տուփում 100 հատ կամ 50զույգ: Այդ ձեռնոցները կարելի է օգտագործել նաև տնտեսական նպատակներով:2023-03-20 16:32:08

Հարգելի մասնակից, ձեռնոցները կարող են լինել բժշկական մեկանգամյա օգտագործման։ Տուփի մեջ 100 հատ։ Սպիտակ կամ կապույտ գույնի։

Уважаемый участник, перчатки могут быть медицинские одноразовые. 100 штук в коробке. Белого или голубого цвета.

Publish time
2023-03-16 12:14:21
Bid end time
2023-03-27 12:00:00
Reverse auction
2023-03-28 12:00:00
You can send request before
2023-03-22 12:00:00
Status
Finished
Statement
Invitation
Protocol

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description350000 AMD 349000 AMD0 %349000 AMD125000 AMD0 %125000.00 AMD
12ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description350000 AMD 283333 AMD20 %339999.6 AMD245000 AMD20 %294000.00 AMD
13Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description350000 AMD 291660 AMD20 %349992 AMD277560 AMD20 %333072.00 AMD
14Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description350000 AMD 348000 AMD0 %348000 AMD348000 AMD0 %348000.00 AMD
15ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description350000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
21Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description150000 AMD 124000 AMD20 %148800 AMD122760 AMD20 %147312.00 AMD
22ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description150000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
31Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description550000 AMD 458000 AMD20 %549600 AMD458000 AMD20 %549600.00 AMD
32Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description550000 AMD 549000 AMD0 %549000 AMD549000 AMD0 %549000.00 AMD
33ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description550000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
41Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description136800 AMD 136700 AMD0 %136700 AMD64000 AMD0 %64000.00 AMD
42Շող Ար ՍՊԸ Product full description136800 AMD 136000 AMD0 %136000 AMD123630 AMD0 %123630.00 AMD
43Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description136800 AMD 136000 AMD20 %163200 AMD133240 AMD20 %159888.00 AMDRejected
44Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description136800 AMD 136080 AMD0 %136080 AMD136080 AMD0 %136080.00 AMD
45ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description136800 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
51Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description36000 AMD 36000 AMD20 %43200 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
52Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description36000 AMD 35900 AMD0 %35900 AMD33900 AMD0 %33900.00 AMD
53ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description36000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
61Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description20000 AMD 19900 AMD0 %19900 AMD14000 AMD0 %14000.00 AMD
62ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description20000 AMD 16458 AMD20 %19749.6 AMD14200 AMD20 %17040.00 AMD
63Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description20000 AMD 16500 AMD20 %19800 AMD15235 AMD20 %18282.00 AMD
64Շող Ար ՍՊԸ Product full description20000 AMD 19800 AMD0 %19800 AMD19800 AMD0 %19800.00 AMD
65Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description20000 AMD 19950 AMD0 %19950 AMD19950 AMD0 %19950.00 AMD
66ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description20000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
71Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description30000 AMD 29900 AMD0 %29900 AMD24000 AMD0 %24000.00 AMD
72ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description30000 AMD 24583 AMD20 %29499.6 AMD24583 AMD20 %29499.60 AMD
73Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description30000 AMD 29000 AMD20 %34800 AMD29000 AMD20 %34800.00 AMDRejected
74Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description30000 AMD 29950 AMD0 %29950 AMD29950 AMD0 %29950.00 AMD
75ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description30000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
81Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description40000 AMD 39900 AMD0 %39900 AMD23300 AMD0 %23300.00 AMD
82Շող Ար ՍՊԸ Product full description40000 AMD 39000 AMD0 %39000 AMD23650 AMD0 %23650.00 AMD
83ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description40000 AMD 32917 AMD20 %39500.4 AMD26000 AMD20 %31200.00 AMD
84Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description40000 AMD 39000 AMD20 %46800 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMDRejected
85Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description40000 AMD 39990 AMD0 %39990 AMD39990 AMD0 %39990.00 AMD
86ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description40000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
91Ruben Andreasyan Private Entrepreneur Product full description342000 AMD 341000 AMD20 %409200 AMD285000 AMD20 %342000.00 AMD
92Շող Ար ՍՊԸ Product full description342000 AMD 340000 AMD0 %340000 AMD311200 AMD0 %311200.00 AMD
93Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description342000 AMD 341900 AMD0 %341900 AMD318000 AMD0 %318000.00 AMD
94Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description342000 AMD 341280 AMD0 %341280 AMD341280 AMD0 %341280.00 AMD
95ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ Product full description342000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected

Live

Lot number CPV Title Bids
1 18141100/1 աշխատանքային ձեռնոցներ
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 280400 AMD 2023-03-28 12:02:09
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 277560 AMD 2023-03-28 12:03:25
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 274720 AMD 2023-03-28 12:04:20
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 271000 AMD 2023-03-28 12:07:24
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 268000 AMD 2023-03-28 12:09:17
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 265000 AMD 2023-03-28 12:12:44
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 260000 AMD 2023-03-28 12:13:08
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 257000 AMD 2023-03-28 12:16:58
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 254000 AMD 2023-03-28 12:19:01
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 251000 AMD 2023-03-28 12:22:42
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 245000 AMD 2023-03-28 12:25:13
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 125000 AMD 2023-03-28 12:29:28
2 39831282/1 փայլեցնող կտորներ
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 122760 AMD 2023-03-28 12:04:53
4 39831278/1 սպասքի լվացման փոշի /ռախշա/
Շող Ար ՍՊԸ 134600 AMD 2023-03-28 12:01:28
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 133240 AMD 2023-03-28 12:04:24
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 131000 AMD 2023-03-28 12:08:14
Շող Ար ՍՊԸ 129630 AMD 2023-03-28 12:12:15
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 128000 AMD 2023-03-28 12:15:14
Շող Ար ՍՊԸ 126630 AMD 2023-03-28 12:19:46
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 125000 AMD 2023-03-28 12:23:48
Շող Ար ՍՊԸ 123630 AMD 2023-03-28 12:26:16
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 64000 AMD 2023-03-28 12:29:35
5 39812410/1 կահույքի փայլեցման միջոց
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 35500 AMD 2023-03-28 12:04:51
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 35141 AMD 2023-03-28 12:06:23
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 34700 AMD 2023-03-28 12:09:34
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 34341 AMD 2023-03-28 12:12:00
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 33900 AMD 2023-03-28 12:16:14
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 30000 AMD 2023-03-28 12:16:21
6 39831246/1 աման լվանալու օճառ, հեղուկ
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 16000 AMD 2023-03-28 12:02:58
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 15800 AMD 2023-03-28 12:05:15
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 15600 AMD 2023-03-28 12:08:41
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 15400 AMD 2023-03-28 12:09:39
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 15235 AMD 2023-03-28 12:12:34
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 15000 AMD 2023-03-28 12:13:32
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 14800 AMD 2023-03-28 12:15:53
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 14600 AMD 2023-03-28 12:19:23
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 14400 AMD 2023-03-28 12:20:44
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 14200 AMD 2023-03-28 12:25:43
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 14000 AMD 2023-03-28 12:26:27
7 39831245/1 օճառ, հեղուկ 0,5 լ
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 24000 AMD 2023-03-28 12:30:34
8 39224331/1 դույլ քամիչով և փայտով
Շող Ար ՍՊԸ 32570 AMD 2023-03-28 12:30:39
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 32000 AMD 2023-03-28 12:32:10
Շող Ար ՍՊԸ 31600 AMD 2023-03-28 12:33:33
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 31200 AMD 2023-03-28 12:34:48
Շող Ար ՍՊԸ 30800 AMD 2023-03-28 12:36:55
ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ 26000 AMD 2023-03-28 12:37:13
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 24000 AMD 2023-03-28 12:38:20
Շող Ար ՍՊԸ 23650 AMD 2023-03-28 12:41:45
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 23300 AMD 2023-03-28 12:43:09
9 39836000/1 ավել, սովորական
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 336000 AMD 2023-03-28 12:31:07
Շող Ար ՍՊԸ 332000 AMD 2023-03-28 12:33:10
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 328600 AMD 2023-03-28 12:33:34
Շող Ար ՍՊԸ 325190 AMD 2023-03-28 12:36:03
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 321790 AMD 2023-03-28 12:39:06
Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի 318000 AMD 2023-03-28 12:42:38
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 314600 AMD 2023-03-28 12:44:02
Շող Ար ՍՊԸ 311200 AMD 2023-03-28 12:46:35
Ruben Andreasyan Private Entrepreneur 285000 AMD 2023-03-28 12:47:59