Загрузка
Код
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5
Название
мусоровозов с задней загрузкой
Покупатель
Мэрия Еревана
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Հարգելի մրցույթի կազմակերպիչ, խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ․ 1-սահմանված տեղնիկական բնութագրերում սահմանված է, որ աղբատարի հետևյալ բնութագրերը պետք է բավարարեն՝ "Բեռնատարողություն - Ոչ պակաս 13 տ, Ընդհանուր քաշը - Ոչ պակաս – 20 000 կգ, Բեռնվող աղբի քաշը – Ոչ պակաս 8000 կգ, և Սարքավորման զանգված-Ոչ պակաս 5500 կգ", սակայն սահմնաված է նաև, որ աղնատարի անվային բանաձևը պետք է լինի-4*2։ 4*2 անվային բանաձևով նշված պայմանները ամբողջովին բավարարող աղբատար գոյություն չունի (4*2 անվային բանաձևով բեռնատարների առավելագույն թույատրելի բեռնվածությունը 20 տ է, բեռնատար շասսիի 8-8,5 տ քաշի դեպքում և աղբատար թափքի 5,5 տ քաշի պայմաններում ստացվում է բեռնվող աղբի քաշը 6-6,5տ)։ Խնդրում ենք նշեքվ, որ պարամետրից շեղումն է Ձեր համար թույլատրելի։ 2-որպես աղբի խտացման գործակցի մեծություն նշված է, որ այն պետք է լինի՝ 7 և ավելի։ Այս գործակիցը տեխնիկական կատալոգներում նշվում է միջակայքով, օրինակ ռուսական արտադրության աղբատար մեքենաների կատալոգներում 16-22 խորանարդ մետր թափքով աղբատարի համայն այս գործակցի արժեքը նշված է 2,5-7,0։ Ընդհանրապես միջակայքով այս պարամերտը նշելը ճիշտ է, քանի որ աղբի խտացումը կախված է հիմնականում կենցաղային աղբի կազմից, հետևաբար տարբեր կազմով աղբի խտացումը տարբեր է։ Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում այս հարցի մասով ևս։ 3-նշված է նաև, որ "Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար"։ ՄՄ ՏԿ 010/2011 տեխնիկական կանոնակարգին մեր կողմից առաջարկվելիք մոդելի աղբատարի համապատասխանության հավաստագիր ներկայացնելով, մեր կողմից կապահովվի արդյոք նշված այս պայմանը։ Խնդրում ենք նաև նշել, թե մատակարարման որ փուլում ենք ներկայացնելու այս "համապատասխանության" փաստաթղթերը։ Կանխավ շնորհակալություն։2023-11-29 14:04:02

Տեղեկացնում եմ, որ տեխնիկական բնութագրով սահմանված՝ «բեռնատարողությունը – ոչ պակաս 13 տոննա» վերաբերվում է՝ տեխնիկապես թույլատրելի զանգվածին հետևի առանցքի(ось) վրա: Տեղեկացնում եմ, որ մնացած մասով մատակարարվող ապրանքը պետք է համապատասխանի տեխնիկական բնութագրով սահմանված պահանջներին: Տեղեկացնում եմ, որ 010/2011 տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանության հավաստագրի ներկայացնելը գտնում են կիրառելի: Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ վերոնշյալ հավաստագիրը կարող է ներկայացվել ապրանքի մատակարարման հետ միասին:

Сообщаю вам, что «грузоподъемность – не менее 13 тонн», указанная в технической спецификации, относится к технически допустимой массе на задней оси(ОС).: Я сообщаю вам, что продукт, поставляемый с остальной частью, должен соответствовать

Հարգելի մրցույթի կազմակերպիչ, 1-տեխնիկական բնութագրերում նշված բեռնատարության, ընդհանուր քաշը, աղբատար թափքի քաշի և բեռնվող աղբի քաշի ցուցանիշները համադրելի չեն անվային բանաձևի սահմանված ցուցանիշի հետ (4*2 անվային բանաձևով ոչ պակաս 20 տ ընդհանուր քաշով, ոչ պակաս 13տ բեռնատարությամբ, ոչ պակաս 5,5տ աղբատար թափքի քաշով և ոչ պակաս 8տ բեռնվող աղբի քաշի դեպքում բեռնատար շասիի ընդհանուր քաշը պետք է լինի առավելագույնը 6,5 տ, որն հնարավոր չէ)։ Խնդրում ենք նշել, նշված ցուցանիշներից որից շեղումն է թույլատրելի։ 2-որպես աղբի խտացման գործակից նշված է, որ այն պետք է լինի "ոչ պակաս 7"։ Նշեմ, որ տեխնիկական կատալոգներում նշված ցուցանիշը նշվում է միջակայքով, օրինակ 16-22 խորանարդ մետր թափքով աղբատար մեքենաների համար այս գործակիցը օրինակ ռուսական արտադրության աղբատար մեքենաների կատալոգներում նշվում է 2,5-7։ Աղբի խտացումը կախված է հիմնականում աղբի կազմից։ և քանի, որ սահմանվում է նաև թափքում բեռնվող աղբի քաշը, ուստի այս ցուցանիշը կամ պետք է նշվի միջակայքով, կամ չնշվի։ Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում այս հարցի վերաբերյալ ևս։ 3-Տեխնիկական բնութագրերում նշված է, որ "Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար"։ Մեր կողմից ՄՄ ՏԿ 010/2011 տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանության հավաստագրի ներկայացմամբ, արդյոք կապահովվի այս պահանջը։ Խնդրում ենք, նշել, նաև որ մատակարարման որ փուլում պետք է ներկայացվի այս պահանջը բավարարող փաստաթղթերը։ Կանխավ շնորհակալություն։2023-11-29 14:26:22

Տեղեկացնում եմ, որ տեխնիկական բնութագրով սահմանված՝ «բեռնատարողությունը – ոչ պակաս 13 տոննա» վերաբերվում է՝ տեխնիկապես թույլատրելի զանգվածին հետևի առանցքի(ось) վրա: Տեղեկացնում եմ, որ մնացած մասով մատակարարվող ապրանքը պետք է համապատասխանի տեխնիկական բնութագրով սահմանված պահանջներին: Տեղեկացնում եմ, որ 010/2011 տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանության հավաստագրի ներկայացնելը գտնում են կիրառելի: Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ վերոնշյալ հավաստագիրը կարող է ներկայացվել ապրանքի մատակարարման հետ միասին:

Сообщаю вам, что «грузоподъемность – не менее 13 тонн», указанная в технической спецификации, относится к технически допустимой массе на задней оси(ОС).: Я сообщаю вам, что продукт, поставляемый с остальной частью, должен соответствовать

Время публикации
2023-11-20 11:05:04
Срок подачи заявок
2023-12-06 11:00:00
Reverse auction
2023-12-07 11:00:00
You can send request before
2023-12-01 11:00:00
Статус
Законченный
Заявление
Приглашение
Протокол

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11«Էյ Սի ի Գրուպ» ՍՊԸ Полное описание товара196000000 AMD 163333300 AMD20 %195999960 AMD163333300 AMD20 %195999960.00 AMD
12ԿԱՄԱԶ Արմենիա ՓԲԸ Полное описание товара196000000 AMD 163333333.34 AMD20 %196000000 AMD163333333.34 AMD20 %196000000.00 AMD

Аукцион

Номер лота CPV Название Ставки