Загрузка
Код
ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33
Название
Уголовно исполнительная служба министерсва юстиции РА обьявляет запрос программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения для нужд Севанского УИУ
Покупатель
Уголовно-исполнительное служба министерсва юстиции РА
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Есть ли при тюрьме организация ,обслуживающая систему безопасности.?Кто в дальнейшем будем обслуживать и управлять системой видеонаблюдения ,стороння организация или специальный отдел IT имеющийся в штате сотрудников тюрьмы? Наше предложение по оборудованию будет готово в ближайшее время, оборудование сложное и требует обучение сотрудников в течении 5 дней в Португалии в Лиссабоне.2024-02-28 15:14:14

Հարգելի գործընկեր Քրեակատարողական հիմնարկը չունի համապատասխան սպասարկող բաժին: Համակարգը ձեռք բերելու դեպքում կատարողը իրականացնելու է 2 տարվա անվճար երաշխիքային սպասարկում, որից հետո ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունը ձեռք է բերելու վճարովի սպասարկման ծառայություններ: Եթե համակարգի ձեռքբերման մրցույթում Ձեր կազմակերպությունը ճանաչվի հաղթող, ապա համապատասխան աշխատակիցներին համակարգի հետ աշխատելու ուսումնական պրոցեսը կատարվելու է հաղթող կազմակերպության կողմից և իր ֆինանսական միջոցների հաշվին:

Уважаемый партнер В Уголовно исполнительной учреждении нет надлежащего обслуживающего подразделения. В случае приобретения системы исполнитель предоставит 2 года бесплатного гарантийного обслуживания, после чего уголовно-исполнительная служба МЮ РА приоб

Время публикации
2024-02-12 16:16:38
Срок подачи заявок
2024-03-07 11:00:00
Reverse auction
2024-03-11 11:00:00
You can send request before
2024-03-02 11:00:00
Статус
Опубликованный
Заявление
Приглашение
Протокол