Բեռնում
Ծածկագիր
ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33
Վերնագիր
ՀՀ ԱՆ Սևան ՔԿՀ-ի կարիքների համար տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգ
Գնորդ
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայություն
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Есть ли при тюрьме организация ,обслуживающая систему безопасности.?Кто в дальнейшем будем обслуживать и управлять системой видеонаблюдения ,стороння организация или специальный отдел IT имеющийся в штате сотрудников тюрьмы? Наше предложение по оборудованию будет готово в ближайшее время, оборудование сложное и требует обучение сотрудников в течении 5 дней в Португалии в Лиссабоне.2024-02-28 15:14:14

Հարգելի գործընկեր Քրեակատարողական հիմնարկը չունի համապատասխան սպասարկող բաժին: Համակարգը ձեռք բերելու դեպքում կատարողը իրականացնելու է 2 տարվա անվճար երաշխիքային սպասարկում, որից հետո ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունը ձեռք է բերելու վճարովի սպասարկման ծառայություններ: Եթե համակարգի ձեռքբերման մրցույթում Ձեր կազմակերպությունը ճանաչվի հաղթող, ապա համապատասխան աշխատակիցներին համակարգի հետ աշխատելու ուսումնական պրոցեսը կատարվելու է հաղթող կազմակերպության կողմից և իր ֆինանսական միջոցների հաշվին:

Уважаемый партнер В Уголовно исполнительной учреждении нет надлежащего обслуживающего подразделения. В случае приобретения системы исполнитель предоставит 2 года бесплатного гарантийного обслуживания, после чего уголовно-исполнительная служба МЮ РА приоб

Հրապարակման ժամանակ
2024-02-12 16:16:38
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2024-03-07 11:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2024-03-11 11:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2024-03-02 11:00:00
Կարգավիճակ
Հրապարակված
Հրավեր
Արձանագրություն