Loading

Code
ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-19/2
Title
Purchasing toners and cartridges for the needs of the RA Investigative Committee
Procurer
ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտ
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2019-08-09 12:28:50
Bid end time
2019-08-16 14:30:00
Reverse auction
2019-08-19 14:30:00
You can send request before
2019-08-14 14:30:00
Status
End bid
Statement
Invitation

Bids

ID Lot number Lot title The initial auction price Startdate
57231 1 տոներային քարտրիջներ 342500 AMD 2019-08-19 14:30:00
57232 2 տոներային քարտրիջներ 513750 AMD 2019-08-19 14:30:00
57233 3 տոներային քարտրիջներ 102750 AMD 2019-08-19 14:30:00
57234 4 տոներային քարտրիջներ 53250 AMD 2019-08-19 14:30:00
57235 5 տոներային քարտրիջներ 1218750 AMD 2019-08-19 14:30:00
57236 6 տոներային քարտրիջներ 1012500 AMD 2019-08-19 14:30:00
57237 7 տոներային քարտրիջներ 288750 AMD 2019-08-19 15:00:00
57238 8 տոներ լազերային տպիչների/հեռապատճենահանող մեքենաների համար 270500 AMD 2019-08-19 15:00:00
57239 9 տոներ լազերային տպիչների/հեռապատճենահանող մեքենաների համար 154800 AMD 2019-08-19 15:00:00