Loading
Code
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-146/23
Title
Pipes, structures, latches, dampers and single-lens compensator for the needs of HAEK CJSC
Procurer
Haykakan Atomayin Electrakayan CJSC
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Հարգելի գործընկեր, 5 և 6 չափաբաժինների համար ներկայացված է հետևյալ պահանջները -------"5,6 կետերի համար Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք, պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին՝ 4-րդ դասի արմատուրաների համար ըստ НП-001-97–ի: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ապրանքները պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին, (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝ առանց լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ:"--------- Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ պահանջվող կափույրներն ընդհանուր օգտագործման են և արտադրողերից ոչ մեկը չունի համապատասխան հավաստագիր ատոմային էներգետիկայի ոլորտի համար արտադրելու։ Հետևաբար ձեր կողմից նշված պահանջները հնարավոր չէ կատարել։ Կափույրները կարող են ունենալ միայն անձնագիր։ Խնդրում եմ վերանայել պահանջներն այդ չափաբաժինների մասով։2023-09-18 22:11:55

Վերոնշյալ չափաբաժինների համար մեր կողից չի ներկայացվել պահանջ ատոմային էներգետիկայի ոլորտի համար արտադրելու, այլ ներկայացվել է՝ «ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք, պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին՝ 4-րդ դասի արմատուրաների համար ըստ НП-001-97–ի: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ապրանքները պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին, (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝ առանց լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ» պահանջները, որոնց կատարումը ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է:

Для вышеуказанных лотах из нашей стороны не было предъявлено требование для производства в сфере атомной энергетики, а представленно «Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийн

Publish time
2023-09-18 11:42:52
Bid end time
2023-09-29 14:00:00
Reverse auction
2023-10-02 14:00:00
You can send request before
2023-09-24 14:00:00
Status
Failed
Statement
Invitation
Protocol