Բեռնում
Ծածկագիր
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-146/23
Վերնագիր
ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար խողովակներ, ձևավորվածքներ, սողնակներ կափույրներ և միաոսպնյակային փոխհատուցիչ
Գնորդ
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲԸ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հարգելի գործընկեր, 5 և 6 չափաբաժինների համար ներկայացված է հետևյալ պահանջները -------"5,6 կետերի համար Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք, պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին՝ 4-րդ դասի արմատուրաների համար ըստ НП-001-97–ի: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ապրանքները պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին, (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝ առանց լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ:"--------- Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ պահանջվող կափույրներն ընդհանուր օգտագործման են և արտադրողերից ոչ մեկը չունի համապատասխան հավաստագիր ատոմային էներգետիկայի ոլորտի համար արտադրելու։ Հետևաբար ձեր կողմից նշված պահանջները հնարավոր չէ կատարել։ Կափույրները կարող են ունենալ միայն անձնագիր։ Խնդրում եմ վերանայել պահանջներն այդ չափաբաժինների մասով։2023-09-18 22:11:55

Վերոնշյալ չափաբաժինների համար մեր կողից չի ներկայացվել պահանջ ատոմային էներգետիկայի ոլորտի համար արտադրելու, այլ ներկայացվել է՝ «ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք, պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին՝ 4-րդ դասի արմատուրաների համար ըստ НП-001-97–ի: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ապրանքները պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին, (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝ առանց լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ» պահանջները, որոնց կատարումը ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է:

Для вышеуказанных лотах из нашей стороны не было предъявлено требование для производства в сфере атомной энергетики, а представленно «Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийн

Հրապարակման ժամանակ
2023-09-18 11:42:52
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2023-09-29 14:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2023-10-02 14:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2023-09-24 14:00:00
Կարգավիճակ
Չկայացած
Հրավեր
Արձանագրություն