Բեռնում
Ծածկագիր
ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30
Վերնագիր
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30 ծածկագրով կենդանիների դաբաղ հիվանդության նկատմամբ բազմավալենտ, սորբինացված, կուլտուրալ, ակտիվազրկված պատվաստանյութի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Գնորդ
ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2022-05-13 15:52:00
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2022-05-30 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2022-05-31 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2022-05-28 10:00:00
Աճուրդի սկզբնական հրավեր(ներ)
ԾածկագիրՀրապարակման ժամանակ
ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/302022-05-06 12:24:59
Կարգավիճակ
Հրապարակված
Հրավեր