Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
1328ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1-ԼՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր/ 2019 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի գնման ընթացակարգ105Չկայացած2018-12-04 09:30:00
1327ՇՄԳՄՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/16-1Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՇՄԳՄՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/16-1 ծածկագրով դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում75Չկայացած2018-12-03 11:00:00
1326ՇՄԳՄՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/4-2Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՇՄԳՄՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/4-2 ծածկագրով դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում92Չկայացած2018-12-03 14:00:00
1325ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԾՁԲ-2019/2ծրագրային փաթեթների սպասարկման ծառայություններ1Չկայացած2018-12-03 10:00:00
1322ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2«ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ա. ՀԱՅՐԻՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՄԱՇԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ-Ի կարիքների համար համակարգիչ, տպիչ սարք, օդրակիչ և սնուցման մարտկոցի ձեռքբերման նպատակով ԱԱկ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր4Չեղարկված2018-12-03 10:00:00
1321ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1սպորտային միջոցառումների ձեռքբերման ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/17Չկայացած2018-12-03 12:00:00
1320ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1-Լ-5ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր/ 2019 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի գնման ընթացակարգ 11Չկայացած2018-12-04 09:00:00
1318ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/18Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար համակարգչի ձեռքբերում1Չկայացած2018-12-03 10:30:00
1317ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/3Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` փաստաթղթերի կարման և կազմման ծառայության ձեռքբերման ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/3 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ1Չկայացած2018-12-05 09:30:00
1316«ԳՊՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-18/14»«Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Չկայացած2018-12-03 12:00:00
1315ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/2Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/2 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում2Չկայացած2018-12-03 15:00:00
1314ՀԱՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴ64Չկայացած2018-12-03 09:30:00
1312ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/21ՄՏԲԿ ՓԲԸ-ի դիզելային վառելիքի գնման հրավեր 18/211Չկայացած2018-11-30 15:00:00
1311ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1903Դեղորայք եւ վիրակապային նյութեր83Չկայացած2018-12-03 12:00:00
1308ՍՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18Էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր: ՍՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18 ծածկագրով1Չկայացած2018-12-03 10:30:00
1307ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/6Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար օրացույցների և բացիկների ձեռքբերում3Չկայացած2018-11-30 12:00:00
1306ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/9մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ12Չկայացած2018-11-30 14:30:00
1304ՀՀԱՄԱՇՏ–ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Աշտարակի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի/բենզին,ռեգուլյար և դիզելային վառելիք ամառային/ ձեռքբերում2Չկայացած2018-11-30 12:00:00
1303ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/8Գյումրու բժշկական կենտրոնի կարիքների համար բժշկական պարագաների ձեռքբերման ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/8 ծածկագրով հրավեր7Չեղարկված2018-11-30 12:00:00
1302ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/12Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/12 ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում1Չկայացած2018-12-03 11:00:00
1300ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3Չարենցավանի համայնքապետարանի 2019 թվականի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում40Չկայացած2018-11-30 09:30:00
1299ԱԲԿ19-ԷԱՃԱՊՁԲ2/1ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԲԿ ՓԲԸ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ59Չկայացած2018-11-30 12:00:00
1289ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4.վառելիք (բենզին ռեգուլյար)1Չկայացած2018-12-10 12:00:00
1287ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/16-3-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար սրտի կորոնար անոթների ստենտավորման ժամանակ օգտագործվող բժշկական գործիքերի և պարագաների ձեռքբերում7Չեղարկված2018-11-30 14:30:00
1286ԵՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-18/113Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում1Չկայացած2018-11-30 16:00:00
1285ԵՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-18/115Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում33Չկայացած2018-11-30 16:00:00
1279ՀՀ ԱԳԿԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/03ՀՀ ԱԳ կադաստրի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի (աթոռներ) ձեռքբերում (2019թ.,15.6)3Չկայացած2018-11-30 12:00:00
1278ԱԲԿ ԷԱ ԱՊՁԲ 19/03Ռ.Հարությունյանի անվան Աբովյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Չկայացած2018-11-29 15:55:00
1277ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/15Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/15 ծածկագրով դեղորայքի ձեռքբերում41Չկայացած2018-11-29 15:40:00
1276ԱԲԿ ԷԱ ԱՊՁԲ 19/02Ռ.Հարությունյանի անվան Աբովյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Չկայացած2018-11-29 15:45:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 ... 53 54 55 56 57 ... 89 90