Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3400ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-22/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար բալոնների զննման և փորձարկման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-22/11Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3409ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Ջրառ ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1 էլեկտրոնային աճուրդի ձևով ավտոյուղերի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3366ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/11Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/11 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3398ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/91մանկապարտեզի կահույքի8Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3329ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/20ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի համար ամբողջը մեկում համակարգիչների ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3406ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կուտակիչ մարտկոցների ձեռքբերման հրավեր: Ծածկագիր ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14Չկայացած2019-02-25 11:00:00
3387ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/12-1-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի և կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերում45Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3404ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/77Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/773Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3420ՀՀ ՇՄ ԷԱԱՊՁԲ 19/01Ռեգուլյար բենզինի մատակարարում1Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3369ԱՓԲԸ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/3Արմենիկում ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում26Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3410ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/46Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3383ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/101Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում, ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1018Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3355ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/18Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում N ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/186Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3390ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/49ՀՀ ՊՆ կարիքների համար մածունի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/491Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3407ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4Հայտարարություն էլեկտրոնային աճուրդի մասին-օդորակիչների ձեռքբերում2Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3419ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/6Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ձեռքբերում29Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3414ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/1ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար համարակալված, նիշավորված կնիքների և չափիչ միջոցների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/1:8Չկայացած2019-02-25 10:00:00
3415ՍՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ51Չկայացած2019-02-25 09:30:00
3341ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ-ՏՎ-2019/Ա-18ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ-ՏՎ-2019/Ա-1833Չկայացած2019-02-25 09:30:00
3354ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/2-3-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար վառելիքի, հանդերձանքի, գրասենյակային գույքի և կահույքի, գիտական գործունեության համար անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերում32Չկայացած2019-02-25 09:30:00
3389ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-19-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերում56Չկայացած2019-02-25 09:30:00
3418ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/04Էջմիածին ԲԿ կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Չեղարկված2019-02-25 09:10:00
3413ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/03Տավարի մսի ձեռքբերում:1Չկայացած2019-02-25 09:00:00
3405ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/43Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/432Չկայացած2019-02-22 16:15:00
3376ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ19/3Սևանի ԲԿ ՓԲԸ վառելիքի ձեռքբերում2Չկայացած2019-02-22 16:00:00
3403ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/12Պետական պահպանության ծառայության կարիքների համար գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում33Չկայացած2019-02-22 16:00:00
3402ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8Գյումրու բժշկական կենտրոնի կարիքների համար բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռքբերման ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8 ծածկագրով հրավեր19Չկայացած2019-02-22 15:30:00
3399ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5Համայնքի Ալավերդի, Աքորի և Հաղպատ բնակավայրերի հղիների համար լրացուցիչ սննդամթերքի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-22 15:30:00
3352ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/5/1Դեղեր2Չկայացած2019-02-22 15:30:00
3377ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/01ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ ՏԵՍԱԿԻ ԲԵՆԶԻՆԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Չկայացած2019-02-22 15:30:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 6 ... 89 90