Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3351ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/5Դեղեր4Չկայացած2019-02-22 15:00:00
3385ԳԻՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/6"Գյումրու ինֆեկցիոն-հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոց"ՓԲԸ-ի 2019թ․ կարիքների համար "Դեղորայք և պատվաստանյութերի" ձեռքբերում5Չկայացած2019-02-22 15:00:00
3393ՍԱԾ ԷԱՃԾՁԲ-19/4ՍԱԾ ԷԱՃԾՁԲ-19/4 ծածկագրով ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների գնման հրավեր1Չկայացած2019-02-22 14:30:00
3396ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/7Գյումրու բժշկական կենտրոնի կարիքների համար բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռքբերման ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/7 ծածկագրով հրավեր8Չկայացած2019-02-22 14:30:00
3382ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ՃՈ/ԾԱՂ-21ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ծաղկային կոմպոզիցիաների ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ՃՈ/ԾԱՂ-211Չկայացած2019-02-22 14:15:00
3365ՄՍՎԲԳԿ ԷԱՃԱՊՁԲ 19/6ՄՍՎԲԳԿ ԷԱՃԱՊՁԲ 19/6 լաբորատոր նյութերի ձեռք բերում30Չկայացած2019-02-22 14:00:00
3368ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2ՀՀ ՖՆ կարիքների համար ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն27Չկայացած2019-02-22 14:00:00
3375ՄԾ-ԷԱՃԾՁԲ-19/3Միգրացիոն ծառայության կարիքների համար ՄԾ-ԷԱՃԾՁԲ-19/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2019-02-22 14:00:00
3378ՀՀ ՏԶՆՆԶԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/16վառելիք/բենզին ռեգուլյար/1Չկայացած2019-02-22 14:00:00
3363ՀՋԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ըմպելու ջրի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-22 12:00:00
3380ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների և գրենական պիտույքների ձեռքբերում12Չկայացած2019-02-22 12:00:00
3311ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/51գրասենյակային նյութերի5Չկայացած2019-02-22 11:30:00
3323ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/50Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ձեռքբերման ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-19/50 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ3Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3339ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/106Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/106 ծածկագրով էքսկավատոր-ամբարձիչի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3349ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/04Սննդամթերքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:24Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3373ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4Ալավերդի համայնքի Ալավերդի, Աքորի և Հաղպատ բնակավայրերի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների կարիքների համար տավարի միս1Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3337ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4ՏԿՏՏՆ-ԷԱԱՇՁԲ-2019/4 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների գնման ընթացակարգ1Չկայացած2019-02-22 11:00:00
3367ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /Երևան/ 2019 թվականի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի գնման ընթացակարգ104Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3319ՆԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/14Նաիրիի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի 6 ձեռքբերում52Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3336ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռք բերում1Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3360ՍԳԼ-ԷԱՃԱՁԲ-19/09Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ-ի համար տպագրական աշխատանքների ձեռք բերում, ՍԳԼ-ԷԱՃԱՁԲ-19/0915Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3343ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2-5ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /Երևան/ 2019 թվականի կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութերի գնման ընթացակարգ-21Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3307ՆԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/13Նաիրիի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի 5 ձեռքբերում60Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3358ԱՓԲԸ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/4Արմենիկում ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ձեռքբերում11Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3320ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/4Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում56Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3362ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/13ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ-2018/140Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3348ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/5Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ -ի համար անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերում50Չկայացած2019-02-22 10:00:00
3321ՀՋԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրասենյակային, տնտեսական և սանհիգիենիկ ապրանքների ձեռքբերում50Չկայացած2019-02-22 09:30:00
3310ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿԵՆՑԱՂ-ԱՎՎ-2019/Ա-17ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կենցաղային նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿԵՆՑԱՂ-ԱՎՎ-2019/Ա-1731Չկայացած2019-02-22 09:30:00
3364ՆՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20194/Նոր Հաճնի Պոլիկլինիկայի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-22 09:15:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 6 7 ... 89 90