Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
455ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/40/1ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հայտարարված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/40/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգ27Որակավորում2018-10-17 09:00:00
447ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-18/53ՀՀ ԱՍՀՆ կարիքների համար մասնագիտական ուսուցման ծառայությունների ձեռքբերում30Որակավորում2018-10-15 11:00:00
426ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/39Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար վառելիքի գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/39 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-10-10 10:00:00
412ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/50Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ-ի համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռք բերում, ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/5022Որակավորում2018-10-09 14:00:00
367ԵԲԿԷԼԱՃԱՊՁԲ18-3-4Եղեգնաձորի ԲԿ վառելիքի ձեռք բերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-10-02 11:00:00
215ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/39Առողջապահության նախարարության կարիքների համար հեռախոսների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/39» ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգ1Որակավորում2018-09-19 11:00:00
192ՎՕԳԿ-ԷԱԱՊՁԲ-06.09.18Վառելանյութի ձեռքբերում2Որակավորում2018-09-14 11:00:00
161ՍԳԼ-ԷԱՃԾՁԲ-18/48Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ կարիքների համար անվտանգության և պահնորդական ծառայությունների ձեռք բերում2Որակավորում2018-09-10 14:00:00
150ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՁԲ-08/18Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ ՓԲԸ-ի դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերման հրավեր34Որակավորում2018-09-06 11:00:00
132ԱԱԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-18/2Դեվորայք8Որակավորում2018-09-03 11:00:00
103ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/21Վառելիք 31Որակավորում2018-08-24 16:00:00
51ՆՀՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4Դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում10Որակավորում2018-08-16 09:30:00
42ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/3«Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար` աշակերտական սեղաննների և աթոռների գնում2Որակավորում2018-08-14 12:00:00
3ԱԲԾ-ԷԱԱՊՁԲ 18/10Աբովյանի ծննդատուն ՊՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Որակավորում2018-07-30 12:00:00
Ընդհանուր 1004 տվյալ
1 2 ... 30 31 32 33 34