Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
16094ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/30««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար լուսապատճենահանող սարքավորումների մասերի և պարագաների ձեռքբերման նպատակով ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/30 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր9Չկայացած2021-12-29 10:30:00
16628ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար խողովակ1Չկայացած2022-02-21 14:00:00
14532ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/78ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/78 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով «Ցիպերմետրին» ազդող նյութ պարունակող թունանյութի ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2021-10-12 15:00:00
14906ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/136«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար բժշկական պարագաների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/136 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր5Չկայացած2021-11-05 11:00:00
19229ՆԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-09/22ՆԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-09/22 ծածկագրով տպագրական ծառայություններ1Չկայացած2022-08-01 12:00:00
15430ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ԱՄՀՀ Արարատի մարզպետարանի կարիքների համար բենզին, ռեգուլյարի ձեռք բերում1Չկայացած2021-11-26 14:00:00
14412ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/27-ԽՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում2Չկայացած2021-10-07 15:30:00
16311ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/80ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/80 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով տավարի ականջների պիտակների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2022-01-17 12:00:00
16862ԼՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/2Տարածքային զարգացման հիմնադրամով ձեռք բերված տեխնիկայի շահագործման համար դիզելային վառելիքի ձեռք բերում1Չկայացած2022-03-10 15:30:00
13796ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/27Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման նպատակով ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/27 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-07-02 12:00:00
18073ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/161հեռախոսների1Չկայացած2022-05-13 10:00:00
16222ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ հիմնադրամի կարիքների համար՝ A4 ֆորմատի թղթի ձեռքբերում1Չկայացած2022-01-05 10:00:00
19023ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԾՁԲ-22/19Վարչապետի աշխատակազմի Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարիքների համար ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԾՁԲ-22/19 ծածկագրով աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում10Չկայացած2022-07-15 11:00:00
14787ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/069Սերվերային համակարգերի սպասարկման ծառայությունների1Չկայացած2021-11-01 11:00:00
15769ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/098Վզկապների1Չկայացած2021-12-14 12:00:00
13758ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2պլաստիկ քարտերի1Չկայացած2021-06-28 09:30:00
17683ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08Արարատի համայնքապետարանի կարիքների համար տնտեսող լամպերի ձեռքբերում2Չկայացած2022-04-20 15:40:00
15009ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38-ՏԻ«ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 1 ՏՈՒՆ ԻՆՏԵՐՆԱՏ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Չկայացած2021-11-11 10:00:00
18753ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/46-Քտպագրական աշխատանքների9Չկայացած2022-07-04 10:00:00
13665ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/6ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/6Ծ ծածկագրով թվային տախոգրաֆի քարտերի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-05-25 12:00:00
17273ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/05Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերման ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն4Չկայացած2022-03-24 15:30:00
16422ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38գրասենյակային գույքի3Չկայացած2022-01-26 10:00:00
15124ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/5ՀՀ ՊԵԿ-ում ներդրված մաքսային միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի սպասարկման ծառայությունների1Չկայացած2021-11-26 09:30:00
14419ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/41ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/41 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված ձմեռային անվադողերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-10-06 11:00:00
17811ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/14ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար ուղղահայաց շերտավարագույրների ձեռքբերում1Չկայացած2022-04-27 11:00:00
18080ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17/2ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքապետարանի կարիքների համար վարչական սարքավորումներ ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր2Չկայացած2022-05-13 12:00:00
13704ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/1Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Ցանցային օպերացիոն համակարգի համակարգչային ծրագրային փաթեթների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-06-08 15:45:00
15253ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/080Գրենական պիտույքների14Չկայացած2021-11-22 10:00:00
14641ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/2021-24ՊՊԾ կարիքների համար համակարգչային տեխնիկա1Չկայացած2021-10-22 10:00:00
15618ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/092Զենք մաքրելու գործիքների հավաքածուների և զենք մաքրող յուղերի4Չկայացած2021-12-08 10:00:00
Ընդհանուր 5396 տվյալ Չափաբաժիններ 46199
1 2 ... 158 159 160 161 162 ... 179 180