Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3470ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/3:ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հաղորդակցման մալուխների ձեռքբերման հրավեր3Չկայացած2019-03-07 11:00:00
3477ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/9ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով էլեկտրական նյութի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/91Չկայացած2019-03-01 10:00:00
3436ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/48ՀՀ ՊՆ կարիքների համար թթվասերի, կաթնաշոռի և սխտորի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/483Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3505ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱՐՀԱՄ-2019/Ա-14ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տարանցիկ համարանիշների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱՐՀԱՄ-2019/Ա-141Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3503ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՏԵՂ-23ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՏԵՂ-231Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3495ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԱՎՎ-2019/Ա-21ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԱՎՎ-2019/Ա-214Չկայացած2019-02-28 11:00:00
3475ՀԿՓԲԸ-ԷԱԱՊՁԲ-19/03Հատուկ կապ ՓԲ Ընկերության կարիքների համար բնական սեղմված գազի կտրոնների ձեռք բերման ՀԿՓԲԸ-ԷԱԱՊՁԲ-19/03 էլեկտրոնային աճուրդ1Չկայացած2019-02-27 15:00:00
3482ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/119Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/119 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-27 15:00:00
3429ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՀԱՄԱՑԱՆՑ-24ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համացանցային ծառայությունների ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՀԱՄԱՑԱՆՑ-241Չկայացած2019-02-27 14:15:00
3502ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՁԲ-19/19Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ ՓԲԸ-ի դեղորայք և պատվաստանյութեր96Չկայացած2019-02-27 14:00:00
3513ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5Թուղթ A4 ֆորմատի1Չկայացած2019-02-27 12:00:00
3434ՎՊՀ-ԷԱԾՁԲ-19/1Սարք-սարքավորումների սպասարկման ծառայություններ126Չկայացած2019-02-27 12:00:00
3492ՀՀՄՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/14ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար ՀՀՄՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/14 ծածկագրով ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր:1Չկայացած2019-02-27 12:00:00
3478ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/5ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար ցանցային մալուխների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/53Չկայացած2019-02-27 11:30:00
3480ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի կարիքների համար ԷԱՃ միջոցով գրենական պիտույքների ձեռքբերում17Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3489ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/4ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կապի միջոցների ձեռքբերման հրավեր. Ծածկագիրը ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/418Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3509ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/3Կապանի համայնքապետարանի մեքենաների տեխսպասարկման ծառայություններ1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3484ՍՊ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/8/1ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կարիքների համար ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-ից 3-րդ և 4-ից-7-րդ դասարանների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացման ծառայությունների ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3514ՀՀ ԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/12պատվաստանյութերի, ախտորոշման և ախտահանիչ նյութերի ձեռքբերում3Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3453ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/8ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով էլեկտրական նյութերի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/85Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3510ԳԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի 2019թ. կարիքների համար բենզինի ձեռքներման աճուրդ1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3374ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/88Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/88 ծածկագրով կահույքի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3515ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-19/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում13Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3493ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԷԱՃԾՁԲ-19/2ՀԱՊՀ հիմնադրամի Կապանի մ/ճ կարիքների համար համացանցային ծառայության ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3504ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԺԱՄՀԱՄ-2019/Ա-13ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ժամանակավոր համարանիշների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԺԱՄՀԱՄ-2019/Ա-131Չկայացած2019-02-27 11:00:00
3511ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/4ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/4 ծածկագրով կնիքների և դրոշմակնիքների պատրաստման աշխատանքների գնման հայտարարություն և հրավեր2Չկայացած2019-02-27 10:30:00
3494ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/5ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար վարորդական գործիքների հավաքածուի ձե21Չկայացած2019-02-27 10:30:00
3452ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/7ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով էլեկտրական նյութերի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/748Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3491ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներիի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3463ԾԲԱ-ԷԱԱՊՁԲ-2019/01Դեղորայք20Չկայացած2019-02-27 10:00:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 89 90