Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
3452ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/7ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով էլեկտրական նյութերի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/748Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3491ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներիի ձեռքբերում4Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3463ԾԲԱ-ԷԱԱՊՁԲ-2019/01Դեղորայք20Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3512ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1ֆինանսական վերլուծական և համակարգչային ծրագրային փաթեթների1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3490ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1ՀԱՊՀ հիմնադրամի Կապան մ/ճ-ի 2019 թվականի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3497ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8Հեռախոսային կայանի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-27 10:00:00
3441ԴՓԿ-ԷԱՃԾՁԲ 19/3Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման և պահմանման ծառայության ձեռքբերման ԴՓԿ-ԷԱՃԾՁԲ 19/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2019-02-27 09:00:00
3488ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1908Микроскоп и лабораторный диагностический прибор2Չկայացած2019-02-27 00:00:00
3384ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-8/19ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար խողովակներ և արտուղումներ3Չկայացած2019-02-26 16:00:00
3496ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/1-7ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար ցանցային ադմինիստրատորի, վեբ կայքի և էլեկտրոնային փոստի սերվերների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում2Չկայացած2019-02-26 15:40:00
3442ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3Սիսիանի բժշկական կենտրոնի կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութի ձեռքբերում 19/3100Չկայացած2019-02-26 15:35:00
3445ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/14ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ-2019/1452Չկայացած2019-02-26 15:25:00
3379ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/92Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/92 ծածկագրով ավտոմեքենայի անվադողերի ձեռքբերում3Չկայացած2019-02-26 15:00:00
3424ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/22Ակադեմիկոս Ա. Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի 2019թ-ի կարիքների համար դեղորայք և վիրակապային նյութերի ձեռքբերման նպատակով ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/22 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր60Չկայացած2019-02-26 15:00:00
3430ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՀԱՂ-25ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՀԱՂ-251Չկայացած2019-02-26 14:15:00
3446ՀՀ ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/4ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության 2019թ-ի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում5Չկայացած2019-02-26 14:15:00
3481ՀՀ ԱՄ ԷԱՃ ԾՁԲ -19/03«ՄԱԼԲԵՐԻ» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն1Չկայացած2019-02-26 14:00:00
3479ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11-19Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ2Չկայացած2019-02-26 14:00:00
3433ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/58Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5810Չկայացած2019-02-26 12:30:00
3472ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/1:ՀՀ ՊՆ 2019թ.կարիքների համար կապի միջոցների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/1:9Չկայացած2019-02-26 12:30:00
3469ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/2ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կապի միջոցների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/26Չկայացած2019-02-26 12:00:00
3422ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 19/4«Գյումրու Ն.Ա.Մելիքյանի անվան թիվ 2 պոլիկլինիկա»ՓԲԸ-ան 2019 թվականի ԷԱՃ-ով դեղորայքի և վիրակապական նյութերի ձեռքբերում42Չկայացած2019-02-26 12:00:00
3473ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3 ծածկագրով A4 ֆորմատի թղթի գնման հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2019-02-26 11:30:00
3454ՀՀ ԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/11պատվաստանյութերի ձեռքբերում1Չկայացած2019-02-26 11:00:00
3448ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/6ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով էլեկտրական ապրանքի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/61Չկայացած2019-02-26 11:00:00
3474ՀՀ ԱԳԿԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/14ՀՀ ԱԳԿԿ կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում5Չկայացած2019-02-26 11:00:00
3461ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/22Գավառի ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար քիմիական նյութ ձեռք բերման հրավեր14Չկայացած2019-02-26 11:00:00
3451ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/78սպորտային միջոցառումների կազմակերպման2Չկայացած2019-02-26 11:00:00
3394ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/2ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հաղորդակցման մալուխների, մարտկոցների, ձեռքի սխոցների և բահերի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/24Չկայացած2019-02-26 11:00:00
3428ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/21ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի 2019 թվականի կարիքների համար վարչական սարքավորումների (սկաներներ,լազերային տպիչներ,ցանցային բաժանարար) ձեռքբերում3Չկայացած2019-02-26 11:00:00
Ընդհանուր 2696 տվյալ
1 2 3 4 5 ... 89 90