Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13939ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-ՄՀ-21/2ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ և ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ4Ավարտված2021-08-02 10:00:00
13938ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-21/01Իջևանի համայնքապետարանի կարիքների համար ծառայողական մեքենայի ձեռքբերում1Շնորհում2021-07-30 10:00:00
13937ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/29-Քփաստաթղթերի ոչնչացման սարքերի1Չկայացած2021-07-30 10:00:00
13935ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-57-ԱՆՁՆԱԳԻՐ-2021/ԱՎՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով անձնագրերի ձեռքբերմում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-57-ԱՆՁՆԱԳԻՐ-2021/ԱՎՎ1Ավարտված2021-07-29 10:00:00
13934ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/79Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում2Ավարտված2021-07-29 10:00:00
13933ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/332021թ ՀՀԿԳՄՍՆ կարիքների համար թատրոնի նստատեղերի ձեռքբերում2Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13932ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/322021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար գործիքների ձեռքբերում /հիմքի սալիկներ, կշեռքներ, ձեռքի և ոտնակի միջոցով աշխատող գործիքներ/7Չկայացած2021-07-29 12:00:00
13931ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19/2Բժշկական նշանակության ապրանքներ111Ավարտված2021-07-28 16:00:00
13930ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/23համազգեստի4Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13929ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-Քխոնավաչափերի1Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13927ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/043նախագծերի կառավարման համակարգի սպասարկման2Ավարտված2021-07-28 10:00:00
13926ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/81Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/81/16Ավարտված2021-07-28 11:00:00
13924ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՔՈԳՎ/Ա-6ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով հատուկ պարագաների ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՔՈԳՎ/Ա-6 ծածկագրով գնման ըաթացակարգ11Ավարտված2021-07-28 10:00:00
13923ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/312021 թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների ձեռքբերում (Աջակցություն Արցախի Հանրապետության երիտասարդության ոլորտին)1Ավարտված2021-07-27 10:00:00
13922ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/17ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ1Ավարտված2021-07-27 10:00:00
13921ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/82Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի` յուղերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/82/6Չկայացած2021-07-27 11:20:00
13920ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/302021թՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների ձեռքբերում /Հայ-վրացական համաժողով/3Ավարտված2021-07-27 12:00:00
13919ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/27-Քդարակներով պահարանների1Չեղարկված2021-07-27 11:00:00
13918ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար ուղեփակոցի ձեռքբերում2Ավարտված2021-07-26 12:00:00
13917ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/12Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/12 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների և սանհիգենիկ նյութերի ձեռքբերում14Ավարտված2021-07-26 11:00:00
13916ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8-1Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում85Ավարտված2021-07-26 11:00:00
13915ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/04«ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ» ՄՈԴՈՒԼԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ (ARPIS) «ՎՃԱՐՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ» ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ3Ավարտված2021-07-26 11:30:00
13914ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/22տնտեսական ապրանքների1Ավարտված2021-07-27 10:30:00
13913ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար Ռեգուլյար տեսակի բենզինի և ամառային դիզելային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր6Ավարտված2021-07-26 10:00:00
13912ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՊՊԳՎ/Ա-5ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով հատուկ նպատակային այլ նյութերի ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎ/Ա-3 ծածկագրով գնման ըաթացակարգ3Չկայացած2021-07-26 10:00:00
13911ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5գրենական ապրանքներ32Ավարտված2021-07-26 11:00:00
13910ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/6ՎԿ կարիքների համար ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/6 ծածկագրով օդափոխիչների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2021-07-23 15:00:00
13909ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-55-ՆՅՈՒԹԵՐ-2021/ԱՎՏՈՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տրանսպորային նյութերի ձեռքբերման ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-55-ՆՅՈՒԹԵՐ-2021/ԱՎՏՈ306Ավարտված2021-07-23 15:00:00
13908ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15-Ս-Վ-2ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2021 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի գնման ընթացակարգ9Շնորհում2021-07-23 14:00:00
13907ՀՀ ԱՄԷՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 21/1ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԵՆԶԻՆԻ /ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ/ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ2Ավարտված2021-07-26 15:00:00
Ընդհանուր 732 տվյալ
1 2 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25