Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14208ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/112«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար բեռնափոխադրման ծառայության ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/112 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-09-10 12:30:00
14207ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/108«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար շերտավարագույրի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/108 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-09-10 11:30:00
14206ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/15Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/15 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր3Ավարտված2021-09-08 15:45:00
14205ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/14Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր5Ավարտված2021-09-08 14:10:00
14204ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/102«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/102 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր22Ավարտված2021-09-10 10:30:00
14203ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/101«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/101 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր5Ավարտված2021-09-10 10:00:00
14202ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/11ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/11Ծ ծածկագրով աշխատակիցների վերապատրաստման հեռավար դասընթացների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր7Չկայացած2021-09-09 14:00:00
14201ՄՍԾ ԷԱՃԾՁԲ-21/6մասնագիտական ուսուցման ծառայություն33Ավարտված2021-09-09 10:30:00
14200ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/10ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/10Ծ ծածկագրով աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր7Ավարտված2021-09-09 12:00:00
14199ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/19կահույքի1Չկայացած2021-09-10 10:00:00
14198ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24-ՍՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-07 16:15:00
14197ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/88Ցանցային մալուխի և կոշտ սկավառակի ձեռքբերում2Ավարտված2021-09-08 11:30:00
14196ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/56ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/56 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Սպիրտի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Ավարտված2021-09-07 15:45:00
14195ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/22-Ս-ՎՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում3Ավարտված2021-09-07 16:00:00
14194ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-21/13Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում1Չկայացած2021-09-08 11:00:00
14193ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/23-Տ-ՎՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում3Ավարտված2021-09-07 14:00:00
14192ՀՆԱ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/89Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում3Ավարտված2021-09-08 10:30:00
14190ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/Ա-22ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար անձնագրերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/Ա-221Չկայացած2021-09-15 12:00:00
14189ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/16-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար ուլտրաձայնային սարքի ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-08 10:00:00
14188ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/87Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում2Ավարտված2021-09-08 10:00:00
14187ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21-Ս-ՆՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում5Ավարտված2021-09-07 11:00:00
14186ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6Վարչապետի աշխատակազմի՝ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար լաբորատոր սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում4Չկայացած2021-09-07 11:00:00
14185ՄՍԾ ԷԱՃԱՇՁԲ-21/1տպագրության և առաքման ծառայություններ13Ավարտված2021-09-09 11:00:00
14184ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-72-ՍԱՐՔԵՐ-2021/ԿԱՊՀՀ ոստիկանության կարիքների համար սարքերի և գործիքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-72-ՍԱՐՔԵՐ-2021/ԿԱՊ5Չկայացած2021-09-09 10:00:00
14183ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/41-Քհամազգեստի4Չկայացած2021-09-06 12:30:00
14182ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/6մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ4Ավարտված2021-09-07 10:00:00
14181ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգով տոներային քարտրիջների ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-06 11:30:00
14180ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերման հրավեր1Ավարտված2021-09-03 15:30:00
14178ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39 ծածկագրով էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2021-09-03 15:00:00
14177ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38 ծածկագրով գրատախտակի ձեռքբերման հրավեր1Չկայացած2021-09-03 14:30:00
Ընդհանուր 6757 տվյալ Չափաբաժիններ 55746
1 2 ... 194 195 196 197 198 ... 225 226