Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18702ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/43«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/43 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն13Ավարտված2022-06-27 14:00:00
18701ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-63/22ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի Շողակն բնակավայրի կարիքների համար ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱԱՊՁԲ-63/22 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ1Չկայացած2022-06-27 10:00:00
18700ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/04Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի կարիքների համար տպիչի և սկաների ձեռքբերում2Ավարտված2022-06-27 15:00:00
18698ՋՏՄ-ՊԾԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2022/2Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար` «Բենզին»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Ավարտված2022-07-04 10:00:00
18695ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/81բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի շրջանակում իրականացվող միջոցառումների1Ավարտված2022-07-01 09:30:00
18694ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում3Ավարտված2022-06-27 11:00:00
18693ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/92Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ավտոտրանսպորտի վարձակալության ծառայությունների2Չկայացած2022-06-29 09:30:00
18692ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6/Բ/11/ԱԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ4Չկայացած2022-06-27 10:00:00
18691ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/104շինարարական նյութերի՝ լամինատի1Ավարտված2022-06-27 15:00:00
18690ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/07Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների տրամադրման և բեռնափոխադրման ծառայություններ1Ավարտված2022-06-27 11:00:00
18689ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար տվիչների ձեռքբերում24Չկայացած2022-06-27 11:00:00
18687ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/34Գրասենյակային նյութեր25Ավարտված2022-06-28 15:00:00
18686ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/88մշակութային միջոցառումների3Ավարտված2022-06-30 09:30:00
18684ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/227Տնտեսական ապրանքների21Ավարտված2022-06-27 09:15:00
18683ՄՍԾ ԷԱՃԱՇՁԲ-22/9տպագրության և առաքման ծառայություններ10Չկայացած2022-06-27 11:00:00
18682ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/11Սպիտակ համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հրավեր1Ավարտված2022-06-28 12:00:00
18681ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/69«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար IP հեռախոսների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/69 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր ու հայտարարություն1Ավարտված2022-06-27 15:30:00
18680ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/83սպորտային միջոցառումների3Ավարտված2022-06-28 09:30:00
18679ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/26Աղբամաններ և դույլեր2Ավարտված2022-06-27 11:00:00
18678ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37Անխափան սունուցման սարքի ձեռքբերում1Ավարտված2022-06-27 10:00:00
18677ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/76գրասենյակային գույք1Ավարտված2022-06-27 11:00:00
18676ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/75համակարգչային ապրանքներ51Ավարտված2022-06-27 10:00:00
18675ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19տեխնիկայի3Ավարտված2022-06-27 11:00:00
18674ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/84սոցիալական միջոցառումների1Ավարտված2022-06-27 09:30:00
18673ՊՊԾ-էԱՃԱՊՁԲ-1/2022-26ՊՊԾ կարիքների համար ավտոմեքենաներ1Ավարտված2022-06-27 12:00:00
18672ՇՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4Տպագրական և առաքման ծառայությունների2Ավարտված2022-06-27 11:00:00
18671ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/226Երևան քաղաքի մայթերի մաքրման համար խոզանակով մաքրող-ավլող ինքնագնաց մեքենաների1Չկայացած2022-06-27 09:30:00
18669ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/2022-25ՊՊԾ կարիքների համար ավտոմեքենաներ1Ավարտված2022-06-27 11:00:00
18668ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/90Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/90 ծածկագրով Երևան քաղաքի ճանապարհային նշանների սյուների (կանգնակների) ներկման ծառայությունների ձեռքբերում1Ավարտված2022-06-27 10:00:00
18667ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/139«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/139 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2022-06-27 16:00:00
Ընդհանուր 12577 տվյալ Չափաբաժիններ 108940
1 2 ... 251 252 253 254 255 ... 419 420