Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18783ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-107/22Ռելեների25Ավարտված2022-07-04 12:00:00
18782ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/05Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար աթոռների ձեռքբերում3Ավարտված2022-07-04 12:00:00
18781ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42 Թունաքիմիկատներ4Ավարտված2022-07-04 16:00:00
18780ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/892022թ ՀՀԿԳՄՍՆ կարիքների համար ամսագրերի ձեռքբերում4Ավարտված2022-07-04 11:00:00
18779ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-111/22«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «БЗОК 1÷7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18” (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու(ռելեներ)» ապրանքների ձեռքբերում1Չկայացած2022-07-04 11:00:00
18778ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/43ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/43 Տնտեսական ապրանքներ6Ավարտված2022-07-04 15:00:00
18777ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27Գրասենյակային գույք2Ավարտված2022-07-04 11:30:00
18776ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար սառնարանների ձեռքբերում1Ավարտված2022-07-04 10:00:00
18775ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/08ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների1Ավարտված2022-07-04 11:30:00
18774ԿԶՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48Թվային տեխնիկաի ձեռքբերման2Ավարտված2022-07-04 10:00:00
18772ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/237համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում2Ավարտված2022-07-08 09:30:00
18771ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-22/49Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայություններ1Ավարտված2022-07-04 10:00:00
18770ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/08ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1Չեղարկված2022-07-04 11:30:00
18769ՀԳԴ-ԷԱՃԾՁԲ-22/2ՀՀ դատախազության կարիքների համար` աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում1Ավարտված2022-07-04 10:00:00
18768ԿԶՆԱԿ-ՀՄԱԾՁԲ-22/43Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման ընթացակարգ2Ավարտված2022-07-01 15:30:00
18767ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9-2Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում9Ավարտված2022-07-06 11:00:00
18766ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում7Ավարտված2022-07-01 15:30:00
18765ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-110/22''Սրճեփ''1Չկայացած2022-07-01 14:30:00
18764ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/236սարքավորումների (համակարգիչներ և օժանդակ նյութեր) ձեռքբերում2Ավարտված2022-07-06 09:30:00
18762ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/73«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/73 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն28Ավարտված2022-07-01 15:30:00
18761ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/44ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/44 ծածկագրով գնման հրավեր6Ավարտված2022-07-01 14:00:00
18760ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/106Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար համակարգչային և էլեկտրական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1063Ավարտված2022-07-01 16:00:00
18759ՀՊՀՖ-ԷԱՃԾՁԲ-22/38Մարքեթինգային ծառայություններ1Ավարտված2022-07-01 15:00:00
18758ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/17ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/17 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ11Ավարտված2022-07-01 12:30:00
18757ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/93բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի շրջանակներում թվով 5 միջոցառումների ձեռքբերում5Ավարտված2022-07-04 09:30:00
18756ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԱԹՈՌՆԵՐԻ, ԲԱԶՄՈՑՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ2Ավարտված2022-07-01 14:00:00
18755ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/232գրասենյակային նյութերի18Ավարտված2022-07-04 10:00:00
18753ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/46-Քտպագրական աշխատանքների9Չկայացած2022-07-04 10:00:00
18752ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/34ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար մինչև 3 տարեկան երեխաներին տրվող մեկանգամյա օգտագործման տակդիրներ1Ավարտված2022-07-04 11:00:00
18751ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անկողնային պարագաներ6Ավարտված2022-07-04 10:00:00
Ընդհանուր 14183 տվյալ Չափաբաժիններ 124467
1 2 ... 300 301 302 303 304 ... 472 473