Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
15432ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/100ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների թունաքիմիկատների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/100 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր2Ավարտված2021-11-26 14:00:00
15431ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/26««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար լուսապատճենահանող սարքավորումների մասերի և պարագաների ձեռքբերման նպատակով ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/26 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր9Չկայացած2021-11-26 14:30:00
15430ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ԱՄՀՀ Արարատի մարզպետարանի կարիքների համար բենզին, ռեգուլյարի ձեռք բերում1Չկայացած2021-11-26 14:00:00
15428ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/10ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/10 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ12Ավարտված2021-11-29 14:00:00
15427ԵԱ- ԷԱՃԱՊՁԲ-21/12ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ ՓԲԸ-ի կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդ գնման ընթացակարգով ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման ԵԱ- ԷԱՃԱՊՁԲ-21/12 ծածկագրով հրավեր42Ավարտված2021-11-26 14:00:00
15426ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/11ՈՒՂևՈՐԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ1Չկայացած2021-11-29 10:00:00
15425ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/9ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ14Ավարտված2021-11-26 15:00:00
15424ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՓՔՎ/ԼԱԲ/Ա-11ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՓՔՎ/ԼԱԲ/Ա-1141Ավարտված2021-12-01 10:00:00
15423ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ /Մաս 2/ ձեռքբերում48Ավարտված2021-11-26 15:30:00
15422ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/03ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2022/03 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգ11Ավարտված2021-11-29 11:00:00
15421ՀՀ-ԿԸՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/02ՀՀ-ԿԸՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/021Ավարտված2021-11-26 12:20:00
15419ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/32ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔ9Չկայացած2021-11-26 15:00:00
15418ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/21ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար դետանդերային ագրեգատի պահեստամասեր և կոմպրեսորի պահեստամասեր2Ավարտված2021-11-29 11:00:00
15417ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/34համազգեստի31Ավարտված2021-11-29 09:30:00
15416ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9բազկաթոռների1Չկայացած2021-11-26 12:00:00
15415ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/35A4 ֆորմատի թուղթ1Չկայացած2021-11-29 10:30:00
15413ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/5Երևանի Զատիկ երեխաների աջակցության կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար անվտանգության ապահովման ծառայություններ1Չկայացած2021-11-29 10:00:00
15412ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի վթարային էլեկտրամատակարարման համակարգի դիզել գեներատորային կայանք1Չեղարկված2021-12-22 14:00:00
15411ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄՀ-21/3ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ և ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄՀ-21/32Ավարտված2021-11-26 10:00:00
15410ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/138Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/138 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերում2Ավարտված2021-11-26 10:00:00
15408ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-Ա/ՄԱՍԵՐ3ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ101Ավարտված2021-12-01 09:15:00
15407ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/085Համակարգչային սարքավորումների2Ավարտված2021-11-26 10:00:00
15406ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9վառելիքի2Ավարտված2021-12-06 11:00:00
15405ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8 ծածկագրով Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար համակարգիչների և տպիչ սարքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր3Չկայացած2021-11-25 16:00:00
15404ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/101ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների տրանսպորտային նյութերի (ավտոմեքենաների անիվներ) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/101 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր9Չկայացած2021-11-26 10:00:00
15403ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/81-Քտպագրական աշխատանքների8Չկայացած2021-11-26 11:00:00
15402ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՊՊԳՎ/ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ/Ա-9ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՊՊԳՎ/ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ/Ա-914Ավարտված2021-11-30 09:30:00
15401ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7Համակարգչային և գրասենյակային նյութեր8Ավարտված2021-11-26 11:00:00
15400ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/3-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում26Ավարտված2021-11-29 10:00:00
15399ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՊՊԳՎ/ՄԱԼՈՒԽ/Ա-8ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար հատուկ նպատակային այլ նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՊՊԳՎ/ՄԱԼՈՒԽ/Ա-81Չկայացած2021-11-30 10:00:00
Ընդհանուր 14706 տվյալ Չափաբաժիններ 129805
1 2 ... 413 414 415 416 417 ... 490 491