Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13834ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/15ՎԱՌԵԼԻՔԻ (ԲԵՆԶԻՆ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ)1Ավարտված2021-07-13 14:00:00
13833ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/22-Քցանցային մալուխի2Ավարտված2021-07-14 10:00:00
13832ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8-2Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում1Ավարտված2021-07-14 12:00:00
13830ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/46Զբոսաշրջության կոմիտեի կարիքների տրանսպորտային նյութերի (բենզին՝ ռեգուլյար)1Չկայացած2021-07-09 15:00:00
13829ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր8Ավարտված2021-07-12 11:00:00
13828ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔՀՀ ԱԱԾ-ի կարիքների համար ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐԻ ձեռքբերում2Չկայացած2021-07-12 10:00:00
13827ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21-Քխոնավաչափերի1Չկայացած2021-07-09 12:00:00
13826ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/45տրանսպորտային նյութերի (բենզին՝ ռեգուլյար, պրեմիում)2Ավարտված2021-07-09 14:00:00
13825ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10Վարչապետի աշխատակազմի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` էլեկտրոնային աճուրդով ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10 ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում4Ավարտված2021-07-09 11:00:00
13824ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-2021/1տպագրական աշխատանքների5Ավարտված2021-07-09 11:00:00
13823ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7/Բ/14/ԿՇԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ22Չկայացած2021-07-09 16:00:00
13822ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/09Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/09» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր13Ավարտված2021-07-09 10:00:00
13821ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/43-1 Բենզին, ռեգուլյարի ձեռքբերումՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/43-1 Բենզին, ռեգուլյարի ձեռքբերում1Չկայացած2021-07-09 10:00:00
13820ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/2Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Համացանցային (վեբ) սերվերների համակարգչային ծրագրային փաթեթներ (ԱՐՄՍՏԱՏ-ի ներքին տեղեկատվական հարթակ) ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-07-09 15:00:00
13819ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար հավաքովի կառույցի ձեռքբերում1Ավարտված2021-07-09 10:00:00
13818ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3պլաստիկ քարտերի1Ավարտված2021-07-08 11:00:00
13817ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/037դարակներով պահարանների1Չկայացած2021-07-08 11:00:00
13816ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄՀ-21/1ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ և ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄՀ-21/12Չկայացած2021-07-07 16:00:00
13815ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/192021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար ղեկավարի բազկաթոռների ձեռքբերում1Ավարտված2021-07-08 11:00:00
13814ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/182021 թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար կենցաղային սառնարանների ձեռքբերում1Ավարտված2021-07-08 10:00:00
13813` ՄԱԿԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/3ՀՀ ՄԱԿ կոմիտեի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Չկայացած2021-07-07 11:00:00
13812ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/08Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար ծրարների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր4Ավարտված2021-07-06 15:00:00
13811ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/2Վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի 2021 թվականի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր6Ավարտված2021-07-07 10:00:00
13810ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/172021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում /պրեմիում/1Ավարտված2021-07-07 12:00:00
13809ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/26ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/26 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-07-06 11:00:00
13808ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19Առողջապահության նախարարության կողմից հայտարարված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգ62Չկայացած2021-07-07 15:00:00
13807ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/50ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/50 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Գրենական պիտույքների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ3Ավարտված2021-07-06 12:00:00
13805ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28ՀՀ Սահմանադրական դատարանի համար օդորակիչի ձեռքբերում1Չկայացած2021-07-06 11:00:00
13804ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/8համակարգչային ծրագրային ծառայությունների1Ավարտված2021-07-06 12:00:00
13803ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3Գրասենյակային նյութեր և գրենական պիտույքներ34Ավարտված2021-07-06 10:00:00
Ընդհանուր 13282 տվյալ Չափաբաժիններ 115939
1 2 ... 413 414 415 416 417 ... 442 443