Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13583ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/3համազգեստի4Չկայացած2021-04-26 10:00:00
13582ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/2Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Համակարգչային և պատճենահանման օժանդակ նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր8Ավարտված2021-04-22 15:00:00
13581ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ29Ավարտված2021-04-22 12:00:00
13580ՄՍԾ ԷԱՃԾՁԲ-21/1կարճ հաղորդագրությունների (SMS) ուղարկման ծառայություններ1Ավարտված2021-04-22 11:00:00
13579ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-04-21 14:00:00
13578ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/21ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար` պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/21 ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի ձևով կազմակերպման հայտարարություն և հրավեր12Ավարտված2021-04-21 14:00:00
13577ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/3ծանրոցների փոխադրման ծառայությունների1Չեղարկված2021-04-21 14:00:00
13576ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր20Ավարտված2021-04-21 11:00:00
13575ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/1ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/1 ծածկագրով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար գրքերի կազմման ծառայությունների գնման հրավեր1Չեղարկված2021-04-22 09:00:00
13574ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01ԿԿ կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերում2Շնորհում2021-04-21 14:30:00
13573ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/01Կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգի (ARPIS) քարտեզագրական բաղադրիչում կատարվող փոփոխությունների իրականացման ծառայություններ1Ավարտված2021-04-20 11:30:00
13572ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6-Քհեռուստացույցների2Չկայացած2021-04-21 10:00:00
13571ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/4ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/4Ծ ծածկագրով տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-04-19 12:30:00
13570ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5-ՔՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5-Ք ծածկագրով դրոշների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր2Չեղարկված2021-04-19 10:00:00
13569ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/3ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/3Ծ ծածկագրով պետհամարանիշների պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-04-19 12:00:00
13568ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր58Ավարտված2021-04-14 16:00:00
13567ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/2ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/2 ծածկագրով գրասենյակային նյութերի և վարչական սարքավորումների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն1Չեղարկված2021-04-13 15:00:00
13566ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1.ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1. ծածկագրով գրասենյակային նյութերի և վարչական սարքավորումների ձեռքբերման հրավեր և հայտարարություն2Ավարտված2021-04-12 15:30:00
13565ՀԾԿՀ-21/2-ԷԱՃԱՊՁԲՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կարիքների համար ՀԾԿՀ-21/2-ԷԱՃԱՊՁԲ ծածկագրով գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում1Ավարտված2021-04-13 10:30:00
13563ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-04-08 12:00:00
13562ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/014դիմակների և ախտահանիչ միջոցների3Ավարտված2021-04-09 10:00:00
13561ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1 ծածկագրով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար պլաստիկ քարտերի գնման հրավեր1Չեղարկված2021-04-08 09:00:00
13560ՍԱԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2ախտահանիչ և պաշտպանիչ միջոցների4Ավարտված2021-04-08 11:00:00
13559ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՇՁԲ-21/2տպագրական աշխատանքների22Ավարտված2021-04-08 11:30:00
13558ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/013ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների6Շնորհում2021-04-07 10:00:00
13557ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-02/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-02/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ1Ավարտված2021-04-07 15:30:00
13556ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ2Ավարտված2021-04-07 11:30:00
13555ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4-Քտոներային քարտրիջների1Ավարտված2021-04-06 12:00:00
13554ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-21/1արխիվացման ծառայությունների1Ավարտված2021-04-05 10:00:00
13553ՍԱԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1գրենական ապրանքների31Ավարտված2021-04-06 12:00:00
Ընդհանուր 13286 տվյալ Չափաբաժիններ 115946
1 2 ... 420 421 422 423 424 ... 442 443