Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14331ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40կենցաղային տեխնիկայի1Չկայացած2021-09-27 11:00:00
14330ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16Ախտահանիչ նյութեր՝ սպիրտ1Ավարտված2021-09-27 10:00:00
14329ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/23ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐ3Չկայացած2021-09-27 10:00:00
14328ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/24ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ3Ավարտված2021-09-25 10:00:00
14327ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/100Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-21/100 /10Չկայացած2021-09-23 15:30:00
14325ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/73ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/73 ծածկագրով կենդանիներիհակասիբիրախտային55շտամի կենդանի,թուլացված և խոշոր եղջերավոր կենդանիների,ոչխարների խշխշանպալարի նկատմամբ հիդրօքսիդալյումիային,ֆորմալինային պատվաստանյութի գնման հրավեր2Չկայացած2021-09-23 12:30:00
14324ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/72ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/72 ծածկագրով մանր եղջերավոր կենդանիների ծաղիկի և խոշոր եղջերավոր կենդանիների հանգուցավոր մաշկաբորբի ասոցացված կուլտուրալ, չոր, վիրուսային պատվաստանյութի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-09-23 12:00:00
14323ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8-3Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութեր8Ավարտված2021-09-28 11:00:00
14322ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7/Բ/25/ԿՇԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ13Ավարտված2021-09-23 09:10:00
14321ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31ներքնակով մահճակալի1Չկայացած2021-09-27 10:00:00
14320ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/99Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար վարչական սարքավորումների ՝կահույքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ / ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-21/99 /1Չկայացած2021-09-27 15:00:00
14319ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/159Համակարգչի սեղանի ձեռքբերում ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1591Ավարտված2021-09-22 15:00:00
14318ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/16-4-ԵՊԲՀԴեղորայքի, քիմիական նյութերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերում-247Ավարտված2021-09-27 11:00:00
14317ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/10ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ռազմարդյունաբերության կոմիտեի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-09-25 10:00:00
14316ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/27համակարգչի կոմպլեկտ1Ավարտված2021-09-23 10:00:00
14315ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/16-3-ԵՊԲՀԴեղորայքի բժշկական նշանակության ապրանքների և ստոմատոլոգիական պարագաների ձեռքբերում-150Ավարտված2021-09-24 12:00:00
14314ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/22ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ3Չեղարկված2021-09-25 10:00:00
14313ՀՀ ԱՄԷՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 21/3համակարգչային տեխնիկայի3Ավարտված2021-09-23 12:00:00
14312ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ -ԷԱՃԱՊՁԲ-60/21Ապարանի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ -ԷԱՃԱՊՁԲ-60/21ծածկագրով սեղմված բնական գազի ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-23 10:00:00
14311ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/105ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԵՐԹԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Չկայացած2021-09-23 11:00:00
14310ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/110ՀԱԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹՎԱՅԻՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Ավարտված2021-09-23 12:00:00
14309ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/23գրենական պարագաների9Ավարտված2021-09-24 10:00:00
14308ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/114«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/114 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր5Ավարտված2021-09-22 10:00:00
14307ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԵՂ/2021/49-ՊՊԳՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում3Չկայացած2021-09-23 12:00:00
14304ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/98Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/98 /7Ավարտված2021-09-22 15:30:00
14303ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-21/97Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ / ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-21/97 /12Չկայացած2021-09-22 15:00:00
14302ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24գրենական պիտույքների1Չկայացած2021-09-24 10:00:00
14301ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/16-6-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպման, գնահատման նպատակով վարժական սիմուլյատորի ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-24 10:00:00
14300ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/25Սառնարան1Չկայացած2021-09-24 10:00:00
14299ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/16-5-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերում10Ավարտված2021-09-23 11:00:00
Ընդհանուր 7756 տվյալ Չափաբաժիններ 65277
1 2 ... 222 223 224 225 226 ... 258 259