Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18389ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/131«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/131 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2022-06-03 16:00:00
18388ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/08Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար սարքեր և սարքավորումների ձեռքբերում8Ավարտված2022-06-07 10:00:00
18387ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30օդորակիչների3Ավարտված2022-06-06 11:00:00
18384ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/163Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում14Ավարտված2022-06-06 14:30:00
18382ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀ-22/04ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում10Ավարտված2022-06-03 12:30:00
18381ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/99Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ավտոմեքենաների անիվների և մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/999Չկայացած2022-06-03 16:00:00
18380ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15ՀՀ դատախազության կարիքների համար՝ համակարգիչների, համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում7Ավարտված2022-06-06 10:00:00
18379ՀՊՀՖ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33գրասենյակային պարագաներ44Ավարտված2022-06-03 15:00:00
18378ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆՏ-22/04ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում12Չկայացած2022-06-06 10:00:00
18377ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ծածկագրով գնման հրավեր11Ավարտված2022-06-03 12:00:00
18376ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-102/22անավադողերի4Չկայացած2022-06-03 11:00:00
18374ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԿՏՏՎ/ՏՊԻՉ/Ա-83ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ջերմային տպիչների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԿՏՏՎ/ՏՊԻՉ/Ա-831Չկայացած2022-06-03 10:00:00
18373ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/78Հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայություններ /«100 գաղափար Հայաստանի համար» երիտասարդական նորարարական հեռուստահաղորդաշարի նկարահանում և հեռարձակում/1Ավարտված2022-06-03 10:00:00
18371ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/77ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում/1Ավարտված2022-06-03 15:00:00
18369ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/60«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/60 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն18Ավարտված2022-06-02 15:30:00
18368ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18 ծածկագրով էլեկտրոնիկայի ձեռքբերման հրավեր14Ավարտված2022-06-02 16:00:00
18367ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՌՆԵՐԻ ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՅԱՆԻՆ ԱՃՈՒՐԴ7Ավարտված2022-06-02 15:00:00
18366ՀՀ-ԼՄ-ՍՀԿՍԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12Ստեփանավան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կարիքների համար ամառային դիզելային վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2022-06-06 11:00:00
18365ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-34-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում9Ավարտված2022-06-06 12:00:00
18364ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3Նաիրի համայնքի կարիքների համար անվադողերի ձեռքբերում2Ավարտված2022-06-02 14:00:00
18363ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/26ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար խոտհնձիչների ձեռքբերում1Չկայացած2022-06-02 12:00:00
18362ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/25Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր2Չկայացած2022-06-02 12:00:00
18361ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/160Հատուկ մասնագիտական սարքերի և համակարգչային տեխնիկայի բաղադրամասերի ձեռքբերում16Ավարտված2022-06-07 14:00:00
18360ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/32ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ1Չկայացած2022-06-03 14:00:00
18359ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2022/1Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար` «Գրենական պիտույքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր14Ավարտված2022-06-06 10:00:00
18358ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի, պարագաների և նյութերի ձեռքբերում8Ավարտված2022-06-02 15:30:00
18357ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/188նստարանների և աղբամանների ձեռբերման և տեղադրման3Ավարտված2022-06-06 09:30:00
18356ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37-Քչհրկիզվող պահարանների1Չկայացած2022-06-03 10:00:00
18355ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/97Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/97 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2022-06-02 10:00:00
18354ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-ՏԻ-3ԱՍՀՆ ենթակայության «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի «անօթևան մարդկանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ» միջոցառման 2022 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռք բերում 32Ավարտված2022-06-01 15:55:00
Ընդհանուր 11445 տվյալ Չափաբաժիններ 98556
1 2 ... 224 225 226 227 228 ... 381 382