Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
19327ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/05ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ2Ավարտված2022-08-09 10:00:00
19326ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/125շինարարական նյութերի և տնտեսական ապրանքների20Ավարտված2022-08-08 14:00:00
19324ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/272Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/272 ծածկագրով համակարգչային սերվերների ձեռքբերում1Չկայացած2022-08-09 10:00:00
19323ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/103Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/103 ծածկագրով տաքսի ծառայությունների ձեռքբերում1Ավարտված2022-08-09 11:00:00
19322«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-127/22»Բեռնատար մոտոցիկլ1Չկայացած2022-08-09 12:00:00
19320ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՏ-22/51Արդարադատության նախարարության կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում3Ավարտված2022-08-08 11:00:00
19319ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/27ներքին աուդիտի ծառայություններ1Ավարտված2022-08-08 15:30:00
19318ԿԶՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/53Գրենական ապրանքների ձեռքբերման ընթացակարգ11Ավարտված2022-08-08 10:00:00
19317ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/43ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/43 ծածկագրով գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2022-08-08 10:00:00
19316ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/102մշակութային միջոցառումների2Ավարտված2022-08-08 09:30:00
19315ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/282աթոռների1Ավարտված2022-08-09 09:30:00
19313ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/127Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ըմպելու ջրի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1271Չկայացած2022-08-08 15:00:00
19312ԲՊՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/16Վ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ2Ավարտված2022-08-08 14:00:00
19310ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/9տպագրական աշխատանքների4Ավարտված2022-08-09 09:15:00
19309ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/274մոնտաժային համակարգիչների2Ավարտված2022-08-08 09:30:00
19308ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7Համակարգչային տեխնիկա4Ավարտված2022-08-08 10:30:00
19307ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/952022թ ՀՀԿԳՄՍՆ կարիքների համար ամսագրերի ձեռքբերում2Ավարտված2022-08-08 11:00:00
19306ԱԳՆ-ՊԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02ՀՀ ԱԳՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԵՆԶԻՆ ՌԵԳՈՒԿԻԱՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ1Ավարտված2022-08-08 09:30:00
19305ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/98համակարգչային ապրանքներ24Ավարտված2022-08-08 16:00:00
19304ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/3/22023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐԻ3Ավարտված2022-08-12 16:00:00
19303ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/3/12023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐԻ9Ավարտված2022-08-12 14:00:00
19302ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐԻ9Ավարտված2022-08-12 11:00:00
19301ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/123Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար հատուկ նպատակային սարքերի պարագաների և յուղերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/1238Չկայացած2022-08-08 16:00:00
19299ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի կարիքների համար ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով աղբի համար նախատեսված պոլիէթիլենային պարկերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր1Ավարտված2022-08-08 11:00:00
19298ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-124/22ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հերմետիկ կափույրի ձեռքբերում1Չկայացած2022-08-08 11:00:00
19296ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՑԱՆՑ-ԿՏՏՎ/2022-63ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ցանցային համակարգի ձեռքբերում1Ավարտված2022-08-11 12:00:00
19295ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/52-Քտպագրական աշխատանքների13Ավարտված2022-08-08 11:00:00
19293ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/53Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) համար սննդամթերքի ձեռքբերում63Ավարտված2022-08-11 09:30:00
19292ԿՄՀՔ-էԱճԾՁԲ-22/40Հրազդան համայնքի կարիքների համար տրանսպորտային լուսացույցերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր։1Ավարտված2022-08-08 10:00:00
19291ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/100սպորտային միջոցառումների1Ավարտված2022-08-08 09:15:00
Ընդհանուր 14706 տվյալ Չափաբաժիններ 129805
1 2 ... 303 304 305 306 307 ... 490 491