Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
19290ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/12Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերում31Ավարտված2022-08-08 10:00:00
19289ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5Համակարգիչ ամբողջը մեկում և սմարթ քարտեր կարդացող սարքերի ձեռքբերում2Ավարտված2022-08-08 11:00:00
19288ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-37-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար բժշկական սարքավորումների պահեստամասերի, հեղուկ թթվածնի համակարգի և դեղորայքի ձեռքբերում4Ավարտված2022-08-08 11:00:00
19286ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18"Ջրառ" ՓԲԸ կարիքների համար ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով ավտոմեքենաներիի և գյուղատնտեսական մեքենաների անիվների ձեռքբերում3Ավարտված2022-08-05 15:00:00
19284ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/54Մասիսի համայնքապետարանի 2022թ. կարիքների համար գրասենյակային գույքի ձեռք բերում6Ավարտված2022-08-10 11:00:00
19283ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԾԲ-22/52Մասիս համայնքի 2022 թ․ կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերում2Ավարտված2022-08-10 10:00:00
19282ՎՊՀ ԷԱՃԾՁԲ 22/97տրանսպորտային ծառայություններ1Ավարտված2022-08-05 12:00:00
19281ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/261գրենական պիտույքների1Ավարտված2022-08-08 09:30:00
19280ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՇՁԲ-2022/62022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ2Չկայացած2022-08-05 15:00:00
19279ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-22/118Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-22/118 ծածկագրով ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերում1Ավարտված2022-08-05 11:00:00
19278ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/121Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/121 ծածկագրով հրշեջ, փրկարարական մեքենաների ձեռքբերում3Ավարտված2022-08-10 10:00:00
19277ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) համար սննդամթերքի ձեռքբերում80Ավարտված2022-08-10 09:30:00
19276ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/22023-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐԻ1Չկայացած2022-08-10 14:00:00
19275ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲԱՐՁՐԱԽՈՍ/2022-61ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար բարձրախոսների ձեռքբերում1Ավարտված2022-08-05 12:30:00
19274ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊ-ԱՎՎ/2022/60ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տպագրական սարքերի մասեր և պարագաների ձեռքբերում1Ավարտված2022-08-04 15:45:00
19273ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7-Շ-1ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված պետաան ոչ առևտրային կազմակերպութան` Շիրակի մարզիերեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն 2022 թվականի կարիքների համար՝ տնտեական, սանհիգիենիկ և մաքրիչ նյութեր1Ավարտված2022-08-04 14:15:00
19272ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/20Սպիտակ համայնքի կարիքների համար ջրի պոմպի ձեռքբերում1Ավարտված2022-08-04 14:30:00
19271ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/182«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և հարակից սարքերի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/182 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր57Ավարտված2022-08-04 16:00:00
19270ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/181«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և հարակից սարքերի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/181 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր26Ավարտված2022-08-04 15:30:00
19267ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/122Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/12231Ավարտված2022-08-04 16:00:00
19266ԷԿԵՆԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ կարիքների համար լիցենզիաների կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում5Ավարտված2022-08-02 14:00:00
19265ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/54Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում3Ավարտված2022-08-03 10:00:00
19264ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/32-1ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ1Ավարտված2022-08-04 11:00:00
19263ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/173«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/173 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր6Ավարտված2022-08-02 10:00:00
19262ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/35Մեծամորի համայնքապետարանի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2022-08-01 15:30:00
19261ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/38ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ծրագրային ապահովման օժանդակ ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր4Ավարտված2022-08-02 10:00:00
19259ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/272022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐ1Ավարտված2022-08-01 16:00:00
19258ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/53-Քգրենական պիտույքների2Ավարտված2022-08-02 10:00:00
19257ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/53Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար համակարգչի ձեռքբերում1Ավարտված2022-08-02 10:00:00
19256ՀՀՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/06ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կարիքների համար մոնոբլոկ համակարգիչների ձեռք բերում2Ավարտված2022-08-01 16:00:00
Ընդհանուր 14706 տվյալ Չափաբաժիններ 129805
1 2 ... 304 305 306 307 308 ... 490 491