Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
1820ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-18/12/2018Տպագրական ծառայություններ 201973Որակավորում2018-12-26 10:00:00
1818ԼՄԱՓԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/16-2Բուժ. պարագաների ձեռք բերում1Աճուրդ2018-12-26 09:00:00
1799ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/21Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/211Accept correction rating2018-12-25 14:30:00
1790ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/2ԴԵՂԵՐ ԵՎ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ37Որակավորում2019-01-09 11:00:00
1788ԱԲԿ19-ԷԱՃԱՊՁԲ3/1ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԲԿ ՓԲԸ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ69Որակավորում2018-12-25 09:15:00
1777ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՇՁԲ-18/01ՀՀ ԲՆ «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն2Որակավորում2018-12-25 11:00:00
1756ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/25ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով լաբորատոր նյութերի, պարագաների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/2562Որակավորում2018-12-25 10:00:00
1728ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1ՀՀ ԱՍՀՆ 2019թ. կարիքների համար բենզին ռեգուլյարի գնման ընթացակարգ1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-24 10:00:00
1721ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1-Ե-2ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված ՊՈԱԿ-ների /Երևան/ 2019 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի գնման ընթացակարգ61Որակավորում2018-12-21 16:00:00
1720ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/24ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով լաբորատոր նյութերի, պարագաների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/2466Որակավորում2018-12-24 10:00:00
1693ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/40ՀՀ ՊՆ կարիքների համար իրային միջոցների ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/405Որակավորում2018-12-24 11:00:00
1685ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/23ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով բժշկական պարագաների և վիրակապական նյութերի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/2361Որակավորում2018-12-21 10:00:00
1665ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/17փաստաթղթերի կարման և կազմապատման1Որակավորում2018-12-20 16:00:00
1660ԱԲԿ19-ԷԱՃԱՊՁԲ2/6ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԲԿ ՓԲԸ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ32Որակավորում2018-12-20 15:00:00
1630ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/15ՀՀ ՊՆ կարիքների համար դեղորայքի՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/15 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման ընթացակարգ63Որակավորում2018-12-24 10:00:00
1624ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/20ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով քիմիական և լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/2036Որակավորում2018-12-20 10:30:00
1621ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/18ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով լաբորատոր նյութերի, պարագաների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/1850Որակավորում2018-12-20 11:00:00
1617ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/48Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/48 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-19 11:00:00
1612ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/3անիվներ5Որակավորում2018-12-19 11:00:00
1606ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/21ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ատամնաբուժական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/2161Որակավորում2018-12-20 10:30:00
1600ՍՄՔԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1«Քաջարանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ի 2019 թ-ի կարիքների համար դեղորայքի ձեռք բերում90Որակավորում2018-12-19 10:00:00
1597ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/39ՀՀ ՊՆ կարիքների համար գլխարկների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/39:9Որակավորում2018-12-19 10:00:00
1594ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/13ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով բժշկական պարագաների և վիրակապական նյութերի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/134Որակավորում2018-12-19 14:30:00
1581ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի կարիքների համար` ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2 ծածկագրով յուղերի ձեռքբերում6Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-19 11:00:00
1572ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/11ՀՀ ՊՆ կարիքների համար դեղորայքի՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/11 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման ընթացակարգ22Որակավորում2018-12-19 10:00:00
1567ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/14ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով լաբորատոր նյութերի, պարագաների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/1443Որակավորում2018-12-19 11:00:00
1554ԱԲԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19-01Աբովյանի ծննդատան 2019 թվականի կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերում127Որակավորում2018-12-17 16:00:00
1546ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/19ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով լաբորատոր նյութերի, պարագաների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/197Որակավորում2018-12-17 12:00:00
1537ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16ՀՀ ՊՆ կարիքների համար բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/1664Որակավորում2018-12-17 10:00:00
1534ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/37ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հագուստի և հանդերձանքի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/379Որակավորում2018-12-17 11:00:00
Ընդհանուր 1004 տվյալ
1 2 ... 29 30 31 32 33 34