Բեռնում

Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
1519ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/10ՀՀ ՊՆ կարիքների համար դեղորայքի՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/10 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման ընթացակարգ61Որակավորում2018-12-17 10:00:00
1514ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/1-1ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության 2019 թվականի կարիքների համար հանրային հեռախոսային ծառայությունների գնում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-13 15:00:00
1511ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Վ․ Ա․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՈՐՆ ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/156Որակավորում2018-12-14 11:00:00
1506ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-7/1ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հացաթխման ծառայությունների ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-7/114Որակավորում2018-12-24 11:00:00
1500ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/4ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-19/4 ծածկագրով ՀՀ ՊԵԿ մաքսային միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի սպասարկման ծառայություններ1Որակավորում2018-12-24 09:30:00
1496ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/30ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ՀԱՎԻ ՁՈՒ-ի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/307Որակավորում2018-12-17 12:00:00
1495ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/31ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ձավարեղեն,բրինձ, հաճարաձավար, մակարոնեղեն-ի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/314Որակավորում2018-12-24 10:00:00
1494ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/34ՀՀ ՊՆ կարիքների համար իրային միջոցների ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/345Որակավորում2018-12-17 10:00:00
1483ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/9ՀՀ ՊՆ կարիքների համար դեղորայքի՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/9 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման ընթացակարգ55Որակավորում2018-12-14 10:00:00
1472ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/32Հայտարարություն էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի մասին: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/328Որակավորում2018-12-14 10:00:00
1471ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/33Հայտարարություն էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի մասին: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/339Որակավորում2018-12-14 12:00:00
1467ՀՀ ԱՄԷՀ ԷԱՃԱՊՁԲ18/1ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴ2Որակավորում2018-12-12 15:00:00
1466ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/12ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով թթվածին բժշկական ապրանքի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/121Որակավորում2018-12-12 12:00:00
1462ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/9-2խորհրդակցությունների սենյակի կահույք1Որակավորում2018-12-12 14:00:00
1459ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/8ՀՀ ՊՆ կարիքների համար դեղորայքի՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/8 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման ընթացակարգ56Որակավորում2018-12-13 10:00:00
1445ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-03/12/2018Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոն ՓԲԸ 2019թ.կարիքների համար տպագրական ծառայությունների ձեռք բերում71Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-11 12:00:00
1421ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԾԲ-30/11/2018Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոն ՓԲԸ 2019թ.կարիքների համար լվացքի և չոր մաքրման ծառայությունների ձեռք բերում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-07 14:00:00
1416ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/27ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ուսադիրների ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/2734Որակավորում2018-12-10 10:00:00
1412ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/47Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ հիմնադրամի կարիքների համար գրենական պիտույքների գնման նպատակով կազմակերպված ՓՄՁ-ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/47 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-07 10:00:00
1395«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/6»ՀՀ ՊՆ կարիքների համար դեղորայքի՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/6 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման ընթացակարգ53Որակավորում2018-12-06 10:00:00
1394ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/22ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հագուստի և հանդերձանքի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/2215Որակավորում2018-12-06 11:00:00
1368ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-18/2-23ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար անվտանգության տեսախցիկների գնում1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-05 11:00:00
1363ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/1ԹԵՐԹԵՐ7Որակավորում2018-12-05 11:00:00
1360ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԾՁԲ-2019/3ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԻՍՊԵՏՉԵՐԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ1Որակավորում2018-12-05 10:00:00
1345ԲՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/1ԲՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման հրավեր5Որակավորում2018-12-03 15:15:00
1333ԲՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2ԲՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/2 ծածկագրով Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման հրավեր2Որակավորում2018-12-03 12:00:00
1329ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/04Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար լազերային սկավառակների ձեռքբերմաննպատակով հայտարարված «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/04» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-12-03 12:00:00
1325ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԾՁԲ-2019/2ծրագրային փաթեթների սպասարկման ծառայություններ1Որակավորում2018-12-03 10:00:00
1321ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1սպորտային միջոցառումների ձեռքբերման ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/17Որակավորում2018-12-03 12:00:00
1299ԱԲԿ19-ԷԱՃԱՊՁԲ2/1ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԲԿ ՓԲԸ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ59Դիմում-Հայտարարության գնահատում2018-11-30 12:00:00
Ընդհանուր 1004 տվյալ
1 2 ... 30 31 32 33 34