Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14198ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24-ՍՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-07 16:15:00
14197ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/88Ցանցային մալուխի և կոշտ սկավառակի ձեռքբերում2Ավարտված2021-09-08 11:30:00
14196ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/56ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/56 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Սպիրտի ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ1Ավարտված2021-09-07 15:45:00
14195ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/22-Ս-ՎՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում3Ավարտված2021-09-07 16:00:00
14194ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-21/13Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում1Չկայացած2021-09-08 11:00:00
14193ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/23-Տ-ՎՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում3Ավարտված2021-09-07 14:00:00
14192ՀՆԱ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/89Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում3Ավարտված2021-09-08 10:30:00
14190ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/Ա-22ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար անձնագրերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/Ա-221Չկայացած2021-09-15 12:00:00
14189ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/16-2-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար ուլտրաձայնային սարքի ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-08 10:00:00
14188ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/87Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում2Ավարտված2021-09-08 10:00:00
14187ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21-Ս-ՆՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում5Ավարտված2021-09-07 11:00:00
14186ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6Վարչապետի աշխատակազմի՝ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար լաբորատոր սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում4Չկայացած2021-09-07 11:00:00
14185ՄՍԾ ԷԱՃԱՇՁԲ-21/1տպագրության և առաքման ծառայություններ13Ավարտված2021-09-09 11:00:00
14184ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-72-ՍԱՐՔԵՐ-2021/ԿԱՊՀՀ ոստիկանության կարիքների համար սարքերի և գործիքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-72-ՍԱՐՔԵՐ-2021/ԿԱՊ5Չկայացած2021-09-09 10:00:00
14183ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/41-Քհամազգեստի4Չկայացած2021-09-06 12:30:00
14182ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/6մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ4Ավարտված2021-09-07 10:00:00
14181ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգով տոներային քարտրիջների ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-06 11:30:00
14180ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերման հրավեր1Ավարտված2021-09-03 15:30:00
14178ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39 ծածկագրով էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2021-09-03 15:00:00
14177ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38 ծածկագրով գրատախտակի ձեռքբերման հրավեր1Չկայացած2021-09-03 14:30:00
14176ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/37«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/37 ծածկագրով համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման հրավեր5Ավարտված2021-09-03 14:00:00
14175ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10/Բ/10/ԻԾՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ1Չկայացած2021-09-03 14:00:00
14174ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/08ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար համալրող սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/08 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր6Ավարտված2021-09-06 10:00:00
14173ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԾՁԲ-21/6/Բ/15/ԱԾՀՀ ոստիկանության զորքերի կարիքների համար ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալության (վարորդի հետ միասին) ծառայությունների ձեռբերում1Ավարտված2021-09-03 14:00:00
14172ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար սառնարանների ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-03 12:00:00
14171ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16աղբամանների1Չկայացած2021-09-06 09:30:00
14170ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20հեռախոս1Չկայացած2021-09-06 10:00:00
14169ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/11ՀՀ ֆինանսների նախարարության քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման1Չկայացած2021-09-03 12:00:00
14168ՀՀ ԼՄՎՔ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/80Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում9Ավարտված2021-09-08 10:00:00
14167ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/432021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար սեղանի համակարգիչների ձեռքբերում3Չկայացած2021-09-02 16:15:00
Ընդհանուր 10303 տվյալ Չափաբաժիններ 87786
1 2 ... 308 309 310 311 312 ... 343 344