Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
13958ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/342021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում/1Ավարտված2021-08-03 15:00:00
13957ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/7Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/7 ծածկագրով բենզին ռեգուլյարի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-08-03 14:30:00
13956ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/30-Քգրենական պիտույքների12Ավարտված2021-08-03 15:30:00
13955ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/046համակարգչային պլանշետների1Չկայացած2021-08-03 10:00:00
13953ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԲՎ/ԴԵՂ/Ա-10ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԲՎ/ԴԵՂ/Ա-10 ծածկագրով դեղորայքների ձեռքբերում40Ավարտված2021-08-05 10:00:00
13952ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար քրեակատարողական ծառայողի շապիկ դատապարտյալների հանդերձանք և անկողնային պարագաներ13Ավարտված2021-08-03 11:00:00
13951ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-21/6Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր16Ավարտված2021-08-03 10:00:00
13950ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԾՁԲ-21/16Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում7Չկայացած2021-08-02 11:30:00
13949ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/18ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ1Ավարտված2021-08-02 10:00:00
13948ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/52ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/52 ծածկագրով ՀԿԱԾ կարիքների համար Գրենական պիտույքների ձեռքբերման էլեկտրոնային աճուրդ4Ավարտված2021-08-02 14:00:00
13946ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/045Խոսափողով ականջակալների1Չկայացած2021-08-02 10:00:00
13945ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԳՀԾՁԲ-2021/1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ2Ավարտված2021-08-02 16:00:00
13944ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԿԵՆՑԱՂ/Ա-9ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԿԵՆՑԱՂ/Ա-9 ծածկագրով կենցաղային նյութերի ձեռքբերում14Ավարտված2021-08-03 10:00:00
13943ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1Վառելիքի ձեռքբերում2Ավարտված2021-08-02 11:00:00
13942ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿՏՏՎ/Ա-8ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով վարչական սարքավորումների ձեռքբերում7Ավարտված2021-08-02 10:00:00
13941ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/43-2ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/43-2 Բենզին, ռեգուլյարի ձեռքբերում1Ավարտված2021-07-30 14:00:00
13940ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ12Ավարտված2021-07-30 16:00:00
13939ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-ՄՀ-21/2ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ և ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ2Ավարտված2021-08-02 10:00:00
13938ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-21/01Իջևանի համայնքապետարանի կարիքների համար ծառայողական մեքենայի ձեռքբերում1Ավարտված2021-07-30 10:00:00
13937ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/29-Քփաստաթղթերի ոչնչացման սարքերի1Չկայացած2021-07-30 10:00:00
13935ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-57-ԱՆՁՆԱԳԻՐ-2021/ԱՎՎՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով անձնագրերի ձեռքբերմում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-57-ԱՆՁՆԱԳԻՐ-2021/ԱՎՎ1Ավարտված2021-07-29 10:00:00
13934ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/79Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում1Ավարտված2021-07-29 10:00:00
13933ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/332021թ ՀՀԿԳՄՍՆ կարիքների համար թատրոնի նստատեղերի ձեռքբերում1Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13932ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/322021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար գործիքների ձեռքբերում /հիմքի սալիկներ, կշեռքներ, ձեռքի և ոտնակի միջոցով աշխատող գործիքներ/7Չկայացած2021-07-29 12:00:00
13931ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19/2Բժշկական նշանակության ապրանքներ37Ավարտված2021-07-28 16:00:00
13930ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/23համազգեստի4Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13929ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-Քխոնավաչափերի1Չկայացած2021-07-29 10:00:00
13927ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/043նախագծերի կառավարման համակարգի սպասարկման1Ավարտված2021-07-28 10:00:00
13926ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/81Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Էլեկտրոնային աճուրդ /ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/81/4Ավարտված2021-07-28 11:00:00
13924ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՔՈԳՎ/Ա-6ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով հատուկ պարագաների ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՔՈԳՎ/Ա-6 ծածկագրով գնման ըաթացակարգ11Ավարտված2021-07-28 10:00:00
Ընդհանուր 13283 տվյալ Չափաբաժիններ 115943
1 2 ... 410 411 412 413 414 ... 442 443