Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14187ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21-Ս-ՆՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում5Ավարտված2021-09-07 11:00:00
14186ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6Վարչապետի աշխատակազմի՝ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար լաբորատոր սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում4Չկայացած2021-09-07 11:00:00
14185ՄՍԾ ԷԱՃԱՇՁԲ-21/1տպագրության և առաքման ծառայություններ13Ավարտված2021-09-09 11:00:00
14184ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-72-ՍԱՐՔԵՐ-2021/ԿԱՊՀՀ ոստիկանության կարիքների համար սարքերի և գործիքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-72-ՍԱՐՔԵՐ-2021/ԿԱՊ5Չկայացած2021-09-09 10:00:00
14183ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/41-Քհամազգեստի4Չկայացած2021-09-06 12:30:00
14182ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/6մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ4Ավարտված2021-09-07 10:00:00
14181ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգով տոներային քարտրիջների ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-06 11:30:00
14180ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով վառելիքի ձեռքբերման հրավեր1Ավարտված2021-09-03 15:30:00
14178ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39 ծածկագրով էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2021-09-03 15:00:00
14177ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38 ծածկագրով գրատախտակի ձեռքբերման հրավեր1Չկայացած2021-09-03 14:30:00
14176ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/37«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/37 ծածկագրով համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման հրավեր5Ավարտված2021-09-03 14:00:00
14175ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10/Բ/10/ԻԾՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ1Չկայացած2021-09-03 14:00:00
14174ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/08ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար համալրող սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/08 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր6Ավարտված2021-09-06 10:00:00
14173ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԾՁԲ-21/6/Բ/15/ԱԾՀՀ ոստիկանության զորքերի կարիքների համար ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալության (վարորդի հետ միասին) ծառայությունների ձեռբերում1Ավարտված2021-09-03 14:00:00
14172ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար սառնարանների ձեռքբերում1Ավարտված2021-09-03 12:00:00
14171ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16աղբամանների1Չկայացած2021-09-06 09:30:00
14170ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20հեռախոս1Չկայացած2021-09-06 10:00:00
14169ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/11ՀՀ ֆինանսների նախարարության քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման1Չկայացած2021-09-03 12:00:00
14168ՀՀ ԼՄՎՔ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/80Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում9Ավարտված2021-09-08 10:00:00
14167ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/432021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար սեղանի համակարգիչների ձեռքբերում3Չկայացած2021-09-02 16:15:00
14166ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/19-Շ-ՀՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն ՊՈԱԿ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում11Շնորհում2021-09-02 15:30:00
14165ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/1ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՍԱՐՔԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ86Ավարտված2021-09-03 14:00:00
14164ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/07ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար համալրող սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր9Ավարտված2021-09-03 10:00:00
14163ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20-Ս-ՎՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում5Չկայացած2021-09-02 14:00:00
14162ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/8մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ1Ավարտված2021-09-02 16:00:00
14161ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/25կոմպոզիտիվ սերվերների և տվյալների պահոցների2Ավարտված2021-09-10 14:00:00
14160ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15-Ս-Վ-3ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում1Չեղարկված2021-09-02 11:00:00
14159ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40-Քտնտեսական ապրանքների2Ավարտված2021-09-02 10:00:00
14158ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԴԻԶԵԼ-58ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռք բերում1Ավարտված2021-09-03 12:00:00
14157ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՎԱՌԵԼԻՔ/ՊՐԵՄ-57ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար վառելիքի ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՎԱՌԵԼԻՔ/ՊՐԵՄ-571Ավարտված2021-09-03 14:15:00
Ընդհանուր 9275 տվյալ Չափաբաժիններ 81142
1 2 ... 275 276 277 278 279 ... 309 310