Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14100ԿԶՆԱԿ-ԷԱԱՇՁԲ-21/28Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման ընթացակարգ2Ավարտված2021-08-25 14:00:00
14098ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար դատապարտյալի հանդերձանք5Չկայացած2021-08-26 11:00:00
14097ՀԾԿՀ-21/6-ԷԱՃԱՊՁԲՀամակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի3Չկայացած2021-08-25 12:00:00
14095ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/5կիբեռ անվտանգության համակարգ1Ավարտված2021-08-27 10:00:00
14094ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/412021թ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար թատրոնի նստատեղերի ձեռքբերում1Չկայացած2021-08-26 14:30:00
14091ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՆՏ-21/2ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում3Ավարտված2021-08-25 11:00:00
14090ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/35«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/35 ծածկագրով էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2021-08-24 15:30:00
14089ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/34«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/34 ծածկագրով դիզելային վառելիքի ձեռքբերման հրավեր2Ավարտված2021-08-24 15:00:00
14088ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԲՎ/ԿԵՆՑԱՂ/Ա-17ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար կենցաղային և հիգիենիկ նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԲՎ/ԿԵՆՑԱՂ/Ա-175Ավարտված2021-08-25 10:00:00
14087ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7/Բ/19/ԿՇԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ26Չկայացած2021-08-25 11:00:00
14086ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/61ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/61 ծածկագրով տրանսպորտային նյութերի /ավտոմեքենաների անիվներ, կուտակիչ մարտկոցներ/ ձեռքբերման հայտարարություն ևհրավեր10Չկայացած2021-08-24 15:00:00
14085ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-2021-ԿՏՏՎ/Ա-14ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ծրագրային ապահովման օժանդակ ծառայությունների ձեռքբերում1Ավարտված2021-08-27 10:00:00
14084ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/2Վարչապետի աշխատակազմի (Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի) կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում (ծածկագիր՝ ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/2)1Չկայացած2021-08-24 12:00:00
14083ՀՀԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/30-1ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ՀՀԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/30-1 ծածկագրով դիզայներական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր2Ավարտված2021-08-24 11:00:00
14081ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/402021թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար գործիքների ձեռքբերում-3 /հիմքի սալիկներ, կշեռքներ, ձեռքի և ոտնակի միջոցով աշխատող գործիքներ/7Ավարտված2021-08-24 14:30:00
14080ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/63/1ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/63/1 ծածկագրով պատվաստանյութերի /ծաղիկ և հանգուցավոր մաշկաբորբ/ ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-08-23 14:30:00
14079ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/63ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/63 ծածկագրով պատվաստանյութերի /սիբիրախտ և խշխշան պալար/ ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր2Չկայացած2021-08-23 14:00:00
14078ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/12զրուցատաղավարներ2Չկայացած2021-08-25 10:00:00
14076ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/4-1-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերում31Ավարտված2021-08-23 10:30:00
14075ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/9Վարչապետի աշխատակազմը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում5Ավարտված2021-08-23 10:00:00
14074ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/9«Ինտերակտիվ բյուջե» համակարգում ծրագրային ապահովման փոփոխությունների իրականացման ծառայություննների1Ավարտված2021-08-23 12:00:00
14073ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4Այրումի համայնքապետարանի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման հրավեր3Ավարտված2021-08-23 11:00:00
14072ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13լազերիային տպիչի1Ավարտված2021-08-24 09:30:00
14071ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/11տնտեսական ապրանքների7Չկայացած2021-08-24 09:30:00
14070ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-21/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար արխիվի դարակաշարերի ձեռքբերում1Չկայացած2021-08-20 12:30:00
14069ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/11-1-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների շինանյութերի և կրակմարիչների ձեռքբերում24Ավարտված2021-08-20 12:00:00
14068ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲՂ-21/1ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում1Ավարտված2021-08-20 11:00:00
14067ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/10ՀՀ ֆինանսների նախարարության քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման1Չկայացած2021-08-20 14:00:00
14066ՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1համակարգչի՝ամբողջը մեկում1Չկայացած2021-08-20 15:00:00
14065ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/03Իջևանի համայնքապետարանի կարիքների համար շինարարական նյութերի ձեռքբերում 2-րդ կիսամյակ3Ավարտված2021-08-20 12:00:00
Ընդհանուր 9269 տվյալ Չափաբաժիններ 81113
1 2 ... 277 278 279 280 281 ... 308 309