Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14065ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/03Իջևանի համայնքապետարանի կարիքների համար շինարարական նյութերի ձեռքբերում 2-րդ կիսամյակ3Ավարտված2021-08-20 12:00:00
14064ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/99«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման նպատակով ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/99 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չեղարկված2021-08-20 11:00:00
14063ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9գրասենյակային նյութեր4Ավարտված2021-08-20 09:30:00
14062ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8Վարչապետի աշխատակազմը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կենցաղային սառնարանների ձեռքբերման նպատակով էլեկտրոնային աճուրդ1Ավարտված2021-08-20 10:00:00
14061ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՊԱՐԵԿ/ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔՀՀ ոստիկանության պարեկային ծառայության ծառայողների հանդերձանք21Ավարտված2021-08-20 14:00:00
14060ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման նպատակով ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-08-19 12:00:00
14059ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերում ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/101Ավարտված2021-08-23 10:00:00
14058ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/18-Ս-ՄՏՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությանը հանձնված Երևանի Մանկան տուն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2021 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի գնման ընթացակարգ1Շնորհում2021-08-19 11:00:00
14057ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար համազգեստի ձեռքբերում2Ավարտված2021-08-19 10:00:00
14056ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/049դյուրակիր համակարգչի1Չկայացած2021-08-19 10:00:00
14055ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8տեղեկատվական ցուցատախտակի1Ավարտված2021-08-19 09:30:00
14054ԷԱՃԾՁԲ-2021/1-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար տպագրության ծառայությունների ձեռքբերում2Ավարտված2021-08-19 10:00:00
14053ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/12-1-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում2Ավարտված2021-08-19 09:30:00
14052ՍՄ-ՄՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/1ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի կարիքների համար նստարանների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՍՄ-ՄՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-08-18 16:00:00
14051ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/96ԱԻՆ կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/96 ծածկագրով` տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդ8Ավարտված2021-08-18 15:45:00
14050ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՇՁԲ-21/24տպագրական աշխատանքների4Ավարտված2021-08-19 10:30:00
14049ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/03ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/03 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ2Ավարտված2021-08-19 12:00:00
14048ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/9ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/9Ծ ծածկագրով աշխատակիցների վերապատրաստման հեռավար դասընթացների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր7Չկայացած2021-08-18 14:00:00
14047ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/8ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/8Ծ ծածկագրով աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր7Չկայացած2021-08-18 12:00:00
14046ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/2Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների միջոցառումներ/ խրախուսումներ» ծառայություններ1Ավարտված2021-08-18 09:30:00
14045ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-66-ՄԻՆԻԱՎՏՈ-2021/ԱՎՏՈՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տրանսպորտային սարքավորումներ ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-66-ՄԻՆԻԱՎՏՈ-2021/ԱՎՏՈ1Չկայացած2021-08-18 10:00:00
14044ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգով համակարգիչների ձեռքբերում2Ավարտված2021-08-18 11:00:00
14043ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/7ԾՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/7Ծ ծածկագրով հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Չկայացած2021-08-17 15:00:00
14042ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար սմարթ քարտեր կարդացող սարքերի ձեռքբերում1Ավարտված2021-08-17 14:00:00
14041ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենցաղային տեխնիկա4Չկայացած2021-08-19 09:30:00
14040ԿՄԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1Եղվարդ համայնքի կարիքների համար գույքի ձեռքբերում10Շնորհում2021-08-17 14:00:00
14039ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-64-ԳՈՐԳԵՐ-2021/ԱՎՏՈՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ավտոմեքենաների գորգերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-64-ԳՈՐԳԵՐ-2021/ԱՎՏՈ1Չկայացած2021-08-17 10:00:00
14038ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/93ԱԻՆ կարիքների համար ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/93 ծածկագրով` տրանսպորտային նյութերի` յուղերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդ6Ավարտված2021-08-17 14:00:00
14037ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԳՈՒՅՔ/Ա-13ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԳՈՒՅՔ/Ա-13 ծածկագրով սառնարան-սառցարանների ձեռքբերում1Ավարտված2021-08-17 10:00:00
14036ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԾՁԲ-2021/3Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Համացանցային (վեբ) սերվերների համակարգչային ծրագրային փաթեթների (ԱՐՄՍՏԱՏ-ի ստորաբաժանումների և ՏՏ վարչության միջև փոխգործակցության կառավարման համակարգ) ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-08-17 15:30:00
Ընդհանուր 9270 տվյալ Չափաբաժիններ 81133
1 2 ... 278 279 280 281 282 ... 308 309