Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
19799ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/44«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար բենզինի և մարտկոցի ձեռքբերում3Ավարտված2022-09-15 15:00:00
19798ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/Լ-1վարորդական վկայականներ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար օժանդակ նյութեր1Չկայացած2022-09-16 10:00:00
19797ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար գրասենյակային նյութերի և գրենական պիտույքների ձեռքբերում27Ավարտված2022-09-19 11:00:00
19796ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-22/26Սպիտակ համայնքի կարիքների համար տրանսպորտային փոխադրման ծառայության ձեռքբերում1Ավարտված2022-09-15 14:00:00
19795ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար թվային ուլտրաձայնային համակարգի ձեռքբերում1Ավարտված2022-09-16 10:00:00
19793ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԿՐԻՉտեղեկատվության պահպանման կրիչ1Չկայացած2022-09-15 11:45:00
19791ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՀՄԿԳսեղանի համակարգիչներ1Ավարտված2022-09-15 10:45:00
19790ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12տնտեսող լամպերի1Ավարտված2022-09-15 12:00:00
19789ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով խոտի սերմի ձեռքբերման հրավեր1Ավարտված2022-09-15 09:30:00
19788ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/12Մասնագետների որակավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի ռեգիստրների մասնագիտական գիտելիքների ստուգման էլեկտրոնային ծրագրային համակարգում փոփոխություններ կատարելու ծառայությունների1Ավարտված2022-09-19 11:30:00
19786ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/321բժշկական սարքավորումների3Չկայացած2022-09-13 11:00:00
19784ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/25Ամսագրերի տպագրություն2Ավարտված2022-09-13 10:00:00
19783ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320բժշկական սարքավորումների5Ավարտված2022-09-14 10:00:00
19780ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/63գելային մարտկոցի1Ավարտված2022-09-12 15:30:00
19779ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/GPSռադիո―ռադիոտեղորոշիչ սարքեր1Ավարտված2022-09-12 15:00:00
19778ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար բժշկական սպիրտի ձեռքբերում1Չկայացած2022-09-15 16:00:00
19777«ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/66»շինանյութի62Ավարտված2022-09-13 10:00:00
19775ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/43«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի, նյութերի և պարագաների ձեռքբերում3Ավարտված2022-09-12 16:00:00
19773ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/77Մասիս համայնքի Մասիսի թիվ 1 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար գույքի ձեռք բերում32Ավարտված2022-09-16 11:00:00
19772ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12գրասենյակային կահույք3Ավարտված2022-09-13 11:00:00
19771ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ» միջոցառման 2022 թվականի կարիքների21Ավարտված2022-09-12 12:00:00
19770ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/54ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ՀՀԷՆ-ԷԱՃԾՁԲ-22/54 ծածկագրով գովազդային ծառայությունների ձեռքբերման (ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի աջակցության ծրագիր) հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2022-09-12 12:00:00
19769ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4Վարչապետի աշխատակազմի կարիքների համար փաստաթղթերի ոչնչոցման սարքերի ձեռքբերում1Ավարտված2022-09-13 15:00:00
19768ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/4Դրոշմապիտակների տպագրության աշխատանքների1Ավարտված2022-09-22 09:30:00
19767ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/61ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/61 ալյումինիում ծծմբաթթվականի1Ավարտված2022-09-12 10:30:00
19765ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՏՊԻՉբազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարքեր1Ավարտված2022-09-12 12:00:00
19763ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/20նույնականացման քարտ կարդացող սարքեր1Չկայացած2022-09-12 09:30:00
19761ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327վարչական սարքավորումների6Ավարտված2022-09-13 10:00:00
19760ԿՄՀՔ-էԱճԱՊՁԲ-22/38Գրասենյակային նյութեր և ապրանքներ ։25Ավարտված2022-09-12 11:00:00
19759ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ- ԷԱՃԱՊՁԲ-95/22ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ- ԷԱՃԱՊՁԲ-95/22 ծածկագրով բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարքերի և համակարգչային պարագաների8Ավարտված2022-09-12 11:30:00
Ընդհանուր 14271 տվյալ Չափաբաժիններ 125599
1 2 ... 276 277 278 279 280 ... 475 476