Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14594ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/31-Ս-ՏԻ«Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքներում8Շնորհում2021-10-18 15:00:00
14593ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/94Ավտոմեքենաների անիվներ3Ավարտված2021-10-19 10:00:00
14592ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-21/18Աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ9Չկայացած2021-10-18 10:00:00
14591ՇՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-21/1Տպագրական և առաքման ծառայությունների1Ավարտված2021-10-18 11:00:00
14589ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում3Ավարտված2021-10-18 10:30:00
14588ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/21Դեղեր2Չեղարկված2021-10-18 10:00:00
14587ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/23գրասենյակային նյութերի և տոներային քարտրիջների15Ավարտված2021-10-18 14:00:00
14586ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-02/21ՀԱԷԿ-ի թիվ 3,4 տուրբոագրեգատների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ26Ավարտված2021-10-18 11:00:00
14585ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/16ՀՀ պետական պարտքի կառավարման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարությունների (հոլովակների), հաղորդումների (հոլովակների) պատրաստման և հեռուստատեսությամբ եթեր հեռարձակման, հայտարարությունների պատրաստման և ռադիոյով եթեր հեռարձակման ծառայությունների3Չկայացած2021-10-18 15:30:00
14584ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24տոներների և տոներային քարտրիջների17Ավարտված2021-10-18 11:00:00
14583ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/51-Քարխիվի դարակաշարերի3Չկայացած2021-10-18 12:00:00
14582ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/23Բենզին1Ավարտված2021-10-15 15:00:00
14581ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿՏՏՎ-ԳՈՐԾԻՔ/Ա-31ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար սարքերի և գործիքների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿՏՏՎ-ԳՈՐԾԻՔ/Ա-315Ավարտված2021-10-21 12:00:00
14580ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/02Դիզելային վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2021-10-15 11:30:00
14577ՀԱԷԿ-ԷԱՃԾՁԲ-01/21ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային ապահովման փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացման ծառայության մատուցում1Ավարտված2021-10-18 11:00:00
14576ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 21/2գրասենյակային ապրանքներ38Ավարտված2021-10-15 16:00:00
14574ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/3ՀԱՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ19Ավարտված2021-10-15 10:00:00
14573ՋՏՄ-ՊԾԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2021/1Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար` «գրենական պիտույքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված9Ավարտված2021-10-18 10:00:00
14572ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/063Համակարգիչների, սկաներների և անխափան սնուցման սարքերի5Ավարտված2021-10-15 10:00:00
14570ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ- ՅՈՒՂԵՐ/2021/Հ-48ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ- ՅՈՒՂԵՐ/2021/Հ-48 ծածկագրով շարժիչի յուղերի ձեռքբերում2Ավարտված2021-10-15 10:00:00
14569ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ-66ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար սեղանի համակարգիչների ձեռք բերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ-661Ավարտված2021-10-15 09:30:00
14568ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-04/21ՀԱԷԿ տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքների1Չկայացած2021-10-15 11:00:00
14567ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/472021թ ՀՀԿԳՄՍՆ կարիքների համար գունավոր տպիչների և դյուրակիր համակարգիչների ձեռբերում2Ավարտված2021-10-15 10:00:00
14563ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ5Ավարտված2021-10-15 12:00:00
14562ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍ/2021/53ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ավտոմեքենաների պահեստամասերի ձեռքբերում6Չկայացած2021-10-18 12:00:00
14561ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/10Վիճակագրական կոմիտեի կարիքների համար Համակարգչային և պատճենահանման օժանդակ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/10 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր10Ավարտված2021-10-14 15:00:00
14560ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎ/Ա-30ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ավտոմեքենաների պահեստամասերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎ/Ա-3016Ավարտված2021-10-18 10:00:00
14559ԵՊՀ-ԻՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/09Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կարիքների համար տպիչ սարքերի պարագաների ձեռք բերում14Ավարտված2021-10-14 12:40:00
14558ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/15-3-ԵՊԲՀԵՊԲՀ կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերում40Ավարտված2021-10-15 10:00:00
14556ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎ/Ա-35ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ավտոմեքենաների պահեստամասերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎ/Ա-3521Ավարտված2021-10-18 10:00:00
Ընդհանուր 13888 տվյալ Չափաբաժիններ 121566
1 2 ... 412 413 414 415 416 ... 462 463