Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
18750ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/74«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/74 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն12Չկայացած2022-07-01 15:00:00
18749ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/224թիթեղների4Ավարտված2022-07-04 10:00:00
18748ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/04Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար տնտեսական և շինարարական ապրանքների ձեռքբերում145Ավարտված2022-07-01 14:00:00
18747ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/21տեխնիկայի1Ավարտված2022-07-01 10:30:00
18746ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՀՄԿԳ/ՄԱՍհամակարգչային մասեր1Ավարտված2022-06-30 16:00:00
18745ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8-2Համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում9Չեղարկված2022-07-01 11:00:00
18744ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-Տ-22/2տոներների1Ավարտված2022-07-04 12:00:00
18743ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/82Տրանսպորտային ծառայությունների2Չկայացած2022-07-04 09:30:00
18742ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/25/12022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ2Չկայացած2022-06-30 15:00:00
18741ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/225օդորակիչների1Ավարտված2022-07-01 10:00:00
18739ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/231նստարանների, լուսավորման համակարգի և շատրվանի համար ջրի պոմպի3Ավարտված2022-07-01 10:00:00
18738ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/13ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ2Ավարտված2022-07-01 12:00:00
18737ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով համակարգչային սարքավորումների, օժանդակ սարքերի և նյութերի ձեռքբերման հրավեր7Ավարտված2022-06-28 10:00:00
18736ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/78էլեկտրոտեխնիկայի ձեռքբերում12Ավարտված2022-06-28 11:00:00
18735ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-50-ՏՄՆ-2022/ԱՎՏՈՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-50-ՏՄՆ-2022/ԱՎՏՈ1Ավարտված2022-06-27 16:00:00
18734ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/43-Քտպագրական աշխատանքների4Չկայացած2022-06-27 15:30:00
18733ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15ՀՀՌ կարիքների համար օդորակիչների ձեռք բերում4Չկայացած2022-06-27 15:30:00
18732ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/229գրենական պիտույքների1Ավարտված2022-06-28 10:00:00
18731ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4Նաիրի համայնքի կարիքների համար գույքի ձեռքբերում8Ավարտված2022-06-27 14:00:00
18730ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/72«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար բելթինգ գործվածքի ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/72 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն1Չկայացած2022-06-27 15:30:00
18729ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/34Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար հեռախոսային սարքերի և լարերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/34 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր2Շնորհում2022-06-27 14:15:00
18728ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/41ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/41 Դրոշմակնիք1Ավարտված2022-06-27 15:30:00
18727ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/20թղթի1Չկայացած2022-06-30 11:00:00
18726ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3Գրասենյակային նյութեր8Ավարտված2022-06-27 14:00:00
18725ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6Նաիրի համայնքի կարիքների համար մետաղական աղբարկղերի ձեռքբերում1Չկայացած2022-06-27 15:00:00
18724ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/71«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/71 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն14Չկայացած2022-06-27 15:00:00
18723ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5Նաիրի համայնքի կարիքների համար մետաղական աղբարկղերի և նստարանների ձեռքբերում2Ավարտված2022-06-27 14:00:00
18722ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԹՈՒՂԹ/2022/49ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար A4 ֆորմատի թղթի ձեռքբերում1Ավարտված2022-06-28 11:30:00
18718ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/07Դիզելային վառելիքի ձեռքբերում1Ավարտված2022-06-27 11:30:00
18717ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Պ-22/43ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում12Ավարտված2022-06-27 12:00:00
Ընդհանուր 14183 տվյալ Չափաբաժիններ 124467
1 2 ... 301 302 303 304 305 ... 472 473